8. 8. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Sporný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci zavražděného Litviněnka

Evropský soud pro lidská práva odsoudil Rusko k zaplacení odškodného za vraždu bývalého agenta ruské tajné služby Litviněnka. Otázkou je, zda je Soudní dvůr vůbec oprávněn takové případy posuzovat.

Nejde o otázku viny za vraždu Alexandra Litvinenka, který zemřel na otravu poloniem ve Velké Británii v roce 2006. Vyšetřování případu není dodnes oficiálně ukončeno, i když média vždy budí dojem, že bylo prokázáno, že za incidentem stojí Rusko. Ale i kdyby bylo vyšetřování uzavřeno, tak ani uzavřené vyšetřování neznamená důkaz viny, o tom mohou rozhodnout jen soudy.

Tento formální právní úvod byl nezbytný, protože tento problém je při rozhodování ESPL hlavní otázkou.

Verdikt proti Rusku

Evropský soud pro lidská práva nařídil Rusku zaplatit odškodné vdově po Litviněnkovi :

“Evropský soud pro lidská práva považuje Rusko za odpovědné za vraždu ex-agenta Alexandra Litviněnka v Londýně v roce 2006. Dva muži, kteří otrávili Litviněnka radioaktivním poloniem 210, podle všeho jednali jménem ruských úřadů nebo pod jejich kontrolou, uvedl štrasburský soud. Protože Rusko odmítá sdílet interní vyšetřovací dokumenty, které by mohly ukazovat opak, je atentát na Litviněnka připisován Rusku. “

Soud vynesl rozsudek, protože muži, kteří otrávili Litviněnka, by měli (jejichž vina nebyla prokázána), zřejmě jednat jménem Ruska. Podle právního názoru existuje příliš mnoho spojovacích indicií na to, abychom mohli na tomto základě učinit úsudek :

“Jak soud oznámil, toto je známé jako důkaz prima facie. To umožňuje vyvodit závěry od prokázaných faktů ke skutečnostem, které je stále třeba prokázat, ale bez přímých důkazů. “

Evropský soud pro lidská práva tedy rozhoduje, aniž by měl jakékoli důkazy. To funguje v trestních věcech, že existují nepřímé procesní důkazy, ale Evropský soud pro lidská práva není soudem, který rozhoduje v trestních věcech.

Úkoly Evropského soudu pro lidská práva

Evropský soud pro lidská práva má za úkol sledovat, zda signatářské státy dodržují Evropskou úmluvu o lidských právech a její rozsudky a sankce jsou pro smluvní státy závazné. Jde však o kontrolu například toho, zda je soudní případ ve státě v souladu s úmluvou o lidských právech, nebo zda jsou v souladu s podmínkami vazby, nebo zda jsou v souladu s přijatými zákony a podobně. Soudní dvůr může také rozhodnout o soudních rozhodnutích členských států.

Evropský soud pro lidská práva ale nedělá vlastní trestní řízení a objasňování otázky viny. Prověřuje dokončená řízení (také v trestních věcech), ale žádné takové řízení nevede.

Rozsudek je proto nejen sporný kvůli objektivnímu nedostatku důkazů, ale je třeba si také položit otázku, zda takový rozsudek vůbec spadá do pravomoci Soudního dvora. Podle nás tomu tak není, ale třeba nás nějaký evropský právník poučí!.

Právo žít

Nejdůležitější lidské právo je právo na život:

„Rusko navíc porušilo právo na život, které je zakotveno v Evropské úmluvě o lidských právech.“

Toto prohlášení je sugestivní, protože vina Ruska nebyla prokázána.Ale i kdyby se to prokázalo, pamatujeme si: V roce 2009 nařídil německý plukovník bombový útok na cisternový vůz v Afghánistánu, při kterém bylo zavražděno přes 100 civilistů. Pozůstalí žalovali Německo, protože Německo vyšetřování zastavilo, a tedy podle jejich názoru případ dostatečně nevyšetřilo. Evropský soudní dvůr tuto žalobu na Německo zamítl .

Zdá se to jen tak, nebo je možné, že Evropský soudní dvůr není objektivní? Útok na cisternový vůz byl nepochybně omyl, 100 lidí zemřelo a Bundeswehr, tedy německý stát, to nepochybně způsobil. Soud ale Německu neuloží žádný trest, pošle Afghánce domů a řekne, že Německo poskytlo dostatečné informace.

V případě Litviněnka se naopak ani neprokáže, kdo muže zavraždil, ale Rusko má údajně zaplatit 100 000 eur jako odškodné.

Evropský soudní dvůr

Každý ze 47 signatářských států Evropské úmluvy o lidských právech posílá soudce k Soudnímu dvoru. Jelikož smluvními státy jsou téměř všichni členové EU a NATO, většina u Soudního dvora je zřejmá.

Pokud by soud nebyl zpolitizován, mohlo by to být jedno. Ale zpolitizován je, jak ukázal nedávný rozsudek o Navalném, ve kterém soud také rozhodl nad rámec své jurisdikce, podrobnosti najdete zde .

Před rokem navíc studie ukázala, že téměř každý čtvrtý soudce u Evropského soudu pro lidská práva je  úzce spojen s kontroverzním americkým miliardářem Sorosem a že tito soudci poté vydávají rozsudky, které ovlivňují nevládní organizace řízení Sorosem, pro které dříve soudci pracovali. Studii jsme zkontrolovali a nenašli jsme v ní žádné chyby. Vyzýváme všechny, aby udělali to samé, článek včetně odkazu na studii najdete zde .

Evropský soudní dvůr je součástí smlouvy, která rovněž tvoří základ pro Radu Evropy (nezaměňovat s Evropskou radou EU). A na Radě Evropy jste mohli velmi jasně vidět, jak již tento konstrukt, vlastně zamýšlený jako nestranický systém, už zpolitizovaný je. Většina západních států odebrala v Radě Evropy na roky  hlasovací práva  Rusku a vrátila je Rusku pouze tehdy, když Rusko pohrozilo vystoupením z organizace . To by také znamenalo, že Evropský soud pro lidská práva již nemá jurisdikci nad Ruskem.

Západ svou většinou hlasů stále více proměňuje nestranické organizace a instituce v nástroje své politiky. Viděli jsme to v OBSE a také v OPCW , v obou případech bez dobrých výsledků. Člověk si klade otázku, zda chce Západ také zničit poslední nestranické mezinárodní struktury, jejichž úkolem bylo původně zprostředkování řešeních v krizích. Dnes však tyto struktury živí politické krize.

-esf-

 

 

Sdílet: