11. 8. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Další odhalená fakta! Skrytý ďábelský plán EU ….

Když se nepodaří naočkovat 75% populace, členská země EU nedostane miliardy EUR z evropského fondu obnovy a rozvoje pro krytí následků virové krize! V dokumentech Evropské komise byl nalezen skrytý ďábelský plán, který de facto podmiňuje čerpání z balíku 673 miliard EUR objemem proočkování obyvatelstva! Čerpání z fondu je totiž navázáno na obnovu ekonomik po skončení virové krize, která je ale v dokumentech definována jako stav po dosažení 75% proočkovanosti! Dokud není stav naplněn, potom úředně je země považována za stát, kde pandemie ještě neskončila, obnovu nelze zahájit a tudíž ani čerpat z fondu! A je to venku!

Slovenský právník a lidskoprávní aktivista Peter Weis před několika dny publikoval [1] na svém blogu zajímavý postřeh o tom, že pokud na Slovensku nebude proočkováno alespoň 75% obyvatelstva, tak Slovensko nebude moci čerpat z evropského mamutího fondu obnovy a rozvoje, ze kterého má země pod Tatrami získat zhruba 6 miliard EUR. Slovenské konzilium odborníků před dvěma dny uvedlo [2], že na Slovensku je potřeba zvýšit proočkování o 30% a velice mně tato informace zarazila, proč právě bylo uvedeno toto číslo. Podle informací [3] slovenského tisku je na Slovensku naočkováno oběma dávkami zhruba 42% obyvatelstva a dalších skoro 7% už má i třetí dávku [4].

Špičky EU na jednání o Evropském fondu obnovy

Dohromady tedy má Slovensko necelých 50% naočkovaných. Nebudu teď řešit, jestli jde o zfalšovaná a nafouknutá vládní čísla, jak se na Slovensku mezi lidmi šíří a proslýchá, anebo jestli jde o realitu, to teď není podstatné. Konzilium vyzvalo k naočkování dalších 30% obyvatel, kteří ještě nemají ani jednu dávku. Pokud by se to povedlo, Slovensko by překročilo hranici 75% naočkované populace. Proč je to tak strašně důležité? Proč nestačí 70% anebo proč nestanovit cíl třeba na 85 nebo 90% populace? Státu nebude vadit, že 25% populace, tedy každý čtvrtý, že nebude naočkovaný? Dnes je všude hysterie a policie mlátí pendreky i důchodce povaleného na zem za to, že neměl roušku, a tady máme věřit tomu, že někomu stačí 75% naočkovaných ke zdraví populace?

Evropská rozvojová banka a její poradci odhalili, proč ke konci roku nastává teror proti neočkovaným v evropských zemích

Tohle samozřejmě zavání macatým chucpe, je v tom nějaká čertovina a fígl. V pátek jsem si ale všiml zajímavého komentáře na jednom slovenském webu, kde bylo zmíněno, že těch 30% lidí, o kterých mluvilo slovenské konzilium odborníků, je ve skutečnosti přesně tolik, kolik chybí slovenské vládě k dosažení hranice potřebné ke spuštění čerpání miliardových objemů EUR z evropského fondu obnovy. A to mně opravdu zaujalo, a tak jsem začal po této věci pátrat. Na blogu Petera Weise je to sice jasně napsané, ale je tam i odkaz [5] na velice zásadní blog a dokument, jehož autorem je Renato Giacon, jenž je hlavním poradcem pro záležitosti EU v oddělení politiky a partnerství místopředsednictví Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a je absolventem Harvard Kennedy School.

Evropská komise navázala čerpání z Fondu obnovy na ukončení pandemie v členských zemích. A za ukončení se považuje hranice 75% naočkovaných obyvatel

Spoluautorem textu je Corrado Macchiarelli, jenž je vedoucím výzkumu globální makroekonomie v Národním institutu ekonomického a sociálního výzkumu, a rovněž je docentem financí a ekonomie na Brunel University v Londýně a hostujícím pracovníkem Evropského institutu Rothschildovy LSE. Jedná se tedy o autory napojené na Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, což je hlavní garant tzv. Fondu Evropské unie pro obnovu po virové pandemii, který dostal zvláštní název jako Recovery and Resilience Facility [6], i když mezi aparátčíky v Bruselu se mu neřekne jinak než EU Recovery Fund, čili Evropský fond obnovy. Minulý rok Evropská komise schválila vytvoření tohoto fondu ve výši 672,5 miliardy EUR plus nějaké drobné, které to zaokrouhlují na 750 miliard.

Země EU musí naočkovat 75% občanů, jinak nebudou moci čerpat z Evropského fondu obnovy

Jenže v článku obou autorů z Evropské banky se uvádí, že byrokratičtí aparátčíci v Bruselu navázali čerpání z fondu na neuvěřitelně absurdní podmínku, totiž na konce virové epidemie, což teoreticky zní rozumně, ale v praxi je to nesmysl. Z tohoto fondu obnovy totiž mají být čerpány peníze na obnovu. Logicky ale obnovu nelze zahájit, dokud trvá stav ohrožení a zvyšování škod. Krize je jako válka, musí nejprve skončit a teprve poté je možné zahájit obnovu, že? Stejně jako za války nelze nic obnovovat, protože dokud padají bomby, nemá smysl zahajovat proces obnovy a otevírat fondy pro obnovu. To všechno zní logicky.

Rozdělení balíku Fondu obnovy

Jenže, aparátčíci EU byrokraticky do podmínek čerpání fondu stanovili exaktní definici konce krize, a tím oficiálním koncem pandemie je, věřte nebo ne, dosažení hranice 75% proočkované populace dané konkrétní země, která chce z fondu čerpat. Dokud tedy země nebude mít naočkovány tři čtvrtiny obyvatel, nebude moci čerpat z fondu vůbec nic, a to ani úvodní zálohu ve výši 13% z celkového alokovaného balíku pro danou zemi.

Byrokraty z EU tak nezajímá, kolik lidí je nemocných, kolik jich je v nemocnicích na JIP, zajímá je pouze počet proočkovaných obyvatel. Takže doufám, že už chápete ten teror proti obyvatelstvu ze strany zkorumpovaných vlád a politiků. Jedná se prostě o obrovský tlak na splnění limitu 75% proočkovaného obyvatelstva, aby si hoši napojení na vlády a politiky mohli sáhnout do balíku Evropského fondu obnovy. Z dokumentu obou autorů zmíněného dokumentu vybírám tuto zásadní citaci:

Z nedávno zveřejněných údajů Národního institutu pro ekonomický a sociální výzkum (NIESR) vyplývá, že po první hluboké recesi v první polovině roku 2020 se eurozóna podle prognóz vrátí na úroveň před pandemií až koncem roku 2022. Váha třetí vlny infekcí a problémy na straně nabídky v přístupu k očkovacím látkám způsobily, že většina ekonomik EU zaostává za některými velkými obchodními partnery, jako jsou Čína a USA.

Předstihové ukazatele, jako například konečné údaje indexu PMI společnosti IHS Markit pro eurozónu, však dávají naději, že současná recese by nemusela přesáhnout toto čtvrtletí, neboť index PMI vzrostl na nejvyšší úroveň od roku 1997 a v dubnu 2021 se vyšplhal na 62,9 bodu. Zrychlující se tempo očkování v celé Evropě a známky toho, že poslední vlna nákazy Covid-19 již zřejmě dosáhla svého vrcholu, podporují naději na oživení ekonomiky v důsledku poptávky ve druhém čtvrtletí letošního roku a zejména po létě, kdy se očekává, že budou některým zemím vyplaceny počáteční prostředky z Nástroje pro obnovu a odolnost.

Na základě současných trendů zavádění vakcín v EU a průměrných denních dávek vakcín v období od ledna do května pro jednotlivé země jsme získali číselné odhady očekávaného pokrytí populace na konci září i na konci prosince 2021; námi získané údaje jsou v zásadě v souladu s prognózami agentury Bloomberg.

Ve většině členských států EU bude pokrytí vakcínami vyšší než 75 % celkové populace již na konci září 2021, tj. v době, kdy se očekává, že Komise vyplatí první tranši z nástroje pro obnovu a zvýšení odolnosti, zatímco několika zemím soudržnosti ve střední a východní Evropě, tj. v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Lotyšsku a Rumunsku, v současné době hrozí, že budou zaostávat.

Při výhledu do konce roku 2021 zůstanou při současné míře proočkovanosti pod hranicí 75 % pouze Bulharsko a Irsko, přičemž většina členských států EU dosáhne 100% proočkovanosti (obrázek 1). To nám umožňuje posoudit, které členské státy EU budou moci plně využít první vyplacené finanční prostředky EU, protože zavádění vakcín postupuje.

V tabulce níže jsou uvedeny odhady čerpání prostředků z nástroje pro obnovu a odolnost, rozdělené na granty a půjčky, spolu s odhadovanými měsíci potřebnými k dosažení 75 % celkové populace pokryté vakcínami Covid-19, což je – podle nejvyšších představitelů v oblasti infekčních nemocí – hranice umožňující návrat k normálnímu stavu.

Očekává se, že rozhodnutí Komise o tom, které členské státy EU obdrží prostředky z nástroje pro obnovu a zvýšení odolnosti jako první, bude založeno na zásluhách, které zahrnují jak načasování předložení, a tedy schválení plánů obnovy, tak jejich soulad s 11 kritérii stanovenými v nařízení o nástroji pro obnovu a zvýšení odolnosti, včetně především ekologických a digitálních cílů.

Jak ukazuje tabulka 1, Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Španělsko postupují kupředu jak z hlediska zavádění očkovacích látek – k 17. květnu 2021 jim chybí maximálně pět měsíců k dosažení cíle 75% pokrytí celé populace očkovacími látkami -, tak i z hlediska stanovení svých klíčových priorit včasným předložením příslušných plánů obnovy a plánů odolnosti.

To následně pravděpodobně uvede do pohybu vyplacení 13 % předběžného financování již na konci třetího čtvrtletí roku 2021. Očekává se, že z těchto zemí pouze Itálie, Řecko, Polsko, Portugalsko a Slovinsko využijí plnou palebnou sílu ozdravného balíčku nástroje pro obnovu a zvýšení odolnosti tím, že požádají o půjčky na doplnění stávajícího přídělu grantů. To se může změnit, protože členské státy, jako například Španělsko, mohou ještě zvážit podání žádosti o půjčky z nástroje pro obnovu a zvýšení odolnosti až do konečného termínu v srpnu 2023.

Na druhou stranu z deseti členských států, které ještě nepředložily své plány obnovy a zvýšení odolnosti, jsou Bulharsko, Česká republika, Finsko, Estonsko, Irsko a Rumunsko rovněž pozadu, pokud jde o zavádění vakcín. To bude mít dopad nejen na schopnost jejich ekonomik rychle se zotavit, ale tato situace by také mohla ohrozit časový rámec pro vyplacení 13 % předběžného financování daleko za třetí čtvrtletí roku 2021.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že načasování prvních výplat z Fondu EU pro obnovu v létě 2021 – za předpokladu, že předložené národní plány budou schváleny v očekávaném termínu a že ORD bude ratifikován ve všech členských státech EU – se bude pravděpodobně náhodně a ne zcela plánovaně shodovat s opětovným oživením většiny ekonomik EU díky nedávnému náběhu zavádění evropských vakcín, což je dobrým znamením pro efektivní a včasné využití evropských fiskálních zdrojů.

Jestliže Itálie, Španělsko, Řecko a Portugalsko vyvolávaly největší obavy trhů a evropských politiků v době evropské dluhové krize, tentokrát by tytéž jihoevropské země mohly jít v EU příkladem. A to nejen pokud jde o jejich nedávné zintenzivnění zavádění očkovacích látek, ale zejména pokud jde o to, aby vzaly vážně požadavky Komise na přidělení finančních prostředků EU na zelené a digitální priority budoucnosti a zároveň poskytly úplné podrobnosti o požadovaných reformních programech.

Zatímco se po celou dobu pandemie Covid-19 a zavádění vakcíny EU věnovala velká pozornost západní Evropě, jen málo pozornosti se věnovalo střední a východní Evropě, kde je situace mnohem diferencovanější, přičemž některé země v regionu stále zaostávají, pokud jde o realizaci zavádění vakcíny EU na vnitrostátní úrovni a/nebo připravenost fondu EU na obnovu.

Po pandemii Covid-19 se Evropa musí dívat na východ, nejen na jih. Bude to důležitá zkouška pro instituce EU, a to nejen z hlediska významných a nezbytných transformací v oblasti strukturálních reforem, klimatu a digitálního přechodu, ale především z hlediska politických důsledků pro stabilitu evropského projektu jako celku.

Politici si skrze firmy a akciovky chtějí sáhnout na mamutí balík z evropského Fondu obnovy

Jak tedy vidíte v dokumentu od obou autorů napojených na Evropskou rozvojovou banku, naprosto jasně v dokumentu vysvětlili, že plán obnovy je byrokraticky zjednodušen do primitivistického modelu, že když se dosáhne 75% proočkování, daná země bude považováno za stabilizovanou, kde skončila pandemie, a kde lze tedy logicky zahájit obnovu a čerpání z Fondu obnovy. Najednou to dává děsivý a současně logický smysl. Globalčiky nechají vlády a politiky v těchto vládách si sáhnout na obrovský balík peněz, který se rozmočí a utopí v projektech kamarádů politiků, jejich firem, eseroček a akciovek na Kypru atd.

Čerpání z fondu navíc bude určeno hlavně pro zelené zdroje energií a pro digitalizaci, takže to znamená více fotovoltaických elektráren solárních baronů, více obnovitelné řepky do paliv (Agrofert bouchne šampus), více digitální ekonomiky a více aut na baterky. Ve skutečnosti nepůjde o žádnou obnovu něčeho starého, zničeného virovou pandemií, ale půjde spíše o transformaci, resp. reset. Peníze tak nepůjdou do obnovy, ale do projektů Velkého resetu, tedy do transformačních programů celé ekonomiky.

Happy Bill Gates. Vakcinační mogul má radost, všechnu se mu daří

Globalisté tak tímto mamutím balíkem zaplatí zkorumpované vlády za zavedení lockdownů na jaře 2020, za vyvolání krizí, za likvidaci malých a středních živností, za upřednostnění nadnárodních řetězců a nadnárodních online prodejců. Všechny vlády, včetně té ruské a izraelské, s výjimkou Alexandera Lukašenka, se nechaly uplatit a zavedly covidový teror a vakcinační procesy s cílem zavedení covidových pasů a trvalého sledování a monitorování obyvatelstva. Všechny vlády světa ochotně vypnuly vloni na jaře své ekonomiky, zničily své HDP produkty, jako sebevrazi, zdálo by se. Jenže ne, bylo to dohodnuté, že to nebude zadarmo. Politici dostanou za tyto vlastizrady nasypáno v podobě přístupu k Evropskému fondu obnovy!

V celé Evropě jedině Lukašenko se nenechal koupit a uplatit globalisty na jaře 2020, když mu nabídli peníze za to, že zavře ekonomiku a lidi do lockdownů

Politici si založí eseročky a akciovky, ne přímo na sebe, ale přes kamarády a stáje bílých koniků a kobyl, které budou dřít. Za likvidaci národních států, za násilnou transformaci ekonomik, za zotročení lidí do náhubků a apartheidu, za nepřetržité monitorování, sledování, testování a očkování občanů a jejich dětí, za omezování svobod, za to všechno dostanou politici vývary z evropského fondu obnovy.

Pouze Lukašenko návrhy globalistů na své zkorumpování odmítl. A proto vloni v srpnu mu globalčiky a západní tajné služby včetně těch českých rozpoutali v Minsku protesty a pokus o státní převrat. Jenže k těm penězům se zkorumpovaní politici dostanou je tehdy, pokud napíchají do lidí ty roztoky od Pfizeru a několika dalších firem ovládaných globalistickým Domem Sion.

Alexander Lukašenko, běloruský prezident

Teror se tak v zemích střední a východní Evropy bude zvyšovat, protože vlády budou tlačit na urychlené dosažení hranice 75% proočkování populace, aby si politici a firmy jejich kamarádů a kobyl mohli sáhnout na ten obrovský balík peněz v Bruselu. Ono totiž nestačí vakcíny jen nakoupit a potom někam vylít do odpadu, jako se to udělalo před více jak 10 lety s vakcínami proti prasečí chřipce.

Ne ne, tentokrát nejde jen o vývar z nákupu vakcín od farmaceutických firem. Tentokrát ty hlavní a obrovské peníze pro politiky a jejich firmy přijdou za něco jiného, za skutečné naočkování obyvatel. A proč se to tentokrát liší? Proč nestačí jen vakcíny nakoupit, zaplatit se státního rozpočtu a tím se napakovat? Protože tentokrát globalisté usilují o zavedení Total Control procesu řízení veškerého světového obyvatelstva.

Dříve vakcíny nakoupit a potom vylít do kanálu. Dnes už to nejde, globalisté nařídili politikům, že vakcíny musí napíchat do lidí, zanést do databází a lidi sledovat

Každý naočkovaný člověk se totiž ocitne ve státní databázi očkovaných. A každý očkovaný bude muset nosit aplikaci v mobilu, která bude napojena na tuto státní databázi. A kamkoliv naočkovaný člověk půjde, tak od této chvíle už napořád bude muset ukazovat svůj mobil s tou aplikací. A ta aplikace v telefonu bude člověka monitorovat a trasovat jeho pohyb, permanentně, 24 hodin denně. Prostě Total Control.

A protože státní databáze očkovaných jsou propojeny do mezinárodní sítě, potom to znamená, že globalisté budou znát polohu s přesností na 1 metr čtvereční každého žijícího a očkovaného člověka na této planetě. Zatím toto sledování zajistí mobily, bez kterých se lidé nikam nepohnou. Později přijdou na řadu čipy a embodenty, které budou komunikovat se sítěmi 5G. Potom už mobily nebudou potřeba ke sledování pohybu očkovaného (anebo testovaného) obyvatelstva.

Covidový pas se sledovacím zařízením v jednom. V podobě chytrého telefonu.

Tento teror a sledování lidí by nikdy neprošel v žádném referendu, kdyby nebylo příběhu o zlém viru a kdyby média a politici nerozehráli za ten rok a půl takovou obrovskou hysterii, která teď dokonce vrcholí i za pomoci českých herců, kteří inscenují oboustranný zápal plic na JIP oddělení a vesele textují z mobilu do médií, jak se prý mýlili svým odmítáním očkování, a jak od teď už budou každému očkování jen doporučovat.

Takto nedůstojnou propagandu českého herce, které může uvěřit snad jen člověk s IQ tykve, používají diktátorské režimy na posílení morálky a propagandy na podporu vakcinačních roztoků a zanesení více obyvatel do státní očkovací databáze, aby více lidí bylo nuceno nosit mobily s aplikacemi na sledování a povolování pohybu. Peníze vládnou a umí si koupit všechno, včetně politiků, vlád a celých států. Takže dokud nebude 75% lidí naočkováno, očekávejte každodenní propagandu a citové vydírání různými najatými herci v televizích, více herců v rolích nemocných na jednotkách JIP, očekávejte více teroru a vyhrožování občanům ze strany politiků. Taková je realita.

-VK- Šéfredaktor AE News

ZDROJ

 

Sdílet: