29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Total Control: Lotyšský parlament v pátek zakázal neočkovaným poslancům výkon funkce…

Total Control: Lotyšský parlament v pátek zakázal neočkovaným poslancům výkon funkce a zákon byl rozšířen dokonce i na zastupitele lotyšské samosprávy, okresů a komunálních radnic! Neočkovaný zastupitel bude nahrazen očkovaným náhradníkem z volební kandidátky z posledních voleb! Lotyšská vláda tak zavedla fašistické odebírání výkonu mandátu poslanců a zastupitelů čistě na základě odmítnutí zásahu do těla poslance experimentální látkou! Poslanci již o několik dní dříve novelizovali zákoník práce umožňující firmám v Lotyšsku vyhazovat neočkované zaměstnance!

Lotyšsko je země, která za II. sv. války aktivně spolupracovala s nacistickým Německem a bojovala na straně Wehrmachtu a jednotek SS. Odkaz nacistů je v této zemi mezi tamním obyvatelstvem silně zakořeněný a důkaz o tom podali lotyšští poslanci v pátek ve svém parlamentu. Ve 100-členném parlamentu totiž poslanci v pátek 12. listopadu na návrh vlády schválili [1] novelu zákona o pravidlech a jednacím řádu lotyšské sněmovny takovým způsobem, že od této chvíle se již nesmí jednání sněmovny účastnit poslanci, kteří nejsou očkovaní a jejich mandát bude pozastaven a suspendován, a to až do doby, než se buď nechají očkovat a předloží o tom doklad, anebo dokud tato časově omezená změna zákona nevyprší. Novela zákona je časově zatím omezena do 01. 07. 2022.

Vakcína se stává novou nezbytností pro cestu do práce nejen dělníka, ale už i poslance

Výjimku budou mít pouze poslanci s potvrzením, že prodělali nemoc. Výjimku bude mít i poslanec, který získá lékařským odborníkem získané potvrzení, že ze zdravotních důvodů poslance je nutné očkování odložit na dobu určitou, tedy např. během nějaké nemoci, kdy očkování je nežádoucí, a současně musí poslanec pravidelně předkládat test během této doby odkladu. Zákon nepřipouští možnost trvalé kontraindikace člověka proti očkování, pouze časově omezené od – do v důsledku nějaké dočasné nemoci.

Do lotyšského parlamentu se neočkovaní poslanci nedostanou a trvalá kontraindikace proti očkování vám nebude uznána

Zákon nepřipouští možnost svobodné volby, že se poslanec rozhodne neočkovat se. Tato varianta není vůbec připuštěna a zákon tak de facto podmiňuje výkon mandátu očkováním, anebo lékařsky uznanou a jen dočasnou nemocí, která je v kontraindikaci s očkováním. Vakcína se tak nově stane podmínkou pro výkon jakékoliv veřejné funkce, neočkovaní tak nebudou moci vůbec kandidovat. Takový fašismus a nátlak na lékaře je naprosto bezprecedentní a nevídaný, komentovala opatření dnes ruská televize. Poslanci si tak přivlastnili právo zasahovat lékařům do určování doby léčby pacientů a zkracovat ji na od – do.  A to není všechno.

Dobová fotografie, Lotyšská legie SS

Lotyšský parlament byl při chuti a rozšířil platnost opatření i na nižší samosprávné celky a na komunální zastupitele. U nich to však bude fungovat trochu jinak. Neočkovaný zastupitel na radnici bude suspendován, nebude moci vykonávat mandát stejně jako neočkovaní poslanci, ale v jeho případě nedojde k suspendaci jeho místa, resp. mandátu, ale výkon mandátu bude přesunut na bedra očkovaného náhradníka z volební kandidátky v posledních komunálních volbách, který v pořadí kandidátky následuje za suspendovaným zastupitelem a současně je očkovaný. Pokud není, je přeskočen a následuje další náhradník, který splňuje podmínku očkování.

Za neočkovaného zastupitele zaskočí očkovaný náhradník do doby, než zastupitel dostane rozum a pod tlakem pozastaveného platu se nechá naočkovat… anebo přeočkovat!

Náhradník bude vykonávat funkci zastupitele do té doby, dokud se suspendovaný zastupitel nenaočkuje, anebo dokud zákonnému opatření neskončí platnost. I když je zákon omezen do července příštího roku, dopředu už je avizováno, že sněmovna může zákon v případě krize prodloužit o další půlrok. A tak postupně bude ubíhat čas, až přijdou nové volby a suspendovaným poslancům a zastupitelům skončí mandáty. Ano, takovýto teror a fašismus je naprosto nevídaný a zněl by před lety jako sci-fi, ale dnes je to už v Lotyšsku realita. Pojďme si důkladně ocitovat, co se uvádí na stránkách lotyšského parlamentu.

Rozhodnutí lotyšského parlamentu

V pátek 12. listopadu schválila Saeima (pozn. lotyšský parlament) ve druhém – závěrečném – čtení nový zákon O dočasných dodatečných požadavcích pro práci poslanců Saeimy a členů rad místních samospráv, který byl uznán jako naléhavý.

Od 15. listopadu se poslanec bude moci účastnit práce Saeimy pouze tehdy, pokud předloží interoperabilní potvrzení Covid-19, které potvrzuje, že byl očkování, nebo že prodělal nemoc. Současně bude moci pokračovat v práci i poslanec, který obdržel stanovisko odborného lékaře nebo komise v klinické univerzitní nemocnici k odložení očkování na určitou dobu a který předloží interoperabilní osvědčení prokazující negativní výsledek testu.

Poslanci, který není oprávněn účastnit se práce Parlamentu, bude pozastavena výplata platu a náhrad. Ta bude obnovena ode dne, kdy poslanec předloží osvědčení mandátovému, etickému a imunitnímu výboru Saeimy.

Předsednictvo Saeimy bude povinno nejméně jednou za dva měsíce posoudit potřebu zachování omezení stanoveného tímto zákonem.

Požadavek na očkování proti Covid-19 nebo osvědčení o prodělání nemoci se vztahuje i na komunální zastupitele. Pokud zastupitel nezíská a nepředloží osvědčení o očkování nebo přeočkování do 15. listopadu, bude mu rozhodnutím zastupitelstva pozastaven mandát. Po dobu pozastavení nastoupí na jeho místo další kandidát, který osvědčení o očkování získal, a to postupem podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Pokud nahrazený člen zastupitelstva osvědčení získá, bude ho muset do jednoho týdne předložit obecní volební komisi a podat předsedovi zastupitelstva žádost o obnovení výkonu funkce člena zastupitelstva. Jakmile je tato skutečnost oznámena Radě, mandát přizvaného člena zanikne a zastupitel se znovu ujme své funkce.

Dočasné požadavky na členy Parlamentu a místních a regionálních zastupitelstev mají zajistit, aby byly v souvislosti s šířením Covid-19 splněny zájmy veřejného zdraví a bezpečnosti.

Jak zdůraznil Juris Rancāns, předseda Komise pro obranu, vnitřní věci a prevenci korupce, která je odpovědná za prosazení návrhu zákona v Saeimě, zákon je nezbytný pro podporu důvěry veřejnosti v národní politiku zvládání šíření infekce Covid-19, jakož i pro projev solidarity s ostatními státními a samosprávnými institucemi a zvýšení důvěry v práci státních a samosprávných institucí, včetně Saeimy.

Zákon vstoupí v platnost dnem následujícím po jeho vyhlášení a bude platit do 1. července 2022.

Lotyšský parlament o několik dní dříve schválil, že zaměstnavatelé mohou propustit neočkované zaměstnance po uplynutí výstražné lhůty 90 dnů

Podle serveru Euronews [2] pro návrh zákona hlasovalo 62 ze 100 poslanců a sněmovna dokonce před hlasováním odmítla pozměňovací návrh vznesený zdravotním výborem sněmovny, který navrhoval, aby zákon zohledňoval osoby s permanentní kontraindikací, to znamená ty poslance, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou očkovat trvale, nejen dočasně od do kvůli nějaké krátké nemoci. Jenže, tento návrh byl smeten ze stolu se slovy, že poslanci by si sehnali potvrzení od svých lékařů na jakoukoliv nemoc, která jim trvale znemožňuje očkování.

A poslanci by to prý zneužívali k tomu, aby se nemuseli očkovat. Zákon tak uděluje výjimku jen lidem, kteří nemoc prodělali, a pouze těm, kteří mají odklad na dobu od – do kvůli časově ohraničené nemoci. Pokud má někdo doživotní kontraindikaci, musí se de facto s mandátem poslance rozloučit, komentoval dnes celkem lakonicky celou věc první kanál ruské televize. A já se jenom zeptám: A kdy to dorazí do ČR? A kdy na Slovensko?

Demonstrace Lotyšů před parlamentem v Rize po přijetí novely zákoníku práce, která umožňuje firmám propouštět neočkované zaměstnance po výstraze a 90-denní lhůtě

Lotyši mají fašistické manýry v krvi a když se naskytne příležitost, dají těmto manýrům volný průchod a výsledkem je teror, odebírání mandátů poslancům a zastupitelům, pokud nejsou politicky uvědomělí a nenechají si vstřiknout experimentální roztok, který lidem ničí a likviduje přirozenou imunitu. Lotyšsko má totiž stejný problém jako Česká republika, pouze necelých 54% z populace 1,9 milionu Lotyšů je očkováno a vláda tak chce tímto krokem vyslat signál, že kdo se nenaočkuje z poslanců, přijde o mandát a poslanecký plat. To je de facto signál k občanům v Lotyšsku, aby nekřičeli proti zákonu přijatém jen o několik dní dříve.

Lotyšský parlament totiž schválil [3] změnu zákoníku práce, který zaměstnavatelům nově umožňuje legálně propustit zaměstnance, pokud je neočkovaný déle jak 90 dnů od výstrahy. Lotyši ihned poté vyrazili do ulic Rigy a začali protestovat před parlamentem. Takže tímto zákonem jednacího řádu sněmovny se má lidem na ulici zacpat huba, když bez očkování přijdou o mandát rovněž i poslanci, nejen dělníci z fabrik a firem. Je to součást plánu globalistů na transformaci demokratických států do koncentračních táborů v rámci režimu Total Control. Pamatujete, jak jsem o tom psal a na SVCS mluvil už minulý rok na jaře, že přijde brzy den, kdy nepustí do práce neočkované lidi a brzy ani neočkované poslance? No, tak teď vidíte, že v Lotyšsku se tato konspirace už proměnila zase v realitu.

-VK- Šéfredaktor AE News

ZDROJ

 

Sdílet: