12. 8. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Kancelář prezidenta vydala další prohlášení ke skartovanému spisu. Zadala velmi zajímavé otázky

Česká média se v posledních dnech živě zajímala o spis, týkající se kauzy Vrbětice, který měla Kancelář prezidenta omylem skartovat. Případem se měla zabývat policie a také sněmovní bezpečnostní výbor. K danému spisu vydala Kancelář prezidenta republiky nové prohlášení.

Ve sdělení prezidentské kanceláře je uvedeno, že zájem o dokument ke kauze Vrbětice je vítán a proto ještě jednou vše uvádí na pravou míru. Ještě jednou se zdůrazňuje, že s dokumentem nakládaly pouze osoby, které byly pověřeny vedením jednacího protokolu v tajné spisovně KPR a odpovědná pracovnice Sekretariátu prezidenta republiky.

Se spisem bylo nakládáno v souladu s tím, jak ho zpracovatel označil, konkrétně se mělo jednat o běžnou poštu v druhém nejnižším stupni utajení a bylo s ním zacházeno v souladu s platnou legislativou.

V prohlášení Kanceláře prezidenta se však dále poukazuje na to, že dokument byl ze strany BIS dostaven na Hrad v nepořádku.

„Stejně tak bylo zaprotokolováno, že dokument byl ze strany BIS dopraven na Pražský hrad v hrubém nepořádku. V KPR nebyl skartován žádný materiál určený k archivaci, všechny skartované spisy prošly skartačním řízením a obsah všech skartovaných dokumentů je uchován v jiných státních institucích. Skartace prováděly oprávněné osoby v zabezpečené oblasti na certifikovaných zařízeních, o každé skartaci je uchován protokol. S obsahem písemnosti se neseznámily nepovolané osoby a nebyla ohrožena ochrana utajovaných informací,“ uvádí se dál v prohlášení.

U kanceláře v souvislosti s medializací případu vznikají další otázky, které se týkají zejména úniků utajovaných informací. Kancelář se táže, kdo stojí za předáváním utajovaných informací médiím, což ohrožuje další vyšetřovaní vrbětického případu.

Zajímavé je podle kanceláře také to, proč měli novináři zprávu o Vrběticích k dispozici ještě před tiskovou konferencí tehdejšího předsedy vlády Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka, která byla 17. dubna, ale také ještě před 7. dubnem, tedy v době, kdy BIS zaslala dokument prezidentovi.

„Odkud unikají utajované informace o průběhu vyšetřování okolností vrbětického případu a o samotných záměrech a zamýšlených procesních úkonech orgánů činných v trestním řízení a BIS?“ táží se dále v KPR.

Další věci, které si vyžadují odpověď je i to, proč byl dokument doručen neobvyklým způsobem, mimo pracovní dobu a proč byl označen nejnižším stupněm utajení jako běžná utajovaná pošta.

KPR dále uvádí, že spis nebyl označen „Ihned předat“ a také pracovníci nebyli upozorněni telefonicky na to, že informace je potřeba předat ihned.

„Pracovnice tajné spisovny se neseznamují s obsahem každého jednotlivého spisu a postupují podle jeho klasifikace. KPR má pro urgentní případy nastaveny standardní procedury, kdy jsou dokumenty obratem dopravovány do rukou prezidenta republiky,“ uvádí se v této souvislosti dál.

Zaměstnanci sekretariátu tak byli vystaveni nebezpečí neoprávněného nakládání s utajovanou poštou.

„Proč Policie České republiky projevuje fyzický zájem o předmětný spis až 10 měsíců po jeho doručení, v době, kdy spis prošel skartačním řízením?“ uvádí se v závěru prohlášení.

Omylem skartovaná zpráva BIS

Radiožurnál a Respekt.cz přišly s informací, že Policie ČR prověřuje, zda Hrad skartoval tajnou zprávu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Novináři se přitom odvolávají na tři důvěryhodné zdroje, a to jak z okolí prezidenta a Pražského hradu, tak i na zdroje blízké vyšetřování.

V článku se dále uvádí, že když vyšetřovatelé chtěli, aby jim byl dokument vydán, pracovníci odboru analytiky Kanceláře prezidenta republiky uvedli, že dokument byl někdy koncem loňského listopadu nedopatřením skartován.

Na informace o skartaci dokumentu reagoval i sám Vratislav Mynář: „Máte zajímavé informace. Jelikož já tento druh adrenalinového sportu v podobě nezákonných úniků bezpečnostních informací nepěstuji, neboť ctím zákony České republiky, na Vaše dotazy ani náznakem odpovídat nebudu,“ reagoval pro Radiožurnál Mynář. To, že by zprávu četl, odmítl.

Vedoucí Odboru bezpečnosti Kanceláře prezidenta republiky Jan Novák ke skartaci uvedl, že proces se vždy vykonává pod dohledem skartační komise.

Po uveřejnění článku Radiožurnálu a Respektu v sobotu 29. ledna na zprávu reagovala také Kancelář prezidenta republiky. Ve sdělení stojí, že v kanceláři přicházejí do kontaktu s utajovanými dokumenty pouze osoby, které mají odpovídající bezpečností prověrku, a s dokumenty se manipuluje v zabezpečených oblastech.

ZDROJ

 

 

Sdílet: