29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín

Přátele, během minulého týdne jsem obdržel zcela alarmující informace, které se úzce vážou k problematice vakcinace proti onemocnění C-19. V dnešním článku se budeme zabývat situací, která právě probíhá v Izraeli. Údaje a citace obsažené v tomto článku vycházejí z reportu Izraelského lidového výboru, který je a-politickým sdružením lékařů, epidemiologů, právníků, kriminalistů a členů izraelské Akademie věd.

Jelikož tento report obsahuje velké množství informací (36 stránek formátu A4), tak zde budou uvedeny jen zásadní výňatky. Pokud by měl někdo z Vás zájem prostudovat si celkový obsah tohoto reportu, tak zde nalezne link pro jeho stažení (Izraelský lidový výbor – report). Závěrem bych Vás rád upozornil, že v originále tohoto reportu můžete také nalézt detailní grafy a tabulky, které se vztahují k post-vakcinačním syndromům a úmrtím spojených s aplikací vakcín proti onemocněním C-19. Přátelé, pokud po prostudování tohoto reportu budete mít pocit, že informace v něm obsažené mohou zásadně pomoci vaším blízkým a přátelům, tak prosím sdílejte odkaz na tento článek na sociálních sítích, nebo prostřednictvím odkazu zaslaného pomocí vašeho emailu. Informovat můžete také např. zástupce České vakcinologické společnosti a to jmenovitě p. Prymulu a p. Chlíbka. Žádejte od nich konkrétní písemné vyjádření ke skutečnostem, které jsou v tomto reportu uvedeny. Informovat můžete také své pediatry, obvodní lékaře, senátory a poslance Parlamentu ČR a členy zdravotního výboru Poslanecké sněmovny ČR. S pozdravem a přáním příjemného dne Vás zdraví Jan B.

Izraelský lidový výbor – report (květen 2021)

Tímto objasňujeme, že Izraelský lidový výbor je nezávislou organizací, která se opírá o veřejně dostupné informace z oficiálních publikací, sociálních sítí a zejména z mnoha dalších zdrojů a zpráv, které přicházejí přímo od jednotlivců na naše webové stránky. Informace byly ověřeny členy výboru, aby se předešlo nepravdivým, vyvráceným a chybným údajům.

Zatímco izraelský premiér a vysocí úředníci izraelského ministerstva zdravotnictví se chlubí tím, že Izrael slouží jako celosvětový vzor pro celostátní očkování, a zatímco se chlubí, že si nás společnost Pfizer vybrala jako experimentální zemi díky vyspělým technologickým systémům našich zdravotnických zařízení (HMO), tak stát systematicky vypnul veškerý monitoring a sledování zdravotnických zařízení, které jsou určeny k identifikaci a upozornění na nežádoucí účinky po očkování, které se vyskytují u očkovaných osob proti onemocnění C-19. Toto nezodpovědné chování izraelského ministerstva zdravotnictví, které probíhalo během masové operace poskytující experimentální léčbu milionům lidí, vedlo k bezprecedentní záplavě tisíců hlášení o závažných nežádoucích účincích po očkování a to především na sociálních sítích, což je zřejmě jediné fórum, které stále umožňuje, aby zde lidé mohli sdílet své zkušenosti. Je překvapivé, že takto rozšířený fenomén se nedočkal žádného mediálního pokrytí, a ani pozornosti veřejných činitelů.

Mechanismy umlčování izraelského zdravotnického systému, pokud jde o nežádoucí účinky spojené s vakcínou proti onemocnění C-19, a popírání jejich závažnosti a znepokojivého rozsahu, v kombinaci se skutečností, že mainstreamová média v Izraeli ignorovala nežádoucí účinky a vyhýbala se jejich informování, vytvořily situaci, kdy si izraelská veřejnost téměř vůbec neuvědomuje existenci, povahu a závažnost nežádoucích účinků, které se po tomto očkování objevují. Tato nejasnost, která panuje mezi izraelskou veřejností v souvislosti s nežádoucími účinky souvisejícími s očkováním, brání občanům získat veškeré informace které potřebují k tomu, aby mohli učinit vyvážené a zodpovědné rozhodnutí o očkování.

Z našeho vyšetřování vyplynul znepokojivý obraz vysokého počtu závažných případů, které se vyskytly v souvislosti s očkováním proti onemocnění C-19, a to i u mladých lidí. Mnoho nežádoucích účinků je život ohrožujících a bohužel velké procento z nich skončilo úmrtím. Nepochopitelná propast mezi existující realitou a informacemi zveřejněnými izraelským ministerstvem zdravotnictví a izraelskými sdělovacími prostředky, vyvolává obavy z nebezpečného klamání nejen izraelských občanů, ale i veřejnosti a občanů celého světa, kteří Izrael považují za výzkumnou laboratoř společnosti Pfizer.

Takovéto klamání, ať už z nedbalosti, nebo úmyslné, by mohlo způsobit další poškození lidem na celém světě. V této zprávě chceme izraelské vládě a vládám na celém světě vzkázat:

Nedostatek informovanosti a transparentnosti může zabít mnoho lidí. Podvody a zatajování faktů, mohou u lidí vést k celoživotním postižením a ztrátám na životech. Odstraňte veškeré utajování, snažte se vytvořit transparentní a kontrolovatelné mechanismy pro podávání informací. Díky tomu může dojít k záchraně životů a zabránění dalších škod způsobených očkováním, které má v konečném výsledku chránit životy občanů.

A než se pustíme do hloubky, zde jsou naše hlavní zjištění:

Obdrželi jsme 330 hlášení o úmrtích, ke kterým došlo v krátké době po očkování (90 % do 10 dnů po očkování). 64 % z nich jsou muži. Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví je to ale pouze 45 úmrtí.

Podle údajů Centrálního statistického úřadu (CBS) z ledna až března roku 2021, a to uprostřed očkovací kampaně, došlo v Izraeli k 18% zvýšení celkové úmrtnosti ve srovnání s průměrnou tříměsíční úmrtnost v předchozím roce ve státě Izrael. Ve skutečnosti období leden-březen 2021 je nejsmrtelnější v posledním desetiletí s nejvyšší celkovou úmrtností ve srovnání s odpovídajícími měsíci za posledních 10 let. Ve věkové skupině 20–29 let je nárůst celkové úmrtnosti ještě dramatičtější. V tomto období (leden-březen 2021), došlo k nárůstu o 30% celkové úmrtnost ve srovnání s průměrnou tříměsíční úmrtností v roce 2020.

Statistická analýza údajů z CBS v kombinaci s informacemi z ministerstva zdravotnictví vede k závěru, že úmrtnost mezi očkovanými se odhaduje na 1:3000. (1:18000 pro věk 20-49 let, 1:5000 pro věk 50-69 let, 1:1100 pro věk 70+). Podle tohoto odhadu, je možné konstatovat, že počet úmrtí v Izraeli, ke kterým došlo v krátkém období po očkování, činí v současné době přibližně 1600-1700 osob. Existuje vysoká korelace mezi počtem očkovaných osob za den a počtem zemřelých. Úmrtí za den v rozmezí do 10 dnů po očkování, a to ve všech věkových skupinách. Ve věku 20-49 let – a od data očkování do úmrtí; ve věku 70 let a více – 3 dny od data očkování do úmrtí.

Riziko úmrtí po druhém očkování je vyšší než riziko úmrtí po prvním očkování.

Do data zveřejnění tohoto reportu bylo hlášeno celkem 2646 nežádoucích účinků. Izraelskému lidovému výboru přicházejí stále nová hlášení. Tato hlášení ukazují na poškození téměř všech systémů v lidském těle.  Upozorňují také na nepochopitelnou propast mezi oficiálními zprávami izraelských médií a tím, co se ve skutečnosti děje. Žijeme v situaci „dvou světů“. Neschopnost novinářů identifikovat a informovat o tom co se děje, je naprosto klíčová. Je tu zcela popřena informace z reálného života občanů.

V naší analýze jsme zjistili poměrně vysokou míru poškození souvisejících se srdcem. 25 % všech případů srdečních příhod se vyskytlo u lidí mladších 40 let, přičemž nejčastější diagnózou v těchto případech byla myokarditida nebo perikarditida. Kromě toho byl zjištěn vysoký výskyt masivního vaginálního krvácení u žen, neurologických a kožních poškození (* údaje ČR – SÚKL / dušnost, bolest na hrudi, otok nebo bolesti nohou, přetrvávající bolesti břicha, silné nebo přetrvávající bolesti hlavy, rozmazané vidění, zmatení, celkové křeče nebo vznik modřin či tečkovitých skvrn (petechie) jinde než v místě vpichu).

Je třeba poznamenat, že značný počet hlášených nežádoucích účinků souvisí přímo nebo s koagulopatií (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, potraty, narušení průtoku krve do krevního řečiště, končetin, plicní embolie). Hlášení nežádoucích účinků z nemocnic a klinik HMO je velmi nízké a existuje tendence k diagnostickému zkreslení, které vylučuje možnost souvislosti mezi nežádoucími účinky očkování proti C-19 a léčbou pacientů s onemocněním C-19. Pravděpodobně existuje mnoho tisíc nenahlášených případů. Dostáváme stále větší počet hlášení o tomto jevu od zdravotnického personálu v nemocnicích. Obecný dojem je následující, že se nemocnice zřejmě potýkají s chaosem a zmatkem, pokud jde o způsob, jak se vypořádat s narůstajícím počtem pacientů poškozených vakcínami a zároveň je udržet mimo evidenci. Mnoho lékařů na pohotovostech dnes začíná své anamnestické šetření otázkou: “Kdy jste byl/a očkován/a?”, přesto o tom do propouštěcích listů nic nepíší.

Zdá se, že obecná politika týkající se nežádoucích účinků je “příliš ochranářská” vůči myšlence pokračovat v očkování (tzv. očkování za každou cenu). Místo toho lékaři, nemocnice a média mluví jedním hlasem, který říká: “Nemá to nic společného s vakcínou, a to do doby, dokud se to zcela neprokáže“. To je samozřejmě jen kouřová clona, jejímž cílem je zabránit odhalení pravdy, což ničí podstatné základy diferenciální diagnostiky a lékařské vědy, potažmo medicíny založené na brainstormingu, a jejímž důsledkem je rozpad normální a vědecké medicíny.

Ve světle rozsahu a závažnosti nežádoucích účinků po očkování, jichž jsme svědky, bychom chtěli a rádi vyjádřili jednoznačné stanovisko výboru, že očkování dětí je nebezpečné a zároveň postrádá jakýkoli lékařský základ. Může vést k nežádoucím účinkům, podobným těm, které byly pozorovány u dospělých (včetně mladistvých od 16 let věku), které mohou vést k úmrtí zcela zdravých dětí. Výbor je přesvědčen o tom, že záměr očkovat děti, a tím je vystavit nebezpečí a zároveň ohrozit jejich budoucí vývoj, nemá žádné lékařské opodstatnění, neboť C-19 děti vůbec neohrožuje.

Ještě nikdy žádná vakcína nezranila tolik lidí! Americký systém VAERS odhalil 3409 hlášení o úmrtí mezi očkovanými osobami ve Spojených státech za první 4 měsíce roku 2021. Tento údaj odráží 1000% nárůst oproti ročnímu průměru, který činil 108 hlášení o úmrtí po očkování za rok, zatímco rozdíl v míře proočkovanosti (ve srovnání s chřipkovým očkováním) činí méně než 40 %. Jinými slovy, více úmrtí po očkování bylo zaznamenáno v systému VAERS během jediné očkovací kampaně, než v důsledku všech ostatních vakcín dohromady v průběhu předchozích třech desetiletích. Viz následující graf (PDF dokument – Izraelský lidový výbor – report).

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a podrobné informace, které zde byly vyřčeny, navrhujeme aby:

“Jakákoliv aplikace nových léků a vakcín pro hromadné užívání bez dostatečné znalosti možných nežádoucích účinků, byla nejprve podrobena detailním klinickým testům, které probíhají v řádu několika let. Toto je jediný způsob, jak získat skutečné informace a zajistit maximální bezpečnostní dohled, aby nelékařské motivy neměly vliv na proces hodnocení bezpečnosti a skutečné povahy tohoto léku a jeho vlivu na lidi.”

Odkaz na kompletní PDF soubor – Izraelský lidový výbor – report

Oficiální stránky Izraelského lidového výboru – The Israeli People’s Committee

ZDROJ

 

Sdílet: