12. 8. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Vít Skalský: Kritik Pirátů nemůže sedět na dvou židlích!

Požadavek manželství pro všechny je svojí povahou contradictio in adjecto. Neboli jde o kulatý čtverec. Principem manželství je rozdělení lidí (man-muž + želství-žena). Muž má svoji úlohu a žena také. Jsou rozdílní, avšak jejich rozdílnost je harmonicky kompatibilní (přirozeně slučitelná na základě rozdílů). Manželství pro všechny předpokládá zrušení rozdílů mezi lidmi. Nejsou-li mezilidské rozdíly, není ani manželství. Je to stejné, jako kdyby požadovali zavedení jednoho druhu zvířat pro všechny druhy zvířat. Zrušilo by to mezidruhové rozdíly, tím i druhy zvířat samotné.

Piráti svůj požadavek odůvodňují tím, že: „Stát má co nejméně omezovat své občany”. V tomto ohledu se setkává šílená mentalita komunistů s liberály. Společně věří, že stát se zdeformoval v instituci útlaku. Stát není podle nich přirození instituce, ale jen produkt svobodné vůle jednotlivců (lidé se přirozeně nesdružují pod státní autoritou). S tímto je spojená i víra, že i manželství vzniklo jako svobodný projekt jednotlivců (nikoli na základě reálných rozdílů mezi mužem a ženou). Instituce státu a manželství se vzájemně podporují a vytvářejí útisk. Tím se tyto instituce v dialektickém procesu obrátily proti svým svobodným tvůrcům a je třeba je zrušit. Už žádné státní hranice a žádný rozdíl mezi mužem a ženou!

Mnoho případných kritiků této komunistické koncepce je třeba trochu zchladit. Napřed by museli odsoudit současný politický systém i ideologii. Pak by mohli soudit. Politický systém liberální demokracie spolu s ideologií levicového liberalismu jsou plně v souladu těmito požadavky. Stát i manželství představují instituce, o kterých se hlasuje. Nejsou dané. Podléhají všelidové moci. Je-li to výhodné, zrušíme je. Když ne teď, tak po příštích volbách. Člověk je absolutním suverénem, který nepodléhá žádným danostem. Jak řekl levicový ideolog Sartre, lidská existence (naše přítomnost) předchází esence (nic není dané). Člověk si to může udělat jak chce, protože nic a nikdo člověka v kreativitě nepředchází. Není to ani příroda (přírodní vědy jsou také produktem člověka), ani Bůh (Bůh je umělým produktem fašistického utlačovatele, který takto legitimizuje svoji autoritativní úlohu).

Jak jinak, požadavky na zrušení státu a manželství to nekončí. Stejně tak není dáno rozdělení lidí na bázi etnik, národů a ras. Dokonce i morálka je produktem utlačujících institucí manželství a státu. A samozřejmě, celé se to odráží do kultury, která je zlá. Komunisté musí všechno zrušit.

Nacházíme se v úplné ideové dichotomii. Buď mají pravdu komunisté, a pak je třeba zrušit všechny instituce, které člověka svazují. Bude nás čekat ráj na zemi. Nebo pravdu komunisté nemají. Pak komunisté zničí lidstvo morálně i fyzicky. V tom případě musí slušní lidé zničit komunisty dřív, než dovrší dílo zkázy. Každá si musí vybrat, na čí straně stojí. Nelze sedět na dvou židlích. Není možné být liberální demokrat a levicový liberál, a přitom kritizovat Piráty.

 

Sdílet: