11. 8. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

JEŠTĚ SILNĚJŠÍ TLAK

A doctor does injection child vaccination baby

V roce 2022 se jako nevakcinovaní, stále čistokrevní a geneticky neupravení lidé připravte na další tlak, který se ještě před úderem Nového roku naplno rozjíždí. Návrat cinklých testů pod záminkou falešné mutace Omikron znamená jedno jediné. Umělý nárůst “infekce” a roztáčení kol vakcinačního teroru. Blbečkům s dvěma dávkami slibují, že třetí dávka je ochrání. Blbečky s třemi dávkami bulíkují, že budou mít jen hladký průběh. Stejný příběh, jiná mutace. Neočkovaní budou stále více obviňováni z neodpovědné genocidy blbečků, kterým nedojde, že by je jejich vakcíny podle všech ujištění měly chránit, ale ve skutečnosti je pomalu zabíjejí.

V roce 2022 dle pitevních nálezů očkovaných individuí očekávám narůst onkologických chorob, epidemie spících virů a bakterií, tuberkulóza se může stát skutečnou hrozbou v těch částech světa, kde doposud přežívá v potlačené spící formě.

To, že někdo nezaklepal bačkorama hned po prvním, druhém nebo třetím šlehu, vůbec nic neznamená. Genetická vakcína je časovaná bomba a začne explodovat u každého jedince s jiným časovým intervalem. Snaha zabodat co nejvíce lidí je důkazem, že se jedná o globálně koordinovaný plán s několika vektory.

První z nich je eutanazie slabších jedinců, druhý výrazné zkrácení života na masové úrovni, třetí sociálně kreditní systém, čtvrtý zavedení totální kontroly pohybu, ekonomického a sociálního života nevolníků, pátý absolutní závislost na systému, šestý okleštění veškerých dosavadních lidských práv a svobod, sedmý příprava na propojení člověka s umělou inteligencí a další a další si můžete dosazovat v průběhu času, až se další dílky skládačky začnou postupně skládat před našima očima.

Tento chaos jen tak neskončí, neboť jen na troskách chaosu může být “lépe” budována (build back better)nová “osvícená” (lucefariánská) společnost a nový lepší řád (Ordo ab Chao). Nepodléhejte tedy iluzi, že “toho nechají” nebo “že jim dochází dech”, současnou hru jsme sice již prohlédli, ale pořád dobře a spolehlivě funguje. Navíc je zde daleko víc es v rukávu, než vymyšlený virus. Uhlíková stopa, inflace, zdražení potravin, rozdmýchávání konfliktů mezi státy a kontinenty, migrace a mnoho mnoho dalších.

Nenechte se ukolébávat profesionálními komedianty nebo chrabrými právníky, že už se schyluje k zúčtování, že budou pykat, viset, sedět. Ano, je to sice krásná představa, ale lhaní si do kapsy člověka oslabuje následným a nevyhnutelným zklamáním a přání je sice otcem myšlenky, ale ten otec je na piku.

Základním úkolem odporu je neústupně vytrvat v odmítání represivních opatření, vyhýbat se vakcinaci i za cenu ztráty zaměstnání a společenské prestiže a až do úmoru sdílet všechny dostupné informace veškerými prostředky, a to zejména z důvodu posílení vlastní ideologické odolnosti, ale i za účelem probouzení podvedených, kteří časem mohou tvořit nejradikálnější křídlo odporu vzhledem k hněvu, který v nich vyvolá prozření, jaké že užitečné idioty celou dobu dělali.

Rok 2022 nebude snadný, teror se bude stupňovat, vydrží jen jedinci, pro které je svoboda důležitější než materiální a sociální přežití a přežívání. Tlak se bude stupňovat především na naše děti, ale nesmíme ani na chvíli podlehnout falešné iluzi, že jsou naše děti naším osobním postojem vyčleňovány z kolektivu, jejich budoucnost je nejistá a pochmurná a že jednoho dne nás za to budou nenávidět.

Nepodléhejte strachu z ekonomické likvidace, povinného očkování, pokut či kriminalizace. Pes který štěká, jak známo, hned nekouše a brod je příliš daleko, abychom strachem stahovali kalhoty. Na druhou stranu se připravte, že když dojde k nejhoršímu, budete muset počítat s chudobou, vyčleněním na samotný okraj společnosti, nebo s omezením osobní svobody. Svoboda ani zdraví nebyly nikdy zadarmo. Všechno má svou cenu. Kristova oběť byla vyčíslena na 30 stříbrných.

Přesto nepodléhejte strachu, je to hlas Satana ve vaší hlavě. Vytrvale se vás snaží přesvědčit, ze je vše ztraceno, i když jak nás Písmo učí, byl dávno poražen. J 16:33: “Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.”

I když se jako rodiče nejvíce obáváme o své děti, naše rodičovské poslání je vychovávat svobodné, hrdé a nezdolné potomky, a nikoli povrchní, materialistické a bezpáteřní kreatury. Dost už stačí dekadence dnešní společnosti, degenerátské vlivy, kterým jsou naše děti desítky let cíleně vystavovány, a naprostá absence skutečných duchovních a morálních autorit, které by je inspirovaly, vedly a formovaly. Těmi autoritami se musíme stát my.

Dobrý rodič není ten, kdo rozmazluje své potomky drahými dárky, exotickými dovolenými, prestižními školami a blahobytem. Dobrý rodiče je ten, který dokáže děti vychovat k jasnému rozpoznání dobra a zla, i když se zlo maskuje za bezpečí, jistotu a slušnost. 2K 11:14: “Vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla.”

Proto nebuďme naivní, rok 2022 bude další a ještě možná těžší zkouška, než v letech předchozích. Ale na naší straně je pravda a život. A lež a smrt mohou zvítězit jen dočasně, nikdy ne natrvalo.

Mt 10:22: “A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn.”

Roman Moskowsky 

NWOO

 

Sdílet: