11. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Fiala a Heger upsali duši národa Satanovi

Brusel jásá, protože se premiéři České republiky a Slovenska konečně rozhodli podepsat, že si podle „povinné solidarity“ nechají do země navozit část Afriky a arabského světa. Tím samozřejmě zradili svůj vlastní lid a svoji vlastní zemi a ponížili nás na otroky, kteří budou na nové přivandrovalce pracovat. Jak by se asi zachoval některý jiný stát, třeba Somálsko, nebo Afghanistán, kdyby se jim tam hromadně začali stěhovat občané České republiky a Slovenska? A kdyby tito přistěhovalci ihned dostávali od vlády pravidelnou finanční podporu, která je místním obyvatelům upřena? Nejen že by byli proti nám, ale udělali by si z každého z nás živý terč, do kterého by se trefovali buď střelnými zbraněmi, nebo otrávenými šipkami.

A my si je máme vzít k nám jako tu zmiňovanou veš do kožichu?

Touto dobou už by měla většina z nás chápat, proč se to všecko děje. Je to v přímém souladu s Kalergiho plánem na spojenou Evropu, podle kterého Evropská unie opravdu věrně postupuje. V jeho knize „Praktický idealismus“ Kalergi napsal, že budoucí obyvatelé „Spojených států evropských“ nebudou ti stejní lidé, jak je známe, ale bude to jakýsi druh pod-člověka, výsledek rasového míchání. Spojením současných Evropanů s Asiaty a s barevnými lidskými rasami vznikne mnoho-rasový dav, který nazýval „Euroasiatská-negroidní rasa. Tito tvorové nebudou mít žádné kvality a budou snadno ovladatelní vládnoucími elitami.

Dále tyto „nové Evropany“ popisuje:

„Výsledek takového (rasového) míchání charakterů vyústí v nedostatek sebe-kontroly, charakterovou slabost, v nestabilitu, v bezbožnost, nedostatek víry a nezaujatosti, nedostatek přizpůsobivosti, v ochablosti mentální činnosti, v oproštění od předpojatosti … Příbuzenské křížení (tj křížení mezi nejbližšími příbuznými) vytvoří člověka prostomyslného, míšence s velkou duší. Tato duše je tvořena jeho předky: jestli jsou blízcí jeden druhému, pak je duše jednotná, monotonní; ale když jsou vzdáleni, takový člověk je různorodý, složitý a rozdílný … Není zde pouze podvědomá naivita, ale také hrdinská hloupost.“

Takže to je budoucnost, kterou pro své lidi zkouší podepsáním nesmyslných bruselských požadavků naše nová česká a také slovenská vláda nastolit. Tím, že jsou ochotni přijmout do svých zemí část populace Afriky a Arábie, postupují přímo podle Kalergiho plánu a zkoušejí zkoruptovat své vlastní občany na beztvarou barevnou masu blbců. To je, jak moc si váží lidu, který mají reprezentovat, to je, jak moc si váží svého národa, svého státu. Jsou tito lidé vůbec Češi a Slováci? Anebo patří k nějaké jiné národnostní skupině a za Čechy a Slováky se pouze vydávají? Rozhodně by to stálo za průzkum.

Stránka „michalpetr.cz“ která zprávu o podepsání slibu poslušnosti Bruselu našimi zástupci přinesla, se ve dvou závažných bodech mýlí. Říkají, že podle francouzského prezidentského kandidáta Zemmoura má každý emigrant nárok na 431 EUR měsíčně a sociální bydlení. Podle jiných zpráv má být těmto lidem vyplácena úměrná výše měsíčního příjmu, jaký dostávají v jiných státech. Podle kterých států nařídí bruselský diktát našim politikům tyto lidi vyplácet? Jak moc budou muset naše země na tento nesmysl finančně krvácet, zvyšovat daně vlastním lidem, zvyšovat ceny potravin a všeho ostatního, jen aby tuto bandu příživníků utáhli?

Na příklad, v Německu je za minimální příjem pro život považováno 861 EUR na osobu, za měsíc. To je, co možná v některých německých státech tito lidé pobírají. Ale jsou jiné německé státy, kde příchozí pobírají víc než tisícovku. A to je na osobu! A ještě dostávají všechny životní potřeby, včetně obydlí zdarma. Procházejí se po ulicích (v pracovní době!) v novém oblečení, každý z nich má mobil a údajně dostávají zadarmo i počítače.

Při poslední návštěvě České republiky před 3-4 lety jsem sama viděla na poště jednoho z nich. Nemohl se domluvit a zkoušel si proměnit eura za české koruny. Měl ta eura v padesátkách, vytáhl to jen tak z kapsy, zřejmě to pro něho nebylo moc a ta hromádka byla asi 30 cm vysoká!

Michalpetr se mýlí

Další, v čem se „michalpetr.cz“ mýlí je, že v Německu žije 200 tisíc těchto uprchlíků, kteří jsou soudy určeni k vyhoštění, což činí čtvrtinu všech současných migrantů. To není pravda. V Německu jsou touto dobou minimálně 3 miliony současných nežádoucích příspěvků z Afriky a z arabského světa! Pouze za rok 2020 jich přibylo do Evropy 1,19 milionů. Podle stránky, zabývající se emigrací žije v Německu celkem asi 21,9 milionů osob, jejichž původ je v cizině, což činí 26,7% německé populace. Když uvážíme, že jen Turků bylo v r. 2020 v Německu 2,75 milionů, z nichž značná část žije na podpoře, tak to není povzbudivá situace.

Je obtížné zjistit kolik nových přivandrovalců se v Německu nachází. Původně udané číslo 3 miliony mám od svého kontaktu tamtéž, který pracuje na místním obecním úřadě v menším městě. Došel k tomuto součtu tím, že udělal soupis statistických údajů všech 16 německých států a to je, co mu vyšlo – ovšem to bylo před 3 lety a od té doby se situace značně změnila.

Je ale těžké získat přesné informace, i když je dostatečné množství agentur, které tyto záznamy vedou. To proto, že každá z nich má jiná čísla. Je zde UNRA, Německý statistický úřad, Německý úřad pro migraci – a všechna jejich čísla se podstatně liší. Je to zjevná snaha utajit před námi skutečnou hloubku problému. Omlouvají to tím, že někteří z běženců se registrují pod několika jmény, aby pobírali několik měsíčních dávek, ale to může být pouhá výmluva.

Na příklad městečko, ve kterém se můj kontakt nachází má asi 40 000 obyvatel. Napřed udávali, že je tam 520 běženců a přitom tito lidé byli vidět snad všude. Zřejmě na to bylo poukazováno a tak město zveřejnilo zprávu, že 25% obyvatel města mají „migrační původ.“ V celostátním měřítku, když má Německo 82 milionů obyvatel, tak 20 milionů jsou cizinci. To není dobré.

Dá se tím pádem usuzovat, že to nejvyšší udávané číslo bude nejblíž pravdě. A i to je celkem konzervativní odhad, protože údajně podle toho, kolik z nich se (v pracovní době!) potlouká po ulicích, pokřikují na sebe, zdraví se a poplácávají se po zádech, mávají na sebe z aut, je těchto nových přírůstků příšerně moc.

Nežádoucích a nezákonných emigrantů přibývá

Podle stránky Sputnik International je počet těch, kteří se v současné době hrnou do Evropy a přitom ani nemají řádné dokumenty mnohem vyšší, než před koronovou pandemií. Ti, kteří přicházejí jsou převážně ze Syrie, z Tunisu, Maroka, Alžíru a Afghanistánu. Proč Afghanistán? Přece mají zpátky svůj vlastní Taliban, americká vojska vytáhla ze země a ještě jim tam nechala hory a hory vojenského vybavení, takže ať sedí doma a jsou spokojeni. Evropa by je rovněž neměla přijímat, protože už tam není válečný stav. Cokoliv si přichystají ve své vlastní zemi, z vlastní iniciativy, by se nás přece nemělo týkat! Je to jejich věc.

To stejné platí pro Tunis – to, že tam mají novou vládu přece nebudeme za ně řešit my! Kdybychom se měli starat o vnitřní politickou situaci jednotlivých států a řešit jejich problémy, to bychom dopadli velice špatně. Každý národ se má o sebe starat sám. A to ještě ke všemu v Tunisu nedošlo se změnou vlády k žádným problémům. Jejich situace je stabilní, země je bezpečná, žádné povstání ani nehrozí. Tak proč tyto lidi přijímat do EU?

To stejné platí pro Maroko a Alžír – tam o nic nejde, tam se neválčí. Maroko vede čilý obchod se zeleninou a určitě je tam spousta pracovních příležitostí pro každého. Tito lidé nemají žádný důvod stěhovat se do Evropy. Jediný důvod, proč se všichni sem k nám hrnou je mít snadný život, mít hodně peněz, žít si spokojeně na útraty jiného státu, což by jim doma neprošlo.

Jsou to všecko ekonomičtí paraziti a jako takoví by měli být bráni a posíláni hromadně zpátky. Tito lidé k nám rozhodně nepřišli pracovat.

Zkuste sami požádat na patřičném úřadě, aby vám byly měsíčně vypláceny ty stejné peníze jako nově příchozím. Určitě neuspějete a i kdybyste šli do jiné země a žádali o státní finanční podporu tam, tak neuspějete stejně tak. To proto, že jste běloši.

Dnešní svět je vrcholně rasistický a pouze barevní mají veškerá práva, na úkor bílých a běloši sami nemají práva vůbec žádná.

Běloši jsou v současné době bráni zhruba jako otroci na práci. My musíme pracovat, aby si jiní, barevní, mohli žít v klidu, mít plné kapsy peněz, podporovat své zbídačelé rodiny v zemi svého původu, přitáhnout sem další početné členy jejich rodin, z nich mnozí jsou krvežízniví stoupenci ISIS a jiných násilnických skupin a jezdit na dovolenou zpátky do země, odkud přišli.

My musíme dodržovat příkazy a zákazy, tito lidé nemusí. Nemusí být ani testováni na koronu a nejsou očkováni. Zde je zjevně všemi státy uznáváno to, že byli vybráni jako noví obyvatelé, neboli noví majitelé našich zemích, odkud my přijdeme vyhnat, zničit, nebo vyhubit a po nás nastoupí oni. Proč, to už víme: přesně podle již zmiňovaného Kalergiho plánu Evropské unie.

Co k nám tito lidé přinášejí

Rovněž bychom si měli uvědomit co sebou tito přistěhovalci do našich zemí přinášejí. Až na pár vzácných výjimek, většina z nich ani neumí číst a psát v jejich vlastní řeči. Takže k nám nenesou osvětu, nebo zlepšení současné situace, vyšší vzdělání, nové pracovní zkušenosti, nebo i pracovitost samotnou.

To hlavní zlo, co nám tito lidé přinášejí jsou jejich zvyky, jejich kultura, jejich názory, výchova a také jejich nemoci, kterých je notná řádka. Mnohé z těchto nemocí ani nejsou v Evropě známy a neví se, jak je léčit. A nemoci mají mnohdy těžké, protože tito lidé nepřicházejí z naklizených panelákových bytečků anebo z čistých a upravených vilek na kraji města. Tito lidé mnohdy přicházejí ze stanů na okraji pouště, z blátem a špínou poznamenaných nevydlážděných uliček mezi chatrčemi, kde lidské výkaly plavou v protékající stoce spolu s kuchyňským odpadem. Přicházejí z míst prosáklých malárií, tuberkulózou, kde ze stejného okna chatrče můžete slyšet dětský hlas spolu s bečením ovce nebo mečením kozy.

Vyprávěl mi známý, bývalý voják v americké armádě, jak když přebýval v jednom z arabských států, tak si objednal denní dodávku novin. A každé ráno mu jistý Arab, který žil v blízkostí, tyto noviny použil namísto záchoda. Voják Araba přistihl a žádal ho, aby to nedělal. Přesto, i každý další den byly noviny použity tímto způsobem. A přitom všechny domy v okolí měly perfektně zařízené koupelny se splachovacími záchody, ale tito lidé je nebyli zvyklí používat a nikdo je k tomu nebyl stavu donutit.

Ještě horší jsou jejich zvyky zneužívání malých dětí a to jak dívek, tak chlapců. Staří Afghánci se rádi procházejí po ulicích spolu s malým chlapcem, který je jejich sexuální hračka – u nich je to znamení společenského statusu. Značné množství vysoce postavených pedofilů, včetně významných evropských politiků jezdí pravidelně do Afghanistánu za účelem pohlavního styku s malými chlapci. Německý novinář Udo Ulfkotte tuto situaci prozkoumal a právě se o tom chystal vydat knihu, s uvedením jmen těchto lidí, když mu vypnuli kardiostimulátor.

Anebo malá děvčátka, provdávaná v 10-11 letech. Kastrace těchto dívek bez umrtvení, kdy je jim žiletkou odřezána větší část venkovních pohlavních orgánů a otvor je částečně zašit, je naprostý zločin. Je to prý nutné, kvůli manželské věrnosti, kterou jejich muži mají dovoleno porušovat, kdy se jim zlíbí. Podle některých je to rovněž příprava podmínek pro jejich manželské partnery, kteří jsou zvyklí na pohlavní styk s jinými muži.

Anebo otec, který může zavraždit neposlušnou dceru a stejně tak manžel může zavraždit manželku, která na ulici promluvila jednu větu s jiným mužem. Možná se jí ptal na cestu, ale to ji neospravedlňovalo. Jejich ženy ani nesmí bez doprovodu samotné ven, na ulici, mezi lidi. A to pak není vražda, ale čestný čin, protože on bránil svoji čest!

Evropská unie a jejich patolízalové budou blábolit o tom, že tyto zvyky už dávno nejsou provozovány a že to všecko bylo kdysi dávno, v některém předešlém století. Evropská unie a jejich poskokové nám vždycky lhali, takže proč by zrovna teď mluvili pravdu? Ještě ke všemu, když začnete pátrat, najdete tisíce důkazů o tom, že toto všecko stále dál platí. Přese všecku „osvětu,“ kterou se Západ pokouší do těchto národů vnést, to všecko stále přetrvává. A přetrvává to i v zemích, kam se tito lidé nastěhují – jejich „kultura“ táhne s nimi, ať jdou kam jdou.

Je to pouhé 2-3 roky, co v Anglii usekl otec, přistěhovalec z některého arabského státu, své dceři hlavu kvůli tomu, že se chtěla provdat za člověka, se kterým on nesouhlasil.

Navenek to na těchto lidech vidět není. Jsou stejně stavěni jako my, vypadají skoro stejně. Ale to, co je jejich skryté pozadí, to, v čem žili a v čem byli vychováni, to je schopno způsobit dokonalé zničení a vyhubení bílé rasy. Až nás bude málo, až všichni ti, kteří se bláhově nechali „očkovat“ budou slabí, nemocní, nebo po smrti, pak už se jim neubráníme.

Přesně podle plánů Kalergiho a jemu podobných gaunerů. Přesně s tím je čítáno.

Jane K., 21. února 2022

 

Sdílet: