3. 10. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Sociální kredity: Příští rok o takovém čase budete žít v „Číně“

Pokud tuto válku prohrajeme, a teď se poprvé obávám, že bychom mohli, nebude to kvůli lžím a podvodům miliardářských spiklenců, kteří ovládají vládu, média a profese.

A nebude to ani kvůli cenzuře a démonizaci pravdomluvných.

Prohrajeme-li tuto válku, nejdůležitější v našich dějinách, bude to kvůli kolaborantům, trolům a signalizátorům ctností (povýšeneckým moralistům), kteří poslouchají bez přemýšlení, kteří se rozčilují a naříkají nad maličkostmi a nepodstatnostmi a kteří nedokážou pochopit, že bojujeme svobodu.

A pokud tuto válku prohrajeme, už nikdy nebude další válka, která by stála za to. Budeme pěšáci, bez kontroly nad našimi životy nebo nad naším osudem.

„Sir“ Klaus Schwab (královnou Alžbětou pasovaný za rytíře pro zásluhy o spiknutích) se pochlubil, že jeho Velký reset zajistí, že nebudeme vlastnit nic, ale budeme šťastní. Obávám se, že kolaboranti, trollové a povýšení moralisté mu nevěří.

Zajímalo by mě, kolik z takzvaných novinářů pracujících pro veřejnoprávní média si uvědomuje, že lži, které šíří, jim pomáhají přivést je do světa, kde ani nebudou nic vlastnit.

Lékaři, novináři, soudci, právníci a politici, kteří podporují toto spiknutí, nebudou osvobozeni od krvežíznivých hrozeb globálních spiklenců snížit světovou populaci o 90%. Nikdo z nich nebude vyňat z plánu miliardářů vlastnit všechno a vládnout nám jako otrokům.

Když se nastolí Velký Reset, nebudeme mít žádná práva, žádný majetek, žádné soukromí, žádnou svobodu, žádnou volbu, žádnou rodinu, žádnou zdravotní péči, žádnou svobodu pohybu a žádnou možnost žít tam, kde chceme. Nebudeme dokonce mít ani kontrolu nad svým tělem.

Proč vykreslený obraz není vůbec přeháněním

Pokud si myslíte, že je to přehnané, podívejte se na přijímané nové zákony a podívejte se, jak se všechno mění.

Veřejný zdravotní systém je jen stínem svého bývalého „já“ s nešťastným personálem nuceným dodržovat absurdní pravidla o respirátorech a sociálních odstupech, které nikdy nebyly zapotřebí. Školy se zavírají, pokud kolem hřiště proletí spadané listí.

Miliony lidí se staly ochotnými spolupracovníky, zlomení nesmysly o recyklaci a oslabení státem, který do všeho cpe svůj nos. Ve skutečnosti věří, že státu na nich záleží a postará se o ně.

Toto mají na mysli, když mluví o Velkém resetu. Neplánují malé kosmetické úpravy kolem okrajů našich životů. Plánují kontrolovat všechno, co děláme. Vlastnit nás.

Digitální společnost neznamená jen možnost zaplatit za kávu, aniž byste se museli obtěžovat hotovostí. Znamená to, že si můžete koupit kávu jen tehdy, pokud vám to dovolí. Digitální společnost znamená, že oni spravují vaše peníze i to, jak je utrácíte.

Systém sociálních kreditů, který si Schwab a jeho kumpáni půjčili od Číňanů, znamená, že ztratíte právo cestovat autobusem nebo si pronajmout dům, pokud zpochybňujete vládní nařízení, neprokazujete náležitou úctu systému nebo čtete, respektive sledujete materiál, který je zakázán.

Po zavedení Velkého resetu bude každý dostávat univerzální základní příjem. A to bude všechno. Žádné naděje a žádné ambice.

Zajímalo by mě, jestli si zaměstnanci veřejnoprávních médií uvědomují, že v Novém světovém řádu (NWO) budou mít dnešní absurdně proplácení moderátoři stejný příjem jako obsluha parkovišť?

Kolaboranti a povýšeně moralizující zombíci, kteří byli vycvičeni skákat na každý příkaz, s radostí dodržovali lockdownová nařízení, vykonávali dvoustupňové sociální odstupy, nosili respirátory a přijímali vakcíny, by měli vědět jednu věc. Že jakkoli špatné to bylo za poslední dva roky, po Velkém resetu, pokud glabalističtí spiknutí vyhrají válku, to bude mnohem, mnohem horší.

Život se nikdy nevrátí do „starého normálu“, pokud to tak neuděláme my

Jsou někteří, kteří si myslí, že vše, co se nedávno stalo, je jen smůla: covidový hoax, šílené snahy o uhlíkovou neutralitu a důsledky vykonstruované mediální války mezi Ruskem a Ukrajinou.

To ukazuje žalostně naivní selhání v pochopení toho, jak je svět nyní ovládán.

Sprisahancom pomáhají trolové, kteří žijí a operují daleko od místa dějů, ale kteří číhají, naříkají, kňučí a vytvářejí konflikty z ničeho. Světové ekonomické fórum ( WEF ) oceňuje sobectví, ignoranci a zradu.

Ti, kdo si myslí, že přeháním, by si možná rádi položili otázku, proč každý, kdo řekl pravdu o covidě nebo vakcínách, byl okamžitě umlčen, zakázán, cenzurován, blokován, démonizován a pomlouván.

Proč nyní média zakazují otevřenou diskusi o očkování nebo klimatických změnách, když věda nepochybně dokázala, že očkování proti covidu je nebezpečné a neúčinné a že klimatické změny neexistují (resp. existují, ale nezpůsobuje je člověk)?

Vědecká diskuse již neexistuje. Noviny a časopisy jsou zkorumpovány a placeny za to, aby potlačovaly pravdu a vysmívaly se jí. Dokázal jsem, že takzvaní ověřovatelé faktů existují k potlačení skutečných faktů a propagování lží.

Falešná válka mezi Ruskem a Ukrajinou, záměrně spuštěná spiklenci, nám dává najevo, že naše vlády vyhlásily válku nám – je to válka, která má skončit všechny války.

Sankce používané jako zbraně dokazují, že spiknutí jsou oddáni válce, která jim umožní kontrolovat vše, co děláme.

Naše vlády, dělajíce to, co jim přikázali miliardářští spiknutí, záměrně vytvořili svět, ve kterém bude masivní nedostatek paliv a potravin (s nezbytným přísným přídělovým systémem), rychle rostoucí ceny a kolabující ekonomiky.

V Africe zemře hlady několik milionů lidí.

Vlády se nesnaží potlačit, zastrašit nebo potrestat Rusko. Bojují s námi

Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost otevřeně prohlašuje, že konspirační teoretici a kdokoli, kdo zpochybňuje nesmysly o COVIDu, jsou „extrémisté“. V Irsku vláda uvedla, že stát „omezí právo na soukromé vlastnictví tam, kde je třeba zajistit společné dobro“.

Slovo „sekvestrace“ (zadržování majetku) se nyní objevuje často. Ve Velké Británii zavádějí nové omezující zákony. Nepohodlné pravdy jsou nebezpečné, říkají politici a média, a ti, kteří je šíří, musí být potlačováni.

Pokud tuto válku vyhrají globální spiklenci, nezůstane nám žádná historie, žádná kultura, žádný sport, žádná zábava, žádná zdravotní péče, žádný rodinný život, žádné soukromí, žádná sebeúcta, žádná důstojnost, žádná vášeň a žádná možnost užít si pocit úspěchu.

Cestovat budete jen tehdy a tam, kde obdržíte povolenku. Nebudete vlastnit auto, takže budete odkázáni na veřejnou dopravu. Veřejnou dopravu však budete moci používat pouze tehdy, dostanete-li k tomu povolení.

Opravdu si myslíte, že je náhoda, že se bourají sochy, že kultura rušení (cancel culture) neumožňuje diskusi, že děti mají možnost zvolit si pohlaví, že ženy jsou vytlačovány ze sportu (neboť je porážejí mužští transvestiti) a že nové omezující zákony jsou zavádění tak rychle, že nestíháme držet krok s tím, co je povoleno a co ne?

Po Velkém resetu bude legislativa velmi jednoduchá: budeme moci dělat jen ty věci, které máme dovoleno dělat.

Pokud si myslíte, že přeháním, pak, obávám se, žijete ve světě tak neskutečném jako v pohádce Charlieho továrna na čokoládu.

Všechno, na co jsem dva roky upozorňoval, se stalo. Upozornění „neresuscitovat“ ( neoživovat ) se používají při léčbě starších, nemocných a postižených lidí. Neužitečné PCR testy mohou být použity k odběru vzorků DNA (které se pak prodávají komerčním společnostem) nebo k očkování.

Když spiklenci říkají: „Nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný“, mají na mysli přesně to. O takové době příští rok budete žít v „Číně“.

A pamatujte, že spiklenci se netajili tím, že považují svět za značně přelidněný – a že mají v úmyslu snížit globální populaci odstraněním 90% obyvatel světa.

Myslíte si, že pravděpodobně budete jedním z vyvolených?

Pokud chcete žít ve svobodném světě, kde můžete činit svá vlastní rozhodnutí a mít svobodu volby, pak musíte dát veškerou svou energii do boje proti globálním spiklencům.

Plaťte v hotovosti tak často, jak můžete. Nestahujte si do chytrého telefonu aplikace. Nepoužívejte online bankovnictví. Nevěřte ničemu, co říká někdo placený vládou. Nevěřte ničemu, co vidíte, slyšíte nebo čtete v médiích hlavního proudu.

Pamatujte: žijeme ve světě, kde nám naše vlády vyhlásily válku. Musíme být neustále bdělí a podezřívaví. Kdykoli se stane něco špatného, ​​zeptejte se sami sebe: „Jaký je k tomu nejděsivější důvod?“ a „Co musím udělat, abych se ochránil?“

Věčná paranoia je nyní cenou svobody.

Autor: Dr. Vernon Coleman, Zdroj: expose-news.com

 

Sdílet: