29. 5. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Otevřený dopis kanadských lékařů neočkovaným

Výzkumný pracovník OCLA Dr. Denis Rancourt a několik dalších kanadských akademiků napsali otevřený dopis na podporu těch, kteří se rozhodli nepřijmout vakcínu COVID-19.

Skupina zdůrazňuje dobrovolnou povahu této lékařské péče, stejně jako potřebu informovaného souhlasu a individuálního posouzení rizik a přínosů. Odmítají nátlak, který na ně vyvíjejí představitelé veřejného zdravotnictví, zpravodajství a sociální média i spoluobčané.

Kontrola nad naší tělesnou integritou může být konečnou hranicí boje za ochranu občanských svobod. Dopis si můžete přečíst níže nebo ve formátu PDF zde.

Otevřený dopis neočkovaným lidem

Nejste sami! K 28. červenci 2021 se 29 % Kanaďanů nenechalo očkovat vakcínou COVID-19 a dalších 14 % se nechalo očkovat jednou injekcí. V USA a v Evropské unii je plně očkována méně než polovina populace a dokonce i v Izraeli, “světové laboratoři” podle společnosti Pfizer, zůstává třetina lidí zcela neočkovaná. Politici a média zaujali jednotný postoj a obviňují neočkované z potíží, které nastaly po osmnácti měsících vyvolávání strachu a uzavírání. Je čas uvést věci na pravou míru.

Je zcela rozumné a legitimní říci “ne” nedostatečně testovaným vakcínám, pro které neexistují spolehlivé vědecké poznatky. Máte právo na to, abyste si zajistili péči o své tělo a odmítli lékařskou léčbu, pokud to uznáte za vhodné. Máte právo říci “ne” porušení své důstojnosti, integrity a tělesné autonomie. Je to vaše tělo a vy máte právo volby. Máte právo bojovat za své děti proti jejich hromadnému očkování ve škole.

Máte právo se ptát, zda je svobodný a informovaný souhlas za současných okolností vůbec možný. Dlouhodobé účinky nejsou známy. Transgenerační účinky nejsou známy. Deregulace přirozené imunity způsobená očkováním není známa. Potenciální škody nejsou známy, protože hlášení nežádoucích účinků je opožděné, neúplné a v různých jurisdikcích nejednotné.

Jste terčem útoků mainstreamových médií, vládních kampaní sociálního inženýrství, nespravedlivých pravidel a politik, kolaborujících zaměstnavatelů a sociálně-mediálního davu. Je vám říkáno, že problémem jste nyní vy a že svět se nemůže vrátit do normálu, pokud se nenecháte očkovat. Jste zákeřně obětními beránky propagandy a pod tlakem okolí. Pamatujte si; není s vámi nic v nepořádku.

Jste nepřesně obviňováni z toho, že jste továrnou na nové varianty viru SARS-CoV-2, ačkoli ve skutečnosti si podle předních vědců váš přirozený imunitní systém vytváří imunitu vůči více složkám viru. To podpoří vaši ochranu proti široké škále variant viru a zruší další šíření na kohokoli jiného.

Oprávněně požadujete nezávislé recenzované studie, které nejsou financovány nadnárodními farmaceutickými společnostmi. Všechny recenzované studie krátkodobé bezpečnosti a krátkodobé účinnosti byly financovány, organizovány, koordinovány a podporovány těmito výdělečnými společnostmi; a žádná z údajů ze studií nebyla zveřejněna nebo zpřístupněna výzkumníkům, kteří nepracují pro tyto společnosti.

Máte pravdu, když zpochybňujete předběžné výsledky studií s vakcínami. Deklarované vysoké hodnoty relativní účinnosti se opírají o malé počty slabě určených “infekcí”. Studie také nebyly slepé, kdy lidé, kteří podávali injekce, přiznaně věděli nebo mohli odvodit, zda podávají experimentální vakcínu nebo placebo. To není přijatelná vědecká metodika pro studie vakcín.

Máte pravdu ve svých výzvách k rozmanitosti vědeckých názorů. Stejně jako v přírodě potřebujeme polykulturu informací a jejich interpretací. A tu nyní nemáme. Rozhodnout se nebrat vakcínu znamená udržet prostor pro vznik rozumu, transparentnosti a odpovědnosti. Správně se ptáte: “Co bude následovat, když se vzdáme moci nad vlastním tělem?”.

Nenechte se zastrašit. Prokazujete odolnost, čestnost a odvahu. Spojujete se ve svých komunitách, vytváříte plány, jak si navzájem pomáhat, a zasazujete se o vědeckou odpovědnost a svobodu slova, které jsou nezbytné pro rozkvět společnosti. Jsme jedni z mnoha, kteří stojí na vaší straně.

Angela Durante, PhD
Denis Rancourt, PhD
Claus Rinner, PhD
Laurent Leduc, PhD
Donald Welsh, PhD
John Zwaagstra, PhD
Jan Vrbik, PhD
Valentina Capurri, PhD

A Letter to the Unvaccinated vyšel 2.8.2021 na Global Research. Překlad Zvědavec.

Zvedavec.org

 

Sdílet: