8. 8. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

V roce 1922 bylo v Německu 1 800 muslimů a dnes jsou jich miliony! To v ČR nechceme!

Rozdělení české společnosti kvůli koronavirové krizi, krizi kolem ruského útoku na Ukrajinu apod. nahrává problému islamizace, protože lidé se o tento problém jednak přestávají zajímat a jednak se rozdělují a navzájem znepřátelují, což silně znesnadňuje možnost společenského konsenzu, jak čelit islamizaci a masové migraci z kulturně odlišných civilizačních okruhů.

Lidé jsou v naší společnosti stále více rozdělováni do názorových sociálních „bublin“, a tím pádem se i znepřátelují a nejsou schopni vzájemné spolupráce – a to považujeme za velkou chybu.

Ukázka některých problému s muslimy v Rakousku:

Ukázka vývoje muslimských populací v některých evropských zemích:

Německo

V roce 1922 bylo v Německu kolem 1 800 muslimů.
V roce 1961 zahájilo západní Německo program přesunu tureckých pracovníků.
V roce 2016 se odhaduje, že v Německu žije kolem 6 000 000 muslimů.

Rakousko

Roku 1983 bylo kolem 70 000 muslimů.
Roku 2014 bylo kolem 600 000 muslimů.
V roce 2014 z 81 722 narozených dětí v Rakousku bylo 11 029 muslimských rodičů, tj. 13,4 % narozených dětí.
Podle Institutu demografie RAV bude kolem roku 2030 muslimů již 1 000 000 – tedy zhruba 10 % z budoucí rakouské populace.
Odhad na rok 2051 se již pohybuje okolo 1 600 000 muslimů, přibližně 14 až 20 % populace.

ZDROJ

 

Sdílet: