29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

7 kroků k totalitě v roce 2021

Jak na Zemi zavedli totalitní diktaturu pod falešnou vlajkou COVID-19.

1. krok: Úplná kontrola všech masových sdělovacích prostředků

V průběhu roku 2019 se vládnoucí klice planety Země podařilo dokončit proces kompletního ovládnutí všech médií hlavního proudu, včetně sociálních sítí, anglicky main stream (social) media, dnes běžně zkracováno na MSM/MSSM. To jim umožnilo snadnou implementaci všech dalších kroků. Dokud totiž existovala alespoň nějaká relativně svobodná média, mohli nám sice vymývat mozky, ale nemohli spustit masivní globální plán totalitního charakteru. K zavedení totality je třeba jednoty – minimálně té mediální.

Co jsme přehlédli?

Dvě poslední „vysoce nebezpečné mutace“ fiktivního koronaviru se jmenují Delta a Omicron. Akronymem těchto dvou slov je „Media Control.“ Vládnoucí klika si prostě potrpí na symboliku. Akronymem varianty Delta je anglické slovo ‚lated‘ = zpožděný, pozdní a akronymem varianty Omicron je opět anglicky ‚moronic‘ = pitomý, hloupý. Tak nejspíš vidí organizátoři tohoto podvodu každého, kdo propagandě věří. Všem se nám skrytě vysmívají. Vymyslet jméno mutace, které nemá žádný pejorativní akronym, není tak těžké.

Vzpomeňte si na nepokoje, spojené se zaváděním smlouvy ACTA. „Anglicky Anti-Counterfeiting Trade Agreement, česky ‚Obchodní dohoda proti padělatelství‘ je kontroverzní vícestranná mezinárodní obchodní dohoda s trestněprávními prvky, jejímž účelem je vytvoření mezinárodního systému pro vynucování duševního vlastnictví.“ – citace z české wikipedie. V roce 2011 tato smlouva zavedla legální záminku k vypínání serverů v síti Internet, na základě podezření z padělatelství, plagiátorství nebo ‚nevhodného‘ užití citace autorských textů. Když chcete vyjádřit svůj názor na zpravodajství hlavního proudu, je užitečné citovat původní text, aby bylo jasné o čem píšete. Taková citace cizího díla pak může být záminkou pro vypnutí vašeho serveru nebo zrušení účtu sociální sítě. Dohoda zavedla cenzuru, kterou elity nutně potřebovaly pro svůj plán.

2. krok: Změna definice klíčových pojmů – vakcína a pandemie

Když se v neuvěřitelně krátkém čase podařilo vyvinout ‚vakcínu proti COVIDu-19‘, bylo kvůli tomu nutné změnit definici slova vakcína. Změnili ji například americký výkladový slovníku Merriam-Webster, Wikipedie a další slovníky a encyklopedie.

Co jsme přehlédli?

Vakcína je nyní synonymem sousloví ‚genová terapie‘.

Takto zněla definice pojmu ‚vakcína‘ na wikipedii v roce 2019:

„Vakcína (též očkovací látka nebo imunizační agens) je látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit stimulaci imunitního systému, aby si organismus vytvořil mechanismus obrany proti konkrétnímu patogenu bez toho, aniž by onemocněl.“

Mnohem výstižnější a pravdě bližší pojem je biologická zbraň. Provedené studie, kterých je k dnešnímu dni přes 400, potvrzují, že injekce mRNA obsahují, kromě veřejně udávaných složek, ještě grafen a nanotechnologie neznámého účelu. Injekce nemají žádnou z vlastností uvedených v definici vakcíny, není je tudíž možné nazývat vakcínami. Každý, kdo je nazývá vakcínami, buď neúmyslně lže nebo úmyslně šíří propagandu.

Definice pandemie obsahuje dvě podstatné podmínky pro vyhlášení takového stavu – jsou jimi enormní počty úmrtí a rychlé šíření nákazy. Jelikož z minulosti dobře věděli, že toho není možné dosáhnout přirozenou cestou, museli definici modifikovat.

Definice slova pandemie v generické encyklopedii: „Stav, při kterém souběžně v celém světě dojde k propuknutí epidemií s enormním počtem úmrtí a rychlé šíření nákazy.“

Prakticky totožnou definici na svých stránkách uváděla i Světová zdravotnická organizace (WHO) a to až do 4. května 2009. 5. května 2009 byla ovšem z definice vynechána část „s enormním počtem úmrtí a nákazy.“ Od té doby byla několikrát přepracována a nyní obsahuje vágní formulaci o tom, že pandemie může být mírná nebo závažná, podle počtu úmrtí a nákazy.

3. krok: Vypuštění informace o novém, nebezpečném viru SARS-CoV-2, který způsobuje zákeřné onemocnění COVID-19

Akce byla spuštěna v prvním kvartále roku 2020. Mnoho let připravovaný a pečlivě odzkoušený plán zahrnoval ‚vypuštění mimořádně nebezpečného viru.‘ Mediální pokrytí bylo 100% a mluvilo se o tom non-stop. Únik mimořádně nebezpečného viru vysoké nakažlivosti z laboratoře v Čínském Wuhanu, neexistuje žádná léčba. Trik spočíval v popírání zpráv, že jde o uměle vytvořený virus, to významně zvedlo sugestivní důvěryhodnost a vytvořilo paniku. Oficiální verze se ustálila na nákaze z netopýra pocházejícího z ‚mokrého trhu‘. Sám jsem tomu na nějaký čas podlehl. Neprohlédl jsem jejich plán. Byli jsme dokonale vyděšeni a uvěřili jsme, že je k tomu reálný důvod.

Co jsme přehlédli?

Především jsme od počátku pandemie záměrně nebyli informování o existenci prevence a účinných léků. Správná úroveň vitamínu D a zdravý a vyvážený životní styl prakticky vylučuji infekci koronavirem. Propuknuté onemocnění lze úspěšně vyléčit například těmito léky: Ivermectin (schválený k léčbě COVID-19), Isoprinosin, Hydrochlorochin nebo Oxid chloričitý, se kterým má Dr. Andreas Kalcker 100% úspěšnost při léčení.

Už přibližně čtvrt století se intenzivně hovoří a problému přelidnění země. Veřejná diskuze probíhá poněkud v ústraní hlavních zpráv, přesto nepochybuji, že toto téma už pravděpodobně každý z nás někdy slyšel. Existenci takových obav nelze popřít. Nejde jen o osamocené názory excentrických filantropů a odborníků v oblasti sociologie a ekologie. V roce 1994 se v Káhiře konala konference OSN na téma „Populace a její vývoj“. Byl na ní přijat akční plán, který byl dále doplňován – například k jejímu 20. výročí v roce 2014. Finalizován byl na konferenci stejného tématu v listopadu 2019 v Nairobi.

Oficiální dokumenty OSN:

https://undocs.org/en/A/CONF.171/13/Rev.1

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Nairobi_Summit_Report_on_ICPD25.pdf

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/18-044_UNFPA-SP2018-EN_2018-03-12-1244_0.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Nairobi%20Statement%20on%20ICPD25%20-%20Accelerating%20the%20promise.pdf

Přehlédli jsme také minulé pokusy o vyhlášení pandemií – čínská chřipka (SARS, SARS-CoV, SARS-CoV-1), prasečí chřipka (H1N1) nebo ptačí chřipka (HPAIV/H5N7, H5N1). Několik neúspěšných pokusů. Mohlo jít o testování a přípravu COVID?

Také jsme přehlédli a stále přehlížíme stovky dokumentů podrobně popisující přesně to, co se právě děje. Takové dokumenty se jmenují „Plán připravenosti na pandemii …“ a je jich mnoho. Každá velká univerzita má takový plán. Mají je CDC, WHO, ECDC, ale také mnoho soukromých organizací a velkých koncernů.

Na vzdory propagandě stále nebylo a do dnes není nic, čeho bychom se měli bát. Na světě se v podstatě nic důležitého nezměnilo. Výjimku tvoří několik desítek nových patentů na ‚nové koronaviry‘ vytvořené v počítači a další patenty na detekci a měření těchto nových syntetických patogenů. Patenty se systematicky zabývá Dr. David Martin, zdokumentoval i žádosti a utajení některých z těchto patentů. Vřele doporučuji vlastní výzkum, jelikož patenty stále přibývají.

Sic nebylo nic, čeho bychom se měli bát, bylo však mnoho věcí, které jsme neměli přehlížet. Zejména pak projekty CIA MK Ultra, MK Naomi, Monarch a jejich aplikaci na programovaní našeho podvědomí nejen pomocí katastrofických filmů z Hollywoodu. Filmy o pandemiích – Epidemie, Nákaza a mnoho dalších – ty jsou nyní asi nejaktuálnější. Dále filmy, při kterých velká část lidstva vyhyne vlivem změny klimatu, přírodní katastrofě nebo útoku mimozemšťanů – ve všech přechází vláda k nouzovým opatřením totalitního charakteru.

4. krok: PCR testy a zastrašovaní statistikami mrtvých a nakažených

Bylo zavedeno povinné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2. Antigenní a PCR testy. Velké množství pozitivních testů a neustálé opakování statistik nakažených a mrtvých ve všech MSM je dodnes používáno k cílené manipulaci veřejnosti a šíření strachu, nenávisti a opovržení ke všem, kteří se snaží vybuzování strachu a poplašných zpráv bránit.

Co jsme přehlédli?

Vymyšlený vir. SARS-CoV-2 nebyl nikdy izolován. Nikdy nebyl prokázán jeho přenos, ani fakt, že je původcem jakéhokoliv respiračního onemocnění. Doporučuji vynikající dokument ‚Virotologická církev‘, který jsem přeložil do češtiny a ve kterém se dozvíte reálné rozměry této lži. (//odysee.com/@daadulka:5/virotologicka-cirkev:1″>https://odysee.com/@daadulka:5/virotologicka-cirkev:1)

Falešné PCR a antigenní testy. Dokonce i CDC přiznává, že v době výroby stávajících testů nebyl dostupný žádný izolát. K výrobě testů byl použit v počítači uložený vzorec RNA, který je obsažený v 91 geneticky zmapovaných lidských tkáních a 93 v databázích obsažených organický tkáních bakterií, kvasinek, plísní, ale také například v některých druzích ovoce, zeleniny nebo třeba Coca-Cole. Sám vynálezce technologie PCR Kary Mullis uvádí, že metoda RT-PCR není určena k prokázání čehokoliv. Jde o postup zvyšující obsah genetických řetězců ve vzorku tak, aby byly vůbec detekovatelné. Počet cyklů zdvojnásobení řetězců RNA/DNA je plánovaně nastaven na tak vysoké hodnoty, že je fakticky zcela neprůkazný. Vrcholem všeho je, že některé nepoužité PCR testy jsou po vyhodnocení ‚pozitivní na COVID-19‘.

Falšování statistik. COVID-19 má příznaky prakticky každého respiračního onemocnění na světě. Každý zánět průdušek, zápal plic, chřipka a všechny sezónní virózy jsou vykazovány jako COVID-19 na základě pozitivního PCR testu. Už druhým rokem se dusíme v rouškách a respirátorech, což zhoršuje průběh každého respiračního onemocnění. Nemusíte být doktor, ani génius, abyste pochopili, že když se vám špatně dýchá, tak si nepomůžete zakrytím dýchacích cest.

S příchodem testů na COVID-19 záhadně zmizely prakticky všechny respirační nemoci. Přestože symptomy i průběh onemocnění odpovídaly známým onemocněním. Západní medicína nechala ze dne na den všechny nemocné doslova chcípat bez jakékoliv léčby, přestože fakticky nešlo o novou nemoc. Na vlastní oči to mohl vidět každý, ale protože jsme k smrti vystrašení mediální propagandou, která tvrdí, že na COVID-19 neexistuje účinná léčba, nemohlo nám to dojít. Všechno je zaznamenáno, existuje důkazy o tom, že dlouho před zahájením této plánované masové vraždy, byly zveřejněny protokoly ne-léčení a vnucené paliativní péče s pomocí léků tlumících dýchání a poškozujících ledviny.

Poškozené ledviny způsobují zavodnění a u ležících pacientů otok plic – z médií známý jako ‚COVIDový zápal plic‘ a problémy s dýcháním. Intubace a nasazení ventilátoru, který dále devastuje lidský organizmus, jelikož funguje proti přirozeným dýchacím svalům a způsobuje jejich ochabnutí a pokud pacient náhodou přežije, výrazně zkomplikuje rekonvalescenci – z médií známe jako ‚Post-COVIDový syndrom.‘

5. krok: Vyhlášení pandemie a omezení osobních svobod – lockdown

Vyhlásit pandemii a pokračovat v šíření strachu a nejistoty. Zavádět lockdowny a postupně omezovat ústavně garantované svobody. Tvrdě prosazovat opatření, která nás degradují do role poslušného dobytku. Dodržovat rozestupy 2 metry. Nosit roušku nebo respirátor i venku. Všude vylepit návody, jak si umýt ruce, jako bychom to nikdy nedělali. Dezinfikovat se nesčetněkrát denně. Při vstupu do každého obchodu, úřadu, školy, servisu, kulturního zařízení, doma, všude. Klidně 100x denně. V nemocnicích a ordinacích praktických lékařů bylo napsáno: „Pokud máte příznaky onemocnění COVID-19 = jakéhokoliv respiračního onemocnění – zůstaňte doma a nechoďte k lékaři.“ Masově se rozdávaly pracovní neschopnosti po telefonu, aby se zabránilo šíření nemoci. Vše součástí plánu.

Co jsme přehlédli?

Načasování. Vrchol jarní chřipkové sezóny. Došlo k zanedbání péče u všech, kteří to nejvíce potřebovali. Další přestali chodit k lékaři jednoduše ze strachu, že se tam nakazí. Navíc tím došlo k izolaci potenciálního problému: Nebylo možné dokázat, že se COVID-19 nešíří tak jak nám neustále tvrdí MSM.

Neúčinnost opatření. Země, které opatření nezaváděly měli stejná nebo dokonce nižší čísla nemocných a nakažených. Rozestupy jsou menší než dosah šíření kapének. Dezinfekce likvidují přirozenou imunitu. Zakrývání dýchacích cest snižuje okysličení a způsobuje zhoršení respiračních obtíží, může dokonce odstartovat rakovinné bujení. Žádné pokrývky dýchacích cest, skrz které lze ještě dýchat, nebrání volnému průchodu virů bakterií, k tomu by byly potřeba plynové masky a speciální filtry. Lidský kontakt posiluje imunitu. Zamezení kontaktu a prostředí strachu a nejistoty imunitu oslabuje a zvyšuje pravděpodobnost onemocnění a vážnějších komplikací.

Nesmyslné výjimky z opatření. Sportovní aktivity, při kterých se objem výměny vzduchu v plicích zmnohanásobí, nevyžadují nošení ochrany? Shromažďování v zaměstnání nebo hromadné dopravě možné je, ale na stadionu nebo v divadle ne?

Lež o dramatickém šíření a vysoké nakažlivosti. Pokladní v supermarketech mají denně tisíce kontaktů, přesto nejsou častěji nemocní než například řidiči kamionů nebo lidé pracující z domova, kteří mají minimum kontaktů.

6. krok: Cenzura má nové jméno: „Boj s dezinformacemi“

Boj s dezinformacemi je představován jako nutnost k udržení pořádku a sjednocení veřejnosti. Opakovaně je vyvraceno, že jde o cenzuru. Veřejně propagovaná lež, že jde o pandemii neočkovaných.

Definice slova cenzura:

1) Ve slovníku cizích slov: kontrola, dozor, dohled, zejména nad tiskem

2) Wikipedie: Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací hromadnými sdělovacími prostředky, obvykle tiskem či dalšími veřejnými médii, veřejnými proslovy, dopisy a podobně. Může být prováděna státem nebo jinými subjekty. Slouží pro udržení státního zřízení a integrity státu, a proto střeží uchování státní ideologie, státního či vojenského tajemství. Je využívána k prosazování společenských, stranických či jiných skupinových zájmů.

Důkazy zavedení organizovaného boje s dezinformacemi:

https://www.bbc.com/mediacentre/2020/trusted-news-initiative-vaccine-disinformation

//odysee.com/@daadulka:5/tni:c”>https://odysee.com/@daadulka:5/tni:c

Co jsme přehlédli?

Boj s dezinformacemi je cenzura. Byla zavedena masivní organizovaná čistka veškerého obsahu, který vyvrací nebo zpochybňuje oficiální mediální propagandu. Systematicky jsou diskreditováni vědci, lékaři, alternativní mediální platformy a kdokoliv, kdo se pokusí poukázat na inkonzistence oficiální propagandy. Jedinci i skupiny jsou vymazávány z mediálního prostoru pod záminkou škodlivosti jejich obsahu. Byly zrušeny stovky tisíc účtů na všech MSSM. Vrchol arogance MSSM bylo smazání všech účtů úřadujícího prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa v prosinci 2020 a lednu 2021.

MSSM jsou stále přesycena skutečnými dezinformacemi, lžemi, pomluvami a různorodou propagandou, které ovšem není v kolizi s velkým plánem na reset společnosti a tak zvaný „Nový světový řád.“ Každý se o tom může na vlastní oči přesvědčit.

Statistiky i vědecké studie ukazují, že jsou lidé stále stejně nemocní jako byli vždy. Nejnovější studie dokazují, že lidé ‚plně očkovaní‘ mají dokonce násobně vyšší šanci na respirační onemocnění zemřít, incidence onemocnění je prakticky shodná s neočkovanými.

Nová ‚mutace SARS-CoV-2‘ Omicron má stejné symptomy, jako vedlejší účinky vakcín. Důkazy jsou přímo v produktových listech injekcí biologických zbraní – odkazy na konci dokumentu.

7. krok: Propagace jediného řešení = Totalita

MSM nám hypnoticky vtloukají do hlavy, že očkování proti COVIDu-19 je jediné řešení k překonání pandemie a vymýcení koronaviru je nutné naočkovat 75 – 100% celkové populace planety Země. U nás má program výmluvné propagační jméno „Tečka.“

Jde ovšem o definitivní tečku za naším životem, jak jsme ho znali.

Co jsme přehlédli?

1) Jak je možné, že se očkuje uprostřed probíhající pandemie?

Ještě nikdy ve známé historii se vakcinace neprováděla v době epidemie, natožpak v průběhu pandemie. Ani desetiletími prověřenou vakcínu proti chřipce vám lékař neaplikuje v průběhu chřipkové sezony.

2) Proč je najednou nutné naočkovat celou populaci?

Velká část populace získala přirozenou imunitu, jelikož se s nemocí už setkala a překonala ji stejně jako každou jinou virózu. Existují důkazy, že lidé, kteří v roce 2003 prodělali SARS způsobený virem SARS-CoV-1, mnohem agresivnější infekci než COVID-19, mají dodnes vysoké hladiny protilátek a z dostupných výzkumů je tomu stejně i u SARS-CoV-2. Protilátky jsou účinné pravděpodobně na celý život, stejně jako u mnohých jiných infekcí, kterými se lze nakazit jen jedenkrát za život. Důkaz? Díky imunitnímu systému jsme přežili od počátku civilizace.

3) Jaký je skutečný důvod zavedení povinného očkování, když úmrtnost na SARS-CoV-2 je menší než 1% a navíc existuje 100% účinná léčba?

Povinným očkováním je porušeno základní lidské právo na sebeurčení – naše svoboda!

Úmrtnost je srovnatelná s běžně se vyskytujícími kmeny chřipky. Ve věkových skupinách do 50ti let věku je dokonce nižší než 0,2%, nižší než u chřipky. Očkování proti chřipce není povinné, ani jím není podmiňována účast na společenském životě.

Ještě nikdy v historii lidstva nebylo vědeckým pokusem prokázán přenos virového onemocnění z jednoho jedince na druhého. Ve skutečnosti každý pokus a každá vědecká studie, které se o to pokusila skončila neúspěchem, což fakticky vyvrací teorii choroboplodných zárodků a celý předpoklad, na kterém je založena moderní virologie a mediální pandemie COVID-19.

4) Kolik lidí by se nechalo očkovat, pokud by jim byla sdělena pravda o absolutní účinnosti?

Absolutní účinnost biologických zbraní vydávaných za ‚vakcínu proti COVID-19‘ je menší než 1%. MSM cíleně používají hodnotu relativní účinnosti, která je logicky nepoměrně vyšší. Účinnost je vypočtena přímo z dat, které uvádějí výrobci ve svých produktových listech na stránkách EMA – odkazy na konci dokumentu.

5) Proč se biologické zbraně jmenují ‚vakcíny proti COVID-19‘, když by měly chránit proti SARS-CoV-2, viru, který ‚nové‘ respirační onemocnění údajně způsobuje?

Oficiální odpověď je, že injekce mRNA chrání pouze proti těžkému průběhu onemocnění a nezabraňuje nákaze ani přenosu/šíření. Tyto skutečnosti byly opakovaně potvrzeny u nás i v zahraničí. Sám vlastním kopii dopisu z ministerstva zdravotnictví ČR, kde se tato fakta potvrzují, včetně informace, že virus nebyl nikdy řádně izolován, nebyla prokázána jeho infekčnost, přenos na jiného člověka, ani že uvedené onemocnění způsobuje.

Je možné, že to vysvětluje původní význam zkratky COVID-19: „Covert Operation Via Infectious Disease 2019”, volně přeloženo Tajná operace s pomocí infekčního onemocnění 2019. Rok odkazuje pravděpodobně na summit OSN v Nairobi v listopadu 2019, kde byl akční plán ‚kontroly populace a vývoje‘ po 25 letech finalizován.

6) Je možné naočkováním celé populace vymýtit SARS-CoV-2 nebo COVID-19, když injekce nechrání ani proti nákaze, ani proti přenosu viru?

Ne, není.

7) Není jediné řešení a faktická absence volby, ukázkovou definicí totality?

Ano. Jedno řešení, jedna strana, jedna možnost, to je totalita.

………………………………………………………………

Odkazy na produktové listy ‚vakcín proti COVID-19‘ – k dispozici jsou i v českém jazyce:

Pfizer/BioNTech – Comirnaty:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

Johnson & Johnson – Janssen:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen

Moderna:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-moderna

Astra Zeneca – Vaxzevria:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca

DANIEL W. ALBRECHT

 

Sdílet: