1. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Proč se státy NATO zavázaly k „energetickému harakiri“?

Zelené bezuhlíkové šílenství. Průmyslový kolaps?

Stále agresivnější vojenský postoj USA a NATO vůči Rusku a Číně je velkým paradoxem, pokud jej porovnáme se zjevně sebevražednou hospodářskou politikou USA a států EU a NATO v oblasti zelené agendy. Probíhá a nabírá na obrátkách ohromující transformace ekonomik nejvyspělejších průmyslových zemí světa.

Jádrem energetické transformace je absurdní požadavek na „bezuhlíkovou“ energii do roku 2050 nebo dříve. Vyloučit uhlík z energetického průmyslu není v současné době, ani v budoucnu, možné. Ale snaha o jeho dosažení bude znamenat zničení nejproduktivnějších ekonomik světa. Bez životaschopné průmyslové energetické základny se země NATO stanou vojenským vtipem. V případě solární, větrné a bateriové energie nelze hovořit o „obnovitelných“ zdrojích energie. Musíme mluvit o nespolehlivé energii. Je to jeden z nejkolosálnějších vědeckých bludů v dějinách.

Nová německá koaliční vláda 31. prosince trvale uzavřela tři ze zbývajících šesti jaderných elektráren. Učinila tak ve chvíli, kdy zásoby zemního plynu byly na začátku tuhé zimy extrémně nízké a kdy jakákoli silná studená fronta mohla vést k výpadkům dodávek elektřiny. Kvůli německému odmítnutí povolit provoz druhého ruského plynovodu Nord Stream 2 čelí Německo 500% nárůstu spotové ceny elektřiny oproti lednu 2021.

Energetická krize v EU je předem naplánována

V roce 2011, kdy kancléřka Merkelová vyhlásila brzký konec jaderné energetiky (nechvalně známá Energiewende), aby se postupně zbavila jaderné energie a přešla na obnovitelné zdroje, dodávalo 17 jaderných elektráren spolehlivě 25 % veškeré elektrické energie v zemi. Nyní musí být zbývající 3 elektrárny uzavřeny do konce roku 2022. Současně vládní program Zelená energie od roku 2016 uzavřel k lednu 2022 15,8 gigawattů energie vyráběné z uhlí. Aby se vyrovnala skutečnost, že solární a větrná energie navzdory zářivé propagandě nevyplní mezeru, musí německá elektrická síť dovážet značnou část elektřiny ze sousedních zemí EU, Francie a České republiky, paradoxně z velké části z jejich jaderných elektráren. Německo má dnes v důsledku Energiewende nejvyšší náklady na elektřinu ze všech průmyslových zemí.

Nyní se objevil problém s dodávkami jaderné elektřiny z Francie. V prosinci francouzská státní jaderná agentura EDF oznámila, že po zjištění poškození korozí budou odstaveny celkem čtyři reaktory kvůli kontrole a opravám. Prezident Macron, kterého čekají dubnové volby, se snaží hrát v EU na jaderného šampióna a oponovat silnému protijadernému postoji Německa. Jaderný most je však zranitelný a Francie navzdory nedávným tvrzením pravděpodobně neprovede žádné nové velké investice do jaderné energetiky, přičemž plánuje v příštích několika letech odstavit dvanáct reaktorů spolu s uhlím, což Francii i Německo činí zranitelnými vůči budoucímu nedostatku energie. Macronův program Francie 2030 počítá s investicemi do jaderných technologií pro malé elektrárny ve výši žalostných 1,2 miliardy dolarů.

Jaderná otázka však není jedinou mouchou v energetické polévce EU. Každý aspekt současného energetického plánu EU je navržen tak, aby zničil moderní průmyslovou ekonomiku, a architekti, kteří štědře financují zelené think-tanky, jako je Postupimský institut v Německu, to vědí. Přivést větrnou a solární energii, jediné dvě vážně míněné možnosti, které se realizují, aby nahradily uhlí, plyn a jadernou energii, je jednoduše řečeno nemožné.

Větrné mlýny a šílenství davů

Pro Německo, zemi s méně než optimálním slunečním svitem, je vítr hlavní alternativou. Jedním z problémů větru, jak dramaticky ukázala zima 2021, je, že ne vždy fouká, a to foukání je nepředvídatelné. To znamená výpadky proudu nebo spolehlivou zálohu, což znamená uhlí nebo zemní plyn, protože jaderná energie je vytlačována. Větrné elektrárny jsou zavádějícím způsobem hodnoceny z hlediska hrubé teoretické kapacity, když se státy jako Německo chtějí chlubit pokrokem v oblasti obnovitelných zdrojů.

Ve skutečnosti se počítá skutečně vyrobená elektřina za určitý čas nebo tzv. kapacitní faktor či faktor zatížení. U solárních panelů je kapacitní faktor obvykle jen asi 25 %. Slunce v severní Evropě nebo Severní Americe nesvítí 24 hodin denně. Ani obloha není vždy bez mráčku. Stejně tak vítr nefouká vždy a je sotva spolehlivý. Německo se chlubí 45 % hrubé obnovitelné energie, ale to zakrývá realitu. Frauenhoferův institut ve studii z roku 2021 odhadl, že Německo musí instalovat nejméně šestkrát až osmkrát více solárních panelů, než kolik jich v současnosti pracuje, aby dosáhlo cílů 100% bezemisní energetiky v roce 2045. Vláda odmítá odhadnout náklady, ale soukromé odhady se pohybují v bilionech. Zpráva uvádí, že současný hrubý výkon 54 GW solární kapacity je do roku 2045 potřeba navýšit 10x až na 544 GW. To by znamenalo plochu 3 568 000 akrů neboli 1,4 milionu hektarů, tedy více než 14 000 km² pevných solárních panelů po celé zemi. (Pro srovnání, plocha Německa je 357 000 km², hovoříme tedy o necelých 4 % plochy celého Německa, poznámka editora.) K tomu připočtěte velké větrné elektrárny. To je sebevražedný recept.

Začíná se ukazovat, jak moc je větrná a solární energie rozumnou bezemisní variantou. Letos 5. ledna v kanadské Albertě, kde vláda zuřivě buduje větrné a solární elektrárny, bylo velmi chladno a teploty se blížily -43°C, 13 solárních zařízení připojených k síti v Albertě o výkonu 736 megawattů dodávalo do sítě 0 megawattů. Šestadvacet větrných farem s celkovým jmenovitým výkonem 2 269 megawattů dodávalo do sítě 3 megawatty. Z teoretických 3 005 megawattů údajně zelené, obnovitelné energie bylo tedy do sítě dodáno celkem pouhé 3 megawatty (0,1 %) zelené energie. Texas měl během silného sněžení v únoru 2021 podobné problémy se solární a větrnou energií jako Německo. Také když sněží, jsou solární farmy k ničemu.

Aby bylo možné dosáhnout nulových emisí uhlíku z obnovitelných zdrojů, musí být obrovské plochy půdy pokryty solárními reflektory nebo věnovány větrným elektrárnám. Podle jednoho z odhadů činí plocha potřebná k umístění 46 480 fotovoltaických elektráren plánovaných pro USA 650 720 čtverečních mil, což je téměř 20 % území dolních 48 států USA. To je rozloha Texasu, Kalifornie, Arizony a Nevady dohromady. Jen v americkém státě Virginie způsobil nový ekologický zákon Virginia Clean Economy Act (VCEA) enormní nárůst žádostí o solární projekty, které se doposud týkaly 780 čtverečních mil solárních desek. Jak upozorňuje David Wojick, to je asi 500 000 akrů zničené a vydlážděné krajiny, zemědělské půdy nebo lesů s přibližně 500 samostatnými projekty pokrývajícími velkou část virginského venkova, které budou potřebovat ohromujících 160 milionů solárních panelů, většinou z Číny, a všechny jsou určeny k tomu, aby se staly stovkami tun toxického odpadu.

Miliony pracovních míst?

Bidenova administrativa a ministr pro obnovitelné zdroje John Kerry lživě tvrdili, že jejich Zelená agenda nebo Budovat lépe bude znamenat miliony nových pracovních míst. Opomíjejí však říci, že tato pracovní místa budou v Číně, která vyrábí zdaleka nejvíce solárních panelů, což je téměř monopol poté, co před deseti lety zničila konkurenci v USA a EU levnými dotovanými panely Made in China.

Podobně většina komponent pro větrné elektrárny je vyráběna v Číně čínskými společnostmi. Čína mezitím spotřebovává rekordní množství uhlí a svůj závazek dosáhnout nulových emisí uhlíku odkládá o celé desetiletí později než EU a USA na rok 2060. Nejsou ochotny ohrozit svou průmyslovou dominanci kvůli klimatické teorii založené na falešných údajích a lžích, že CO2 brzy zničí planetu. Německá odborová federace DGB nedávno odhadla, že od roku 2011 přišla tato země jen v odvětví obnovitelných zdrojů o zhruba 150 000 pracovních míst, a to především proto, že solární panely vyrobené v Číně zničily přední německé solární společnosti. A to je Německo nejzelenější zemí EU. Protože z definice méně energeticky náročné obnovitelné zdroje energie, jako je větrná nebo solární energie, zvyšují základní náklady na elektřinu mnohem více, než kdy přidávají, ruší v celé ekonomice více pracovních míst.

Průmyslový kolaps NATO

Protože solární a větrná energie jsou ve skutečnosti mnohem dražší než konvenční uhlovodíková nebo jaderná elektřina, zvyšují celkové náklady na elektrickou energii pro průmysl a nutí mnoho podniků ukončit činnost nebo se přesunout jinam. To zakrývají pouze oficiální statistické podvody. Evropa a Severní Amerika budou potřebovat obrovské objemy oceli a betonu, aby postavily očekávané miliony solárních panelů nebo větrných parků. K tomu je zapotřebí obrovské množství konvenčního uhlí nebo jaderné energie. Kolik elektrických dobíjecích stanic bude potřeba k domácímu dobíjení 47 milionů německých elektromobilů? O kolik se zvýší poptávka po elektřině?

Významný americký think tank pro zelenou energii RethinkX vydal v roce 2021 propagační studii pro obnovitelné zdroje s názvem Rethinking Energy 2020-2030: 100% solární, větrná energie a baterie jsou jen začátek. Jejich odpovědí na problémy s nízkou kapacitou větrných a solárních elektráren je vybudovat o 500 % nebo dokonce o 1000 % více, než se předpokládalo, aby se vyrovnal nízký 25 procentní faktor účinnosti. Bez konkrétních důkazů uvádějí absurdní tvrzení: „Naše analýza ukazuje, že 100% čistá elektřina z kombinace solární, větrné a bateriové energie (SWB) je fyzicky možná a ekonomicky dostupná v celých kontinentálních Spojených státech i v drtivé většině ostatních obydlených oblastí světa do roku 2030… tato supermnožina čisté energie – kterou nazýváme superenergií – bude k dispozici za téměř nulové mezní náklady po většinu roku.“ Toto tvrzení je prezentováno bez jediného údaje nebo konkrétní vědecké analýzy proveditelnosti, pouze jako dogmatické tvrzení.

Zesnulý kanadský architekt Agendy 21 OSN Maurice Strong, ropný miliardář a kamarád Davida Rockefellera, byl náměstkem ministra OSN a generálním tajemníkem stockholmské konference ke Dni Země v červnu 1972. Byl také správcem Rockefellerovy nadace. Je více než kdokoli jiný zodpovědný za program deindustrializace „udržitelné ekonomiky“ s nulovými emisemi uhlíku.

Na Summitu Země OSN v Riu de Janeiru v roce 1992 otevřeně vyjádřil neomalený program radikálních zastánců eugeniky, jako jsou Gates a Schwab: „Není jedinou nadějí pro planetu, že se industrializované civilizace zhroutí? Není naší odpovědností, abychom to způsobili?“ Tento program je dnes do značné míry Velkým resetem.

Válka nyní?

Pokud budou kdysi vyspělé, energeticky náročné ekonomiky členských zemí NATO v Evropě a USA pokračovat v této sebevražedné cestě, jejich schopnost přesvědčivé vojenské obrany nebo útoku se stane přeludem. Nedávno prohlásila zkorumpovaná německá předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, že špičkový německý obranný průmysl a jeho dodavatelé by neměli dostávat bankovní úvěry, protože nejsou dostatečně „zelení“ nebo „udržitelní“. Banky už údajně tuto zprávu dostaly. Spolu s ropou a plynem se nyní zaměřují i na obrannou výrobu. Von der Leyenová byla jako německá ministryně obrany široce obviňována z toho, že umožnila, aby se německá obrana zhroutila do katastrofálního stavu.

Bidenova administrativa a EU nyní jednostranně prosazují svou šílenou Agendu 2030 a agendu nulových emisí uhlíku, čímž se jejich průmysl záměrně vydává na cestu do záhuby ještě před koncem tohoto desetiletí. Je toto zase hnací silou současné agendy NATO vůči Rusku na Ukrajině, v Bělorusku, Arménii a nyní v Kazachstánu? Pokud mocnosti NATO vědí, že jim v blízké budoucnosti bude chybět základní hloubková vojenská průmyslová infrastruktura, považují za lepší vyprovokovat nyní možnou válku s Ruskem, aby zlikvidovaly potenciálního odpůrce své deindustriální agendy? Kromě Číny má Rusko jediný potenciál zasadit NATO zničující úder, pokud bude vyprovokováno.

Hromadná formační psychóza aneb šílenství davů

V roce 1852 napsal anglický historik Charles Mackay klasické dílo s názvem Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (Vzpomínky na mimořádné lidové bludy a šílenství davů), v němž podal málo známý pohled na masovou hysterii, která stála za náboženskými Velkými křížovými výpravami ve 12. století, čarodějnickou mánií nebo holandskou tulipánovou mánií a mnoha dalšími lidovými bludy. Je důležitá pro pochopení globálního iracionálního spěchu k ekonomické a politické sebevraždě.

Stejní klíčoví aktéři, kteří stojí za nařizováním masivního očkování nevyzkoušenou experimentální genetickou vakcínou a za celosvětovými výlukami z důvodu údajné pandemie covidu, aktéři reprezentováni například Billem Gatesem, či papežem Františkem, stojí také za Velkým resetem Světového ekonomického fóra Klause Schwaba a jeho zelenou bezuhlíkovou šíleností prosazovanou OSN a zvanou Agenda 2030, která má přimět svět k přijetí bezprecedentních drakonických ekonomických opatření.

K dosažení jejich cíle bude zapotřebí, aby poddajné a fyzicky slabé obyvatelstvo bylo vmanévrováno do jimi nastavených kolejí, což belgický profesor psychologie Dr. Mattias Desmet a Dr. Robert Malone nazývají psychózou hromadné formace, davovou psychózou, druhem masové hypnózy, která ignoruje rozum.

Je zřejmé, že jak mýtus globálního oteplování, tak mýtus pandemie covidu vyžadují takovou masovou hypnózu – „mimořádný lidový klam“.

Bez hysterie strachu z covidu bychom nikdy nedovolili, aby se zelená agenda dostala tak daleko, že naše elektrické sítě jsou na pokraji výpadku a naše ekonomiky na pokraji zhroucení. Konečným cílem pandemie covidu, WHO i Zelené agendy je pochod ke Schwabově dystopickému Velkému resetu celé světové ekonomiky ve prospěch korporátní diktatury hrstky globálních korporací jako BlackRock nebo Google-Alphabet.

William Engdahl

Převzato: Zvedavec.org

 

Sdílet: