6. 7. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Slovenské zařízení pro seniory řeší záhadu, polovina klientů je nakažená koronavirem, dva již zemřeli, ale přitom všichni jsou očkovaní!

Slovenské zařízení pro seniory řeší záhadu, polovina klientů je nakažená koronavirem, dva již zemřeli, ale přitom všichni jsou očkovaní! Odkud to přišlo? Na neočkované totiž vinu za nákazu hodit už nejde! K čemu slouží vakcína, která na klinickém vzorku izolovaných klientů má jenom 50% účinnost a lidé i po vakcinaci umírají na novou nákazu? Očkovaní lidé si ve svých tělech a mezi sebou vyrábí mutace, kterými se vzájemně poté infikují, takže v izolovaných zařízeních jako jsou domovy důchodců se to projeví nejrychleji a nejprokazatelněji! Aeronet měl zase pravdu!

Čím více očkovaných, tím více nakažených. Přesně tak by se trefně dala charakterizovat situace na Slovensku. Náš pravidelný čtenář ze Slovenska nás do redakce upozornil na neuvěřitelnou tiskovou zprávu [1], kterou přinesl slovenský deník Pravda. V Kosmatci, ve specializovaném zařízení pro seniory s duševním onemocněním a demencí v obci Ubľa v okrese Snina, má polovina klientů potvrzený COVID-19 a šest členů personálu je rovněž pozitivních.

Od 3. září, kdy zaznamenali první pozitivní nález, jim už zemřeli dva klienti. Všichni přitom byli očkovaní, a to jak klienti, tak i personál. Vedení zařízení je v šoku a nechápe, jak se nákaza dovnitř mohla dostat. Návštěvy totiž probíhají venku, na vzduchu, a pouze pro očkované a testované návštěvy. V zařízení je celkem 18 klientů a 9 jich je znovu nakažených. To znamená, že 50% očkovaných klientů v pečovatelském zařízení se nakazilo, a to přesto, že měli být chránění dvěma dávkami vakcíny.

Očkování seniorů v domovech důchodců. Ilustrační foto.

Znovu zde máme možnost vidět příklad klinické statistiky. V zařízení s celkem 18 klienty jich 9 znovu onemocní na nemoc, proti které jsou přitom plně očkováni. Ze statistického hlediska v tomto zařízení tak má vakcína Pfizer Comirnaty 500 pouze 50% účinnost. Jenže, to má daleko horší důsledky. Klienti se nakazili v izolovaném prostředí, kdy nepřichází do styku s veřejnou populací, ale pouze s personálem, který je očkovaný, a pouze s rodinnými příslušníky, kteří jsou rovněž očkovaní a testovaní.

Z empirického hlediska je tohle obrovský průser pro společnost Pfizer. V tomto případě totiž není možné nákazu seniorů dávat za vinu neočkovaným osobám ve slovenské populaci, protože tito klienti zmíněné zařízení nikdy neopouští a nechodí tzv. mezi lidi. Jediné osoby, které se s nimi stýkají, jsou přitom osoby očkované a testované. A to nikdo nemůže popřít. Tím je to dané.

Izolovaní očkovaní senioři s očkovaným personálem se přesto nakazili tak, že polovina jich je znovu nemocných… to nevymyslíš

A přesto se polovina očkovaných klientů nejen znovu nakazila, ale dva již dokonce zemřeli. Není proto divu, že vedení zařízení je v šoku a naprosto nechápe, co to má znamenat. Před několika týdny jsem zde na AEN publikoval článek o studii americké CDC, která odhalila [2], že skoro tři čtvrtiny všech nových případů nákazy Covid-19 tvoří plně očkované osoby se 2 dávkami. Další studie z Izraele ukázala [3], že neočkované osoby s přirozenými protilátkami mají až 13x vyšší odolnost před novou nákazou, než mají očkované osoby.

Ve všech těchto případech se ukázalo, že dochází k obrovským rozporům mezi proklamacemi Pfizeru o účinnosti vakcíny a skutečnými klinickými statistikami z nemocnic, ale i z dalších zařízení, jako jsou třeba domovy důchodců. Ve statistice platí princip rovného poměru, že v jakém poměru je účinek k malé části vzorku populace, takový je poměr účinku k celému vzorku populace. Představte si předvolební průzkum na vzorku 1054 respondentů. Průzkum, pokud není zfalšovaný, prefabrikovaný, cinknutý a na objednávku zmanažovaný, musí ukázat takový výsledek voleb, o jakém rozhodne 10 milionů voličů.

Vakcína Pfizer

A teď si představte, že máte izolovanou skupinu očkovaných osob, která ze statistického hlediska má neuvěřitelné atributy. Všechny osoby ve skupině jsou očkovány. Všechny osoby jsou izolovány v jednom zařízení. Osoby mají návštěvy jen očkovaných a testovaných osob, a návštěvy probíhají v exteriéru na zahradě. Ze statistického hlediska je pravděpodobnost nákazy kohokoliv z klientů limitně blízká nule, jestliže Pfizer tvrdí, že jeho vakcína má účinnost vyšší než 97% a tím pádem nelze očekávat to, k čemu došlo ve slovenském zařízení. Představte si, že v zařízení by místo seniorů byly malé děti, že by to byl dětský domov a všechny děti by byly v uplynulých měsících očkovány proti obrně. Uběhlo by pár měsíců a najednou by došlo k neuvěřitelné holomajzně.

V dětském domově byly všechny děti očkované proti obrně, ale přesto polovina z nich se nakazila obrnou a má strašné bolesti a zohyzděné končetiny… to by byl skandál, že?

Z celkem 19 dětí by jich 8 onemocnělo obrnou, v bolestech by křičely, ruce a nohy by se jim kroutily v křečích. Zaměstnanci by na to koukali a říkali by si, odkud to přišlo? Jak je možné, že… že vakcína na ty děti nefunguje a nechrání je? Ano, tak obrovský skandál by vedl k vyšetřování, k žalobě na farmaceutickou společnost, došlo by k zastavení očkování a celou věcí by se začaly zabývat vyšetřovací orgány. V případě nefunkčních vakcín proti Covid-19 je však ticho po pěšině.

Není potřeba dlouze uvažovat, odkud se senioři v Kosmatci nakazili. Nakazili se totiž mezi sebou, vzájemně, protože na to upozornila [4] nedávno šéfka CDC. Doslova uvedla, že vakcíny mRNA bohužel očkovaným osobám neposkytují bezinfekčnost, takže když dojde k izolaci očkovaných osob do jednoho zařízení, např. v domovech důchodců, tak si senioři vzájemně mezi sebou vyměňují viry. Jedná se o viral exchange proces, což je epidemiologický stav, kdy očkované osoby si po vakcinaci vytváří virulentní antigeny mezi sebou.

Model koronaviru

Ty nejsou přitom zachyceny imunitním systémem, takže očkovaná osoba antigeny roznáší, ale protože antigeny jsou součástí vakcinačního schématu mRNA šablony, tak viry neútočí na tělo hostitele, protože tělo tím získává rezistenci, tedy odolnost, ale nikoliv imunitu. Proto izolované skupiny očkovaných osob paradoxně jsou náchylnější k nákaze, protože přichází do styku jenom s osobami, které jsou virulentní po svém očkování. Paradoxně tak v izolovaném zařízení s očkovanými osobami je vyšší šance pro očkovaného člověka se nakazit, než v autobuse hromadné dopravy, v nákupním centru nebo v metru. V těchto místech totiž očkovaná osoba nebude vystavena tolika očkovaným a tudíž virulentním osobám. A přesně toto uváděla zmíněná studie CDC, že nová nákaza postihuje paradoxně ze tří čtvrtin hlavně plně očkované osoby.

Očkovaní lidé mají role inkubátorů a předávají si infekci antigenů s připojenými viry mezi sebou v rámci virové výměny a tím se vytváří mutace

Tady na AEN už několik měsíců informujeme, že hlavním zdrojem mutací jako je Delta jsou inkubátory těl očkovaných osob. Uvnitř těchto inkubátorů probíhají virové rekombinace, což je samotný základ mRNA vakcín. A zatímco vakcína by měla mít roli trenéra imunitního systému, aby se naučil vyhledávat a zabíjet viry dané podoby, tak namísto toho tato genová terapeutika na bázi mRNA provádí něco jiného. Vakcína vyrábí antigeny, které nejsou schopny vtáhnout zachycený virus do těla bílé krvinky, kde by mělo dojít k likvidaci viru, ale namísto toho antigen s virem cestuje po lidském těle. Níže ve videu šéfka CDC vysvětluje, že vakcíny mRNA neposkytují bezinfekčnost.

 

 

Abyste pochopili, co se děje, tak si to vysvětlíme. Imunita má správně dělat to, že poté, co je v těle detekován známý a již dříve poznaný a očmuchaný virus, tak imunitní systém dá povel k vypouštění antigenů proti tomuto viru. Antigeny jsou jako stíhačky, které vyhledají potulující se virus, zachytí jej a odtáhnou k nejbližší bílé krvince. Ta má za úkol antigen do sebe vtáhnout i s připojeným zachyceným virem a uvnitř bílé krvinky dojde k destrukci viru. Výsledkem takové operace je bezinfekčnost očkovaného člověka, protože antigeny postupně takto do bílých krvinek přivlečou všechny viry daného typu v těle, do posledního.

Jenže, vakcíny mRNA tohle nedělají. Z nějakého důvodu vytvořené antigeny sice virus zachytí, ale bílé krvinky je odmítnou do sebe vtáhnout k likvidaci. A teď to přijde. Virus spojený se stíhačkou, tedy s antigenem, není schopen dále infikovat daného člověka. Virus je imobilní, protože je spojen s antigenem. Jenže virus není zničen, pouze je díky spojení s antigenem imobilní. Takže očkovaná osoba vakcínou mRNA neonemocní, vypadá to, že má imunitu, ale ve skutečnosti nemá. Osoba má pouze rezistenci a navíc je pořád infekční. Osoba tak šíří tyto viry s napojenými antigeny ve svém okolí a teď si řekneme, co se stane v těle jiné očkované osoby, která tento antigen s připojeným virem vdechne. Začnou se totiž dít věci.

Očkovaný člověk je vůči vdechnutí viru s připojeným antigenem bez obrany, imunitní systém totiž nezakročí, protože virus je spojený s antigenem z vakcíny

V cizím organismu očkované osoby totiž imunitní systém zaregistruje virus s připojeným antigenem jako vlastní objekt a dojde ke spuštění imunitní odezvy. Antigeny se začnou snažit napojit se na virus i s cizím antigenem. V takovém okamžiku může nastat situace, kdy k jednomu viru se přichytí dva antigeny. Jeden pochází z těla této infikované očkované osoby a druhý z těla té předchozí očkované osoby, který tuto osobu nakazila.

Bílá krvinka akceptuje svůj antigen s virem, ale vtáhne do sebe i antigen vyrobený vakcínou mRNA v těle osoby, která tuto osobu infikovala. Uvnitř bílé krvinky potom dojde ke zhroucení funkce, protože dva antigeny ze dvou různých organismů bílá krvinka pochopí jako vlastní infekci a zastaví svoji činnost. Tím dojde k uvolnění viru z obou antigenů, virus převezme a obsadí bílou krvinku a začne se množit, přičemž rekombinuje svoji RNA s informací bílé krvinky. Vzniká rekombinantní virus, nový kmen, resp. mutace. A to všechno kvůli tomu, že vakcíny mRNA vyrábí zvláštní antigeny v očkovaných osobách, které bílé krvinky odmítají do sebe vtahovat.

Očkování seniorů v pečovatelském zařízení. Ilustrační foto

Výsledkem je paradoxní stav, kdy očkované osoby, pokud jsou často spolu v uzavřených prostorách, mají daleko vyšší šanci se nakazit rekombinantním virem, než mají neočkované osoby. Pokud očkovaná osoba nakazí tímto způsobem neočkovanou, dojde ke spuštění imunitní reakce a bílé krvinky odmítnou toto kombo antigenu a viru do sebe vtáhnout.

Namísto toho imunitní systém označí za virus i cizí antigen, který je od těla viru imunitním systémem odpojen a virus je převzat místními antigeny a vtáhnut do bílé krvinky k likvidaci. Neočkovaná osoba tak paradoxně proděláním nemoci získá velice silnou imunitu, a to dokonce i proti virům s antigeny z těl očkovaných osob, což pomáhá proti nákaze z okolí očkovaných lidí. Tohle jsou základní poznatky o těchto vakcínách, které by měli lidé znát. Proto není překvapením nic z toho, co se najednou dozvídáme, že v zařízení pro seniory je polovina lidí znovu nakažených a dva již zemřeli. Rezistence prostě není imunita.

-VK- Šéfredaktor AE News

Sdílet: