2. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Jane’s blog: „Hunger games,“ neboli „Hry hladu“ na programu pro celý svět

Po předložení faktů by i nedospělé dítě pochopilo, že všechny ty sankce nejsou proti Rusku ale jsou to sankce proti nám. Rusko má všecko, co potřebuje k přežití a dokonce má všeho nadbytek, zatím co sankce nás odříznou od jejich zdrojů energie, potravin a důležitých materiálů pro výrobu. Vždyť ukrajinské a ruské obilniny byly dříve dodávány do celého světa a stejně tak ruská hnojiva, takže tyto země živily celý svět. A dnes to vypadá, že celý svět bude hladovět.

Moskva se vyjádřila, že jsou ochotni zajistit bezpečnost jejich mořského humanitárního koridoru, který otevřeli již v březnu a kudy by mohly lodě proplout do ukrajinských a ruských přístavů a nakládat obilí a jiné nutnosti, včetně umělých hnojiv, tolik potřebných v zemědělství. K tomu ale potřebují dvě věci: předně, aby byly sankce, uvalené na ruský vývoz a finanční transakce odstraněny a za druhé, aby Ukrajinci vyčistili Černé moře od námořních min, které tam naházeli.

K tomu se Presidentka Evropské komise Ursula von der Leyen vyjádřila, že Rusové zastavili vývoz potravin a hnojiv, aby tím mohli vydírat svět, což nesvědčí o její dobré mozkové kapacitě. Napřed Rusku zakázali vyvážet a pak je obviňují z toho, že nevyváží. Podle ní je nutno s Moskvou jednat a vyřešit tento problém mírovou cestou a přitom EU jednat odmítá a namísto toho zrovna uvaluje na Rusko další a další sankce, dnes již několikáté v pořadí. Zástupce ruského Ministra zahraničí Andrej Rudenko prohlásil, že Rusko je vždy ochotno jednat s těmi, kteří chtějí opravdový mír a mírové řešení problémů.

To nejsou Rusové, kteří brání vývozu obilnin z Ukrajiny a umělých hnojiv z Ruska, řekl Ministr zahraničí Sergěj Lavrov. To jsou Ukrajinci sami, kteří zaminovali přístavy a tyto miny se rozšířily do celého Černého moře a pomalu plavou k Bosporu, kde s nimi má Turecko problémy. S minami všude kolem je pro lodě velice nebezpečné těmito vodami proplouvat. Z toho důvodu se mnoho cizích lodí nachází v ukrajinských přístavech, odkud nemohou vyplout zpátky.

Rusové upozorňovali na zaminované moře již začátkem března a vyjádřili obavy, že miny poplují směrem k bosporskému průplavu, což je přesně, co se stalo. Tehdy se západní media vyjádřila, že si to vymýšlejí.

Jenže jak správně říká Lavrov, všichni obviňují Rusko z vytváření potravinového nedostatku ve světě, ale ten nedostatek začal už dávno před ruským tažením na Ukrajinu, už v r. 2020. Jedna z jeho příčin byla samozřejmě koronavirová pandemie, která i když nebyla skutečná, ale pouze mediální, tak napáchala značné zlo. A druhý důvod, snad ten hlavní, je tajné, ale záměrné vytváření hladomoru ve světě.

Plánovaný hladomor po celém světě

Proč jinak by byly v Americe a jinde ve světě hromadně zapalovány firmy, které zpracovávají potraviny? Jen v Americe jich shořelo více než 20. Proč jsou sedláci vládou upláceni, aby zničili úrodu? Jak to, že byly miliony kusů drůbeže zabity pod hrozbou ptačí chřipky, která nikdy nepřišla? Stejně tak byl nuceně popravován jiný dobytek, pod hrozbou něčeho, co se nikdy nestalo. Proč Gates agituje, aby lidé přešli na umělé maso, vytvořené z rakovinotvorné soje?

Je zcela možné, že současný nedostatek mléka pro kojence je také způsoben Gatesem, který zrovna teď – jako náhodou – investoval do firmy, zaměřené na výrobu umělého mateřského mléka, nazvaného Biomilq. Biomilq je pěstováno v laboratoři a je to produkt ženských prsních buněk a mateřského mléka od dobrovolných dárkyň. Tato směs je dále množena v bioreaktoru, který napodobuje situaci v prsou, kde dodáváním výživy začnou lidské buňky produkovat další mléko. Je to složité, možná ne úplně etické a určitě velice drahé.

V tom, co Západ podniká není ani zbla logiky. I když by chtěli své lidi vyhubit, proč by ničili úrodu a hubili dobytek a potom objednávali obrovské množství potravin ze zámoří? Americká vláda vyhlásila, že spolu se spojenci plánují koupit z Ukrajiny 20 milion tun obilnin, aby zabránili globálnímu nedostatku potravin. Co s takovým množstvím chtějí dělat? Chtějí to snad cestou nasypat do moře, aby zajistili, že bude opravdu na světě hlad?

Ukrajina stále dál vyváží obilniny, kukuřici, olejnaté rostliny a zemědělský dobytek skrze železnici do Evropy a Evropská unie dokonce odstranila z tohoto zboží dovozní poplatky na celý rok. Ukrajina tak splácí dodávky zbraní ze Západu. Jenže kdyby měla vyhovět jejich požadavkům a prodat jim tolik obilnin, tak budou mít Ukrajinci sami další hladomor.

Západ ve skutečnosti zkouší zapravit škody, které způsobil svoji vlastní hloupostí, když kvůli hrozbě „pandemie,“ která nikdy nebyla, zavřeli všechny podniky, výrobu, produkci, obchody a mnoho ostatního. Dnes mají nedostatek, na který my doplácíme a který ještě víc přikrmují dodávkami zbraní na Ukrajinu, což je přilévání oleje do ohně existujícího konfliktu. Namísto aby trvali na vyjednávání o mír, tak zřejmě zkoušejí napřed vyhubit všechny Ukrajince, když přikazují Zelenskému, že musí bojovat „do posledního Ukrajince.“

Turecko nechtěně zamícháno v konfliktu

Turecký Ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu potvrdil, že to nejsou Rusové, kteří blokují vývoz potravin a důležitých surovin z Ukrajiny a z Ruska. Nejen miny jsou ten problém, ale také sankce proti ruským lodím, které dnes má každá pojišťovna zakázáno pojistit a mezinárodní přístavy jim nesmějí dovolit zakotvit.

Také jsou zde zjevné vnitřní problémy, kdy Ukrajina nechce, aby byly ruské lodi v přístavu v Oděse a Rusové zase nechtějí cizí lodi, které by dovážely Ukrajincům zbraně využívat zmíněný koridor, který bude použitelný pouze pro vývoz potravin a jiných nezbytností. Cavusoglu má za to, že tento problém by měl být vyřešen ve spolupráci s OSN,

Jak je vidět, západní myslitelé toho moc na rozumu nepobrali. Napřed uvalí na stát sankce a pak se diví, že nedostávají dodávky zboží. Je ale také možné, že Západ záměrně blokuje dovoz z Ruska a z Ukrajiny a využívá nedostatek potravin vůči svému obyvatelstvu jako zbraň.

Tuto teorii potvrzují stovky lodí, které kotví v amerických přístavech a nikdo je nevykládá. Tyto lodě jsou tam už celé dlouhé týdny a dovozci, kteří na dodávky čekají, je mají zakázáno vyložit a rozvézt. Proč? Asi ze stejného důvodu. Vláda chce pro lidi hlad a chce ho za každou cenu.

Turecko je dokonce ochotno pomáhat s vyklízením min z Černého a Azovského moře, které tam Ukrajinci naházeli. Rusové neustále opakují, že miny byly asi v přístavech a utrhly se při bouři od svého ukotvení, ale to není pravda. Mina, která se utrhne, má v sobě mechanismus, že se okamžitě uzavře a nemůže vybuchnout. Miny v Černém moři jsou všecky otevřené, takže nebyly nikdy ukotveny a mohou kdykoliv při nárazu vybuchnout.

Nedostatek hnojiv se rovná nedostatku potravin

To, že tolik firem vytáhlo produkci a podnikání z Ruska poté, co Rusové vtáhli s armádou na Ukrajinu, plus sankce, které byly plánovány dávno předtím, to všecko má pouze jeden cíl a to je zničit ruskou ekonomii za každou cenu, i kdyby měly miliony lidí celosvětově zahynout na následky. Jenže staré, známé a dobré pravidlo, že tlak vyvolává protitlak, platí i zde. Západ chtěl za každou cenu zničit Rusko a zatím ničí sám sebe.

Je těžké předpokládat, že by západní politikové byli tak krátkozrací, aby si nevšimli, že Rusko je největší vývozce umělých hnojiv na světě. Přesto, zakázali dovoz hnojiv z Ruska, zakázali přístup ruským lodím do evropských přístavů. A teď dokonce zakázali i dovoz umělých hnojiv z Běloruska, které je neustále podezříváno z účasti na bojích na Ukrajině, i když pro to není jediný důkaz. Také největší námořní transportační firmy, včetně Maersk a Mediterranean Shipping zrušily své mořské trasy do ruských přístavů. Tím došlo k přerušení dodávek hnojiv, což ruské Ministerstvo průmyslu nazvalo právem sabotáží.

Něco takového samozřejmě vyhnalo ceny hnojiv do neuvěřitelných výšek, což si nebude moci každý stát dovolit platit. A protože kvůli snadnosti, anebo snad politické propagandě zemědělci po celém světě už dávno nedodržují poměr počtu dobytka k ploše orné půdy, za účelem dostatku hnoje ke hnojení a radši spoléhají na omezenou prospěšnost umělých hnojiv, většina světa nebude mít dostatek úrody a jejich lidé budou hladovět.

Nejvíc budou takovým nesmyslným politickým tahem trpět chudší země, jako na příklad v Africe, které jsou na dovozu hnojiv a obilí z Ruska a z Ukrajiny závislé. Mnohé africké státy již pocítily nedostatek a spojily se s Moskvou, se žádostí o pomoc. To znamená, že když tito lidé budou mít hlad, pak dojde k další migrační vlně, tentokrát mnohem větší, než byla ta předešlá a kam všichni půjdou? No přece k nám! A můžeme se klidně obávat, že to tak bylo plánováno.

Už přede dvěma lety, na začátku současného šílenství, zvaného Covid, si mnozí začali uvědomovat důležitost místního zemědělství pro přežití a pro zdraví národa. Snad proto zahájila Evropská unie, což je zákeřná organizace, nutit všecky, aby dováželi potraviny ze zahraničí a ze svých polí aby udělali parky a travnaté plochy.

Ředitelka Maďarského výzkumného ústavu organického zemědělství, Dr. Dora Drexler radí řešit tento problém vytvářením kratších dodávkových řetězců, kdy každá země bude pokud možno pěstovat svoje potraviny sama a ne spoléhat na dovoz odněkud, co je tisíce kilometrů daleko. Má pravdu, samozřejmě, jenže to je v přímém rozporu se záměry Evropské unie a americké vlády, navigovaných ze zákulisí globalisty. V některých amerických státech je dokonce zakázáno pěstovat na zahradě vlastní zeleninu. Skleníky, jak jsou známy v Evropě, tam neuvidíte. A tam, kde to zakázáno není, bývá někdy úroda postříkána shora, takže není k jídlu.

Vedoucí Sdružení iránských vědeckých společností pro ochranu rostlin, Dr. Mohammadreza Rezapanah se vyjádřil, že nedostatek umělých hnojiv byl předvídatelný ještě z jiného důvodu – těžba takového množství nerostů není neomezená. Již dnes hrozí celkový nedostatek fosforu, takže návrat k organickému zemědělství je ve skutečnosti nevyhnutelný.

Brazilie je další země, která je z 85% závislá na dovozu umělých hnojiv a to převážně z Ruska. Brazilský President Jair Bolsonaro přiletěl dokonce do Moskvy, aby domluvil nepřerušené dodávky hnojiv. „My se nemíníme přiklánět k žádné straně,“ prohlásil, čímž myslel ruskou vojenskou akci na Ukrajině, „pro nás je dovoz hnojiv důležitější.“

Jihoamerické státy, jako Brazilie, Argentina, Bolivie, Čile, Paraguay a Uruguay dokonce poslaly petici na OSN, kde žádaly vyjmutí umělých hnojiv z jakýchkoliv sankcí. Měli k tomu ještě přidat ropu a plyn a pár dalších věcí.

Generální sekretář OSN Antonio Guterres se poté vyjádřil, že „Ruské potraviny a hnojiva musí mít volný přístup na světové trhy. Neexistuje žádné jiné, účinné řešení potravinové krize bez přijmutí ukrajinské zemědělské výroby a také potravin a hnojiv z Ruska a z Běloruska na světové trhy, bez ohledu na válku.“

Navrhoval odstranění zákazů vývozu a okamžité dodávky potřebným zemím, včetně zamezení cenové pohyblivosti, aby mohlo dojít ke zklidnění trhu. Prohlásil, že OSN dělá co může, aby vyřešilo situaci diplomatickou cestou. Zástupce OSN Rebeca Grynspan navštívila nejen Moskvu, ale i Washington, aby domluvila obnovení dodávek těchto důležitých surovin do světa. Rusové samozřejmě souhlasili, takže ta část její cesty byla úspěšná. Jak dopadla ve Washingtonu není zatím známo.

Přesto neváhal ukrajinský President Zelenský obvinit Rusko, že vytváří hrozbu hladomoru. Řekl, že „protože Rusové obsadili naše přístavy v Černém a v Azovském moři, tak nemůžeme vyvážet obilí, které je již uskladněno ve stodolách.“ Na námořní miny, které sami rozházeli po Černém moři a které skrze Bospor plavou až do Středozemního moře, zapomněl.

Takže jak Ukrajina, tak celý Západ obviňují Rusko z toho, že způsobuje ve světě nedostatek a přitom dodávky zboží jednak zesabotovali a jednak zakázali s pomocí nesmyslných sankcí. Dává to nějaký smysl? Uvažují vůbec tito lidé?

Ne válka na Ukrajině, ale Covid!

Je to zjevná snaha svést vinu na někoho jiného a dnešní nemyslící svět, omámený televizní hypnózou, určitě věří i takovým nesmyslům. Jak říká ruský President Putin, problémy s dodávkami potravin a jiného zboží začaly už v době Covidové „pandemie,“ což bylo dávno předtím, než Rusko vtáhlo na Ukrajinu. Ukrajina není ve skutečnosti ten hlavní dodavatel obilnin; Ukrajina vyváží do světa asi 20 milionů tun obilnin, ale celkově, zbytek světa vyprodukuje asi 800 milionů tun obilnin. Takže ukrajinská část tohoto objemu je pouhých 2,5%.

Když uvážíme, že obilniny činí pouhou pětinu veškeré potravy, kterou lidé konzumují, tak je ukrajinská spoluúčast na celkové potravinové krizi velice malá, snad pouhého půl procenta. Tyto informace nejsou nic vymyšleného, jsou to informace přímo z OSN.

Kyjev má ještě ke všemu jiné možnosti vývozu, skrze Polsko a po Dunaji a snad ta nejlevnější cesta je skrze Bělorusko. Ovšem zde je další problém – k tomu účelu by musely být odstraněny sankce vůči této zemi, která se vůbec ničím neprovinila, není zúčastněna v bojích na Ukrajině a přesto je Západem pronásledována na podkladě vymyšlených báchorek.

Samozřejmě, že sankce, uvalené na vývoz umělých hnojiv z Ruska a z Běloruska uštědřily celosvětové výrobě jídla značnou ránu. Sankce tím měly trestat a pokud možno zničit Rusko, ale zatím ničí světovou populaci, protože mohou vyústit v nekontrolovatelný hladomor.

A ještě další sankce …

Přese všecka chybná rozhodnutí poslední doby, anebo snad jako jejich pokračování, Evropská unie odsouhlasila další sankce proti Rusku, v pořadí šesté. Dokonce chtěli původně uvalit sankce i na patriarchu Ruské ortodoxní církve Kirila, ale maďarský President Orbán proti tomu otevřeně vystoupil a tato část musela být odstraněna.

Nové sankce zakazují vývoz ruské ropy do členských států Unie skrz moře na 6 měsíců a hotové petrolejové výrobky na 8 měsíců. Pouze potrubí, které vede do Maďarska a jiných vnitrozemních zemí není sankcemi zasaženo. Skutečnost ale je ta, že zatím co EU neměla nic jiného na práci než vymýšlet další a další pomstu vůči Rusku, tito si v tichosti našli nová odbytiště a dnes vyváží do Indie a do Číny více než dvojnásobné množství ropy, než předtím.

EU rovněž uvrhlo sankce na některé ruské mediální zdroje, které označili za „státem vlastněné.“ Prý kvůli rozšiřování nepravdivých zpráv, které mohou vyvést z rovnováhy jak Ukrajinu, tak i EU. Další, přídavné sankce se vztahují na občany Unie, kteří mají zakázáno provádět jakékoliv služby pro Rusko, ať už je to účetnictví, veřejné styky a jakýkoliv druh poradenství. Asi 80 druhů chemikálií je zakázáno do Ruska vyvážet, protože prý by mohly být použity na výrobu chemických zbraní.

O výrobu chemických zbraní se nemusí starat, Amerika jich tam navyráběla dost, pro celý svět.

To všecko je dobře maskovaná snaha o zničení sama sebe a svých členských zemí. Rusko ani v nejmenší těmito zákazy neutrpí, prostě si najde jiné zdroje, jiná odbytiště. Zato nepřátelská Evropská unie a Amerika se samy, svou vlastní snahou mohou zničit.

Polsko má už teď problémy kvůli nedostatku uhlí. Jejich Zástupce ministra státního majetku Piotr Pyzik řekl v Parlamentu, že jejich spotřeba surovin je mnohem větší, než vývozní kapacita. Z toho důvodů byly na firmy uvaleny výrobní limity, protože jinak by nebylo dost energie pro příští topnou sezónu. Zákaz dovozu ruského uhlí jim ublížil víc, než si dokázali spočítat.

Nedostatek uhlí samozřejmě vyhnal jeho ceny nahoru a způsobil, že u uhelných skladů stojí denně nekonečné fronty nákladních aut.

To je něco, co může očekávat ten, co kouše ruku, která ho krmí: že nakonec bude hladem.

Je zvláštní, že Francie, která vždy vyvážela energii, kterou produkovala ve svých 56 atomových elektrárnách, letos nejen že vyvážet nebude, ale ještě je nucena nakupovat zvenčí. Polovina jejich reaktorů jsou totiž zastaveny. Některé procházejí běžnými opravami, ale jiné potřebují opravy většího rázu, protože začaly podléhat korozi. Také byly zjištěny praskliny v potrubním systému.

Jako na zakázku, není-liž pravda?

Nicolas Leclerc, zakladatel pařížské energetické poradenské firmy Omnegy se vyjádřil, že okolní evropské země by si měly vymyslet způsob, jak samy produkovat energii. „A taky je důležité pro všechny, aby se Německo příliš nerozkmotřilo s Ruskem. Když nebudou mít ruský plyn, nebudou schopni vyrábět elektrickou energii, kterou potřebujeme,“ řekl.

Německo kupuje 40% svého plynu z Ruska, takže je současnými sankcemi velice ohroženo. Berlín má v úmyslu nakupovat tekutý plyn, ale zřejmě si tamnější politikové neuvědomují, že nemají vlastní přístavy pro jeho dovoz a Británie, která tyto přístavy má, odmítá spolupracovat. Přístavy pro dovoz tekutého plynu potřebují větší hloubku, protože tyto lodi mají hlubší ponor a také jsou to speciální lodi. Ani jedno, ani druhé se ve světě nenachází v nadbytku.

Aleksandar Vučič, President Srbska, které jako jedna z mála zemí se odmítla zúčastnit sankcí proti Rusku přiznal, že kvůli jejich rozhodnutí zažili obrovský nátlak z Evropské unie. Srbové ale odmítají uvalit sankce na Rusko a na kohokoliv jiného. Říkají, že sami v 1990tých letech kvůli sankcím velice trpěli, takže dobře ví, co to obnáší pro obyčejné lidi. Proto se nechtějí něčeho podobného zúčastnit. Podle nich jsou ti, kteří nutí svá škodlivá rozhodnutí toho druhu na druhé ti stejní, co tehdy uvalili sankce na Srbsko.

Jane Kaufman, 5. června 2022

———————

POZNÁMKA: Na některé odkazy se s českou IP adresou nedostanete. To proto, že jsou blokovány Evropskou Unií a jinými hlídači. Musíte změnit svoji IP adresu na jinou, těžko říct na jakou. Touto dobou došla censura tak daleko, že ani americké, ani evropské adresy nefungují.

Sdílet: