11. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Dr. Vernon Coleman: Nastal čas zatýkání lékařů, co podávali covidové vakcíny

Nyní, když už i mnohá média hlavního proudu přiznávají smrtelnost covidových vakcín s více než 150 potenciálně závažnými vedlejšími účinky, které již zabily tisíce lidí, nastal čas podívat se i na lékaře, co tyto vakcíny lidem podávali.

Většina z těchto lékařů podávali vakcíny, aniž by důsledně vysvětlili lidem jejich rizika a také, aniž by důsledně zaznamenávali zdravotní stav lidí, kteří se v podstatě zúčastnili medicínského experimentu.

Historie experimentů na pacientech

Bohužel, lékaři mají dlouhou historii provádění experimentů na pacientech. Během Druhé světové války testoval americký Pentagon hořčičný plyn na vlastních vojácích.

Během let 1960-70 zase testovali Agent Orange na vězních (jedná se o herbicid používaný ve válce ve Vietnamu k hubení vegetace džungle).

V posledních dekádách si ale dokonce i americká armáda začala dávat mnohem větší pozor při testování nových látek.

Například, během konfliktu v Srbsku v roce 1999, Pentagon získal od regulačního Úřadu pro léky a potraviny (FDA) povolení k otestování experimentální vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Byla však podána jen těm vojákům, kteří o ni projevili zájem.

Dosud byla nově vyvinutá vakcína testována (ačkoli obvykle ne dostatečně) a jednotlivci, kteří se zúčastnili klinických testů, byli vždy informováni o možných nežádoucích účincích. A také věděli, že se účastní experimentu.

To vše se změnilo u vakcín proti Covid-19 . Tyto vakcíny byly a stále jsou experimentální.

Očkovanci měli být proto předem varováni, že vakcíny jsou experimentální a také měli být varováni před jejich možnými vedlejšími účinky.

Očkující lékaři pochybili u svých pacientů třemi způsoby

Nebezpečí covidových vakcín byla zdokumentována již v roce 2020. Natočil jsem několik videí, ve kterých jsem vysvětlil, jak moc jsou riziková. Jako vážná rizika jsem jmenoval i myokarditidu a problémy s krví (srážlivostí).

Zde jsou odkazy na moje dvě varovná videa (v angličtině):

Většina lékařů ignorovala důkazy a u svých pacientů pochybila hned třemi způsoby.

Za prvé , neupozornili je na to, že se účastní medicínského experimentu.

Za druhé , nevarovali je před možnými vedlejšími účinky. Pacienti musí být vždy obeznámeni o možném nebezpečí, jinak nemohou poskytnout svůj informovaný souhlas k očkování, respektive jinému medicínskému zákroku.

Žádný lékař by neměl nikdy aplikovat žádnou vakcínu bez získání informovaného souhlasu.

V tomto případě lékaři neinformovali své pacienty o možných rizicích, proto nezískali řádný informovaný souhlas. Porušili medicínská pravidla a také porušili zákon.

Za třetí , lékaři selhaly v monitorování pacientů po očkování. Obvykle ve Velké Británii (i jinde ve světě) byli pacienti po očkování požádáni, aby zůstali na místě alespoň 15 minut pro případ výskytu anafylaktického šoku. Časem se upustilo i od toho.

Také nebylo provedeno žádné dlouhodobé monitorování jejich zdravotního stavu. Lékaře nezajímal fakt, že zabíjeli nebo mrzačily tisíce pacientů.

Dne 2.2.2021, tedy více než před rokem, jsem natočil video (v angličtině) s názvem „ Lékaři a zdravotní sestry podávající vakcíny proti Covid-19 budou souzeni jako váleční zločinci “.

Klepněte na výše uvedený odkaz, pokud si ho chcete prohlédnout.

Závěr

Již více neexistuje žádná pochybnost, že vakcíny proti Covid-19 jsou smrtelné a extrémně nebezpečné. Nejde o žádné přehánění, pokud je nazvu „jedovaté“.

Lékaři (a jiní zdravotníci), kteří podávali nebo doporučovali vakcíny proti Covid-19 musí být nahlášeni akreditačním úřadem (ve Velké Británii je to Všeobecný medicínský výbor) a měli by jim být odebrány licence.

Tito lékaři by měli být zatčeni, souzeni a uvězněni. Podplacení obrovskými částkami peněz zklamali své pacienty, zpronevěřili se své profesi a zradili společnost.

Autor: Dr. Vernon Coleman, Zdroj: dailyexpose.uk , Zpracoval: Badatel.net

 

Sdílet: