10. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Jan Hříbek a Josef Kunetka – hrdinové obratu kauzy Walderode

Je směšné až groteskní, jak se zprávy oficiálního tisku vyhýbají byť jediné zmínce o Wehrmachtu nebo Neurathovi v kauze Walderode – ovšem je to typické pro doslova adorační kampaň na záchranu dobrého jména Walderode u nás.

Tak nám Metro publikovalo zprávu ČTK o prohře nástupníků dra des Fours Walderode u okresního soudu v Semilech. Nebudu tu rozebírat devětadvacetileté peripetie soudů o tuto neuvěřitelně zpolitizovanou kauzu takzvané restituce, které podle mne i jiných pravou restitucí nikdy nebyla a být nemohla. (Metro 10.12.21 “Walderode. Neúspěch”.) Tak to viděl například i doc. Josef Benda ve své obří monografii “Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989 (Tuláček Praha I.vyd.2010, II. vyd. 2013.) Tak to viděli před ním i autoři publikace CUI BONO RESTITUCE I. a II. vydání (II. vyd. Praha 2007). A tak jsem to viděl i sám v řadě statí publikovaných v Českých národních listech, ve Slovanské vzájemnosti, v Národním Osvobození a jinde. Než k věci samé.

Soudy od osvíceného rozsudku JUDr. Tauchmanové v Liberci několikrát změnily svá stanoviska. Důvody ponechejme jim samotným.

Nyní došlo opět k osvícenému obratu, o který se přičinili zejména zesnulý zastupitel města Turnova, čestný občan města pan Josef Kunetka a dále legionář Jan Hříbek, který neváhal za zdravotních a finanční obětí bádat v Bundesarchivu, aby doložil službu pana dr. Walderode ve Wehrmachtu v pancéřovém svazku záložní čili Ersatz-Regimentu nr.8 v Neu-Ruppin (dnes Neuruppin) u Berlína.

Zatímco docent Benda nalezl v kongresové knihovně USA návštěvní knihu von Neuratha s podpisy pana dr. Walderode a jeho rodičů u válečného zločince říšského protektora “Böhmen und Mähren”, což samo podle nás legionářů o sobě je kolaborací větší jak Brno, jak se říká na Moravě.

Nyní se oba vlastenci dívají na svůj úspěch z legionářského nebe a patří na ten úřednický chaos, vyvolaný takzvanou restitucí, jenž dělí na nepřátelské skupiny obhájců a odpůrců úředníky, soudy, občanstvo a politická seskupení – přesně podle staré strategie starověkého čínského stratéga Mistra Sun, jež pravil: “Chceš-li zničit nepřátelskou zemi, znič její dějiny, tradice a kulturu, postav staré proti mladým a všechny korumpuj!” 

Bez dlouholeté práce Josefa Kunetky ve spolupráci s brněnským genealogem dr. Stehlíkem, a hlavně bez činnosti Legionáře Jana Hříbka, který se místo orgánů státu obrátil na Bundesarchiv, aby za neuvěřitelných těžkostí a za krvavé peníze získal úřední doklady o Walderodeho službě ve Wehrmachtu, by k obratu nedošlo. (Pisatel přispěl pouze překlady Hříbkových nálezů, některými rozbory dokumentace, a též financemi archivních poplatků.)

Je směšné až groteskní, jak se zprávy oficiálního tisku vyhýbají byť jediné zmínce o Wehrmachtu nebo Neurathovi v kauze Walderode – ovšem je to typické pro doslova adorační kampaň na záchranu dobrého jména Walderode u nás.

Média dělají – podobně jako tomu bylo například u Dietrichsteinů nebo u Salm-Reifferscheidtů – ty nejkrkolomnější hypotézy, aby zmírnily prokázanou kolaboraci u protektorátní šlechty.

Tak u Dietristeinů to byla folklórní zvěst o tom že prý tento henleinovec “zavřel Hitlerovi vrata svého zámku” při návštěvě Mikulova (?!)

Salmů, že prý kdyby tam nešlo “o nacismus naoko” Rájec by se proměnily ve “druhé Lidice” (Sancta Simplicitas! To by Němci likvidovali své soukmenovce v Rájci a v Jestřebí, kvůli nimž tam byly dokonce dva plné bloky soukmenovců?)

a u Walderoda to byla “česká korespondence” s knížetem, herečkou a dalšími aktéry….Čtenář shledá sám naprostou nemožnost těchto bajek.

Takže hlavní zásluha na tomto positivním obratu v kauze patří oběma jmenovaným vlastencům, nyní odpočívajícím v nebi republiky.

Nakonec ještě pronesu kacířský názor na obhajobu dekretálního práva proti tzv. restituentům u nás.

Jediné dvě politické strany, které kritizovaly a též se postavily proti prolamování dekretů a proti těmto restitucím, které jsou ve skutečnosti restauracemi protektorátních majetků, a okrádáním republiky, jsou SPD a KSČM.

Ostatní strany podle mne hanebně zklamaly, případně podvedly v této závažné peripetii republiky, své voliče.

Jiří Jaroš Nickelli, Společnost Ludvíka Svobody Brno

Zdroj: České národní listy, fotokoláž arfa.cz

 

Sdílet: