27. 5. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Evropská unie administrativně prodloužila trvanlivost vakcín Pfizeru o 3 měsíce, aby státy EU nemusely firmě platit horentní sumy za jejich biohazard likvidaci!

Evropská unie administrativně prodloužila trvanlivost vakcín Pfizeru o 3 měsíce, aby státy EU nemusely firmě platit horentní sumy za jejich biohazard likvidaci! Informace o prodloužení unikla z webové stránky slovenského SÚKL a znovu se potvrzuje, že nakoupené vakcíny leží skladem, nikdo je už dobrovolně nechce! Takže přichází na řadu teror a nedobrovolné očkování pod nátlakem! Pfizer totiž už chce zemím EU prodat další stovky milionů nových dávek, ale sklady v EU jsou plné starých zásob! Alexander Lukašenko nazval koronavirovou pandemii fejkem a seřval ministry!

Není to tak dávno, co se v EU začal řešit problém dobíhající trvanlivosti obrovských a dosud nepoužitých zásob vakcín na skladech ve většině členských zemí EU. Hysterie spojená s podzimním terorem, raziemi v hospodách a restauracích, s obrovským tlakem na očkování, je spojena s kritickou situací ve skladech s vakcínami. V této době již měly být do skladů v EU naváženy nové mamutí zásoby stovek milionů vakcín smluvně objednaných u farmaceutických firem, především u Pfizeru, přičemž tyto smlouvy se nedávno dostaly na veřejnost.

Ukázka dokumentu o prodloužení trvanlivosti vakcín Pfizer v EU

A v nich se objevují zmínky o tom, že EU se zavazuje, že nakoupené zásoby vakcín nebudou bez souhlasu Pfizeru zlikvidovány v případě expirace nijak jinak než bezpečnou metodou, a pokud státy nebudou schopny metodu zajistit, proběhne v závodech Pfizeru, za což ale jednotlivé státy EU budou muset tučně zaplatit. Podle našich informací Pfizer požaduje likvidaci spalováním v uzavřeném okruhu. Pfizer se tím pojistil proti vylití vakcín do kanalizace bez užitku, takže státy jsou nuceny zásoby stůj co stůj napíchat do obyvatelstva.

Protože když to neudělají, budou muset po expiraci vakcíny vrátit Pfizeru a zaplatit mu za jejich likvidaci. A náklady na likvidaci vakcín budou vyšší, než je nákupní cena vakcín. A proto Evropská unie prodloužila vakcínám Pfizer trvanlivost o 3 měsíce. Vakcíny tak budou mít nově expiraci až po 9 namísto po 6 měsících. Informace unikla [1] na webu Slovenského ústavu pro kontrolu léčiv [2]. Jedná se o tiskopis rozesílaný lékařům na Slovensku. A toto si musíme vysvětlit.

Nepoužité vakcíny se budou muset vrátit Pfizeru a zaplatí se mu za jejich odbornou likvidaci. Proto politici řvou a panikaří, že je potřeba urychleně naočkovat ze skladových zásob co nevíce lidí

Možná si položíte otázku, jak může Pfizer vědět, jestli nějaká země vyleje vakcíny do kanálu načerno, anebo je poctivě vrátí Pfizeru a zaplatí mu za jejich likvidaci? No, to je jednoduché. Všechny vakcíny jsou totiž registrované v očkovacích databázích všech členských států EU a Pfizer má k databázím přístup. Chápete? Pfizer vidí v databázích informace o použitých lotech, tedy sériích vakcín a jejich šarží, které porovná se seznamem dodaných vakcín do konkrétního státu.

A když nastane expirace těch vakcín, tak Pfizer pouze porovná očkovací databáze, spočítá počet očkovaných osob, kolik bylo proočkováno dávek, a když zjistí rozdíl, že danému státu na skladech zbývá účetně ještě 1 milion dávek, pošle státu fakturu, aby zaplatil Pfizeru jejich likvidaci. Česká republika např. vůbec nedisponuje velkokapacitním závodem úrovně BSL3 ani vyšší na likvidaci biohazard materiálu.

Vakcína, jehla a pas. Total Control

A stát tak bude muset Pfizeru za nepoužité vakcíny zaplatit ještě jednou, tentokrát za jejich likvidaci. Panečku, a jsme doma! Už chápete, proč Adam Vojtěch jako šílená Viktorka řve na občany, že jsou nezodpovědní, a že způsobují epidemii neočkovaných? Ne ne, on neřve kvůli péči o zdraví kulíšků, on řve kvůli hrozbě expirace vakcín, že stát bude muset platit Pfizeru náklady na biohazard bezpečnou likvidaci expirovaných vakcín.

Na tento šokující detail a záhadu, o které veřejnost neví, nás dnes upozornil lékař nejmenované fakultní nemocnice v Praze, že propadlé vakcíny vrací dodavateli a ten jen bude vracet Pfizeru. Pfizer má podle informací tuto pojistku smluvně sepsanou se všemi zeměmi EU. Takže, když nejsou vakcíny vyočkovány do obyvatelstva, hrozí vládě velké výdaje, které bude muset Pfizeru zaplatit za odbornou likvidaci nepoužitých lotů vakcíny.

Farmaceutické firmy vědí díky očkovacím databázím, kolik vakcín bylo použito na lidi a kolik jich zůstává státům EU na skladech

Pfizer a Moderna poskytly smluvním zemím vakcíny mRNA na bázi licenční dohody, což znamená, že vakcíny nejsou majetkem kupujícího, ale získává pouze licenci k použití vakcín předepsaným způsobem. Je to stejné jako se softwarem, když si kupujete počítačový program. Ve skutečnosti si ale program nekupujete do vlastnictví, ale platíte za licenci na jeho používání sjednaným způsobem.

Takže Pfizer má sepsané smlouvy takovým způsobem, že když dodané vakcíny nejsou upotřebeny v souladu s licencí, tedy nejsou napíchány do obyvatelstva a o tomto napíchání nejsou v národních databázích záznamy, potom po expiraci těchto licencovaných vakcín musí kupující vakcíny vrátit výrobci vlastním nákladem a zaplatit mu za odbornou likvidaci. V souladu s licenčním ujednáním je potom tato likvidace Pfizerem účtována způsobem, že likvidace je dražší než nákup nových lahviček s vakcínou. Je to naprosto ďábelský business, dokonalý úpis na lidské duše.

Ursula von der Leyen, šéfka Evropské komise

Státy EU tedy musely zřídit registrační databáze očkovaných osob. V nich Pfizer vidí, kolik lidí bylo očkováno a jakými šaržemi a loty z dodávky vakcín. Na konci lhůty použitelnosti Pfizer spočítá, kolik vakcín účetně danému státu zůstalo na skladech, porovná dodávku vakcín s počtem očkovaných osob v daném státě za dané období a rozdíl naúčtuje státu k proplacení za bezpečnou likvidaci prošlých vakcín. A stát to bude muset cálovat z peněz státního rozpočtu a začnou se o to zajímat novináři, bude z toho skandál, začne se mluvit o tom, kdo podepsal až takto neuvěřitelně vykutálené smlouvy a bude z toho skandál.

A teď si vezměte, že státy EU se zavázaly k nákupu dalších stovek milionů vakcín. A ty se musí odebrat. Ale staré zásoby se nemohou vylít, protože stát by musel Pfizeru platit za jejich bezpečnou likvidaci na základě licenční dohody. Takže, k čemu to vede? No přece k neuvěřitelné hysterii politiků, kterým hoří koudel po zadkem a hrozí jim obrovské výdaje a faktury od Pfizeru na likvidaci milionů nepoužitých vakcín.

Biohazard likvidace milionů lahviček vyžaduje speciální závod a technologii na spalování v uzavřeném okruhu podle specifikace laboratoří BSL3 a BSL4

A tak politici začínají chytat amok, v televizí nadávají na nezodpovědné občany, posílají komanda policistů a provádí razie v hospodách na růžku, kde si občané dovolili zajít na pivko bez vakcíny. Teror se postupně přesunuje na všechny neočkované a dokonce se zvažuje, že bez vakcíny se nebude smět chodit ani do práce, ani do školy. Politici prostě nechtějí dopustit, že by se nepoužité vakcíny musely Pfizeru vracet k likvidaci a platit mu horentní smluvní ceny za biohazard likvidaci v laboratorních pecích s uzavřeným okruhem. Těmi jsou vybaveny virové laboratoře třídy BSL3 a BSL4. Ale v laboratořích jsou tyto pece maloobjemové, velice malé, nejde o velkokapacitní BSL3/4 spalovny.

Otevřené spalování Pfizer zakazuje, zřejmě kvůli tvorbě kyanovodíku. Toho bohdá nebude, křičí na vládě poradci premiéra a vymýšlí způsoby teroru a nátlaku na obyvatelstvo, jak lidi donutit k jehle. Jenže se to moc nedaří a tak Bruselu nezbylo nic jiného, než administrativně zasáhnout a prodloužit vakcínám uměle perem a razítkem trvanlivost vakcín o čtvrt roku. Tím dává Brusel čas pro nadechnutí evropským zemím, aby zesílily teror a během toho prodloužení donutili obyvatelstvo k očkování. A to je celé! Nakonec zase a opět nejde o nic jiného než o prachy, o které by někdo mohl přijít, pokud by vakcíny vypršely a nebyly by napíchány do občanů a poté zaregistrovány do databází, které Pfizer sleduje.

BSL4 laboratoř ve Fort Detrick v Marylandu, USA

Jedna věc se globalistům musí nechat. Umí dělat kšefty takovým způsobem, až se tají dech. Nejenom, že vás donutí koupit si něco, co nepotřebujete, ale když to nepoužijete v dané lhůtě, ještě to musíte vrátit a znovu zaplatit prodejci za bezpečnou likvidaci toho, co jste předtím nakoupili a přitom nepotřebovali. Vakcíny od Pfizeru neposkytují imunitu. Neposkytují bezinfekčnost. Očkovaní lide jsou supernosiči.

To prostě nechceš, to nepotřebuješ. A jediné, co prý vakcína poskytuje, je mírný průběh nemoci. A když se ukáže, že taková šmejdovská vakcína nevzbuzuje důvěru občanů a lide nestojí fronty na vax, tak prostě hrozí expirace vakcín a výrobce za jejich bezpečnou likvidaci si ještě naúčtuje jednotlivým státům horentní sumy.

VIDEO: Alexander Lukašenko seřval své ministry kvůli covidovému teroru

Není proto divu, že běloruský prezident Alxander Lukašenko se před několika dny rozčílil na své ministry, že v Bělorusku uplatňují na obyvatele teror, který převzali od Západu. Video se slovenskými titulky přinesl na FB Peter Kmetek [3]. Lukašenko ministrům vyčetl, že sice není proti očkování, ale že se z očkování nesmí stát nástroj teroru proti obyvatelstvu. Koronavirovou hrozbu označil za internetový fejk, kdy hrozba koronaviru je na internetu a západními médii nafukována do neuvěřitelných rozměrů a něco takového nesmí být v Bělorusku tolerováno.

Zároveň potvrdil, že Bělorusko nakoupilo zařízení na výrobu ruského Sputniku, takže kdo se bude chtít očkovat, tak se může očkovat. V Bělorusku se virus začal šířit minulý rok na podzim během demonstrací proti Lukašenkovi. Po těchto demonstracích vyletěla čísla v Bělorusku nahoru způsobem, až Lukašenko pojal podezření, že ukrajinští a polští organizátoři pokusu o státní převrat v Bělorusku mezi demonstranty úmyslně šířili virus na letácích natištěných v Polsku. Na povrchu těchto letáků prý byly nalezeny stopy koronaviru a jakési mastnoty, která poskytovala viru vlhkost na přežití. Lidé si brali letáky domů na památku a výsledkem je obrovská vlna nakažených od jara tohoto roku.

 

 

Zdroj videa: Peter Kmetek [4]

Bělorusko mělo být po Ukrajině druhé na řadě, v Minsku měl proběhnout státní převrat jako v Kyjevě na přelomu 2013/2014 a Lukašenko měl být zastřelen, anebo měl utéct do ruského exilu. Západem ovládaná opozice potom měla Bělorusko transformovat do Novopolska, podle letitého plánu neoconů, kteří chtějí využít běloruské nacistické kořeny podobně, jako využili ukrajinský éthos Banderovců.

Ovládnutí Běloruska západem by Vladimir Putin v Kremlu už neustál. Na tom se shodují i ruští novináři, že Putin by ve funkci prezidenta skončil, protože by ztratil podporu ruské armády a především Ruského židovského kongresu, který se děsí nacistických kořenů tzv. Bělorusínců, tedy Bělorusů vzpomínajících na Velkopolské panství, na odkaz Wehrmachtu a nacizaci části Bělorusů na západě země a v okolí Brestu, kteří spolu s Estonci, Lotyši a Litevci za II. sv. války stáli na straně nacistického Německa.

Čím více očkovaných, tím více nakažených. Čím méně očkovaných, tím větší řev a teror

Bělorusko je poslední zemí, která se vzpírá Velkému resetu globalismu a nedávný výrok amerického ministra zahraničí v Kyjevě, že USA mohou mít na Ukrajině výcvikové základny pro ukrajinské vojáky i bez členství Ukrajiny v NATO pouze ukazuje na skutečnost, že USA již v rámci NATO neberou ohled na spojence a jedou solitérní doktrínu na Ukrajině, a to pouze s ohledem na plány Trojmoří v Evropě. Nepodařilo se jim oddělat Lukašenka atentátem, pokusí se ho zničit covidovými procesy teroru proti vlastnímu obyvatelstvu, aby jeho loajální lidé měli větší strach z viru a ze smrti než z Lukašenka.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: “V ČR propukla epidemie neočkovaných”

Do určité míry tento model platí v celé Evropě. Strach o život dohání lidi k nesmyslným krokům a k nesmyslnému chování a jednání. A proto platí, že čím více očkovaných, tím více nakažených. Měla by to už vědět jak paní Zagorová, tak i pan Lábus [5]. Šmejdovské vakcíny nikdy nebyly o poskytnutí imunity, ale o vytvoření závislosti. Jako když drogový dealer nabízí šmejd, ale feťák to neřeší a chodí si pravidelně pro další dávky. Přesně takto to má fungovat s vakcínami proti koroně. A když hrozí expirace vakcín, tak se nevylejí, to totiž by stálo strašné peníze na likvidaci. Takže se pouze zesílí teror a ministři zdramini začnou řvát a nadávat neočkovaným obyvatelům do nezodpovědných lemplů. Takové chucpe!

-VK- Šéfredaktor AE News

ZDROJ

 

Sdílet: