2. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

J’Accuse! Genové „vakcíny“ zabíjejí lidi. Vlády po celém světě lžou svým lidem a občanům, kterým údajně slouží

Naléhavý otevřený dopis s informacemi pro:

Všechny občany Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska
Všechny občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK)
Všechny občany Spojených států amerických (USA)

Adresáti:

  • Evropská agentura pro léčivé přípravky (The European Medicines Agency – EMA)
  • Regulační agentura pro léčivé přípravky a zdravotnické výrobky (The Medicines And Healthcare Products Regulatory Agency – MHRA)
  • Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (The United States Food And Drug Administration – FDA)
  • Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (The Centers For Disease Control And Prevention – CDC)

Vážené dámy a pánové,

Oficiální zdroje, jmenovitě EudraVigilance (EU, EHP, Švýcarsko), MHRA (Velká Británie) a VAERS (USA), nyní evidují více zdravotních následků a úmrtí při aplikaci vakcín proti „Covid“, než u všech předchozích vakcín za celou dobu, co se sledují vedlejší účinky vakcín.

  • EU / EHP / Švýcarsko do 17. července 2021 – 18 928 úmrtí souvisejících s injekcemi Covid-19 a více než 1,8 mil. poškození podle databáze EudraVigilance.
  • Spojené království do 7. července 2021 – 1 470 úmrtí související s injekcemi Covid-19 více než 1 mil. poškození podle MHRA (databáze Yellow Card Scheme).
  • USA do 9. července 2021 – 10 991 úmrtí související s injekcemi Covid-19 a více než 2 miliony požkození podle databáze VAERS.
  • CELKEM za EU / UK / USA – v červenci 2021 bylo dosud hlášeno 31 389 úmrtí souvisejících s injekcemi Covid-19 a téměř 5 mil. poškození.

Poznámka: Je důležité si uvědomit, že výše uvedené oficiální údaje (hlášené zdravotnickým orgánům) představují pouze malé procento skutečných údajů. Kromě toho lidé každý den umírají (a trpí zdravotními následky)  injekcí. Mějte na paměti, že oficiální údaje jsou v době psaní (21. července 2021) zjevně vyšší než v době uzávěrky uvedené výše, tj. 7. července 2021 (Spojené království), 9. července 2021 (USA) a 17. července 2021 (EU / EHP / Švýcarsko).

Mainstreamová média o této katastrofální situaci neinformují, přestože výše uvedená oficiální čísla jsou veřejně dostupná.

Jde o nesporně nepřehlédnutelný varovný signál a Doctors for Covid Ethics v souladu s všeobecně uznávanými etickými standardy pro klinické studie požadují okamžité zastavení  vakcinačního programu proti „Covid“.

Pokračování programu s plnou znalostí probíhajícího vážného poškození zdraví a úmrtí dospělých i dětí představuje zločin proti lidskosti / genocidu, za kterou ti, u nichž se zjistí, že jsou odpovědní nebo spoluvinní, ponesou osobní odpovědnost.

ZPRÁVA LIDEM:

Vlády po celém světě lžou lidem, občanům, kterým údajně slouží.

Výše uvedená čísla ukazují, že vakcíny mRNA jsou smrtící.

S pozdravem,

Doctors for Covid Ethics

Odpověď od EMA na jeden z otevřených dopisů

Námět: Clair

Překlad: Stan

ZDROJ

Sdílet: