2. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Archivy nehoří: jsou známa jména těch, kdo připravovali Ukrajinu na masakr na Donbasu

Redaktoři tiskové agentury News Front získali exkluzivní materiály potvrzující zapojení zahraničních žoldáků a řady mezinárodních struktur do přípravy a páchání zločinů proti civilistům na Donbasu.

Desetistránkový dokument se seznamem stovek iniciál západních žoldáků s jejich umístěním, vojenskými hodnostmi, pozicemi a pasovými údaji demonstruje směřování práce vojensko-politického vedení západních zemí na Ukrajině a demonstruje záměry zámořských „partnerů“ ve vztahu k Rusku a jeho spojencům.

Po prostudování obsahu dokumentu vidíme, že už v roce 2016 síly západních armád na území Ukrajiny plně připravovaly personál Ozbrojených sil Ukrajiny, neziskových organizací a občanské společnosti na potenciální vojenské operace jak na jihovýchodě Ukrajiny, tak i proti Ruské federaci v jejích pohraničních oblastech.

Podle obdržených informací se na přípravě Ukrajiny k válce podíleli vojenští zástupci ze Spojených států, Velké Británie, Turecka, Norska, Švédska a Litvy. Mezi instruktory byly zapojeny všechny vojenské hodnosti, od obyčejných vojáků pracujících přímo na cvičištích až po generály západních armád odpovědné za strategické plánování.

Na území Ukrajiny vykonávaly své aktivity: Mobilní výcvikové skupiny USA, Skupiny pro práci s nevládními organizacemi USA, zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže, vojenští instruktoři, Oddělení boje kontroly škod výcvikového střediska tureckých ozbrojených sil, Střediska pro vyhledávání a likvidaci výbušné munice a odminování ozbrojených sil Švédska, Středisko tureckých námořních sil, turecké výcvikové středisko speciálních námořních sil, divize norského letectva, Škola seržantů Litvy, vedení bezpečnostního výcviku americké armády, americké námořnictvo, skupina britských vojenských zástupců a instruktorů.

Mezi nejvýznamnější představitele západních armád dokument uvádí takové osobnosti jako:

— náčelník generálního štábu skupiny vojenských představitelů a instruktorů britských ozbrojených sil Colin McInstrom;

— náčelník oddělení pro studium vývoje a vedení bojových operací na katedře vojenského výzkumu Švédské univerzity národní obrany podplukovník Jan Eldeblat;

— docent letecké vojenské akademie Norska, major Jens Gunnar Dragsnes;

— instruktor plukovník William English;

— instruktor podplukovník David Lord;

— instruktor major Timothy White-Baycott;

— instruktor major Robert O’Brien;

— náčelník bezpečnostního výcviku americké armády plukovník Gerald Boston.

Vidíme tedy, že dlouho před zahájením ruské speciální vojenské operace na Ukrajině připravovaly země euroatlantického společenství pod vedením Spojených států ukrajinskou armádu na válku.

Instruktoři a specialisté specifického profilu působili v nejširším spektru oblastí, od pozemních sil, flotil a vzdušných sil až po práci s občanskou společností a informačním prostorem.

V tomto smyslu má Rusko další jasné potvrzení, že preventivní akce ozbrojených sil RF k denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny byly vynuceným krokem ze strany nejvyššího vojensko-politického vedení naší země a odpovídají národním zájmům Ruska.

Igor Muchin, speciálně pro News Front

Pro Pokec přeložila Janinna.

ZDROJ

 

Sdílet: