25. 3. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Kdo je přízrak vznášející se nad jižním Pacifikem?

„Přízrak se vznáší nad Tichým oceánem. Nemluvím o Číně, ale o nás.“ Před několika dny britský „Guardian“ zveřejnil článek kritizující přehnanou reakci Spojených států a Austrálie na podepsání rámcové dohody o bezpečnostní spolupráci mezi Čínou a Šalamounovými ostrovy.

V posledních několika dnech se Spojené státy a Austrálie ze všech sil snažily bránit a sabotovat normální spolupráci mezi Čínou a Šalamounovými ostrovy, jejich pomluvy a pošpiňování spolupráce mezi Čínou a Šalamounovými ostrovy ani na okamžik neustaly.

Jako suverénní země v Tichomoří Šalamounovy ostrovy na základě rovnosti a vzájemného prospěchu spolupracují s Čínou v oblastech udržování společenského pořádku, ochrany životů a majetku lidí, humanitární pomoci a reakce na přírodní katastrofy s cílem podpořit dlouhodobou stabilitu společenství, což odpovídá zájmům a rozvojovým potřebám Šalamounových ostrovů. Jak to mohlo vyvolat tak silnou reakci USA a Austrálie?

V zásadě je to proto, že Spojené státy a Austrálie nikdy nepovažovaly tichomořské ostrovní země, jako jsou Šalamounovy ostrovy, za suverénní státy, ale za svůj dvorek. Z pohledu Spojených států a Austrálie je to na nich, s kým mohou tichomořské ostrovní země spolupracovat a s kým ne. V podstatě jde o kolonialismus a hegemonické myšlení.

USA a Austrálie se musí zamyslet nad tím, proč se ze všech sil snaží udělat škody, ale nemohou zastavit ochotu tichomořských ostrovních zemí, jako jsou Šalamounovy ostrovy, spolupracovat s Čínou. Vzhledem k tomu, že spolupráce Číny s těmito zeměmi je rovnocenná a oboustranně výhodná a Čína si neklade žádné politické podmínky, skutečně pomáhá zlepšit živobytí místních lidí.

V posledních letech Spojené státy, Velká Británie a Austrálie navázaly takzvané trilaterální bezpečnostní partnerství, jehož cílem je provádět mimořádně citlivou vojenskou spolupráci, jako jsou ponorky s jaderným pohonem a hypersonické zbraně. Tento krok podkopává úsilí o vybudování bezjaderné zóny v jižním Pacifiku a opět činí ze zemí jižního Pacifiku oběti blokové politické a vojenské konfrontace.

Všechny tyto druhy špatného chování způsobily, že Spojené státy a Austrálie jsou v jižním Pacifiku nepopulární. Měly by odložit svou zastaralou „Monroeovu doktrínu“ a koloniální mentalitu a respektovat suverénní zájmy tichomořských ostrovních zemí, jako jsou Šalamounovy ostrovy. Přízrak, který ohrožuje ostatní země, nutí je, aby si vybraly stranu, a ničí regionální mír, by měl co nejdříve zmizet z oblohy jižního Pacifiku.

 

Sdílet: