10. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

ZLOČINY NA PŮDĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Dne 14. 7. 2021 se konala 95. schůze Výboru pro zdravotnictví, které jsme se za spolek Resetheus s paní Lenkou Tarabovou účastnily. Výbor jednal převážně o tom, jakým způsobem plánují od září 2021 terorizovat děti ve školách. Chtějí je utestovat a výrobcům testů ještě více zvýšit již tak obrovské tržby. Žádný z používaných testů však není schopen detekovat infekce schopný virus SARS-CoV-2 a ani jeden z nich nebyl nikdy validován vůči jeho skutečné přítomnosti v biologickém vzorku. Tyto testy jsou zdravotnické pomůcky, které mají nulovou výpovědní hodnotu. Jsou pouze výsměchem vědě a mrháním veřejnými prostředky.

Pan recyklovaný ministr Vojtěch na schůzi přednesl, že žáci budou testováni neinvazivními antigenními samotesty. Minimální požadavek na jejich „přesnost” pak uvedl údaj 80 % a také to, že takové testy existují a byly u nich provedeny validační studie. Na nákup těchto testů bude vynaloženo řádově několik milionů českých korun ze státních hmotných rezerv. Jako konfirmační metoda pozitivního výsledku antigenního testu má pak sloužit provedení RT-PCR testu. Očkované děti testované být nemusí. Děti, které testy nepodstoupí, budou jako vyvrhelové separovány. Všechny pak čeká pokračující šikana a poškozování zdraví obličejovými maskami.

Celou tuto přibližně hodinovou tragikomedii našich poslanců, mezi nimiž je mnoho pseudo lékařů, si poslechněte zde:

1. část

Přibližně od 17. minuty první části audio nahrávky si můžete vychutnat trestný čin spáchaný vůči mé osobě, který iniciovala prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. jako předsedkyně Výboru. Jak jinak než kvůli mimořádnému opatření o ochraně dýchacích cest, č. j.: MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN, které NSS následně dne 27.7.2021 zrušil, a to právě proto, že je jeho odůvodnění opakovaně nedostatečné a nezohledňuje vůbec škodlivost tohoto zákroku. Využila jsem na půdě Poslanecké sněmovny mého zákonného práva a neodsouhlasila jsem vynucovaný zdravotní úkon zasahující do dýchací soustavy, mimo jiné i ze zdravotních důvodů. Zákonodárci tak do jednoho předvedli, kde přesně mají Ústavu České republiky a lidská práva. Na mou podporu se z nich neozval ani jeden.

Asi ani nemusím dodávat, že poslanci ani ministři, kteří masku sice měli, ale různě shrnutou pod nosem, nebo si ji opakovaně sundavali při popíjení nápojů či si ji stokrát ohmatali, z jednací místnosti vykázáni nebyli. Tato deviace zaměřovat se šikanou pouze na vybrané osoby se stává bohužel akceptovanou normou. Toto pokrytectví v přímém přenosu je trapnou vizitkou úrovně medicínské erudice přítomných lékařů a neméně trapnou vizitkou ostatních poslanců. Obrazově je pak toto pokrytectví zdokumentované zde:

Paní Adámkové jsem zaslala tento otevřený dopis s požadavkem omluvy. Kromě toho, že nemá jako poslankyně povědomí o vlastních oprávněních, ani o mých právech, jako lékařka pak nezná odbornou literaturu k problematice obličejových masek a jako vědkyně není schopna doložit důkazy o tom, že zde existuje reálný virus SARS-CoV-2 a způsobuje onemocnění COVID-19. Tyto dva základní dotazy jsme jí zaslali již v prosinci 2020 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Paní Adámková se přitom účastnila vývoje české „vakcíny“ proti tomuto údajnému viru, měla by tudíž mít odpovědi v malíku. Nemá.

Výňatek z dopisu:

Kromě vašeho protiprávního jednání vůči mé osobě za tichého přihlížení ostatních zákonodárců, ministrů a lékařů je potřeba poznamenat, že vynucováním zakrývání dýchacích cest máte na svědomí poškození zdraví lidí, kteří vás poslechnou. Po roce dopisování si podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s MZ, jeho odbornými institucemi a některými lékaři, vámi nevyjímaje, je zcela jasné, že ani MZ (vrcholný orgán ochrany veřejného zdraví), ani lékaři/odborníci samotní nemají povědomí o nejnovějších odborných poznatcích a publikacích, jak k tématu obličejových masek, tak k tématu údajně nového viru SARS-CoV-2. Je to velmi alarmující, zvláště, když většinu z vás platíme z daní.

2.část

Na začátku třetí části audio nahrávky si můžete vychutnat názory pana Doc. MUDr. Bohuslava Svobody Csc., který vidí jako jedinou cestu očkovat děti od 6 let. Ministr Vojtěch je s tímto názorem ve shodě.

3. část

Přátelé a svědci této mimózní doby, musíme přestat hrát jejich fantasmagorickou hru na COVID.

Nové onemocnění COVID-19 reálně neexistuje. Lidé jsou nemocní z jiných objektivních příčin, které se však kvůli chybným postupům v diagnostice nezkoumají. Lidé jsou na základě toho také chybně léčeni. Pokud není v České republice nikdo z odborníků ani institucí schopen po roce a půl doložit důkaz o reálné existenci viru SARS-CoV-2, ale pouze o jeho in silico verzi – model v počítači, jak by mohlo reálně existovat a fungovat cokoliv se na tento údajný virus odvolává? Testy, roušky, dezinfekce, léčba, protilátky, injekční preparáty?

Instituce po celém světě nemají žádný záznam o izolaci/purifikaci SARS-CoV-2, ani jeho vztahu k nějakému onemocnění, včetně našeho MZ, SZÚ, SÚKL, ZÚO, AV ČR či UK, jak se můžete dočíst například zde.

Udělali si z Vás prču, otroka a dojnou krávu.

Pokud se cítíte po právu nasraní, využijte tuto energii a podpořte nás!

Zástupcům lékařských společností, komor a Ministerstva zdravotnictví jsme zaslali výzvu, ve které požadujeme doložení hypotéz o viru SARS-CoV-2 znaleckými posudky a kontrolními experimenty. Podepište a sdílejte. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Předem velké díky za zapojení se do odboje proti tomuto vědeckému podvodu.

RESETHEUS

 

Sdílet: