6. 7. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Kandidát na ministra zahraničí “vlastenecké” koalice Trikolora je židovský rabín Bohbot z Izraele. Uspořádá straníkům přednášku o vztahu Židů a gojů?

Údajně vlastenecké hnutí Trikolora jde do voleb v koalici TSS (neplést si se zkratkou Technické služby Sokolov) se Svobodnými a Soukromníky. Sestavila k tomu účelu i stínovou vládu. Osobnosti v ní jsou opravdu pozoruhodné. Ministrem zahraničí je David Bohbot (narozen v Haifě) nominovaný Svobodnými, který kromě obchodu se zbraněmi a vojenského výcviku (eufemisticky se tomu říká “bezpečnostní expert”) působí jako židovský rabín. Podle stránek židovského spolku Bnej Israel “ Držitel ortodoxní Hasmacha „Yore Yore“ od Rabanut Rašit.  Původem z Izraele, v Česku žije již přes 20 let. Žák slavného hlavního Chazan Beit Keneset Hagadol v Haifě, Rabbi Chayim Morgan a žák Beit Midrash Yosef”.

Zajímalo by mě, zda také svým spolustraníkům a podporovatelům gojům vysvětlil, co o vztahu Židů a gojimů říká talmud. Ono je to totiž z nějakého záhadného důvodu veřejnosti neznámé, ale židovský rabín to jistě ví. Proto mu trochu pomohu.

Podle Talmudu jsou Židé určeni jako vládci světa a gojim (všichni nežidé) mají pouze pozici otroků. (Gufo muthar kol chechen mamona – život nevěřících je v ruce tvé, stejně tak majetek ..)

„Duše nežidů jsou takové, jako mají hovada a dobytek a pocházejí od ďábla“ (Jakl. Chad.f.154. c 2 n 7 hesch)

„Osli jsou gojim“ (Berachoth 25b)

Židé mají vládnou všem národům:

„Tak jako jsou lidé nad zvířaty, tak jsou Židé nad všemi národy světa“ (Zeror f 101.2)

„Bůh dal Židům moc nad statky a krví všech národů“ (Seph.Jakl 3cp 25)

Podle talmudu si rovněž Žid může přivlastnit majetek nevěřícího.

„Nevěřící smí být okraden a smíš vůči němu lichvařit“ (Jad. Chas.4.9.1 a Raschik lev 19.11)

Talmud zakazuje, aby Žid poskytoval gojim/nevěřícím pomoc.

„Nemějte s nimi slitování, neboť stojí psáno…., (Deuter VII, 2)

„Neukažte jim milost, proto když vidíte Akum (někdy se používá místo Gojim pro nevěřící výraz Akum) v nesnázích, nebo se topí, nepomáhejte mu. Když je v nebezpečí smrti, nezachraňujte ho, ale není správné ho zabít vlastní ruko, například vhozením do studny, pokud s ním nejste ve válce (Hilkhoth Akum X, 1)

Gojim je Židům dovoleno podvádět, okrádat  a lhát jim (to mají mimochodem společného s muslimy a je pravděpodobné, že tuhle inspiraci čerpal Mohamed právě od Židů).

„Je dovoleno podvést gojim „ (Babha Kama 113b)

Žid má také možnost gojim oklamat a lhát, aby nad ním zvítězil u soudu. Jen musí dbát na to, aby jeho pletichy nevyšly najevo (Tr. Baba m.f.61.1a tr. Mezilla 13.2)

Žid má dokonce nařízeno gojim zabíjet.

„Zabij ty nejlepší z gojim, rozdrť hlavy nejlepších z hadů“ (Mech K14, 7, 27a)

Stejně tak má Žid zabít každého Žida, který by se dal pokřtít.

(Joreh. Deah. 158,1 Haga 2 a Tus Abodaz)

Oficálné vysvětlení z židovských kruhů dnes je, že to jsou archaické texty. Nicméně jsou to stále texty, které se v židovských ješivách studují a nikdo z rabínských autorit  jejich platnost nezpochybnil. O tom, že jsou pro Židy stále platné mohou čtenáře přesvědčit například výroky vrchního sefardského rabína Ovadia Josef z podzimu 2010.

Gójové se narodili jedině proto, aby sloužili nám. Jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají. K čemu jsou pohani potřební? Budou pracovat, orat a žnout. My budeme sedět jako páni a jíst.“

Vzhledem k tomu, že se jedná o úplně nejvyšší židovskou náboženskou autoritu nedávné minulosti, tak lze předpokládat, že se věřící Židé talmudem nadále plně řídí, včetně těch „kontroverzních“ pasáží“, byť ty nejsou oficiálně prezentovány nevěřícím(gojim) a jejich význam je oficiálně bagatelizován (tomu se říká kalech).

Rabín Bohbot tedy nepochybně kvalifikaci na ministra zahraničí má. V ideálním případě by se Česká Republika mohla stát odloučenou kolonií státu Izrael. Praha je tradiční centrum židovského mysticismu a okultismu a Golema zná každý.

Takhle si vážení čtenáři vlastenecké hnutí Trikolora představuje obranu národních zájmu. Ona to vlastně obrana národních zájmů je, ale izraelsko-židovských. Českých rozhodně ne!

Co si o podobné stínové vládě myslet? Je to jen neověřitelná hloupost vedení Trikolory, nebo se od počátku jedná o “řízené vlastenecké” hnutí, které má pouze rozložit skutečné vlastenecké pokusy o záchranu národa? Klasik by se asi zeptal, “co tím ten Pružinski vlastně sledoval”?

Joe Nowak, Chicago, USA

Poznámka redakce. Před časem redakci pan Bohbot v návaznosti na tento článek o zakládání jím řízené domobrany napsal, že talmud 80% Židů vůbec nezná a prý se jím nikdo neřídí. To naše předchozí kolegy udivilo a napsali tedy rabínovi Bohbotovi několik otázek ohledně talmudu a jeho závaznosti pro rabíny a židy obecně, bohužel jsme na ně do redakce dodnes neobdrželi odpověď. Pokud nám p. Bohbot nyní odpoví, tak jeho odpověď rádi zveřejníme! My se jiných názorů nebojíme.

Česká věc

 

Sdílet: