21. 9. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Maďarsko a Polsko odmítly podpořit plán na snížení spotřeby plynu o 15 %

Rada EU zveřejnila dokument , který přináší výsledky hlasování o schválení opatření nutných k úsporám plynu. Údaje ukazují, že 2 z 27 zemí, které tvoří Evropskou unii, odmítly schválit plán na snížení poptávky po plynu o 15 %. Maďarsko a Polsko s návrhem nesouhlasily. To neovlivnilo celkové rozhodnutí, protože ke schválení plánu je potřeba prostá většina hlasů.

Omezení odběru plynu je zavedeno na období od 1.8.2022 do 31.3.2023. Předpokládá se, že zpočátku je snížení poptávky po plynu dobrovolné. Pokud se však situace v energetickém sektoru EU s blížícím se zimním obdobím zhorší, mohou být zavedeny povinné sazby spotřeby.

Schválený plán nestanoví konkrétní způsoby, jak snížit poptávku po plynu. Každá země si je může vybrat nezávisle.

Některé státy mohou být osvobozeny od povinnosti snižovat spotřebu plynu. Hovoříme o ostrovních zemích a také o pobaltských zemích.

Cílovou hodnotu úspor pro konkrétní stát lze snížit, pokud se mu podaří naplnit zásobníky plynu nad plán. Výjimky ze závazku mohou být dostupné také těm zemím, kde se plyn používá jako surovina v důležitém průmyslovém odvětví.

Očekává se, že v květnu 2023 Evropská komise rozhodne, zda prodlouží zavedená omezení spotřeby plynu.

 

Sdílet: