27. 5. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Přirovnání vakcinace k dobytčáku, vlaku smrti, a zuřivá reakce mainstreamových médií

Po zhlédnutí 70minutového videa s vědkyní v oboru mikrobiologie a molekulární genetiky Soňou Pekovou (14. 12. 2021), upřímný divák hned vycítil, že mluví pravdu. Ta je dnes vědomě zamlčována, zesměšňována a likvidována.

Výstižně vyjádřila situaci s vakcinovanými, když je přirovnala k těm, kteří jedou v dobytčáku vlakem smrti, a pokud zavčas nevyskočí, skončí špatně.

Jejího hodnocení se chytli stoupenci povinné experimentální vakcinace a na její hlavu sesypali nejohavnější osočování. Ten, kdo na ni rovněž ustavičně hází balvany lži a nenávisti, je předseda České lékařské komory, MUDr. Kubek.

Položme otázku: Kdo může veřejnosti podat pravdivé svědectví o současné mRNA vakcinaci – MUDr. Soňa Peková či MUDr. Milan Kubek?

Charakteristika pravdivého svědka

1) má možnost bezprostředně poznat pravdu,

2) chce sdělit pravdu,

3) je ochoten pro pravdu přinést i nejtěžší oběti.

MUDr. S. Peková, Ph.D.

1) je odborník ve virologii, proto má možnost poznat pravdu,

2) chce povědět pravdu,

3) byla a je ochotna pro pravdu přinášet oběti.  

MUDr. M. Kubek

1) není odborník ve virologii, a navíc slouží politickému systému, který nutí všechny lidi k experimentální vakcinaci,

2) nechce říkat pravdu. Pokud by ji pověděl, ztratil by svou vysokou funkci a nemohl by vystupovat v mainstreamu,

3) sám oběti pro pravdu přinášet nechce, ale lidi nutí k nejvyšším obětem podstoupením experimentu. To je zločin.

Je tragédií, že systému lži a smrti neslouží jen prodejní politici a lékaři, ale i bergogliánská sekta, která dnes okupuje katolickou církev. Vnucováním experimentální vakcinace obelhává věřící a táhne je na širokou cestu do časné i věčné záhuby.

——————————————

BKP: Arcib. Babjak propaguje vakcinaci i na pohřbu

Vážený apostatický arcibiskupe Jane Babjaku!

Tvoje drzost a cyničnost nezná mezí. Nejenže už nemáš žádnou křesťanskou víru a morálku, ale jednáš tak, že by se za to nemusela stydět ani hyena. Předvedl jsi to 13. 12. 2021 ve Vranově na pohřbu kněze Matúša Č. Ještě nad rakví jsi mu vyčítal, že máš proti němu to, že Tě neposlechl a nepřijal experimentální vakcínu. Že se nestydíš! Copak nevíš, že statistiky dnes dokazují, že množství lidí umírá právě po přijetí vakcín?!

A také nevíš, že skuteční nepodplatitelní odborníci tuto experimentální vakcinaci radikálně zamítají? Ty se odvoláváš na arciheretika Františka, který intronizoval démona Pačamamu a prosazuje sňatky homosexuálů. To jsou nejtěžší zločiny proti víře a Bohu, za které se sám veřejně vyloučil z církve. Takové základní věci nevíš? Neuvědomuješ si, že on už papežský úřad okupuje nezákonně? To jsi tak duchovně slepý? Stále mantruješ „poslušnost Svatému otci, poslušnost papeži Františkovi“. Ve skutečnosti toto, co Ty vyžaduješ, není poslušnost Ježíši Kristu, ale naopak.

Je to vzpoura proti Kristu a je to poslušnost satanovi! Copak nevíš, že k výrobě vakcíny slouží tkáň zaživa vytržená nenarozenému dítěti z ledvin před jeho usmrcením? Tento satanismus je Ti vlastní, vážený apostato Jane? Tento vakcinační cejch je antikřtem, to bys měl vědět. Jasně to zveřejnil arcibiskup C. M. Viganò, bývalý apoštolský nuncius v USA. To je tvrdá realita, která stahuje na vakcinované prokletí. Ty bys je měl vyzývat k tomu, aby konali co nejdřív pokání a další vakcíny nebrali, protože tu jde o spásu či zavržení jejich duší! Ty ale konáš pravý opak. Dáváš tím velké pohoršení maličkým a zabíjíš jejich nesmrtelné duše zneužíváním církevní autority a prosté důvěry.

Zesnulý kněz naštěstí neposlechl Tvou zločinnou výzvu, ale slyšel hlas svědomí, a proto v této chvíli je naděje, že je v Boží slávě. Pokud bys však Ty byl na jeho místě, skončil bys s Tvou apostazí od Krista a svou zatvrzelou nekajícností ve věčných plamenech!  

Navíc je velkou otázkou, jestli smrt tohoto kněze nemáš na svědomí Ty, protože psychicky terorizuješ kněze a nutíš je k satanskému antikřtu pod názvem vakcína. Nehledíš na Boží varování ani na kněžské svědomí. Je o Tobě známo, že jsi pyšný a bezcharakterní despota, který nemá s Kristovým pastýřem nic společného. Ty nedáváš život za své ovce, ale ženeš je holí teroru do věčného zavržení. Uvědomuješ si to, lžiarcibiskupe Jane?

Tento veřejný dopis píšeme, aby kněží a věřící měli jasno, kdo jsi a komu sloužíš a nenechali se Tebou klamat. Jsi odstrašujícím příkladem stejně jako apoštol Jidáš.

Svým covidovým antievangeliem sloužíš satanu, a ne Kristu! Až Ty budeš, a možná už brzy, v rakvi, kde bude Tvá duše?

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

 

 

 

Sdílet: