28. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

V Porýní-Vestfálsku je na 994 základních školách většina dětí cizinci

Někde je to i skoro 100%! Situace se prudce zhoršuje i u nás doma, rodiče čeká po prázdninách nemilé překvapení!

V německé spolkové zemi Porýní-Vestfálsko je už 994 základních škol, kde mají imigranti více než 50%. Ve spolkové zemi je celkem 2.787 škol. Na 54 základních mají imigranti 90-100% žáků, na 227 školách 75-80% žáků, na 713 základkách 50-75%.

Zajímavé je, že už existuje málo škol, kde dominují bílé německé děti. Pouze 593 základek má méně než 25% imigrantů! To je asi pouze 21% všech škol! Podobná situace panuje ale v celé zemi. Ve Francii, Švédsku, Nizozemsku, Belgii, Rakousku, Velké Británii a Belgii je situace podobná nebo horší. Výsledkem je prudký pokles vzdělanosti nových generací západní mládeže. Ta sice možná umí „kriticky myslet a pochodovat na gay pride“, ale vypočítat obsah kruhu je už zapeklitý oříšek!

Bohužel stejně smutná u nás doma. I zde jsou školy často již z 20-30% procent obsazeny cizinci a nyní se vše ještě díky dovozu ukrajinských „válečných“ uprchlíků zhorší. Po prázdninách čeká mnohé rodiče nemilé překvapení, až zjistí, že se kvůli velké počtu dětí cizinců výuka de facto rozpadla a jejich děti nic neumí. Už dnes se školy hemží vietnamskými a ukrajinskými asistentkami, které pomáhají začlenit se dětem, které neumí ani slovo česky, přesto byly zařazeny do normální výuky!

Prudký propad výuky se bude týkat hlavně dětí z chudších a středně příjmových rodinNebo si snad myslíte, že děti protektorátních elit budou chodit na veřejné školy? Ty budou pěkně na soukromých školách a jejich rodiče se ještě budou posmívat rodinám českých talentovaných dětí, že se jejich rodiče mají víc nažit, aby měli na drahá školná na soukromých školách.

Česká věc

Sdílet: