12. 8. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Proč ekonomické sankce proti Rusku nefungují a ani nikdy fungovat nebudou?

Uživatel Twitteru tento týden uveřejnil zdlouhavé vlákno , ve kterém dokonale vysvětlil, jak západní lídři sami sebe v podstatě oklamali, když uvěřili, že uvalení masivních ekonomických sankcí poškodí Rusko.

Neuvědomily si totiž ekonomické škody, které sankce způsobí jejich vlastním zemím a také stále žijí v zajetí chybných představ o vlastní i ruské ekonomice.

Co ve skutečnosti odhalily protiruské sankce

„Rusko-ukrajinská válka a následné sankce odhalily něco velmi důležitého o globálním hospodářství,“ začal svůj twit Winston Smith.

„Papírové statistiky, které ukazují ekonomickou velikost a zdatnost zemí, jsou k ničemu.

Západní komentátoři a intralexuálové se vysmívali Rusku za to, že ‚má ekonomiku menší než Texas či stejnou jako Itálie’, přičemž předpokládali, že bezprecedentní sankce ochromí Rusko během pár týdnů,“ pokračoval.

„Jistě, na papíře je ruská ekonomika ‚slabá’, 144 milionů lidí s ekonomikou ve výši 1,4 bilionu USD je technicky méně než například Itálie, která má 60 milionů lidí a ekonomiku 1,89 bilionu USD.

„Ale co se vlastně stalo během války?

Rubl se posílil, ekonomiky Evropské unie se zhroutily, přičemž euro poprvé za 20 let dosáhlo parity vůči americkému dolaru. Pro Evropu jsou dále na obzoru energetické výpadky a potravinová krize,“ dodal Smith.

Smith dále pokračoval v rétorické otázce, jak je možné, že země s tak mizerným HDP (hrubý domácí produkt) jako je 1,4 bilionu dolarů ve srovnání s celou Evropou – s ročním HDP 23 bilionů dolarů – může ekonomicky dominovat.

Následně si odpověděl: Odpověď je v tom, z čeho se skládá to „HDP“.

HDP je abstraktní číselná hodnota vypočítaná součtem celkové hodnoty zboží a služeb vyrobených v zemi za jeden rok.

Většina západních zemí si však do HDP započítává spotřebu představovanou prodejem maloobchodního zboží (vyrobeného v Číně nebo Mexiku a dováženého do USA nebo Evropy) jako „výrobu“.

Ekonomiky západu jsou jako papírové tygři

Kromě výše uvedené základní chyby je zde ještě jedna, ještě důležitější. Za posledních 40 let prošly západní ekonomiky strukturální transformací na „ekonomiky informací a služeb“.

Velká část západního HDP pochází ze „sektoru služeb“ a velká část sektoru služeb je v zásadě „neproduktivní“.

Jistě, všichni chceme vzdělávání, farmaceutické produkty, zábavu, půjčky, zábavné aplikace na hraní, atd… ale jak ukázala pandemie covidu, to všechno jsou „neesenciální věci“, které šlo v lockdownu zavřít.

„Kolik západního HDP pochází z cestovního ruchu? Hotelových, lázeňských a restauračních služeb, schémat obchodování s finančními cennými papíry, „služeb“ na přebalování dluhů či příjmů z aplikací na focení si pipíků?

Účtovat čínským studentům astronomické školné? Licenční poplatky za duševní vlastnictví (medicína/média)?” ptá se Smith.

Po odečtení těchto bezvýznamných částí HDP, ekonomikám Západu mnoho reálných produktů nezůstává. Jsou to v podstatě takové „papírové tygři“.

Porovnání zemí na základě jejich reálných ekonomik

Smith uvedl, že je vhodnější podívat se na to, proč se Rusko podle očekávání nerozpadá, pohledem na reálné a „hmatatelné“ věci, které země stále produkuje.

To znamená, podívat se na primární zboží a průmyslovou výrobu jako jsou uhlí, železo, ocel, motorová vozidla, dále na energie jako jsou plyn , ropa, dřevo a elektřina a konečně na potraviny jako jsou pšenice, kukuřice a maso.

Vidíme, jak Čína drtí každého, téměř v každé kategorii primárního průmyslového zboží a výroby. Má 7 až 8krát více uhlí a železa než USA, 12krát více oceli než USA, 2krát více aut než USA!

Smith poznamenal a dodal, že tři země – Itálie, Francie a Japonsko – neprodukují nic ve dvou kategoriích – uhlí a železo.

Dále se podívejme na energie:

USA vypadají na tom docela dobře v produkci zemního plynu, v ropě se Rusko vyrovnává, ale Čína zastiňuje USA i Rusko v produkci elektřiny. Ostatní země, s výjimkou Indie a Japonska, jsou ve výrobě elektřiny trpaslíky.

USA, Rusko, Indie a Čína jsou také srovnatelné, pokud jde o potraviny a řezivo, prozradil Smith, když se odvolal na „bodový systém“, který navrhl k označení úrovně produkce ve všech klíčových hmatatelných materiálech, které pojmenoval dříve.

Za předpokladu, že tento bodový systém je metrikou „reálného HDP“ a nikoli oficiální papírová čísla HDP, z hlediska reálného výstupu má Čína jako č.1 o 50% větší ekonomiku než č.2 USA.

Ale všimněte si, že USA jsou jen o 50% větší než Rusko. To už je něco úplně jiného než oficiální HDP, který je 15x (tedy 1400%) větší!

Závěr

Itálie, Velká Británie a Francie by se nad tím měly vážně zamyslet. Tato hodnocení odhalují, jak zahanbující a mělké jsou ve skutečnosti mnohé evropské ekonomiky.

„Ve světě, který přijde, už pro zajištění blahobytu národa nebude stačit provozování hotelů nebo firem zabývajících se daňovou arbitráží,“ uzavřel Smith.

Autor: JD Heyes, Zdroj: naturalnews.com

 

Sdílet: