27. 5. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Kvůli sadismu hlavního hygienika a ministra zdravotnictví je nutné obnovit trest smrti a to i pro Babiše

Trest smrti byl v právním systému lidské společnosti přítomen téměř odnepaměti. Jeho hlavním účelem, kromě samotného potrestání viníka, bylo působit i jako výstraha ostatním před pácháním nejzávažnějších trestných činů. Kromě represivní a preventivní úlohy měl však trest smrti často i ekonomický rozměr v tom smyslu, že bylo levnější těžkého zločince popravit, než doživotně nést náklady na jeho vazbu.

V bývalém Československu byl trest smrti zrušen k 1. červnu 1990. Od tohoto data je nejvyšším trestem “pouze” doživotí. Poslední poprava odsouzeného proběhla 8. června 1989 v Bratislavě, tedy ještě za bývalého režimu. Šlo o člověka, který brutálním způsobem zavraždil svou těhotnou manželku a dvě dcery. Neuplatňování trestu smrti vyžaduje od svých členských států i Evropská unie. Jinde ve světě je trest smrti stále součástí právního řádu, jako například v USA, Rusku, Bělorusku, Číně a ve většině vyspělých asijských zemí.

Měl by se u nás obnovit trest smrti?

Trest smrti se zvykl aplikovat v případech zvlášť závažných úmyslných trestných činů. Poslední provedená poprava byla u muže za úmyslnou vraždu 3 lidi a jednoho ještě nenarozeného dítěte. Od té doby byly vrazi a masoví vrazi odsouzeni už “jen” na doživotí. Počty jejich obětí se počítali v jednotkách či desítkách. Zde je nutné poznamenat, že úmyslná vražda není jediným důvodem pro udělení tohoto nejvyššího trestu, protože úmrtí nemusí být jen následkem klasické přímočaré vraždy. Vražda může být i zprostředkovaná, například úmyslným neposkytnutím nebo špatným poskytnutím zdravotní péče. Pamatujete se na říjen 2020? Tehdy ministerstvo zdravotnictví na Slovensku pod vedením ještě bývalého ministra rozeslalo ambulancím dopis, ve kterém bylo poučení, aby covidový pacienty neléčili v ambulancích, ale poslali domů a těžké stavy přesměrovaly do nemocnic. Kolik lidí zemřelo v důsledku toho, že nebyli léčeni v úvodních fázích onemocnění, až se jim nemoc rozvinula tak, že na ni později v nemocnici zemřeli? To samé se dělo u nás v České republice! 

Zde se podle nás jedná o jasný případ nepřímé hromadné vraždy tím, že se znepřístupnila primární lékařská péče. Na tento zločin se nezapomnělo a dříve či později budou viníci postaveni před spravedlivý soud. Když byl v minulosti odsouzen k smrti vrah 3 lidi a jednoho nenarozeného dítěte, jaký trest si zaslouží ten, kvůli kterému zemřeli stovky, možná tisíce lidí? Podle nás je odpověď na tuto otázku jednoznačná.

Hromadné, systematické a úmyslné mučení dětí

Trest smrti může být udělen i za obzvlášť nelidské týrání a mučení. Jak jinak než týráním a mučením máme nazvat vynucování nošení roušek dětmi ve školách během celého vyučování? Dýchání je základní fyziologická potřeba. Omezování volného dýchání je bránění této základní fyziologické potřebě a de-facto se rovná mučení. Když Američané v Guantánamu praktikovali na vězních takzvaný “waterboarding”, čili simulaci topení překrytím obličeje igelitem a litím něj vody, tak celý svět kvičí, že je to nepřijatelné mučení. Co je pak nucení dětí dusit se celý den pod rouškou? Waterboarding obvykle trval několik minut. Děti jsou ve školách přidušené i 8 hodin denně. Proč celý svět nyní nekřičí, že je to nepřijatelné mučení ?! Dokonce mučení dětí! Kromě toho zde nejde o mučení jen jednoho, dvou či pár dětí. Jde o hromadné, systematické a úmyslné mučení statisíců našich dětí, den co den. Zaslouží si podle vás člověk, který něco takového nařizuje pochybnými vyhláškami trest smrti? Podle nás jednoznačně! Zde už se navíc nedá mluvit ani o nedbalosti nebo nevědomosti. Ta hyena v lidské kůži přesně ví, co koná a přesto ve svém řízení pokračuje. Jde o pokračující zločin obrovského rozsahu!

Za posledních 18 měsících vyšlo množství studií, které potvrdily, že dlouhodobé nošení roušek je vysoce škodlivé z hlediska jak fyzického, tak psychického zdraví dětí. 

Sadistický slovenská (samozřejmě i český poz. red. IK) hlavní hygienik přitom o těchto studiích musí vědět, protože má 3 tituly před a 2 tituly za jménem (přestože některé z nich jsou falešné a pocházejí z takzvané “Krčméryho fabriky na tituly”).Jak je možné, že navzdory těmto znalostem nadále sadista nařizuje mučení dětí celodenním přidušením a omezováním jejich volného dýchání? Nedávno se v médiích objevila zpráva, že u lékařů narostl počet dětí s respiračními onemocněními. Média to hned vysvětlili tak, že je to proto, že děti byly loni dlouho doma na distančním vyučování a z toho se jim oslábla imunita!

Prd makový z toho, že byli doma!

Skutečný důvod je ten, že děti mají celé dny na tváři roušky, ve kterých se jim hromadí a rozmnožují škodlivé bakterie, plísně a jiné patogeny, které pak zpětně vdechují do plic! Nedávno jsme přinesli článek o tom, jak jeden americký lékař zuří, neboť dítě jeho pacientky kvůli plicní infekci z roušky téměř zemřelo.

Proto každý, kdo se na tomto zločinu dušení dětí podílí z pozice státní moci, si zaslouží ne pokutu, podmínku či pár let basy natvrdo. Za zločin hromadného týrání dětí s možnými trvalými následky na jejich zdraví, včetně úmrtí, si takoví lidé zaslouží minimálně doživotí s nucenými pracemi.

A pokud by bylo dle nás, tak by jim byl udělen trest nejvyšší, ke kterému bychom přidali i bičování. Nebo, jak se říká – “Oko za oko, zub za zub”.

Vraždy jako důsledek vedlejších účinků po očkování

Dalším důvodem, pro který by měl být aplikován trest smrti covidovým fašistům, je hromadná aplikace experimentálních genových terapií (dnes eufemicky a nesprávně nazývaných “vakcína”) na neschválených subjektech, například malých dětech. Když zde na Slovensku byla vakcína Sputnik V, tak úřady vymýšleli vše možné, proč se nemohla začít používat. Píchali ji nejprve do morčat a krys. Pak čekali na různé posudky certifikovaných laboratoří. Byly maximálně opatrní.

A teď si nějaký sadistický generál (ministr zdravotnictví Slovenské republiky poz. red. )jen tak usmyslí, že jdeme očkovat děti od 5 do 11 let vakcínou, která dokonce nikde na světě nemá povolení od regulačních úřadů na takové použití. Už najednou netřeba testovat na morčatech ani čekat na posudky. Při Sputniku V určeného pro dospělé ministerskou výjimku udělit nešlo. Nyní najednou, při americkém PFIZER určeného dětem, to není žádný problém. Ministerská výjimka vydaná večer a od následujícího rána se může očkovat.

Dokonce se vyskytly podezření, že sadistický generál to udělal na žádost farmaceutické firmy, která potřebovala živé data pro schválení v USA. To jakože naše děti mají dělat pokusné krysy pro potřeby schválení vakcíny v Americe?

Odporné, nechutné, genocidní!

Z dosavadních zkušeností s očkováním dětí je přitom už dnes známo, že očkování je pro ně několikanásobně rizikovější než nakažení se covidom. Mnohé očkovány děti (nad 12 let) a mladí lidé v zahraničí již na následky vakcíny Pfizer i podlehly – obvykle kvůli zánětem srdce, ale i z jiných příčin, jako například anafylaktický šok.

Závěr

Za posledních 18 měsíců se u nás na Slovensku spáchalo a stále se páchají zločiny proti lidskosti, jejichž výsledkem je téměř 13.000 úmrtí. Zločin tohoto rozměru nesmí zůstat nepotrestán! Nejen pro samotnou spravedlnost vůči jeho obětem, ale i proto, že nepotrestán zločin vede k ještě větším zločinem. Nepotrestáni pachatelé jsou totiž povzbuzeni nadále páchat zlo.

Proto, podle našeho názoru, je odpověď jasná – obnova trestu smrti bude v budoucnu nejen nutná, ale nezbytná.

Navíc to není  jen náš názor. K tomuto ráznému kroku vyzývá i bývalý předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky a trestní soudce Štefan Harabin, jak to uvedl v pořadu na InfoVojne .

Už nepotrvá dlouho a tato tyranie skončí. Vyhráno však zatím nemáme. Proto musíme až do konečného vítězství všichni zabrat a nedat vládním kriminálníkům šanci pokračovat v jejich odporných zločinech na lidech a hlavně na našich dětech.

Každý z nás se musíme přičinit k pádu tohoto zločineckého režimu – účastí na protestech, bojkotech, blokádách, podáváním trestních oznámení (i když se nyní neřeší, ale později budou a ti co je odkládali budou také postavení před spravedlnost), ignorováním opatření nebo jakoukoli jinou formou nenásilného občanského odporu proti tyranii.

Trest smrti je nutné obnovit i v České republice a postavit před soudy všechny aktéry Babišem počínaje a Vojtěchem konče v četně jejich přisluhovačů. Součástí trestu smrti je třeba také učinit zkonfiskování veškerého jejich majetku z kterého budou nahrazeny  škody těmito šmejdy způsobené. 

ZDROJ

 

Sdílet: