4. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Slovensko: Bývalému ministru Krejčímu (a dalším) hrozí za plošné testování doživotní tresty

Dnes si připomínáme smutné výročí jednoho roku od nanuceného plošného testování milionů obyvatel Slovenska.

Zločiny je nutné si pravidelně připomínat proto, aby se znovu neopakovaly – podobně, jako se to dělá u holocaustu. A také proto, aby se na ně nezapomnělo a viníci nezůstali nepotrestáni.

Takže, zhruba o takové době před rokem byla obyvatelům Slovenska na svátek Všech svatých zakázána návštěva hřbitovů. Namísto toho byli přinuceni stát v chladu, dešti a větru v řadách, aby byli následně nosohltanově znásilňováni.

No a hlavním zosnovatelem tohoto ohavného zločinu bylo Ministerstvo zdravotnictví pod vedením bývalého ministra zdravotnictví Marka Krajčího.

Samozřejmě, všechno se to odehrálo za vydatné pomoci dalších spolupachatelů této ohavnosti – Čaputové jako vrchní velitelky armády organizující testování, Matoviče jako předsedy vlády a dalších ministrů, kteří akci schválili.

V čem tedy spočívá zločin celoplošného testování?

Podle několika renomovaných právníků naplnilo loňské plošné testování skutkové podstaty hned několika trestných činů. Pojďme si je postupně rozebrat.

1. Trestní čin nátlaku (§192) a vydírání (§189)

V první řadě, nutit lidi do čehokoli, pod hrozbou nějaké újmy nebo vydírání s cílem, aby něco jednal, naplňuje skutkové podstaty trestných činů nátlaku a vydírání.

Nezapomínejme na to, že sám tehdejší premiér Matovič se v živém televizním vysílání přiznal, že šlo o nátlak na lidi.

Pro uvedené trestné činy, dojde-li k těžké újmě na zdraví, popřípadě ke smrti více osob nebo jsou spáchány v rámci nebezpečného uskupení nebo za krizové situace, tak hrozí trest odnětí svobody na 20 až 25 let, popřípadě doživotí.

Dnes už všichni víme, že během plošného testování došlo pravděpodobně k šíření covidu, následkem čehož mohly zemřít tisíce lidí. Také šlo o nebezpečné seskupení (vládu) a bylo to v době krize (byl vyhlášen nouzový stav).

Pro udělení trestu doživotí jsou tak splněny až 3 podmínky, přičemž by stačila i jedna.

2. Trestní čin neoprávněného experimentu (§161)

Trestní zákon říká, že trestného činu neoprávněného experimentu se dopouští ten, kdo pod záminkou získání nových medicínských poznatků provede úkon, kterým je ohroženo zdraví, přičemž nejde o nezbytný úkon k záchraně života, úkon není indikován lékařem nebo je to úkon provedený bez souhlasu dotčené osoby.

Z uvedené harmonizované definice je jasné, že tento trestný čin byl plošným testováním spáchán a to ve více bodech:

  • testování nebylo indikováno lékařem
  • testování mohlo poškodit zdraví (nákaza covidem či poškození sliznic nosu výtěrem)
  • souhlas je nanejvýš pochybný, jelikož byl vynucen sankcemi (nemožnost chodit do práce, do obchodů a podobně)

To, že šlo o experiment, potvrzuje i vypracování studie a její zaslání do medicínského žurnálu ( odkaz na studii ).

Pod uvedenou studií jsou podepsaní autoři:

  • Marek Krajčí (bývalý ministr zdravotnictví)
  • Martin Pavelka (zaměstnanec Ministerstva zdravotnictví – účetní vydávající se za falešného epidemiologa)
  • Pavel Jarčuška  – nechvalně známý tanečník bez respirátoru v interiéru červeného okresu a člen konzilia “odborníků”
  • pár dalších lidí

Za spáchání tohoto trestného činu způsobeného závažnějším způsobem (masově, z pozice veřejného činitele), na chráněné osobě nebo, pokud se jím získá větší prospěch ( sponzorské dary ke studiu od Billa Gatese) hrozí pachatelům trest odnětí svobody na 5 až 12 let.

Pokud se jím způsobí těžká újma na zdraví (poškození sliznice nosu, výtok mozkového moku) nebo smrt (nakažení se covidem a úmrtí na něj), pak hrozí trest 8 až 15 let.

Zde se ještě žádá doplnit, že tento nedovolený experiment na obyvatelstvu spadá i pod porušení Norimberského kodexu, za což byla na Mezinárodní trestní tribunál v Haagu podána na Slovenskou republiku žaloba. Více o tom píšeme v  tomto článku .

Tuto jen zmíníme, že jde o společnou žalobu více právníků až ze 4 států – Slovenska, Česka, Francie a Velké Británie.

Nedávno vznikla mezinárodní petice za urychlené přejídání této žaloby, kterou podpořili i nositel Nobelovy ceny Luc Montagnier, několik přeživších nacistického holocaustu a dalších více než 57 000 lidí z více než 100 zemí. Petici můžete podpořit i vy, najdete ji ZDE .

3. Další trestné činy spojené s ublížením na zdraví a smrtí

Již výše zmíněné trestné činy stačí k tomu, aby hlavní protagonisté nanuceného plošného testování skončili za mřížemi na dlouhá desetiletí až doživotí.

Abychom však byli důslední, v úvahu připadá i několik dalších, neméně důležitých právních klasifikací trestných činů:

a) Ublížení na zdraví (§155) – naplněné, došlo-li k poškození sliznic nosu, ale i psychické újmě (mučivé pocity při zavádění tyčinky). Hrozí trest 10 až 15 let.

b) Usmrcení (§149), Zabití (§147) – naplněno, pokud se někdo během plošného testování nakazil na covid a zemřel. Rozdíl mezi usmrcením a porážkou spočívá v úmyslu/nedbalosti. Hrozí trest 7 až 15 let.

c) Neoprávněné odebírání tkání (§159) – naplněné, byly-li odebrané vzorky poskytnuty na výzkum třetím osobám. Krajčí potvrdil ( zdroj ), že vzorky z testování se mohly posílat na výzkum DNA do zahraničí. Hrozí trest 7 až 15 let.

d) Šíření nebezpečné nakažlivé choroby (§163) – naplněno, pokud během plošného testování došlo k šíření covidu mezi lidmi stojícími v řadě nebo ze zdravotníků na lidi. Hrozí trest 4 až 10 let.

d) Všeobecné ohrožení (§ 284) – naplněno, vydá-li někdo úmyslně lidi do nebezpečí smrti (nákaza covidem) nebo těžkého ublížení na zdraví (nachlazení v zimě, poškození nosu odběrovými tyčinkami). Hrozí trest 20 až 25 let, případně doživotí.

Ubohé výmluvy Krajčího

Když se bývalého ministra Krajčího ptali na možnou nezákonnost studie z plošného testování, tak mluvčí ministerstva prohlásila, že (parafrázované):

„Problém to není, neboť plošné testování již proběhlo a pouze zdokumentování dat z něj nemůže být žádný problém.“

Takový argument je však absolutní dno. To je jakoby znásilňovač nejprve svou oběť spoutal, svlékl, nahou přivázal na postel a pak prohlásil, že: „Však ta žena už ležela nahá na posteli, tak proč by ji neznásilnil, vždyť ona k tomu přímo vyzývala.“

Takto argumentovat při hromadném nosohltanovém znásilnění 3,6 milionu lidí je nejen absolutně od věci, ale také naprosto nechutné! Hanba Krejčímu, včetně jeho mluvčí!

Závěr

Jak můžete vidět, těch skutkových podstat trestných činů, ze kterých může policie a prokuratura vycházet při stíhání zosnovatelů plošného testování, je více než dost.

Nouzi o paragrafy určitě mít nebudou.

Pokud by policie a prokuratura prozatím nejednaly, tak po výměně vlády jednat určitě začnou. A to se naši covidoví zločinci mohou modlit k Duchu svatému, aby nebyl obnoven trest smrti. To, co napáchali, by se s rezervou kvalifikovalo i na trest nejvyšší.

No a ve hře je také Mezinárodní trestní tribunál v Haagu. Naši potentáti se tak mohou ocitnout ve společnosti těch nejhorších zločinců a masových vrahů, jací kdy chodili po této Zemi.

Než se tak stane, může to ještě nějakou dobu trvat. Boží mlýny melou sice pomalu, ale spolehlivě.

Zatím ať si tito zločinci a kriminálníci užívají poslední chvíle na svobodě. Každopádně, den zúčtování se nezadržitelně blíží.

Zpracoval: Badatel.net

Poznámka: 

Je třeba se připravit také trestně stíhat současné propagátory očkování a nošení roušek v České republice.  Za tyto zločiny je postavit před soud a zavřít na doživotí a zároveň z jejich majetků platit náhrady poškozeným občanům. Občané pamatujte si všechny ty zrůdy, které místo léčby vám nasazovali teror a zaváděli očkování. 

 

Sdílet: