2. 10. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

„Nová úroveň rozvoje vztahů“: jak probíhala jednání mezi Putinem a Erdoganem v Soči

V pátek 5. srpna vedli v Soči čtyřhodinové rozhovory prezidenti Ruska a Turecka. Po schůzce Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan vydali společné prohlášení, v němž znovu potvrdili svůj záměr dále rozvíjet bilaterální vztahy založené na respektování a uznávání vzájemných zájmů. Lídři se shodli na zvýšení objemu obchodu a pokroku v ekonomických a energetických otázkách. Vicepremiér Ruské federace a spolupředseda mezivládní komise Alexander Novak shrnul výsledky jednání s tím, že řada rozhodnutí přijatých v Soči posouvá vztahy mezi oběma zeměmi na novou úroveň. Moskva a Ankara se zejména dohodly na zahájení postupného přechodu k placení za plyn v národních měnách – v první fázi půjde část dodávek za rubly.

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan jednali v Soči 5. srpna. Podle tiskového tajemníka ruského vůdce Dmitrije Peskova mluvily hlavy států asi čtyři hodiny. Po jednání bylo vydáno společné prohlášení.

„Navzdory současným regionálním a globálním výzvám vedoucí představitelé znovu potvrdili svou společnou vůli dále rozvíjet rusko-turecké vztahy založené na respektu, uznání vzájemných zájmů a v souladu s jejich mezinárodními závazky,“ stojí v dokumentu.

Je třeba poznamenat, že prezidenti vedli rozsáhlé konzultace o agendě rusko-tureckých vztahů a dohodli se na zvýšení objemu bilaterálního obchodu, pokroku v otázkách hospodářství a energetiky a přijetí konkrétních kroků v otázkách, „které po dlouhou dobu přetrvávaly na agendě obou zemí“. Patří sem doprava, obchod, zemědělství, průmysl, finance, cestovní ruch a stavebnictví.

Vedoucí představitelé zdůraznili klíčový význam vztahů důvěry mezi Ruskem a Tureckem pro dosažení regionální a mezinárodní stability. Zejména byla zmíněna důležitá role obou zemí při uzavření iniciativy o bezpečném vývozu obilí z ukrajinských přístavů.

“Byla zdůrazněna potřeba zajistit plnou implementaci istanbulského balíčku v souladu s jeho duchem a literou, včetně neomezeného vývozu ruského obilí, hnojiv a surovin pro jejich výrobu,” stojí v prohlášení.

Prezidenti dále diskutovali o situaci v Sýrii, znovu potvrdili, že přikládají velký význam pokroku v politickém procesu, a poukázali na důležitost zachování politické jednoty a územní celistvosti Arabské republiky.

„Bylo znovu potvrzeno odhodlání jednat společně a v úzké vzájemné koordinaci v boji proti všem teroristickým organizacím,“ píše se v dokumentu.

Rovněž byl zaznamenán pevný závazek stran k suverenitě, územní celistvosti a národní jednotě Libye. Příští zasedání dvoustranné Rady pro spolupráci na vysoké úrovni se v souladu s dosaženými dohodami bude konat v Turecku.

Přechod na platby za plyn v národních měnách

V návaznosti na jednání mezi ruskou a tureckou delegací učinil prohlášení také místopředseda vlády Ruské federace a spolupředseda mezivládní komise Alexander Novak. “V rámci jednání došlo k velmi důležitým rozhodnutím, která v podstatě dosahují nové úrovně ve vývoji našich vztahů v obchodu, ekonomice a prakticky ve všech odvětvích,” řekl novinářům Novák.

Hlavy států podle něj diskutovaly o otázkách souvisejících s dopravním průmyslem, průmyslem, zemědělstvím, cestovním ruchem, IT a bydlením a komunálními službami. Novak navíc zmínil dohodu prezidentů o zahájení postupného přechodu na placení energií v národních měnách – v první fázi půjde část dodávek za rubly.

„Hovořili o dodávkách plynu do Turecké republiky, které jsou dodávány v poměrně velkém objemu – 26 miliard metrů krychlových ročně. V průběhu jednání se prezidenti dohodli, že zahájíme částečné dodávky plynu a zaplatíme v rublech,“ uvedl vicepremiér.

“Je to skutečně nová etapa, nové příležitosti, včetně rozvoje našich měnových a finančních vztahů,” zdůraznil Novák.

Turecký proud pro Evropu

V otevřené části jednání Vladimir Putin připomněl důležitou roli, kterou hraje plynovod Turkish Stream v dodávkách plynu do evropského regionu. Podle prezidenta na rozdíl od všech ostatních směrů přepravy ruských uhlovodíků do Evropy „funguje správně, funguje rytmicky, bez jakýchkoli poruch“.

„Myslím si, že evropští partneři by měli být Turecku vděční za zajištění nepřetržitého tranzitu našeho plynu na evropský trh,“ řekl Putin.

Dodal, že dodávky různého zboží a zdrojů do Turecka také pokračují ve velkém a bez přerušení.

Připomeňme, že Turkish Stream je plynovod vedený po dně Černého moře do evropské části Turecka. Celková projektovaná kapacita obou linek je 31,5 miliardy metrů krychlových za rok.

V současné realitě funguje řada plynovodů z Ruska do Evropy s omezeními. Od konce července funguje Nord Stream na zhruba 20 % plánované kapacity kvůli situaci s turbínami Siemens. Již dříve bylo kvůli restrikcím z Polska zastaveno čerpání plynu přes dálnici Jamal-Evropa a tranzit přes Ukrajinu nefunguje na plný výkon kvůli rozhodnutí Kyjeva zastavit čerpání přes distribuční stanici plynu Sohranivka.

Putin také poděkoval Erdoganovi za účast na vyjednávání dohody regulující dodávky ruského a ukrajinského obilí a domácích hnojiv na světové trhy. Prezident poznamenal, že tato otázka je relevantní pro mnoho rozvojových zemí, „které jsou na pokraji velkých problémů s dodávkami“.

„Pro všechny tyto země jsou samozřejmě velmi důležitá taková rozhodnutí, která byla učiněna přímo s vaší přímou účastí. Chci vám za to poděkovat,“ řekl Putin Erdoganovi.

K podpisu dvou vzájemně souvisejících dokumentů určených k řešení problémů dodávek potravin a hnojiv na světové trhy došlo  22. července v Istanbulu . Za ruskou stranu se ceremoniálu zúčastnil ruský ministr obrany Sergej Šojgu.

První memorandum obsahovalo závazky OSN zrušit různá omezení vývozu ruských zemědělských produktů a hnojiv. Druhý dokument se zabýval algoritmem pro export ukrajinských zemědělských produktů z černomořských přístavů ovládaných Kyjevem. Memorandum upravující vývoz ukrajinského obilí je založeno na mechanismu s humanitárním námořním koridorem, který navrhuje ruská strana.

V Istanbulu vzniklo Společné koordinační centrum, ve kterém zástupci Ruska, Turecka, Ukrajiny a OSN sledují trasy lodí s ukrajinským obilím a provádějí kontroly lodí. První  nákladní loď  opustila oděský přístav  1. srpna.

Erdogan zase v otevřené části rozhovorů s Putinem poznamenal, že Moskva hraje na světové scéně zvláštní roli, a vyjádřil naději, že setkání v Soči otevře „novou stránku rusko-tureckých vztahů“. Upřesnil, že se to týká energetiky, cestovního ruchu, dopravy a dalších oblastí.

Podle Vladimira Olenčenka, vedoucího výzkumného pracovníka Centra evropských studií IMEMO RAS, lze rozhovory charakterizovat jako tradiční pracovní dialog mezi lídry obou zemí.

„Jistý algoritmus je již vytvořen, schůzky se konají poměrně často a jsou věcného charakteru, projednávají se konkrétní otázky… Předcházelo tomu trojstranné jednání lídrů Ruska, Íránu a Turecka a zřejmě i pokračování tohoto setkání nyní probíhá, ale zde je větší pozornost věnována bilaterálním interakcím v regionální a globální agendě,“ uvedl.

 

Sdílet: