28. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Vy jen mluvíte jako Václav Havel, ale nekonáte jako Václav Havel!

Vy jen mluvíte jako Václav Havel, ale nekonáte jako Václav Havel! Český premiér Petr Fiala dostal seřváno v Evropském parlamentu od evropského vrchního politruka Guye Verhofstadta, že není schopen říct “Ano” na požadavek zrušení práva veta jednotlivých států v Evropské radě! Fiala prý prosazuje mnohem odvážnější návrh, ale Verhofstadt začal Fialovi vyčítat, že kvůli právu veta se nikam neposunul Pakt o migraci a sdílení migrační zátěže, Maďarsko prý pomocí veta všechno blokuje! Zrušení práva veta v Evropské radě povede k rozhodování o nás bez nás, velké státy ty menší v radě přehlasují!

Již skoro před 2 týdny probíhalo plenární zasedání Evropského parlamentu a během projevů jednotlivých politiků došlo k opravdu mimořádné situaci, která pomalu unikla mediální pozornosti. Český premiér Petr Fiala totiž hned v úvodu předsednictví České republiky v EU dostal seřváno od vrchního ideologického vůdce Evropské unie a politruka Guye Verhofstadta, že prý mluví jako Václav Havel, ale nekoná jako Václav Havel. Verhofstadta totiž neskutečně rozčílilo, že Petr Fiala namísto vyhovění jeho žádosti o zrušení práva veta v Radě reagoval způsobem, že Fiala navrhl mnohem odvážnější plán než jen prosté zrušení veta.

Takže Evropská rada teď požaduje mnohem ambicióznější plán na reformu zakládacích listin EU o činnosti Evropské rady, který by zavedl nejen zrušení práva veta a hlasovalo by se jen prostou většinou hlasů, ale rovněž by měla Rada získat i pravomoci nad fiskálními a daňovými pravomocemi členských států EU. Jednotlivé státy by si už o sobě skoro nerozhodovaly. Prostě by na své úrovni už nerozhodovaly o svých státních rozpočtech, ani o daních a jejich struktuře, možná že ani o své bezpečnosti.

 

 

Jenže, tento tzv. ambiciózní návrh reformy Evropské rady je v nedohlednu, protože taková reforma se nebude líbit mnoha zemím a Verhofstadt se rozčílil, že teď je potřeba zrušit jen právo veta, což se může konečně povést po dlouhých letech, díky válce na Ukrajině, která prý ukazuje, že právo veta vede k vydírání a k nedostatečné flexibilitě Evropské rady, která tak nemůže rychle reagovat a vydávat rozhodnutí. Zrušení práva veta v Evropské radě je poslední bezpečnostní pojistkou národních států, protože jakmile bude právo veta zrušeno, začne se rozhodovat prostou většinou, která funguje na populačním principu.

Lidnaté země EU mají mnohem silnější počet hlasů v radě než země s malými populacemi. Zrušení práva veta tak povede k tomu, že velké země přehlasují ty malé. A to se projeví hlavně u zákonů a směrnic komise týkajících se migrace a sdílení migrační zátěže. Malé země již nebudou moci v Evropské radě vetovat přijetí migračních zákonů, protože budou prostě přehlasovány. Evropská rada spolu s komisí odsouhlasí Migrační pakt a jednotlivé země EU si povinně začnou rozdělovat migranty z celého světa, nejen z Ukrajiny, ale hlavně z Afriky, ze zemí Magrebu a z Blízkého Východu.

Právo veta v Evropské radě je poslední pojistkou národních států před ztrátou veškeré suverenity

O tom, že právě teď se v EU vedou řeči o ukradení práva veta malým národním státům v Evropské radě, o tom se na českých médiích nedozvíte, protože pozornost médií je odváděna jinam, směrem k Ukrajině. A pokud nevíte, co by to znamenalo zrušit právo veto v Evropské radě, tak vám hned nabídnu několik příkladů. Už na podzim se očekává nová pandemická vlna.

A už teď v létě se objevují první vlaštovky, kdy lékaři zaplacení farmaceutickou lobby provádí v televizích propagaci očkování 4. dávkou, znovu se navyšují čísla pozitivně otestovaných u lidí, kteří jsou úplně zdraví a nic na sobě nepozorují, ale jakmile dojde ke zrušení práva veta, Evropská rada při zasedání ministrů zdravotnictví rozhodne a většinově odhlasuje, že ve všech zemích EU se bude povinně očkovat. Kdo se nenechá očkovat, zaplatí pokutu a nebude moci chodit do práce nebo do školy, dokud se nenechá naočkovat. Žádná země to už nebude moci vetovat, protože v Radě se to odhlasuje většinou.

Guy Verhofstadt

Rada rovněž odhlasuje úplně odstřižení všech 27 zemí EU od ruského plynu a ropy, což povede v zimním období ke katastrofě v některých zemích, které jsou na ruských fosilních zdrojích průmyslově závislé. Ta samá rada rovněž většinou odhlasuje kvóty, kolik Banderovců a nácků z Ukrajiny si přerozdělí jednotlivé země EU.

Naše redakce už dříve informovala od našeho zdroje z Bruselu, že pro Českou republiku je připravena kvóta necelého 1 milionu migrantů z Ukrajiny do konce roku 2023. Většinové rozhodování v Evropské radě namísto jednomyslného povede k likvidaci základních funkcí národních států, tedy k rozlomení přímé vazby mezi obyvatelstvem a místní vládou, která prostě řekne sorry, ale od této chvíle o naší zemi rozhoduje většina ostatních evropských zemí, a to podle toho, jak se o tom dohodnou na Evropské radě.

Petr Fiala svojí iniciativou naštval vrchního ideologa EU, protože se snaží dělat něco, k čemu nedostal příkaz

A nejděsivější na tom je, že přenos pravomocí o migraci, o státních rozpočtech, o daních a o zahraniční politice vlastně občané ani nepostřehnou, protože se ta rozhodování většinou z EU od toho dosavadního rozhodování “národní” vládou nebudou prakticky v ničem lišit, až na výjimky, jako je právě migrace, rozpočtové rámce, daně a další základní instrumenty, které definovaly v minulosti svrchovanost národních států. Jakmile si státy nechají vzít právo veta v Evropské radě, je konec. Národní státy již od té chvíle zůstanou jenom jako, jenom na papíře. Veškeré faktické rozhodování bude držet prostá většina hlasů ostatních států EU v Evropské radě podle populačního klíče.

Petr Fiala poslouchá Guye Verhofstadta

Bylo by sympatické, kdyby český premiér tyto snahy o zrušení práva veta v radě blokoval, ale to není tento případ. Petr Fiala si totiž zjevně chtěl šplhnout, on chce totiž podle všeho oživit a oprášit plán Jeana-Claude Junckera, který více jak 15 let usiloval o reformu Evropské rady a o zrušení nejen práva veta v radě, ale i o přenesení pravomocí o státních rozpočtech a daních z národních států na Evropskou radu. To je ten odvážný plán, o kterém mluvil Verhofstadt, protože Junckerovi se tento plán nepodařilo za celých 15 let prosadit, ale Fiala najednou přijde a myslí si, že on dokáže něco, co se nepovedlo Junckerovi.

Iniciativní blbec je horší než třídní nepřítel?

Verhofstadt ví moc dobře, že tento plán Fiala neprosadí, že to je zbytečná snaha, ale zrušení práva veta by konečně a díky válce na Ukrajině prosadit šlo hned, bez snahy o další ambiciózní dodatky v podobě rozpočtů či daní. Bylo úsměvné sledovat, jak Verhofstadt seřval Fialu jako malého školáka, který si zřejmě chtěl šplhnout plánem na odvážnou reformu, ale ve výsledku dostal seřváno, protože tím sabotuje zrušení práva veta. Znáte to přísloví, že ambiciózní blbce je horší než třídní nepřítel? Tak přesně k tomu došlo na plenárním zasedání EU parlamentu. Fiala se chtěl blýsknout na radě tím, že předloží Junckerův oprášený návrh na odvážnou reformu hlasování, rozpočtů a daní, ale namísto toho se dočkal seřvání od vrchního politruka, že nedělá to, co má za úkol.

Guy Verhofstadt se rozčiluje, že Fiala svoji iniciativou provádí něco, o co nebyl žádán

Verhofstadt to řekl jasně, že Fiala má říct “Ano” na jeho návrh zrušení práva veta v Evropské radě a nic víc se po Fialovi nechce. Nic víc. Prostě poslušně vykonat, co je potřeba a neprojevovat žádnou iniciativu nad rámec požadavku. Vlastní iniciativa v EU je totiž u předsedy Evropské rady nežádoucí a Fialovi to zřejmě nikdo neřekl, nevarovali ho. Vlastní iniciativa totiž představuje v EU hrozbu, že samotní aktivističtí politici začnou předkládat vlastní návrhy, které nepochází z dílny globalistů, ze zákulisních kuloárů a z Komise 300. Fiala tak byl seřván a odkázán do vymezených hranic, aby jen nemluvil jako Václav Havel, ale aby konal a plnil úkoly jako Václav Havel, tedy poslušně vykonával to, co se po něm chce a nic víc! Nic z vlastní hlavy, pouze to, co bylo naordinováno a nic víc!

Předseda Evropské rady je v roli servila, který musí plnit příkazy, ne v roli kádra, od kterého se očekává iniciativa!

Fiala je samozřejmě úplně mimo, protože nemá za sebou naprosto žádnou kádrovou politiku. V životě nepracoval ve velkém podniku, nic neřídil, neměl po sebou procesy řízení, za které by osobně zodpovídal, nezodpovídal ani za lidi, ani za výsledky. A hlavně, nikdy se nezodpovídal přímo globalistům a Komisi 300. Role servilů globalizace spočívá v plnění příkazů, ne ve vlastní iniciativě! Vlastní iniciativa je vyžadována a očekávána při výchově kádrů! Ale nikoliv od servilů! To je fatální matení dojmů s pojmy. Fiala není v roli kádra a nikdy nebyl! Funkcí předsedy Evropské rady v rámci předsednictví země v EU není role kádra, aby samostatně něco řešil a řídil, ale role servila, aby poslušně konal a plnil!

Aparátčíci EU pojmenovali po Václavu Havlovi po jeho smrti jednu z budov Evropského parlamentu ve Štrasburku

To je role předsedy rady! To je neuvěřitelné, že tohle nikdo Fialovi neřekl. Představte si sluhu, lokaje v paláci, jeho úkolem je sloužit panstvu, že by tento lokaj najednou místo role servila začal hrát roli kádra a začal by panstvu u stolů radit, jak mají řídit své firmy, podniky, svá panství, jak by to měli dělat, a jak lépe. Dovedete si představit ten šok panstva? Dovedete si představit to zhrození, co si to ten lokaj dovoluje? No, tak přesně k tomu došlo 6. července 2022 v parlamentu EU a Guy Verhofstadt musel lokaje seřvat a odkázat ho zpátky do mezí, kam patří. Má říct “Ano” na předložené žádosti jako poslušný lokaj, jako “Vaklaf Havel” svého času a nic víc. Nic dalšího nad rámec příkazu se od lokaje nečeká. A osobní iniciativa už vůbec ne!

-VK- Šéfredaktor AE News

ZDROJ

 

Sdílet: