27. 5. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

ZJIŠTĚNÉ STATISTICKÉ PODVODY: Podle oficiálních údajů je 80% úmrtí na Covid-19 očkovaných!

Oficiální zpráva o Covid-19 vydaná organizací Public Health Scotland (PHS) 8. září 2021 odhaluje trik používaný k zakrytí smrtelných vedlejších účinků experimentální terapie mRNA ( očkování proti koroně). Skvělá analýza Expose odhalila podvod:

Tabulka 17 zprávy o veřejném zdraví Skotska (PHS) ukazuje počet úmrtí v důsledku statusu očkování. Ale místo toho, aby mapovali data týden co týden, jak to bylo u počtu případů a hospitalizací, místo toho počítali úmrtí až do 29. prosince. Výsledkem bylo, že úmrtí, která byla zaznamenána na vrcholu údajné druhé vlny, kdy pouze 9% populace dostalo jednu dávku a 0,1% populace bylo plně očkováno, byla smíchána s těmi, které jsou v současné době zaznamenány. Tento statistický trik budí dojem, že drtivá většina současných úmrtí na Covid-19 je neočkovaná.

Výše uvedená tabulka je ze zprávy o veřejném zdraví Skotska , která byla zveřejněna dne 18. srpna 2021, a ukazuje, že úmrtí z Covid-19 po očkování v období od 29. prosince 2020 a do 5. srpna 2021. Jak vidíte, to dává reprezentativní dojem, že experimentální vakcína mRNA neuvěřitelně přispívají k prevenci úmrtí na Covid-19.

Tabulka 17 zprávy PHS ze dne 8. září 2021 odhaluje podvod, protože ukazuje, že mezi 29. prosincem a 26. srpnem bylo 3 102 úmrtí u neočkované populace, 279 úmrtí u částečně očkované populace a 298 úmrtí u plně očkované populace. V případě neočkovaných bylo přidáno pouze 25, přičemž počet očkovaných stoupl o 98 .

Skutečný počet úmrtí podle stavu očkování mezi 5. srpnem 2021 a 26. srpnem 2021 je tedy následující:

  • Neočkovaná populace – 25 úmrtí

  • Částečně očkovaná populace – 6 úmrtí

  • Plně očkovaná populace – 92 úmrtí

To znamená, že pouze 20% údajných úmrtí na Covid-19 za celý srpen pocházelo z neočkované populace, zatímco 75% úmrtí bylo plně očkováno. Když někdo přičte částečně očkované úmrtí k plně očkovaným, zjistí, že v srpnu lze dokonce 80% úmrtí připsat očkované populaci!

Následující studie CDC , ve které byly hospitalizace a úmrtí do 14 dnů od podání smrtící injekce vážně považovány za neočkované do 14 dnů od podání smrtící injekce, dokazuje, že úřady podporující očkování lžou a podvádějí.

Sečteno a podtrženo: Pokud úřady podvádějí a média s tím souhlasí, může dojít k hromadnému ničení lidského života, aniž by si to veřejnost uvědomovala. Svědčí o tom fakt, že právě ti, kteří na to poukazují, jsou z veřejného diskurzu postupně vyloučeni!

Sdílet: