27. 5. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

PACE přijala rezoluci pro Afghánistán

Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE) přijalo rezoluci o následcích situace v Afghánistánu pro Evropu a region s výzvou k aktivizaci úsilí v poskytnutí této zemi humanitární pomoci.

Rezoluce byla přijata v průběhu mimořádných debat o situaci v Afghánistánu na podzimních zasedáních PACE ve Štrasburku. Návrh byl podpořen 74 hlasy, 14 se vyslovilo proti, 12 se hlasování zdrželo.

„Parlamentní shromáždění vyslovuje hluboké znepokojení se situací v Afghánistánu po stažení vojsk USA a jejich spojenců a partnerů v NATO a návratu k moci Tálibánu*, což zahájilo fázi politické neurčitosti, ve které pokračuje násilí a není vyloučena možnost vypuknutí občanské války. Tato situace znamená zvýšené riziko pro mír, stabilitu a bezpečnost v Afghánistánu, regionu, a za jeho hranicemi,“ praví se v textu rezoluce.

Prvořadým úkolem v Afghánistánu je překonání humanitární krize, praví se v rezoluci.

„Shromáždění vyzývá členské státy Rady Evropy k práci na dosažení odsouhlasené, zkoordinované reakce na události v Afghánistánu, k další evakuaci cizích občanů a Afghánců majících na to nárok, a k vynaložení dodatečného úsilí na zajištění koordinace a účinnosti evakuace,“ píše se v rezoluci.

Byla zejména schválena změna týkající se zavedení víz pro afghánské studenty na univerzitách členských států.

PACE také vyzvala k podpoře vytvoření konkrétního, spolehlivého, nezávislého mandátu OSN pro monitoring porušování lidských práv v Afghánistánu.

Dokument obsahuje výzvu k navázání „opatrné, pragmatické a operativní spolupráce s Tálibánem za účelem překonání problémů uvedených v rezoluci“.

Shromáždění vyzývá tálibánce ke skoncování s násilím, k účasti v národním dialogu s cílem sestavení reprezentativní a inkluzivní vlády, ve které by byly také ženy, dále členové náboženských a etnických menšin a také zástupci předcházející vlády, k amnestii vládních úředníků, k zajištění volného vycestování Afghánců a cizinců, kteří vyslovili přání opustit zemi a také k zajištění dodržování lidských práv a humanitárního práva. PACE rovněž žádá o zajištění bezpečné návštěvy zástupců OSN ve všech okresech Afghánistánu, jejích speciálních orgánů a partnerů a také všech humanitárních organizací a o odpověď na dotazy ohledně informací a spolupráce ze strany OSN.

„PACE vyzývá tálibánce… k respektování imunity a nedotknutelnosti diplomatických zastupitelství a jejich personálu, k tomu, aby se zdrželi a účinně čelili jakýmkoli akcím nebo prohlášením, jež by mohly podpořit terorismus a násilnický extremismus v Afghánistánu…a podnikat rozhodná opatření na zamezení výroby a protizákonného obratu drog,“ uvádí se v dokumentu.

Tálibán zaktivizoval na začátku srpna útok na vládní afghánskou armádu. 15. srpna vstoupil do Kábulu a učinil příští den prohlášení o skončení války. Dva poslední srpnové týdny probíhala masová evakuace občanů západních států a Afghánců, jež s nimi spolupracovali, z kábulského letiště, jež bylo pod ochranou amerických vojáků. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, což znamenalo konec téměř dvacetileté vojenské přítomnosti USA v Afghánistánu. Na začátku září bylo oznámeno složení nové afghánské vlády v čele s Mohammadem Hasanem Achundem, který byl ministrem zahraničí v první vládě Tálibánu, a proti kterému platí sankce OSN z roku 2001.

ZDROJ

 

Sdílet: