2. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Radnice města New York poprvé od Karibské krize v roce 1962 nařídila televizním stanicím vysílat PSA video s instrukcemi pro přežití po termonukleárním úderu…

Radnice města New York poprvé od Karibské krize v roce 1962 nařídila televizním stanicím vysílat PSA video s instrukcemi pro přežití po termonukleárním úderu na město! Video vyvolalo ve městě pozdvižení, radnice se ale odvolává na doporučení Pentagonu a FEMA! A v Moskvě to začalo! Prezident Vladimir Putin ve čtvrtek podepsal mobilizační zákony pro průmysl a právnické osoby k podpoře protiteroristického úsilí RAF v zahraničí! Vyhlásí Rusko oficiálně válku Ukrajině? K čemu by to vedlo z pohledu mezinárodního práva? A dojde i k mobilizaci fyzických osob?

Krizový štáb radnice města New York začal od pondělního večera na všech televizních kanálech a stanicích vysílat krátké instruktážní PSA (Public Service Announcement) video pro přípravu obyvatelstva na případný nukleární útok na město. Zhruba jeden a půl minutové video radí lidem ve 3 krocích, jak se zachovat v případě jaderného úderu, že se mají schovat do budov, že se mají umýt a zbavit se radioaktivního oblečení, a že mají sledovat vysílání médií a stanic pro další instrukce. Video samo o sobě vyvolalo zděšení hned u dvou skupin Američanů. Kromě zděšení obyvatel města New York došlo totiž k znepokojení i odborníků na bezpečnost a pozorovatele, kteří jsou znepokojeni vysokou mírou nepřesných informací ve videu.

 

 

To prý může být způsobeno lajdáctvím, ale rovněž i zmatkem a chaosem, že někdo instruoval radnici, aby informaci odvysílala co nejrychleji a na kvalitu videa po obsahové stránce se tudíž nehledělo. A právě tato možnost vyděsila mnoho bezpečnostních odborníků. Za normálních okolností totiž tato videa připravuje FEMA a Pentagon ve spolupráci s Ministerstvem obrany, ale tady se zdá, že video připravila radnice vlastním nákladem. Radnice se ovšem odvolává na doporučení bezpečnostních poradců vzhledem k situaci na Ukrajině. Proč video vzniklo tak narychlo?

Video sešité narychlo postrádá hlavní informace o radiové komunikaci, o zásobení potravinami a celé to vypadá, jak kdyby někdo strašně pospíchal

Po jaderném úderu by rozhodně sociální sítě nefungovaly, protože nepřítel by s naprostou jistotou nejprve odpálil termonukleární hlavici vysoko ve stratosféře pro vyvolání účinku EMP, takže veškerá elektronická zařízení spotřebitelů, tedy běžná spotřební elektronika, budou usmaženy a nefunkční. Elektromagnetický pulz vydrží jen vojenská komunikační technika, která je proti účinkům EMP přímo navržena a upravena.

Mobilní telefony, tablety a počítače rozhodně po jaderném úderu fungovat nebudou, stejně jako nebudou fungovat celulární komunikační sítě. Lidé se budou moci dozvědět informace od úřadů pouze pomocí analogových vysílaček na krátkých vlnách, takže lidé budou potřebovat radiopřijímač s analogovým příjmem. Jediné počítače, které přežijí jaderné údery, jsou stíněná datacentra v podzemí, vojenské instalace v podzemí a zařízení na oběžné dráze planety Země.

CGI grafika instruktážního videa NYC

Všechno ostatní bude usmažené a mimo provoz. Video mělo obsahovat informaci o frekvencích, na kterých půjde naladit vysílání úřadů a záchranných složek. Nic takového ve videu není. Doslova to vypadá, jako kdyby si na radnici v New Yorku opravdu mysleli, že po vypuknutí jaderné války si budou lidé dále psát mez sebou na Twitteru a na Facebooku, jako by se nechumelilo. V podstatě bychom mohli toto video označit za hurá akci, kterou někdo v New Yorku vymyslel čistě z nudy a není potřeba se tím vzrušovat.

Video neobsahuje ani informace o tom, jaké trvanlivé potraviny by lidé měli mít doma v zásobě. Ani informace o nalepení lepících pásek na okna proti padajícím střepinám po tlakové vlně, ani informace o první pomoci při popáleninách po zásahu tepelnou vlnou z exploze. Jenže podle amerických médií radnice v New Yorku video natočila narychlo přes minulý víkend na podnět bezpečnostních poradců guvernéra státu New York, kteří jsou v kontaktu s FEMA a především s Pentagonem. A podobné video tohoto střihu bylo v New Yorku naposledy odvysíláno před 60 lety, tedy v říjnu v roce 1962 během tzv. Karibské krize spojené s rozmístěním sovětských raket na Kubě.

Ruská duma bude v pátek mimořádně zasedat, poslanci museli přerušit své dovolené, něco se děje

Od té doby nikdo taková instruktážní videa v USA nevysílal. Tedy až do tohoto pondělí. New York je samozřejmě primárním cílem potenciálního útoku, protože v něm sídlí nervový systém americké moci Pax Americana, kterou je newyorská burza. Je to rovněž nervový bod systému SWIFT. Úder by byl veden v případě války právě na centrum města a vzhledem k relativně nízké a místy dokonce negativní nadmořské výšce by zřejmě jaderné údery celé město potopily pod vodu v důsledku kráterů po jaderných explozích, které by zaplavila voda z Atlantiku a rovněž z Hudson River. Jenže, situace na Ukrajině, kam USA dodávají zbraně do probíhající války mezi Ukrajinou a Ruskem, může velmi rychle přerůst ve 3. světovou válku.

Ruská duma

Kreml již minulý týden oznámil, že svolává na pátek 15. července mimořádné zasedání Ruské dumy, poslanci musí přerušit své letní dovolené a musí se dostavit na zasedání. Podle agentury TASS se bude jednat o mimořádných opatřeních pro posílení ruské ekonomiky, ale ruští novináři jsou přesvědčeni, že Kreml by nerušil dovolené poslanců jenom kvůli ekonomickým zákonům a opatřením. Velmi živě se spekuluje, že by Duma mohla oficiálně přijmout usnesení, kterým Ruská federace vyhlásí válku Ukrajině.

Ihned poté by Duma mohla na území Ruska vyhlásit válečný stav, což by dalo Kremlu možnost povolat do vojenské služby ruské rezervisty, kterých jsou 3 miliony, podle informací ruských médií. Rezervisty totiž lze do probíhajícího vojenského konfliktu povolat jen na základě válečného stavu. V době míru Kreml tuto možnost nemá a může nasadit jen profesionální vojáky v zaměstnaneckém služebním poměru, tedy vojáky z povolání. A že to Kreml myslí s mobilizací asi vážně, o tom svědčí to, k čemu došlo ve čtvrtek.

Ruský prezident podepsal ve čtvrtek zákony na mobilizaci válečného průmyslu

Vladimir Putin podepsal sérii nových zákonů a novel Zákoníku práce, kterými se zavádí možnost dočasné mobilizace zdrojů, rezerv a prostředků a rovněž právnických osob a pracovních sil v průmyslu, tedy firem a podniků, které jsou nově povinny spolupracovat s ministerstvy obrany a bezpečnosti na vojenském úsilí Ruských ozbrojených sil (Russian Armed Forces – RAF) v zahraničí. Ano, Vladimir Putin podepsal mobilizační zákony pro firmy a podniky, tedy zatím jen mobilizaci právnických osob. Mobilizace fyzických osob je možná jen po vyhlášení válečného stavu v Rusku a po souhlasu Ruské dumy.

Vladimir Putin podepisuje zákon

Povolání rezervistů, tedy členů aktivních ruských záloh, by znamenalo, že Rusko se rozhodlo obsadit celou Ukrajinu. Povolání rezerv, pokud k tomu opravdu dojde, bude znamenat změnu Speciální vojenské operace na válečnou operaci s cílem porazit nepřítele, tedy celý nepřátelský stát, celou Ukrajinu. A k tomu už speciální chirurgická operace stačit nebude. K tomu bude potřeba povolat rezervisty RAF. Tady je plné znění [1] tiskové zprávy TASS:

MOSKVA, 14. července. /TASS/. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o podpoře protiteroristických a jiných operací v zahraničí ruskými ozbrojenými silami, dalšími vojsky a orgány. Dokument byl ve čtvrtek zveřejněn na internetových stránkách s právními informacemi.

Kabinet tak nyní získává možnost rozhodovat o zvláštních opatřeních v ekonomické sféře pro účely podpory operací mimo Rusko. Zákon rovněž umožňuje státním zákazníkům – Ministerstvu obrany, Ministerstvu pro mimořádné situace, Ruské národní gardové službě, Federální gardové službě a Federální bezpečnostní službě – zvýšit nebo snížit rozsah zboží a služeb v rámci uzavřené smlouvy. Cena zakázky se zároveň může měnit s ohledem na zákony a v mezích hlavních ukazatelů státní obranné zakázky.

Dále zvláštní opatření kabinetu stanoví “uvolnění materiálních hodnot státní rezervy, dočasné zrušení konzervace mobilizačních kapacit a zařízení“. V případě zavedení zvláštních opatření nemají právnické osoby právo odmítnout uzavření smluv na dodávky zboží, prací a služeb pro účely podpory protiteroristických a jiných operací ruských ozbrojených sil, jiných vojsk, jednotek a orgánů v zahraničí.

Prezident rovněž podepsal související zákon, kterým se zavádějí změny ruského zákoníku práce, Ten stanoví, že vláda při zavedení zvláštních opatření v hospodářské sféře bude mít rovněž pravomoc “stanovit zvláštnosti právní úpravy pracovněprávních vztahů v jednotlivých subjektech, jejich strukturálních jednotkách a v jednotlivých výrobních závodech”. Zejména se to týká postupu a podmínek práce přesčas, v noci a ve svátek.

Kreml podle všeho zahájil mobilizační přípravy

Tohle je podle názoru naší redakce předehra k mobilizaci rezervistů. Nejprve se mobilizují výrobní prostředky a zdroje pro zbrojní průmysl. Zbrojovky tak pojedou na 3 směny a nepřetržitě 7 dní v týdnu, bez ohledu na svátky. A tohle opravdu nevypadá, že by to bylo jen kvůli speciální operaci na Ukrajině. Rusko má dostatek zbraní a zdrojů, nepotřebuje mobilizovat průmysl pro válečné úsilí na Ukrajině, pakliže… pakliže Moskva nemá v plánu něco mnohem většího, co by potom ospravedlňovalo zmíněné dočasné zrušení konzervace mobilizačních kapacit.

Ruská armáda na Ukrajině zatím operuje v režimu zvláštní vojenské operace, ale bez vyhlášení války Ukrajině

V době míru jsou tyto kapacity zakonzervovány, nepoužívají se, ale aktivují se v době války. A všimněte si i mobilizačního opatření, že firmy nemají právo odmítnout uzavření smluv na dodávky zboží, služeb a pracovní síly pro účely podpory protiteroristických operací RAF v zahraničí. Pentagon musí být obeznámen s tím, co se děje v Kremlu, co se plánuje. A pokud ruský prezident ve čtvrtek mobilizuje ruský zbrojní průmysl, nelze se divit, že o 3 dny dříve na televizích v New Yorku běží už instruktážní video na opatření po jaderném úderu.

Na pokraji války mezi USA a Ruskem na zapůjčeném válčišti od Ukrajinců

Všechno to do sebe zapadá. Jednotlivé kroky a události se dokonale doplňují a konceptuálně do sebe zapadají. Jestli opravdu míříme k válce mezi Ruskem a USA (potažmo NATO) kvůli Ukrajině, potom nesmíme podceňovat ani mobilizační zákony podepisované v Kremlu, ani instruktážní videa v New Yorku. Rusko zřejmě pochopilo, že na Ukrajině už neválčí dávno s Ukrajinci, ale ve skutečnosti s Američany. Proti jejich zbraním, navigacím palby z oběžné dráhy, proti technice, proti logistice, proti vojenskému zpravodajství. Ukrajina de facto propůjčila Američanům své území jako válečnou plochu pro střetnutí s Ruskem.

Americký bezpilotní dron MQ-9 Reaper na rumunské letecké základně. Tyto stroje navádí palbu amerických raket v rukách Ukrajinců na ruské pozice na Ukrajině

A Kremlu to zjevně trvalo déle, než pochopil, že už nebojuje proti Ukrajincům. Už dávno ne. Po vyhlášení válečného stavu v Rusku bude jakákoliv vojenská pomoc z USA poskytnutá Ukrajině považována za agresi proti Rusku. Kdokoliv dodává zbraně zemi, se kterou jste ve válečném stavu, tak ta země se stává rovněž vašim nepřítelem. A proto v New Yorku dostala radnice po 60 letech od Pentagonu znovu instrukce, aby narychlo připravila PSA video pro obyvatele. Video splácané narychlo o víkendu, aby v pondělí už mohlo být venku v éteru. Někdo opravdu pospíchá. A v takovém světě žijeme. Na pokraji zničení civilizace.

-VK- Šéfredaktor AE News

ZDROJ

 

Sdílet: