6. 7. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Odvetné sankce Ruska zveřejněny. Zasáhly 31 společností z EU a USA

Kabinet ministrů zakázal transakce ve prospěch osob zařazených na sankční seznam Moskvy, včetně plateb a transakcí s cennými papíry.

Vláda Ruské federace schválila seznam právnických osob, proti kterým se zavádějí odvetné sankce.  Odpovídající usnesení kabinetu ministrů bylo zveřejněno ve středu na oficiálním portálu právních informací.

Na seznamu je 31 organizací z Německa, Francie a dalších evropských zemí, ale také z USA a Singapuru. Jsou mezi nimi bývalé evropské dceřiné společnosti Gazpromu, obchodníci a provozovatelé podzemních zásobníků plynu.

Jak vyplývá z dokumentu, s takovými společnostmi již nebude možné provádět řadu transakcí.

Zejména ruské úřady, právnické osoby a občané nebudou moci uzavírat transakce s nimi a organizacemi pod jejich kontrolou, plnit vůči nim závazky z uskutečněných transakcí a provádět finanční transakce v jejich prospěch. Patří sem i uzavřené zahraniční obchodní smlouvy.

Tyto zákazy byly stanoveny dříve dekretem ruského prezidenta Vladimira Putina.

Kabinet ministrů svým usnesením také stanovil další kritéria pro transakce, které je zakázáno provádět se společnostmi ze sankčního seznamu Ruské federace. Patří mezi ně transakce uzavřené ve prospěch těchto osob nebo zajišťující provádění plateb, transakce s cennými papíry s účastí nebo ve prospěch takových společností nebo navrhované vplutí do přístavů Ruské federace lodí vlastněných nebo pronajatých sankcionovanými osob, v jejich zájmu nebo jejich jménem.

Jak je uvedeno v dokumentu, „zákazy stanovené tímto usnesením se provádějí, pokud osoby provádějící zvláštní hospodářská opatření mají informaci, že je akce prováděna ve prospěch sankcionovaných osob“.

Kromě toho bylo Ministerstvo financí Ruské federace jmenováno odpovědným za zasílání návrhů kabinetu ministrů na provedení změn v seznamu, jakož i za udělování dočasných povolení pro určité transakce s osobami, na které se vztahují sankce.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem oficiálního zveřejnění.

Sankcionované společnosti

Ruský sankční seznam zahrnuje zejména Gazprom Germania GmbH, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Vemex, Wingas, EuroPol GAZ.

Dne 31. března 2022 ukončila skupina Gazprom účast v německé společnosti Gazprom Germania Gmbh a všech jejích aktiv, včetně Gazprom Marketing & Trading Ltd. Holding již nevlastní dceřinou společnost Gazprom Export Business Services se sídlem v Petrohradu, která je zase jediným zakladatelem Gazprom Germania GmbH. Ruský holding uvedl, že tyto společnosti by měly přestat používat ochranné známky Gazpromu.

Německé ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu svěřilo společnost Gazprom Germania GmbH do 30. září pod správu Spolkové agentury pro sítě.

Gazprom Germania je mezinárodní skupina společností, která se prostřednictvím své dceřiné společnosti Gazprom Marketing & Trading zabývá obchodováním se zemním plynem na spotových trzích Spojeného království a také prodejem zkapalněného zemního plynu v jihovýchodní Asii prostřednictvím své dceřiné společnosti Gazprom Schweiz AG, obchoduje se zemním plynem v zemích Střední Asie a bývalého Sovětského svazu, dále v Rakousku, Itálii a Srbsku.

Zemní plyn je obchodován a uváděn na trh v Německu především prostřednictvím společnosti Wingas a v České republice a na Slovensku prostřednictvím společnosti Vemex Gazprom Germania.

Gazprom Germania je také provozovatelem několika velkých zásobníků plynu v Německu, zejména ve spolupráci se společností Wingas v Jemgum a Reden, a několik projektů bylo také rozpracováno v Srbsku, Rakousku a České republice.

EuroPol GAZ je společným podnikem Gazpromu a polské společnosti PGNiG, která vlastní polskou část plynovodu Jamal-Evropa.

Ve středu ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že Rusko plně rozumí tomu, jak dál žít tváří v tvář rozsáhlým západním sankcím.  Zdůraznil, že země se bude spoléhat pouze na sebe a spolehlivé partnery. Lavrov navíc poznamenal, že Ruská federace má dostatek odběratelů energetických zdrojů, se kterými bude práce pokračovat.

ZDROJ

Sdílet: