29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Jen pár dní po 21. srpnu se na české Wikipedii rozhořela válka o přepisování historie…

Jen pár dní po 21. srpnu se na české Wikipedii rozhořela válka o přepisování historie ve snaze udělat z Ukrajince Leonida Brežněva rodilého Rusa! Nejprve měl národnost ukrajinskou i ruskou, potom z něj udělali ruského Ukrajince a po poslední změně se z Brežněva stal Rus! A proč to přepisování? Protože v roce 1968 invazi do ČSSR odhlasovalo Nejvyšší politbyro ÚV KSSS ovládané 7 Ukrajinci a pouze jediný Rus byl proti! A tahle fakta neskutečně vadí současné Fialově vládě a jejím přepisovačům učebnic a historie! A k tomu Ukrajina vydává fotky zavražděných dětí z Beslanu za zabité ruské vojáky v Rostově na Donu!

V posledních několika hodinách se na české Wikipedii začala odehrávat neuvěřitelná mela. Skupinka českých aktivistů podporujících Ukrajinu se snaží přepsat [1] historickou linku v profilu bývalého generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, předsedy prezídia Nejvyššího Sovětu a člena Nejvyššího politbyra ÚV KSSS Leonida Iljiče Brežněva a chtějí z něho udělat Rusa.

Česká verze Wikipedie se totiž snaží neustále přepisovat a redefinovat Brežněvovu národnost. Podle internetového archivu tato snaha sahá zpátky až do roku 2017, kdy se na Wikipedii uvádělo [2], že Brežněv měl ukrajinskou a ruskou národnost současně. V roce 2018 na české Wikipedii už bylo uvedeno [3], že Brežněv byl “ruský Ukrajinec” a v pátek došlo k dalšímu posunu a Brežněv se stal Rusem.

Brežněvův cestovní pas z roku 1947 jasně uvádí jeho národnost jako “ukrajinskou”

Část editorů Wikipedie s tímto nesouhlasí a začalo mazání a přepisování tam a zpátky, pořád dokola, až musela zasáhnout nadřízené pobočka Wikipedie z Dublinu, tzv. administrativní dozor. Leonid Brežněv se narodil ve městě Kamenskoje v Carském Rusku a po bolševické revoluci v roce 1917 a po územních reformách bylo Kamenskoje začleněno do nově utvořené Ukrajiny.

Mluvit o národnosti v horizontu Sovětského svazu je opravdu problematické z pohledu hranic svazových republik, protože ty se v dobách SSSR měnily a např. až do roku 1954 v dobách SSSR patřil Krym Ruské svazové republice a kdokoliv se narodil na Krymu, mohl by o sobě říct, že má ruskou národnost. Po roce 1954 už by mohl ale říct, že má národnost ukrajinskou? To jako fakt? Vypadá to, že otázka národnosti Brežněva představuje pro liberály v ČR opravdu velký problém.

Brežněv byl kovaný Ukrajinec, protože celý život mluvil ukrajinským suržykem a tupí mladíci z Wikipedie tu dobu nepamatují

V roce 1947 nahlásil Leonid Brežněv do svého cestovního pasu, že má ukrajinskou národnost. Hlavním vodítkem pro potvrzení toho, že byl opravdu národností Ukrajinec, je jeho jazyk, kterým mluvil. Brežněv totiž při mluvené řeči používal suržyk, tedy ukrajinskou ruštinu, kterou se mluví pouze na Ukrajině a nikde jinde na světě. Pokud mluvíte rusky anebo v minulosti jste se učili rusky a ovládáte alespoň základy, okamžitě suržyk poznáte podle divného ne-ruského akcentu.

Je charakterizovaný obloukovými koncovkami hlásek na přechodech kch, ch, vch, chj, chl, které mohou připomínat lehké šišlání nebo chroptění (chochol) patrné hlavně u hlásek před Ш, Ж a Щ, které v ruštině se čtou jasně a zněle jako “š”, “ž” a “šč”, zatímco suržyk všechny tyto hlásky rozplývá do šišlavého “chš”. Brežněvův ukrajinský suržyk byl naprosto učebnicový a ukázkový, což jasně potvrzovalo, jakou má národnost, tedy ukrajinskou. Národnost je definována jazykem, zatímco státní příslušnost je definována občanským průkazem či pasem. Mluvíš-li česky, jsi Čech a můžeš si napsat národnost českou. Slovo národnost označuje, k jakému národu člověk přísluší, nikoliv, kde se narodí.

Toto se velmi často zaměňuje především v českých reáliích, kde mnoho lidí nezná rozdíl mezi národností a státní příslušností. Když mluvíš polsky a narodil jsi se českým rodičům v Čechách, máš národnost polskou a státní občanství České republiky. Jazyk je podle Charty OSN určujícím faktorem pro určení národnosti jedince. Zapamatovat! To je především káranec a flákanec pro ty mameluky na české Wikipedii. Nikoliv místo narození, ale jazyk určuje národnost! Brežněv sice v roce 1977 ve své knize memoárů prohlásil, že se hlásí k ruské národnosti, ale to nemá právní vliv a ani dopad. To je stejné, jako když jste Čech, mluvíte česky, ale do sčítacího formuláře napíšete, že máte národnost německou. Pokud nemluvíte od mala německy, je to chucpe a dezinformace.

Hlásíte se tím k jinému národu, než k tomu, mezi kterým jste s jeho jazykem vyrůstali a žili. Brežněv o sobě mohl 1000x do memoárů psát, že má ruskou národnost, ale těžko mohl zakrýt svůj ukrajinský jazyk suržyk, který byl předmětem ruských vtipů v dobách jeho vlády. Jeden z těch vtipů zněl: “Víš, jak se směje Brežněv? -Ne, nevím. -Brežněv se směje Chochochochochollllll!” Tenhle vtip Češi nepochopí, ale Rusové se u toho třískali smíchem, protože to byl trefný popis Ukrajince Brežněva. V ruštině je “chochol” kromě jiného i nadávka na Ukrajince, ale hlavním motivem tohoto označení je pro Rusy směšné a legrační šišlání a chrochtání s hláskami “ch” a “š”.

Invazi do Československa nařídilo Nejvyšší politbyro ÚV KSSS ovládané 7 Ukrajinci, kteří invazi prosadili

Dne 18. srpna 1968 proběhlo v Moskvě zasedání Politbyra Nejvyššího sovětu, kterého se zúčastnilo dvanáct členů politbyra, včetně Brežněva a po krátkém zhodnocení situace v Československu se hlasovalo o invazi. Hlasování dopadlo 10:2 ve prospěch invaze. A teď dobře poslouchejte. Z těch 10 hlasů pro invazi do Československa jich 7 bylo Ukrajinců, včetně Brežněva. Zbývající 3 z těch 10 byli Bělorus, Kyrgyz a Kazach. Jediný, kdo hlasoval proti, byl Rus! A Litevec se zdržel hlasování! Takže výsledek 10:2 na konci hlasování.

A tato fakta neskutečně štvou české přepisovače dějin, neoliberály a lidi okolo české BIS, kteří nějaký ten pátek zpátky, konkrétně v roce 2019, vyzývali [4] k přepisování českých učebnic dějepisu, českého jazyka a literatury, že prý je tam příliš mnoho ruského vlivu. Proto se skupina přepisovačů historie vrhla na českou Wikipedii a chtějí z Ukrajince jako poleno Brežněva udělat Rusa, který ale nikdy rusky nemluvil, protože mluvil suržykem! No to je gól! Tupost liberálů v ČR přesahuje všechny meze. Liberálové totiž ví, že invazi do Československa prohlasovalo v politbyru ÚV KSSS všech 7 Ukrajinců a jediný Rus, který tam byl, tak ten byl proti invazi. A tohle prostě čučkařům v ČR kazí protiruský narativ.

Invazi do Československa tak řídilo ukrajinské vedení Politbyra Nejvyššího sovětu, a tím to hasne a přes to nejede vlak! Kdokoliv začne na vás vytahovat bláboly o ruské invazi, tak mu vmeťte do očí fakta, že v srpnu 1968 celé sovětské politbyro ÚV většinově ovládala ukrajinská klaka, která celé politbyro kontrolovala. A pamětníci si jistě pamatují, jak se jen velmi těžko uměli s ruskými vojáky domluvit, protože oni nemluvili rusky, mluvili nějak divně. Pamětníci si jistě pamatují na nesrozumitelnou ruštinu.

No, to nebyla ruština. To byl ukrajinský suržyk jako kombinace ukrajinštiny a ruštiny v divném a šišlavém propojení. Takže, udělat na české Wikipedii z Brežněva Rusa je pro liberály cestou, jak přepsat historii a říct, že invazi nařídil Rus Brežněv a hotovo. Přesně toto je cílem těchto editačních válek na české Wikipedii. Pokřivit fakta a převyprávět si je podle zakázky a politického zadání proti Rusku. Manipulování s historií je doménou nejen českých uhrovatých mládenců z Wikipedie, ale je to hlavně doména ukrajinské junty.

Ukrajinská junta zneužila fotografii zavražděných dětí z Beslanu a pytle s jejich tělíčky označila za zabité ruské vojáky odvezené k identifikaci do Rostova na Donu

Ta totiž v pátek začala na sociálních sítích šířit haox a dezinformaci v podobě fotografie, která zachycuje stovky pytlů s lidskými těly na parkovišti a podle ukrajinských médií jsou to prý mrtvoly ruských vojáků převezených do ruského Rostova na Donu k identifikaci. Jenže, jedná se o podvrh. Fotografie totiž pochází z roku 2002 a nezachycuje dospělé lidi, ale dětské oběti z masakru ve škole v Beslanu, kterou spáchala teroristická jednotka na pokyn čečenského islamistického vůdce Šamila Basajeva, kterého podporovala americká administrativa, Madeleine Albright a CIA s cílem odtrhnout Čečnu od Ruska destabilizovat celý Kavkaz.

Dezinformace ukrajinských médií

Kyjev se nezdráhá zneužít fotky zavražděných dětí z Beslanu k šíření dezinformací a hoaxů. To je pořád jako na běžícím páse. Nejprve Duch Kyjeva z počítačové hry ARMA, potom nafingovaná Buča a teď prý mrtví ruští vojáci v Rostově. Ukrajina opravdu nemá nic, co by mohla ukázat, nějaký úspěch, nějaké skutečné záběry vítězství a vytlačení Ruské armády z nějakého strategického místa, prostě nic takového Kyjev nemá, a tak používá podvržené fotografie.

Dezinformace ukrajinských médií o tom, že jde o fotky mrtvých ruských vojáků v Rostově na Donu

Korektním tvrzením ohledně Srpna 1968 je výrok, že to byla operace armád Varšavské smlouvy na základě zvacího dopisu části předsednictva ÚV KSČ, a že vedoucí úlohu v této okupaci měl Sovětský svaz. Pokud ale někdo začne vytahovat národnosti z dob Sovětského svazu, tak riskuje krutý výstřel do vlastní nohy, protože se ukáže, že největšími sviněmi a strůjci Srpna 1968 byli Ukrajinci a nikoliv Rusové! Taková je jediná pravda a konceptuální realita! Soudruzi okolo Vasila Bilaka napsali zvací dopis do Kremlu a Nejvyšší politbyro ÚV KSSS ovládané 7 Ukrajinci jim v žádosti 18. srpna vyhovělo. To je celá pravda o srpnu 1968! Šmitec!

Skutečná fotografie agentury AP. Těla zabitých školáků v Beslanu

Pokud liberálové nerespektují historické rámce a mantinely Sovětského svazu a jeho existence, pokud chtějí SSSR vymazat a nahradit jej Ruskem, tak se dopouští hrubého zkreslování a přepisování historie, protože Sovětský svaz nebylo jen Rusko, ani jenom ruský lid! Stalin byl Gruzínec! Eduard Ševarnadze byl Gruzínec jako šéf Gorbačovova zamini. Leonid Brežněv byl Ukrajinec! Nikita Chruščov byl Ukrajinec! Hovořit o SSSR jako o Rusku, které ovládalo SSSR, je chucpe a nehorázná drzost překreslující a přepisující celou historii sovětského svazu! Takovou nehoráznost může napsat jenom konceptuální debil, který o Sovětském svazu slyšel maximálně tak v televizi (z Kavčích hor). A že takových debilů je na liberální frontě v ČR opravdu požehnaně, hlavně na české Wikipedii.

-VK- Šéfredaktor AE News

ZDROJ

 

Sdílet: