27. 5. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Slovensko: Jelikož vláda nesplnila výzvu „Vánoční desatero“, nastupuje občanský odpor!

Před Vánocemi zveřejnila iniciativa Mluvme spolu výzvu vládě, parlamentu a prezidentce pod jménem „ Vánoční desatero “, které obsahovalo požadavky týkající se řešení pandemie.

Jelikož požadavky nebyly splněny, přecházíme do stavu občanského odporu, v němž se nespokojení občané budou řídit vlastními novými pravidly shrnutými v „Desatero pro občany“.

Tento soubor pravidel, kterými se občané začínají řídit, vstupuje v platnost od 1.1.2022 a potrvá až do doby, dokud vláda buď nezačne požadavky plnit, nebo neodstoupí.

No a tady už je zmiňováno 10 pravidel „Občanského desatera“:

1. DRŽME VŠICHNI SPOLU

– testování nespolehlivými testy, očkování neúčinnými vakcínami, fungování podle neodborných opatření má dopad na každého z nás

– nemůžeme nic plánovat, nemůžeme podnikat, nemůžeme se setkávat, ani se svobodně pohybovat, poškozuje nám to imunitu, zdraví i psychiku

– proto se musíme společně semknout a hledat řešení, která nám umožní návrat k normálnímu fungování

– jediné navrhované řešení totiž z pohledu opatření vůbec nefunguje – k tomu už máme příklady z více zemí

– přesto se připravuje povinné očkování, které se dotkne nás všech, včetně našich prarodičů, našich dětí, či těhotných maminek – přičemž stále nejsou zodpovězeny všechny otázky a nejsou odstraněny všechny pochybnosti spojené nejen s jejich účinností, ale hlavně bezpečností

2. ZŮSTAŇME DOMA

– spravme  Občanský lockdown  – ne ze dne na den z donucení na základě nepodložených parametrů a zfalšovaných statistik, ale svobodně, hrdě az vlastní vůle, až do momentu, dokud nedojde ke splnění  Desatera pro vládu

– nebojme se toho, že přijdeme o příjem nebo o práci – přišli o ně mnozí i na několik měsíců a zvládli to

– při pokračování dosavadních opatření a vládních rozhodnutí nám totiž stejně hrozí ztráta práce či krach podnikání – ať už kvůli dalším lockdownům, segregaci občanů nebo odmítnutí testování či očkování

– najděme si čas pro sebe, svou rodinu a dejme prostor zodpovědným řešit situaci v souladu s Desaterem

3. MYSLEME POZITIVNĚ 

– zrušme trvale odběry a sledování těch médií, která na nás nemají pozitivní vliv a přinášejí jen selektivní informace plné

strachu, dezinformaci a propagandy

– pro zlepšení duševního zdraví se přestaňme soustředit na to být negativní a zkusme být opět co nejvíce pozitivní

– zbavme se všeho škodlivého, co v nás živí strach, beznaděj a má dopad na naše vztahy – můžeme začít stránkami těch médií na sociálních médiích, která každodenně dezinformují a jsou cíleně negativní (např. tím, že vědomě označují lidi s pozitivním výsledkem testu jako nemocné, nakažené či infikované)

4. BUĎME ODPOVĚDNÍ

– připravme si zásoby na zvládnutí  Občanského lockdownu

– připravme si hotovost na zvládnutí  Občanského lockdownu  – ideální hromadným výběrem z bankomatů

5. PODPORUJME DOMÁCÍ PRODEJCE

– během  Občanského lockdownu  zrušme nákupy v obchodních řetězcích a využijme domácích prodejců – včetně těch, kteří dělají jen prodej ze dvora – v každém městě či regionu je najdete ve svém okolí

– při domácích nákupech či lokální podpoře využívejme striktně hotovostní platby

6. PODPOŘME LÉKAŘE

– začněme se sami starat o své zdraví – zvyšme dávky vitamínů, konzumujme více ovoce a zeleniny, dopřejme si spánek, zlepšíme si imunitu otužováním a aktivním pohybem

– odhlasme  se od lékařů, kteří odmítají léčit, k těm, kteří léčí – a hlavně k těm, kteří léčí bez rozdílu

7. POMÁHEJME SI NAVZÁJEM

– spojujme se podle povolání či jiných kritérií do komunit, které si budou navzájem pomáhat

– do okamžiku, kdy náš stát opět nezačne sloužit nám, občanům, si pomáhejme sami a podporujme se v našich aktivitách

– informujme se mezi sebou – o lékařích, kteří léčí, o domácích prodejcích, o místních řemeslnících, o nových typech škol

8. CHRAŇME DĚTI A SENIORY

– během  Občanského lockdownu  si nechme děti doma a travme chvíle v kruhu rodiny

– hledejme nové formy výuky a nové typy škol, ve kterých nejsou děti vystaveny nezdravým opatřením, sociální izolaci či šikaně a pokud takové v okolí najdeme, podpořme je a prohlasme k nim naše děti

– věnujme se našim prarodičům a pomozme jim – namísto izolace je zahrňme péčí, láskou a respektem

– nechme je nejen důstojně žít, ale i svobodně se rozhodnout o svém zdraví – zaslouží si to

9. BUĎME SOLIDÁRNÍ

– s těmi, kdo kvůli opatřením přišli o práci nebo podnikání a jsou v první existenční linii – jsou to oni, kdo potřebuje nejvíce pomoci

– mějme na paměti, že další opatření se mohou dotknout i nás

10. VYVOĎME ODPOVĚDNOST

– u všech, kteří svým jednáním způsobili jakoukoli škodu na našem soukromém majetku nebo jakoukoli újmu na našem zdraví

– u všech, kteří jednali v rozporu se svými kompetencemi

– u všech, kteří způsobili jakoukoli škodu i na našem společném majetku

Zdroj: hovormespolu.eu , Zpracoval: Badatel.net

Sdílet: