29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Falešná medicína: Více než 90% lékařských zákroků není podloženo vědeckými důkazy

Nová meta-analýza zveřejněná v časopise Journal of Clinical Epidemiology zjistila, že neexistuje žádný kvalitní důkaz na podporu nejmodernější zdravotní péče a farmaceutických léků, které se dnes používají v nemocnicích.

Podle zjištění této analýzy je téměř každý jeden aspekt medicínského systému podvodem.

Nejsou to jen nehumánní protokoly na Covid-19 a takzvané vakcíny, které selhaly na celém světě. Téměř každý jeden farmaceutický zákrok (lék, terapie) schválený od roku 2008 přináší více rizika než užitku. Až u 94% lékařských zákroků chybí důkaz na podporu jejich použití.

Metaanalýza zjistila, že 94% lékařských zákroků nemá důkazy na podporu jejich použití

Metaanalýza zkoumala 1 567 lékařských zákroků v rámci Cochranových přehledů. Většina z nich již byla schválena jako „bezpečná a účinná“ av současnosti se používá v nemocnicích a lékárnách na celostátní úrovni.

Zjistilo se, že šokujících 94% lékařských zákroků nebylo podloženo kvalitními důkazy. Ve skutečnosti většina přinášela více rizika než užitku a autoři studie je nedoporučovali.

Metaanalýza zkoumala náhodný vzorek Cochranových přehledů publikovaných mezi 1. lednem 2008 a 5. březnem 2021. Studie zahrnovala 35 procent všech Cochranových přehledů publikovaných v tomto časovém období.

Údaje z uvedených studií byly použity tehdy, byl-li zákrok porovnáván s placebem (nebo žádnou léčbou) a měl také hodnocení kvality výsledků podle klasifikace hodnocení, vývoje a hodnocení doporučení (GRADE).

Podle analýzy se většina léků prodává jako bezpečná a účinná, ale neexistují žádné vysoce kvalitní důkazy ani spolehlivé klinické údaje na podporu těchto tvrzení.

Většina farmaceutických zákroků neprokázala statisticky významné pozitivní účinky a autoři přehledu je nepovažovali za prospěšné.

Pouze 87 zákroků (5,6 %) poskytlo vysoce kvalitní důkazy na podporu jejich použití. Ještě horší je, že v 577, respektive 36,8% zkoumaných případů byla naměřena významná poškození zdraví.

Šokujících 127 zákroků způsobovalo statisticky významné nežádoucí vedlejší účinky. Bylo zjištěno, že bylo výrazně více škodlivých zákroků (až 8,1 %) oproti zákrokům, u nichž existovaly důkazy na podporu jejich použití (pouze 5,6 %).

Metaanalýza varuje, že:

„Pacienti, lékaři a tvůrci zdravotnických politik by měli při svém rozhodování zvážit nedostatek vysoce kvalitních důkazů podporujících výhody a škody mnoha lékařských zákroků.“

Vědci dospěli k závěru, že:

„Většina lékařských zákroků studovaných v rámci nedávného Cochranového přehledu není podložena kvalitními důkazy a poškození nejsou dostatečně hlášena.“

Čestní lékaři bojují proti zkorumpovaným, totalitním farmaceutickým společnostem

Jelikož selhání vakcín proti Covid-19 vycházejí postupně na povrch, stále více lékařů si uvědomuje, že farmaceutické společnosti běžně podvádějí veřejnost a používají zdravotníky jako pěšáky.

V tomto procesu je věda manipulována s cílem dosáhnout zisku a zločiny jsou utajovány.

Lékaři, kteří se k pacientům chovají důstojně a varují před problémy s vakcínami, jsou také svědky špinavé korupce ze strany státních lékařských sdružení. Lékařská sdružení se v současnosti používají k lovu lékařů, kteří nepropagují predátorské narativy vytvořené farmaceutickými společnostmi.

Během skandálu Covid-19 se lékařská sdružení stala mafií, která chránila zisky velkých farmaceutických firem a jejich zločiny.

Lékařská sdružení v současnosti vyhrožují mnoha lékařům, kteří kritizují nelidské „léčebné“ protokoly, selhání vědy a genocidu vakcínami proti Covid-19.

Americké sdružení interního lékařství (ABIM) aktuálně útočí na dva z nejdůležitějších hlasů v medicíně – Dr. Petra McCullougha a Dr. Pierra Koryho – za údajné „poskytování falešných a nepřesných informací pacientům“.

Tito lékaři byli v popředí covidové krize, rozptylovali strach, úspěšně léčili pacienty a varovali před zdravotními následky a úmrtností spojenou s vakcínami proti Covid-19.

Vědecké a medicínské podvody způsobily ve 21. století masovou iatrogenní smrt (způsobenou léčbou)

Zanedbání lékařské péče, invalidita a léčbou způsobená smrt, které jsou výsledkem nanuceného „léku“ remdesiviru , sedace, mechanické ventilace a vakcín proti Covid-19, jsou jen špičkou ledovce!

Vědecké a medicínské podvody jsou základním důvodem, proč se od roku 2000 vyskytuje tak velké množství iatrogenních úmrtí. Počet iatrogenních úmrtí pouze v USA od 1. ledna 2000 je 17 630 724.

Ve stejném časovém období došlo přibližně k 9 895 605 úmrtím na chyby v nemocnici, 2 383 941 na nežádoucí reakce léků, 2 204 021 na všeobecné lékařské chyby, 365 126 na opiáty, 1 686 750 na nemocniční infekce předpis a 22 490 054 na události související s chemoterapií.

Celkový počet úmrtí na Covid-19 představuje do velké míry systémové chyby v celém lékařském systému.

Tato zpolitizovaná statistika je sama o sobě podvodem a není řádně analyzována, podrobná a rozčleněná, aby poskytovala informovaný souhlas a pomohla veřejnosti pochopit základní důvody, proč lidé zemřeli v medicínském systému.

Příběh o počtu obětí na Covid-19 se snaží zakrýt masové krveprolití způsobené jedovatými léky, jako je remdesivir, imunosupresivy, jako je chemoterapie, pokračujícím poškozováním vakcínami, protilátkami zesíleným onemocněním (ADE syndrom) a hrozivou mírou lékařských chyb nedokážou držet krok.

Skutečný důvod, proč vlády udržují pandemický stav

Udržování lékařských pochybení pod pokličkou je skutečným důvodem, proč vlády nadále udržují pandemický „stav nouze“ pro onemocnění Covid-19.

Všude se to může jmenovat trochu jinak. Na Slovensku je to aktuálně „mimořádná situace“.

V tomto vykonstruovaném pandemickém nouzovém stavu nemocnice a výrobci vakcín jsou nadále kryti imunitou a nemusí se zodpovídat za své nelidské, škodící, ba až smrtelné protokoly.

To je také důvod, proč byli zdravotníci během skandálu Covid-19 vykreslováni jako „superhrdinové“. Pokud jdou a dělají to, co se jim řekne, jsou odměněni. Pokud tak neučiní, jsou zahanbeni, zařazeni na černou listinu a vyhozeni z práce.

Závěr

Zdravotnický systém je v troskách, protože je věrný kriminálním farmaceutickým operacím a vědeckým podvodům.

Jedinou cestou vpřed je, aby se zdravotníci vrátili k lékařské etice a lidské slušnosti, ukončili imunitu výrobců vakcín a nemocničních systémů a využili jen těch medicínských zákroků, při kterých existují důkazy na podporu jejich použití.

Autor: Lance D. Johnson, naturalnews.com 

 

Sdílet: