8. 8. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Pandemie očkovaných: Nejzaočkovanější státy mají nejvyšší výskyt covidu

Celosvětová analýza 188 zemí ukazuje masivní korelaci mezi mírou proočkovanosti a vyšším výskytem infekce Covid-19. To je důkazem, že svět momentálně zažívá pandemii očkovaných.

Podklady byly získány ze stránky Our World Data (Data našeho světa), kterou spravuje americká Univerzita Johna Hopkinse specializující se na shromažďování pandemických dat.

Analýza zahrnovala 247 milionů pozitivních případů Covid-19 od začátku pandemie po 31. říjen 2021 pro všech 188 zemí, z nichž jsou k dispozici kumulativní údaje o proočkovanosti a potvrzených případech na milion obyvatel.

Výsledek si můžete prohlédnout v následující tabulce:

Pokud bychom to měli vyjádřit grafem, tak by to vypadalo následovně (osa x – míra proočkovanosti a osa y – výskyt pozitivních případů na milion obyvatel):

Vyhodnocení

Uvedená data výše ukazují, že výskyt Covid-19 roste víceméně lineárně s mírou proočkovanosti populace. S každým procentem proočkovanosti se zvyšuje o přibližně 800 případů Covid-19 na milion obyvatel.

Nad úrovní 65% proočkovanosti se křivka pak vyrovnává, to znamená, že počty případů už pak nerostou tak výrazně.

Země s nejnižším výskytem Covid-19 se nacházejí téměř výhradně v Africe, která má i nejnižší míru proočkovanosti populace. Na druhé straně, země s nejvyšší očkovaností mají i nejvíce případů Covid-19.

Závěr, kterému z těchto dat nelze uniknout, je, že vakcíny zvyšují počty případů infekce .

Zde je ještě třeba si uvědomit, že toto nejsou nějaké „reprezentativní vzorky“ pár tisíců případů z jedné země. Toto je kompletní studie zahrnující všechny případy ze všech zemí!

Máme tedy jasný výsledek – masivní pozitivní korelaci (souvislost) mezi mírou proočkovanosti populace a počtem případů Covid-19. Vakcíny zcela zřetelně působí jako otevřená zadní vrátka pro virus.

Nejočkovanější země jsou také nejvíce postiženy

Vezměme si příklad Velké Británie, která je masivně přeočkována. Tam je počet případů Covid-19 u dospělých nad 30 let o 23% až 55% vyšší než u stejné věkové kategorie neočkovaných.

A k tomu ještě počty infikovaných neočkovaných jsou navyšovány právě nakažením od očkovaných.

Narativ médií hlavního proudu je, že neočkovaní nakazují očkované. Data v tomto článku však ukazují, že pravý opak je pravdou. Ve skutečnosti zde dnes máme pandemii očkovaných .

Očkovanci zvyšují počty nakažených neočkovaných, protože jejich imunitní systémy jsou poškozovány vakcínami , což jasně dokazuje rovná a strmá křivka uvedená výše.

Pokud by například ve zmíněné Velké Británii neproběhlo očkování, jejich čísla by byla více či méně podobná těm z afrických zemí (levá část grafu).

Jedním z nejjasnějších způsobů prokázání toho, jak očkování infikují neočkované, je srovnání 71% proočkovanosti v Izraeli a 27% proočkovanosti v Palestině na následujícím grafu zobrazujícím Izrael, Palestinu a průměr světa.

Závěr

Světová analýza 188 zemí jasně ukazuje masivní korelaci vyjadřující, že čím je v zemi vyšší proočkovanost, tím má daná země vyšší výskyt případů Covid-19.

Nebo jinými slovy – svět momentálně zažívá pandemii očkovaných.

Zdroj: theexpose.uk , Zpracoval: Badatel.net

 

Sdílet: