16. 10. 2021

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Čína oficiálně založila první skupinu národních parků

Čína 12. října oznámila, že formálně založí první skupinu národních parků. Mezi parky na seznamu jsou Národní park Sanjiangyuan (San-ťiang-jüan), Národní park hory Wuyi (Wu-i), Národní park pro ochranu pandy velké, Národní park v severovýchodní Číně pro ochranu tygra ussurijského a levharta mandžuského a Národní park tropického deštného pralesa na Hainanu (Chaj-nan). Národní parky pokrývají 10 provincií a regionů, jako jsou Qinghai (Čching-chaj), Tibetská autonomní oblast Xizang (Si-cang), Sichuan (S´-čchuan), Shaanxi (Šen-si), Gansu (Kan-su), Jilin (Ťi-lin), Heilongjiang (Chej-lung-ťiang), Hainan, Fujian (Fu-ťien) a Jiangxi (Ťiang-si). Všechny parky se nachází v klíčových oblastech čínského strategického schématu ekologické bezpečnosti, s ochrannou oblastí 230 tisíc kilometrů čtverečních, pokrývající téměř 30 % národních klíčových chráněných druhů volně žijících živočichů.

Národní park Sanjiangyuan se nachází na Qinghaisko-tibetské náhorní plošině s ochrannou oblastí 190.700 kilometrů čtverečních, a realizuje celkovou ochranu pramenů Dlouhé řeky Jang-c’, Žluté řeky a řeky Lancang (Lan-cchang; Mekong). Park zahrnuje ledovcové sněžné hory, vysokohorské mokřady, poušť Gobi a alpské louky. Má bohaté ekologické typy a úplnou strukturu a funkci. Je to model pro rozsáhlou ochranu alpského ekosystému Qinghaisko-tibetské náhorní plošiny, tohoto třetího pólu Země.

Národní park pro ochranu pandy velké se rozprostírá na území provincií Sichuan, Shaanxi a Gansu s ochrannou oblastí 22.000 kilometrů čtverečních. Jedná se o oblast koncentrovaného rozšíření a hlavní habitat divokých pand velkých, a chrání více než 70 % divokých pand velkých v zemi. Park má bohatou biologickou rozmanitost a má jedinečnou přírodní a kulturní krajinu. Jedná se o demonstrační oblast zachování biologické rozmanitosti, přední oblast pro realizaci ekologické hodnoty a model světové ekologické výchovy.

Národní park v severovýchodní Číně pro ochranu tygra ussurijského a levharta mandžuského zahrnuje provincie Jilin a Heilongjiang, sousedící s Ruskem a Korejskou lidovou demokratickou republikou (KLDR), s ochrannou oblastí 14.100 kilometrů čtverečních. Žije zde největší a jediná divoká populace tygrů ussurijských a levhartů mandžuských s rozmnožujícími se rodinami v Číně. Díky různým typům vegetace a relativně úplné ekologické struktuře je park typickým představitelem ekosystému mírného lesa a modelem přeshraniční kooperativní ochrany.

Národní park tropického deštného pralesa na Hainanu se nachází uprostřed ostrova Hainan s ochrannou oblastí 4.269 kilometrů čtverečních. Zachovává nejúplnější a nejrozmanitější tropický deštný prales na kontinentálním ostrově v Číně. Je to jediné místo, kde žije gibon hainanský, nejohroženější primát na světě. Je to pokladnice tropické biodiverzity a genetických zdrojů. Hainan se stal vzorem pro dědění vzácných přírodních zdrojů a ochranu biologické rozmanitosti ostrovních tropických deštných lesů.

Národní park hory Wuyi zasahuje do provincií Fujian a Jiangxi s chráněnou oblastí 1.280 kilometrů čtverečních. Park chrání nejúplnější a největší oblast středního subtropického primárního stálezeleného širokolistého lesního ekosystému v této zeměpisné šířce na světě. Je to pokladnice živočichů a rostlin jihovýchodní Číny. Hory Wuyi mají bezkonkurenční ekologické a kulturní zdroje a „dvojí dědictví“ světové kultury a přírody. Je to model dědění kultury a přírody z generace na generaci a harmonického soužití mezi člověkem a přírodou.

Vedoucí Státního úřadu pro lesnictví a pastviny uvedl, že výstavba národních parků má chránit nejdůležitější přírodní ekologický systém, nejpřirozenější krajinu, nejpřirozenější dědictví a nejhojnější biologickou rozmanitost a zachovat autenticitu a integritu přírodních ekosystémů, které ztělesňují globální hodnotu, národní symbol a národní identitu. Usilujme o zanechání vzácného přírodního bohatství budoucím generacím.

 

Sdílet: