12. 8. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Big Phare a média vlastní stejní podezřelí lidé, kteří zosnovali podvodnou pandemii

( GreatReject.org ) – Co mají noviny The New York Times  a mnohé další média hlavního proudu společné s Big Pharmou?

Odpověď: Většinou je vlastní investiční fondy BlackRock a Vanguard Group, dva největší správci aktiv na světě. Navíc se zdá, že tyto dvě společnosti vytvořily tajný monopol, který také vlastní skoro všechno, na co si jen pomyslíte.

Vysvětleno je to v následujícím videu v angličtině [1,2]:

“Akcie největších společností na světě vlastní stejní institucionální investoři. Navzájem se znají.

To znamená, že’konkurenčné’ značky, jako Coca-Cola a Pepsi-Cola, ve skutečnosti konkurenty vůbec nejsou, protože jejich akcie vlastní přesně tytéž investiční společnosti, investiční fondy, pojišťovny, banky a, v některých případech, vlády.

Menších investorů vlastní větší investoři. Těch zase vlastní ještě větší investoři. Na viditelném vrcholu této pyramidy jsou pouze dvě společnosti, jejichž jména často vídáme … Jsou to Vanguard a BlackRock.

Moc těchto dvou společností je nepředstavitelná. Nejenže vlastní velký podíl akcií téměř všech velkých korporací, ale vlastní i akcie investorů do těch korporací. To jim poskytuje úplný monopol.

Agentura Bloomberg říká, že do roku 2028 budou mít tyto dvě společnosti investice spolu za 20 bilionů dolarů. To značí, že budou vlastnit téměř všechno.

Kdo je Vanguard?

Slovo “Vanguard” znamená “předvoj, přední postavení v armádě nebo flotile, jedoucí do války”, resp. “Vedoucí postavení v nějakém trendu či hnutí”.

Oba významy jsou příhodnými popisy tohoto globálního monstra, vlastněného globalisté, prosazujícími Velký reset , který je ve svém jádru přesunem bohatství a vlastnictví z rukou mnohých do rukou velmi malého počtu lidí, uvádí stránka Mercola.com.

Zajímavé je, že k březnu 2021 je Vanguard největším akcionářem. (3, 4). Navíc má samotný Vanguard “jedinečnou” korporátní strukturu, díky které je těžší zjistit jeho skutečné vlastnictví.

Je vlastněný svými různými fondy, které zase vlastní akcionáři. Kromě těchto akcionářů nemá žádných investorů zvenčí a není veřejně obchodovaný. (5) Jak je ukázáno ve videu: (6, 7)

“Elite, která Vanguard vlastní, se očividně nelíbí poutat na sebe pozornost, nemůže se však samozřejmě ukrýt před těmi, kteří jsou ochotni hledat.

Zprávy Oxamu a Bloombergu říkají, že 1% světa vlastní společně více peněz, než zbývajících 99%. A co je ještě horší, Oxam říká, že tomuto 1% šlo 82% všech peněz, vydělaných v roce 2017.

Jinými slovy, tyto dvě investiční společnosti Vanguard a BlackRock, mají monopol v každém průmyslu na světě a ty jsou zase vlastněné nejbohatšími rodinami světa, z nichž některé jsou členové královských rodin a byly velmi bohaté ještě před průmyslovou revolucí. “

Přestože podrobné přezkoumání všech fondů Vanguard pro identifikaci individuálních akcionářů a tím i vlastníků Vanguard by vyžadovalo čas, rychlý pohled naznačuje, že dvěma z těch akcionářů jsou Rothschild Investment Corp. (8) a Edmond De Rothschild Holding. (9)

Při dalším čtení mějte na paměti jméno Rothschild, protože se znovu objeví později.

Výše uvedené video uvádí jako vlastníků společnosti Vanguard i italskou rodinu Orsiniovcov, americkou rodinu Bushových, britskou královskou rodinu, rodiny Du Pontovcov, Morganových, Vanderbiltovcov a Rockefellerů.

Big Phare vlastní BlackRock a Vanguard

Podle Simply Wall Street byly k únoru 2020 BlackRock a Vanguard dvěma největšími akcionáři v GlaxoSmithKline, se 7%, resp. 3,5% akcií. (10)

Ve Pfizer je vztah vlastnictví obrácen, největším investorem je Vanguard a BlackRock druhým největším akcionářem. (11)

V následující tabulce můžete vidět 10 největších vlastníků firmy Pfizer:

Mějte na paměti, že vlastnictví se může kdykoliv měnit, neboť společnosti kupují a prodávají pravidelně, a tak se nedržte procent.

Podstatou je, že BlackRock a Vanguard, individuálně a spolu, vlastní v daném čase dost akcií na to, aby se dalo říci, že lehce vlastní Big Phare, i centralizované staré média – a mnohem více.

Proč je to důležité?

Důležité je to proto, že farmaceutické společnosti řídí reakce na COVID-19 – z nichž všechny zatím spíše ohrožovaly, než optimalizovali veřejné zdraví – a mainstreamová média byly ochotnými komplici v šíření jejich propagandy, lživého oficiálního narativní, který vedl, a stále vede, k zbloudění veřejnosti, vštěpujícího strach na základě lží.

Abychom měli nějakou šanci tuto situaci napravit, musíme pochopit, kdo jsou protagonisté, odkud přicházejí škodlivé příkazy a proč se vůbec tyto lživé narativní vytvářejí.

Jak bylo v prosinci 2020 uvedeny v  Global Justice Now  ve zprávě 12 “Děsivá historie Big Pharmy”, my prostě nemůžeme dovolit farmaceutickým společnostem – “které mají dlouhou historii upřednostňování společných zisků před zdravím lidí” – pokračovat v diktování reakce na COVID-19.

Ve zprávě hovoří o hanebné historii sedmi největších farmaceutických společností světa, které nyní vyvíjejí a vyrábějí léky a na genech založené “vakcíny” proti COVID-19, zatímco mainstreamová média pomáhali potlačovat informace o snadno dostupných starších lécích, u kterých bylo prokázáno, že mají proti infekci vysoký stupeň účinnosti.

BlackRock a Vanguard vlastní média

Co se týče The New York Times , k květnu 2021 je BlackRock druhým největším akcionářem, s podílem 7,43% celkových akcií, těsně za skupinou Vanguard, která vlastní největší podíl (8,11%). (13, 14)

Kromě The New York Times jsou Vanguard a BlackRock také největšími vlastníky společností Time Warner, Comcast, Disney a News Corp., čtyř ze šesti mediálních společností, které kontrolují více než 90% mediální krajiny v USA. (15,16)

Pochopitelně, když vlastníte tolik zpravodajských zdrojů, můžete prostřednictvím pečlivě dirigování a organizované propagandy, převlečený za žurnalistiku, ovládat celé národy.

Na tomto obrázku si můžete prohlédnout vlastnickou štrukútu nejvýznamnějších médií:

Pokud se vám už kroutí hlava, nejste jediní. Je těžké lineárně popsat kruhové a úzce propletené vztahy. Svět společného vlastnictví je spletitý a zdá se, že každý v něm do jisté míry vlastní každého.

Hlavním poselstvím však je, že dvě společnosti o hlavu vyčnívají nad všemi ostatními a jsou jimi BlackRock a Vanguard. Společně tvoří skrytý monopol globálního vlastnictví akcií a přes svůj vliv na naše centralizované média mají moc manipulovat a řídit většinu světové ekonomiky a událostí a to, jak to celé svět vidí.

Jelikož BlackRock v roce 2018 oznámil, že od společností, do nichž investuje, má “společenské očekávání”, (17) nelze přehlédnout jeho potenciální roli ústředního centra Velkého resetu a plánu ” vybudujme znovu lépe “.

Přidejte k tomu informace, že “vlastnictvím akcií v konkurujících si společnostech ničí konkurenci” a “úzkou spoluprací s regulátory stírají hranice mezi soukromým kapitálem a vládními záležitostmi”.

Teď už nebude těžké vidět, jak by BlackRock / Vanguard a jejich globalistickí vlastníci mohli být schopni dopomoci k Velkému resetu a takzvané “zelené” revoluci, obou tvořících součást téhož úkladného plánu na krádež akcií.

BlackRock a Vanguard vlastní svět

Toto tvrzení se stává ještě jasnějším, když si uvědomíte, že vliv této dvojice se neomezuje jen na Big PHARE a média.

Důležité je, že BlackRock také úzce spolupracuje s centrálními bankami na celém světě, včetně Federálního rezervního systému USA, který je privátní, nikoliv federální entitou. (18, 19) BlackRock půjčuje peníze centrální bance, působí jako poradce a vyvíjí její software. (20)

BlackRock a Vanguard také vlastní dlouhý seznam dalších společností, jako jsou Microsoft, Apple, Amazon, Facebook a Alphabet Inc. (Vlastník Google). (21)

Jak vidět z níže uvedeného grafu vlastnické sítě Blackrock a VANGUARD, (22), který se dá najít v článku z roku 2017 v  The Conversation nazvaném “Tyto tři firmy vlastněné korporátní Ameriku”, vyjmenovat je všechny by bylo téměř nemožné.

Celkově vlastní BlackRock a Vanguard okolo 1600 amerických společností, které měly v roce 2015 celkové tržby 9,1 bilionu dolarů. Když k nim přidáte State Street, třetího největšího vlastníka na světě, jejich vlastnictví celkem obsahuje téměř 90% všech společností indexu S & P 500. (23)

Pro zmapování přesahujícího vlivu Blackrock a Vanguard na globální trh si určitě podívejte 45-minutové video v úvodu tohoto článku. Poskytuje široký přehled o skryté síti monopolu společností Vanguard a BlackRock a jejich role ve Velkém resetu.

Druhé, mnohem kratší video níže, nabízí bližší pohled na tyto informace:

Jak můžeme spojovat BlackRock, resp. Vanguard – a globalistické rodiny, které je vlastní – s Velkým resetem?

Při zamezení veřejného přístupu se musíme prozkoumáno vztahem mezi těmito kolosálními globalistickými korporacemi a vlivu, který přes tyto vztahy dokážou uplatňovat.

Jak uvedl Lew Rockwell: (24)

“Pokud Lynn Foresterová de Rothschildovy chce, aby se Spojené státy staly státem jedné strany (podobně jako Čína) a nechce, aby byly v USA schváleny zákony o hlasovacích právech, aby mohli být pro dosažení toho cíle páchané další volební podvody, co udělá?

Uspořádá konferenci s účastí 100 nejvýznamnějších generálních ředitelů světa a řekne jim, aby veřejně odsoudili přijetí protikorupčního zákona, známého jako zákon “Jima Crowa”, státem Georgia.

Zároveň nařídí svým věrným generálním ředitelem stát Georgia bojkotovat, jak jsme viděli u Coca-Coly a baseballové Major League, ba dokonce i u hollywoodské hvězdy Willa Smithe.

Na této konferenčním zkoušce vidíme stíny Velkého resetu, Agendy 2030, Nového světového pořádku, OSN, takových jako Klaus Schwab [zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra] chcejúcich zajistit, aby do roku 2030 již Zemi nesužovaly chudoba, hlad, znečištění ovzduší, nemoci .

Pro dosažení toho OSN chce, aby se daně západních zemí distribuovaly elitními megakorporace, pro vytvoření zcela nové společnosti. OSN je přesvědčena, že pro tento projekt potřebujeme světovou vládu – jmenovitě samotnou OSN. “

Závěr

Jak jsem popsal v mnoha procházejících článcích, zdá se být zcela jasné, že pandemie COVID-19 byla zinscenovaná kvůli nastolení tohoto Nového světového řádu – Velkého resetu – a 45-minutové video na začátku článku dobře vysvětluje, jak to bylo provedeno.

A v jádru toho všeho, v “jádru”, kam proudí všechno bohatství světa, nacházíme spoočnosti BlackRock a Vanguard.

Zdroje a odkazy:

Článek byl převzat ze stánky: greatreject.org

 

Sdílet: