6. 7. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Tajná snaha převzít Ukrajinu za každou cenu – proč?

Podle toho, jak je tento námět neuvěřitelně cenzurován, nejvíc ze všeho co na internetu je, tak si říkám, že na tom něco může být. Posuďte sami. Texe Marrs říká v audio nahrávce, že celá záležitost na Ukrajině je židovská snaha o převrat a převzetí země. Zionističtí Židé a ne nacisté, jsou ti, kteří zkouší přeměnit Ukrajinu na nový stát Israel.

Proto tak obrovský odpor proti Putinovi, protože obhajuje křesťanskou církev a rodinné hodnoty. Proto tak obrovská snaha celého světa zmařit cokoliv dělá a uvrhovat na něho jedny sankce za druhými. Je to ten stejný útok s použitím ponižování člověka, jakým trpěl Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Bashar al-Assad a mnozí jiní. Je to standartní návod, pouze přidělají jiné jméno a stejná propaganda jede nanovo.

Autor zmíněného videa, Texe Marrs, byl profesor leteckých studií, kdy učil americkou obrannou strategii, strategické systémy zbraní a podobné náměty na Universitě v Texasu. Také učil mezinárodní vztahy, politické vědy a psychologii na dalších dvou universitách. Jako voják z povolání u amerického letectva (dnes v penzi), pracoval v Německu, v Itálii a na více místech v Asii. Za svoji účast ve Vietnamu dostal Presidentské vyznamenání.

Na Ukrajině to byli Židé, kteří svrhli demokraticky zvoleného presidenta a nastolili svého člověka. Použili k tomu malou hrstku těch, kteří předstírali, že jsou neo-nacisté.

Autor Joshua Cohen popisuje celou strategii v článku z r. 2014, „Proč se Židé a Ukrajinci stali nepravděpodobnými spojenci“ (Why Jews and Ukrainians have become unlikely allies). Tito dva se spojili k tomu účelu, aby společně bojovali proti Rusku a proti Putinovi.

Mladí Židé byli z Ukrajiny převezeni do Israele, kde byli podrobeni vojenskému výcviku a pak byli převezeni zpátky, aby vedli ukrajinská vojska. Tito pak svrhli legitimní vládu. Jako ostrostřelci (sniper) stříleli po vybraných osobách, aby vyprovokovali povstání. Říkají si Pravý Sektor, ale jsou daleko od toho; dovedou pózovat jako Muslimové, Židé, pravičáci, levičáci, podle potřeby, po celém světě.

Jak bylo psáno v novinách Times of Israel, došlo k tajnému setkání bohatých Židů z celého světa a ti se domluvili, že převezmou Ukrajinu a udělají si z ní svoji vlastní zem. Napřed se všichni Židé hrnuli do Palestiny a teď chtějí zpátky na Ukrajinu, protože se rozhodli, že to je místo, kde se kdysi dávno rozkládala starodávná říše Chazarů; chtějí zpátky „domů!“

Na Ukrajině je pouhých 0,3% Židů a celosvětově je jich 0,5%. A teď chtějí převzít Ukrajinu, aby z ní udělali další Sovětský svaz se vším všudy, s gulagy a neustálým terorem pro obyvatelstvo. Když ještě fungoval Sovětský svaz a lidé tam byli hromadně zatýkáni, mučeni, vězněni a doživotně uzavíráni v psychiatrických léčebnách, to se Západu velice zamlouvalo. To byl politický systém, který sami chtěli a tehdy byli s Ruskem přátelé. V té době, v r. 1917, když Židé tuto zemi převzali a převedli na komunismus, bylo v celém Rusku 200 milionů lidí. Všichni vedoucí komandos byli Židé. I Lenin byl Žid, Trocký zrovna tak, Beria také, i se Stalinem. A tito lidé vyvraždili 66 milionů Rusů, jak píše Solženicyn.

Vedoucí židovské víry na Ukrajině je hlavní rabín, jmenuje se Jacov Bleich a je to Američan. Byl tam poslán, aby dohlížel na vývoj situace a k tomu účelu spolupracuje s Israelem. Podle všech známek se zdá, že na Ukrajině je připravován další Hladomor. Chtějí mít celé území pouze pro sebe. Také nechtějí pustit Doněcko a Luhansko, protože to jsou důležitá průmyslová centra.

Henry Kissinger, americký politik židovského původu řekl někdy v r. 2016, že „do deseti let nebude Israel existovat.“ Vyšlo to na první stránce New York Times, ale málokdo tehdy chápal, co tím myslel.

Tito lidé chtějí aby Nový světový řád (NWO) byl židovský a oni ho povedou, takže to bude snad ta nejhorší forma komunismu, ještě horší, než co bylo v Sovětském svazu. Už z velké části zničili americké vojsko a celý Střední Východ je naprosto rozvrácen. Putin zabránil Americe, aby napadla Irán a Syrii, za což ho nenávidí. To, že tím zachránil Ameriku před dvěma válkami je nezajímá, kvůli tomu ho nenávidí ještě víc, protože byli rozhodnuti porazit Irán a zničit Syrii.

Amerika a Británie s Židy spolupracují, to oni vycvičili ISIS armádu. Mohli jsme celé ISIS vyřídit během pár týdnů, ale to není ta snaha. Použili je v Iráku, což byl Americko-židovský plán. Irácká armáda by Američany snadno porazila, nakonec – Američané sami je vycvičili, tak aby ne. Proto tam poslali ISIS a ti celou armádu zlikvidovali, říká se, že celý milion vojáků. Irácký generál v Bagdádu byl zrádce a vydal rozkaz, aby vojáci odložili zbraně a vzdali se. Vojsko muselo poslechnout a ISIS je postříleli a pak je bagry nahrnuli do hromadných hrobů.

Za tuto službu dala Amerika ISIS celou miliardu dolarů, takže tito si mohli nakoupit moderní tanky, helikoptéry a jinou vojenskou výbavu a takto vtáhli zpátky do Syrie.

Na Ukrajině, kyjevští vrahové vyvraždili obyvatele Slavianské oblasti Donbasu. Naložili všecky mladé muže od 21 do 35 let do autobusů a odvezli je pryč. Nikdo je pak už nikdy neviděl. Dávají lidi do koncentračních táborů, říkají jim „filtrační centra.“ A Putin zkouší bojovat s těmito zločinci, kterým pomáhají nejrůznější žoldnéři, drsní profesionálové, Muslimové a západní stratégové a odborníci.

Židé chtějí za každou cenu získat Ukrajinu, která má 45 milionů lidí. Všichni, kteří jsou na Ukrajině ve vedoucích pozicích jsou Židé. Řekli Putinovi, že ho zničí ekonomicky, když jim nedovolí Ukrajinu převzít. Chtějí tuto zemi za každou cenu, stejně jako chtěli Palestinu v r. 1948. Věří, že Ukrajina je centrum bývalé Chazarie, věří, že je to jejich domovina, což není pravda, jak bude dokázáno dále.

A židovští miliardáři stěhují peníze z Ruska, aby Putinovi co nejvíc ublížili. Hlavní příjem pro Rusko je z prodeje oleje a plynu. Ukrajina jim dluží 6 miliard dolarů za plyn a Amerika je navádí, aby to neplatili, chtějí Putina za každou cenu zničit. Amerika v současné době otevírá své vlastní zdroje plynu, které celé roky tajila a až do minulého roku zakazovala prodej plynu do zámoří. Mají víc plynu než celý svět dohromady. Proto teď budují podniky na zkapalnění plynu.

Jestliže ale Židé opustí Palestinu, Palestincům se nepovede dobře, protože Židé mají v úmyslu před odchodem celé území zničit. Už teď strhávají budovy, používají ke všemu vyčerpaný uran, což zamoří celou zemi na mnoho dalších desetiletí, ne-li století a zničí to veškerý život tak, jako to zničilo všecko v Iráku.

Chazaria a Chazarové (nebo taky Kazarové)

Pomalu vyplouvá* na povrch další skutečnost, že tak zvaní Židé vůbec žádní Židé nejsou. Nikdo z nich nepřišel z Israele a nikdo z nich není potomek Abrahama, jak se rádi holedbají. Bohem vyvolený národ mohou být, ale pak je důležité vědět, který „Bůh“ si je vyvolil. Jestli ten jejich, pak není jejich budoucnost ani v nejmenším záviděníhodná, protože jejich bůh je, jak sami přiznávají, Satan.**

Před časem přišla Dr. Ariella Oppenheim a Dr. Eran Elhaik z Hebrew University v Israeli s novým výzkumem DNA a tito zjistili, stejně jako mnozí jiní, že palestinští Muslimové mají v sobě skutečné staré, židovské geny. Mnozí byli dokonce se skupiny tzv. „Cohenů,“ což byli židovští hodnostáři. Zato ti, kteří se dnes vydávají za Židy nemají vůbec žádné židovské geny. Vůbec žádné. Tito lidé nikdy nepřišli z Palestiny ani z jejího okolí. Jejich geny ukazují na smíšeninu různých národnostních skupin, z nichž převládají Chazaři, což byl kočovný kmen z ruských stepí, někde v blízkosti Kavkazu. Jsou to příbuzní Kurdů, Turků, Mongolů, Tatarů a podobných národnostních skupin.

Těmto Židům se běžně říká Aškenázi a přišli do Evropy někdy v 10. století, kdežto Sefardičtí Židé již na Středním Východě žili, i když oni také mají chazarský (turkický) původ. Historikové říkají, že poté, co římský vojevůdce Titus zničil Jerusalém v r. 70 po Kristu, pouze hrstka Židů zůstala a tito se rozešli do celého tehdejšího světa, smíchali se s populací a prakticky zmizeli coby jednotná rasa lidí. Někteří zůstali v Babylonu a v jeho okolí, kde vytvořili těsné celky, které mezi sebe nepouštěly další národnostní skupiny. Z těchto vzešli jejich rabíni.

Je rovněž nutno poznamenat, že všichni tak zvaní Židé, kteří přišli kolem r. 1948 do Israele a ukradli Palestincům většinu země, byli zarputilí komunisté, toho nejhoršího druhu. 98% jejich vedení bylo z Polska, kde se Chazaři usadili, když v 10. století opustili Rusko. V Tel Avivu si dokonce říkali „malé Polsko.“

Zde je na místě připomenout, co prohlásil britský a americký spisovatel židovského původu, narozený v Rumunsku, Maurice Samuel (1895-1972), který byl silně prožidovský:

„My, Židé, jsme ničitelé a zůstaneme ničitelé. Nic, co můžete udělat neuspokojí naše požadavky a potřeby. Do nekonečna budeme všecko ničit, protože chceme mít náš vlastní svět.“  – Maurice Samuel, z knihy „You Gentiles,“ (Vy, nežidé), str. 155

Jak napsal významný židovský učenec Abraham Harkavy v r. 1867, jejich podivná řeč, nazývaná Jidiš je původní řeč Chazarů, doplněná o slova z jiných řečí, podle národů, kterými prošli. Sice používají hebrejské písmo na psaní, ale ta řeč není Hebrejština, je to Jidiš.

Podle Benjamina Freedmana (1890-1984), amerického podnikatele židovského původu, který vynaložil většinu svých peněz na to, aby informoval lidstvo o tom, jaké nebezpečí pro ně Židé znamenají, byli Chazaři bojovný národ, který velice rád válčil. Přišli do východní Evropy z Asie proto, aby unikli pronásledování různých asijských národů, kteří se rozhodli vyhnat je ze země kvůli jejich násilnostem. Protože Chazaři byli krutí bojovníci, snadno si podrobili asi 25 mírumilovných národů, zabývajících se zemědělstvím a tímto způsobem brzy vytvořili velkou říši, která se rozkládala kolem Kaspického moře.

Tedy ne Černé moře, ale Kaspické moře. Chazarská říše byla v povodí Donu a ne Dněpru, jak dnešní Židé tvrdí. Chazarská hlavní města Ityl a Semender se nacházela na březích Kaspického moře, v blízkosti delty Donu. Tím pádem Ukrajina není jejich Vaterland, to je pouze další lež, která se jim náramně hodí kvůli získání země, která je průmyslově vyvinutá a má některé dnes velice požadované minerální a jiné zdroje.

Kazaři byli nemilosrdní: napadali sousední kmeny, podrobili si je a všichni jim museli vyplácet pravidelný poplatek za ochranu, stejně jako to požaduje Mafie. Také lodě, které pluly po Donu ať na sever či na jih, byly vystaveny povinnosti platit vysoké mýtné, jinak je Chazaři napadli a zničili. Takže je jisté, že v místech, kde se pohybovali nebyli příliš rádi viděni.

Jejich náboženství byla směs falického uctívání a podobně jako jiní pohané uctívali i jiné modly. Proto v asi 7. století, když jejich tehdejší král Bulan už nemohl dále snášet morální úpadek a zdegenerovanost svého lidu (sám měl 25 manželek, všechny dcery okolních králů a 60 konkubín, všecky krásné ženy), rozhodl se přestoupit na židovskou víru. Nechal dovézt do Chazarie rabíny z Babylonu a tito je zasvěcovali do talmudického Judaismu.

Když kolem r. 986 po Kristu Rusové nadobro vzdali snahu převést tyto samozvané „Židy“ na křesťanskou víru v převážně křesťanském Rusku, kde žili, když tito zatvrzelí barbaři odmítli používat azbuku namísto hebrejského písma, když se příčili jakémukoliv sloučení s národem, který je na všech stranách obklopoval, pak proti nim uspořádali tažení a vyhnali je ze země.

Chazarská královská rodina a hlavní šlechtici šli pak do Španělska, jiní šli do Maďarska, velké množství do Polska a ten zbytek se rozprášil po celé Evropě. Část z nich zůstala v Rusku a přestoupila na křesťanství a ještě další, značně velká část přestoupila na muslimskou víru a má se za to, že to jsou dnešní Čečenci.

Hlavní překážkou soužití se Židy, kromě mnoha jiných, s námi neslučitelných zvyků, je jejich podivná modlitba „Kol Nidre,“ kterou recitují začátkem října každého roku při příležitosti svátku Jom Kipur. Je to krátká báseň, která je zbavuje zodpovědnosti za všecky sliby, přísahy a smlouvy, které by během roku uzavřeli s kýmkoliv, kdo není Žid. Tím pádem jim nebylo nikdy možno plně věřit, což se osvědčuje i dnes, když Ukrajinské židovské vedení za Porošenka sice podepsalo Minskou smlouvu, ale odmítli ji uznávat.

Spekulace a snad i nepravdy

V tomto směru, co se týče chazarské historie je hodně spekulací a snad i přikreslování a proto je dobré obrátit se na materiál, který vypracoval skutečný odborník na etnickou historii, což je Lev Nikolajevič Gumiljov.*** Gumiljov (1912-1992) byl ruský historik, etnolog, antropolog a překladatel z Perštiny. Z velké části se zabýval studiem Eurasianismu, což zahrnuje historii a etnické přeměny v Evropě a v Asii. Zaměřil se na pohyby kočovných kmenů v ruských stepích a také se zúčastnil několik výprav na severní Kavkaz a k ústí řeky Volhy, které měly pátrat po pozůstatcích těchto lidských skupin.

Gumiljov píše, že v 6. až 7. století poskytovaly stepi kočovníkům dobré možnosti života. V té době rovněž vznikly dva mocné národy, Chazaři a Bulhaři. V 10. století se ale Chazarsko ocitlo v obklíčení. Tou dobou zmohutněl na západě národ Kipčaků, který byl donedávna malý a slabý. Rusové je nazývali Polovci. Stepi začaly vysychat a ze severu přicházeli kočovníci, hnaní hladem a žízní. Byly jich malé skupinky, které těžce obrněná obranná vojska Chazarů nedokázala zachytit. Sice nepředstavovali pro nikoho žádné nebezpečí, ale protože jich bylo mnoho, začali přebírat vládu nad stepí. Z jihu se na Chazary hrnulo moře, které začalo stoupat, zalévalo města, ničilo pole a sady a strhávalo i vesnice. Také hladina Volhy stoupla, takže ruské čluny mohly proniknout až do Kaspického moře. Tažení ruského knížete Svjatoslava Igoreviče (r. 965) dokončilo zkázu oslabeného Chazarského státu.

Chazaři jsou podle Gumiljova potomci Hunů a sarmatských žen. Hunové ovládali černomořské stepi celých sto let, od poloviny 4. století až do r. 463. Tehdejší Chazaři žili poměrně usedle a živili se sadařstvím a chovem dobytka. Řídili se heslem, „nepřátelé našich nepřátel jsou našimi spojenci“ a proto pomáhali poměrně slabým turkutským skupinám, které takto postupem času ovládly step. V 6. století se už Chazaři nemuseli skrývat před jinými stepními kmeny, ale tyto kmeny musely hledat úkryt před nimi.

V r. 579 se spojili byzantští Řekové s Turkuty a spolu s Chazary a Gruzíny se obrátili proti Iránu. Jenže Irán je přemohl, což využila Čína, která také Turkuty napadla. V r. 603 se turkutská říše rozpadla na dva samostatné kaganáty, západní a východní, ze kterých se okamžitě stali nesmiřitelní nepřátelé. Čínská říše Tchang byla přátelská se Západním kaganátem a stejně tak Chazaři. Avaři bojovali s Byzancií a uzavřeli vojenský spolek s Iránem. Protože Avaři sousedili s Franky, Frankové se přimkli k Byzancii. Naopak Langobardi proti Byzancii bojovali, takže se mohli právem obávat Franků, podobně jako Visigoti ve Španělsku.

Takže můžeme právem říct, že v té době zuřila na celém kontinentě světová válka. Avaři v této válce ztratili své bulharské poddané, kteří po porážce prchli do Itálie a Bavorska. Avarská říše byla zdecimována, což umožnilo vzestup Franků. Irán, poražen Araby se nebyl schopen vzpamatovat, protože přerušením obchodu s hedvábím z Číny ztratil veškeré příjmy. Chazaři zůstali věrni západním Turkutům a hodně jiných okolních kmenů se buď spolčilo, nebo upadli a zanikli. Tento stav přetrvával až do 9. století, kdy přišli v Chazarsku k moci Židé.

Během celé doby byly neustálé potyčky mezi Chazary a Araby, kdy vítězili pokaždé buď jedni, nebo druzí. Nakonec byli Chazaři dokonale poraženi a Arabové je donutili přijmout Islám. Část z nich se zřejmě podrobila, ale ten zbytek ne. To způsobilo vznik kruté občanské války, kdy zvítězili zastánci nového zřízení.

Kde se nacházela hlavní chazarská města Itil a Semender

Gumiljov popisuje řetězec písečných hřebenů, který se táhne podél silnice z Kizljaru (Dagestán) do Grozného (Čečnia). Jejich jižní okraj se táhne až k ohbí řeky Tereku, za nímž leží město Groznyj. Pruh stepí mezi písečnými přesypy a lesy se táhne od Grozného až k pobřeží Kaspického moře, 200 km daleko. Na dolním Tereku nebyla nalezena žádná chazarská hradiště. Zato směrem na západ, podél severního břehu Tereku byla objevena citadela největšího chazarského města Semenderu.

Ti z Chazarů, kteří přestoupili na křesťanství se kolem r. 988 smířili s Rusy, kteří byli jejich sousedy na řece Donu a na místě někdejší chazarské pevnosti Sarkel vzniklo město Belaja Veža (u Volgodonsku). Belaja Veža stávala tam, kde je nyní na Donu Cimljanské přehradní jezero, u Nagaskaje.

Podle nepřímých svědectví to byli Brodniki, kteří ve 12. století vystavěli na troskách pevnosti Belaja Veža osadu. Je velice pravděpodobné, že Brodniki byli Chazaři, kteří přestoupili na křesťanskou víru a smíchali se s Rusy. Nemohli se smíchat s Polovci (Kipčakové), protože tito byli pohani. Smíšení se stejně věřícími Rusy bylo ale možné a později byli Brodniki pojmenováni tureckým slovem „kozáci.“ Část kozáků mohli být také potomci ruských rolníků, kteří uprchli na Don před Ivanem Hrozným.

Na závěr zbývá dodat pouze jedno: jak to, že Bible o tom všem dopředu věděla? Je tam doslova napsáno:

„Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si tě zamiloval.“ – Zjevení, 3:9

Jane Kaufman, 24. března 2022

———————–

Přídavné zdroje:

* Texe Marrs: „DNA Science and the Jewish Bloodline“ (DNA věda a židovská krev), Nakladatel RiverCrest Publishers, 1708 Patterson Road, Austin, Texas 78733

** Walter White: „The Hidden Tyranny: The Interview with Harold Wallace Rosenthal“ (Skrytá tyranie, rozhovor s Haroldem Wallace Rosenthalem)

*** Lev Nikolajevič Gumiljov: „Objevení země Chazarů,“ Nakladatelství Mladá fronta, 1971

 

 

Sdílet: