11. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Jakov Kedmi odhalil mýty o Stalinovi. Uvážlivě, vyváženě, inteligentně

Během jedné z politických televizních show diskutovali různí významní odborníci a politologové o roli Josifa Vissarionoviče Stalina v historii, jeho vkladu v rozvoji SSSR, ve vítězství nad Německem a hodnotili postoj současníků k jeho osobě. V této souvislosti se o svůj názor podělil i izraelský expert Jakov Kedmi.

Proč dnes v ruské společnosti existuje rozdělený postoj k osobnosti sovětského vůdce Josifa Stalina?

„Zaprvé, Rusko – je prostě úžasná země. V současné době neexistuje na světě jediná země, kde by tak rádi házeli špínu a svou historickou minulost zašlapávali do bahna.

V historii SSSR … ano, ani Ruska, neexistuje jediný vládce, jehož jméno by nezaházeli lžemi, neobviňovali ze všech možných hříchů, kterému by se nevysmívali a nedémonizovali.

Ani u Židů se s tím nesetkáte.

Zadruhé, jedná se o jasný pokus přizpůsobit historickou realitu té historické éry, stalinského období, moderním ideologickým postojům a propagandě. Samozřejmě, že za těchto podmínek současná generace, a zejména mladí lidé, nikdy nezjistí celou historickou pravdu.

Podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění a sociologických studií, v Rusku velká část společnosti respektuje osobnost Stalina.

Nabízí se otázka: „Proč lidé milují Stalina?“ Protože byl jediným vůdcem, který skutky, nikoli slovy, se staral o zemi a svůj lid. Po Stalinovi žádní takoví vůdci nebyli.

Byl absolutně lhostejný k osobním zájmům, k možnostem obohacení, ke svému komfortu a vlastnímu pohodlí. V Rusku po něm žádní takoví státníci nebyli.

A pak, když se dívají na Stalina, pak především věnují pozornost a hodnotí ho podle těch či oněch činů. Ano, byl tvrdý a dokonce krutý člověk, ale to nebylo samoúčelné. Byl to nástroj. V těch historických realitách se mu nepodařilo najít jiný nástroj.

Kritici Stalina by se měli zamyslet nad tím, zda za něj existovala náhrada, nebo alternativa?

Trockij?, kterému bylo Rusko lhostejné? Když jsme se dotkli tématu krutosti, Stalin byl ve srovnání s Levem Davidovičem jen děckem. Trockij se vyznačoval doslova patologickou krutostí.

Stalin byl posledním vůdcem, kterému bylo Rusko drahé. Byl gruzínským seminaristou a miloval Rusko. Svým způsobem. Nepodařilo se mu najít jiné nástroje. A byly tehdy jiné nástroje? Nevíme.

Všichni kritici Stalina by si měli také odpovědět na otázku:

„Jak byste z negramotného Ruska obývaného rolníky, nevolníky a málo početnou inteligencí, která pohrdá svým národem, vytvořili mocný stát?“

Každý vůdci vyčítá, že prosazoval politiku rozkulačení a kolektivizace. A pokud by tato opatření nepřijal, čím by pak bojoval Sovětský svaz v roce 1941?

Stalin tehdy neměl jinou cestu. Byly snad nějaké jiné nástroje k rychlému dosažení takové úrovně industrializace Svazu, přičemž v těch podmínkách, s lidmi a mocí, které tehdy existovaly v Rusku?

Tehdy neexistovala demokracie, neexistovala v žádné části světa. Protože v zemi s negramotnou populací nemůže existovat svoboda a demokracie.

Z tohoto důvodu země potřebovala takového vůdce a vládu, která by mohla zabránit Rusku ve zhroucení. Pokud by tehdy existovala jiná vláda, už by neexistovalo Rusko.

Na různá obvinění, zejména ze strany představitelů liberálního prostředí, z toho, že za Stalina byl lidský život bezcenným, odpovím jedno – to je lež. Lidský život v zemi neztratil hodnotu za Stalina. Ztratil hodnotu ještě za nevolnictví a v éře všech carských režimů.

Na historii nelze pohlížet izolovaně od toho, co bylo před Stalinem.

Navíc Stalin jako člověk se formoval během první světové války. Právě tehdy lidský život nestál ani za zlámanou grešli. Za co poblíž Verdunu (Francie) zemřelo milion lidí? Proč tato válka začala a ve jménu čeho? Během tohoto období, v této atmosféře milionů mrtvých lidí na obou stranách barikád, vyrostli a posílili mnozí. Pro ně byl takový život a jeho hodnota normou. Nemohli se od toho abstrahovat.

K největšímu násilí vždy dochází na konci válek, kdy se přeživší vrátí z fronty domů. Tak tomu bylo vždy a ve všech státech. Když mladí vojáci, stejně jako lidé střední generace, cítili, že mají právo beztrestně připravit ostatní lidi o život, pak po návratu z války to už byli hluboce traumatizovaní lidé.

Když je Stalin přirovnáván k Napoleonovi, je třeba připomenout, že Napoleon úplně zničil tři generace Francouzů. Zničil téměř veškerou kulturu Francie, ale dnes v Paříži existuje Pantheon s tváří Napoleona. Nikdo tak jako Francouzi, tolik neutrpěl díky jeho dobrodružstvím, ale přesto si cení své historie a nesvrhávají pomníky svým vládcům.

Prohlášení o tom, že rolníci kvůli kolektivizaci a rozkulačení se kvůli Stalinovi nechtěli účastnit bitev a že to vysvětluje porážku na začátku války, jsou neopodstatněná. Nic takového neexistovalo. To je padělání faktů.

Historicky rolníci nikdy nebyli dobrými válečníky. Prakticky všechny hlavní ztráty Rudé armády na začátku druhé světové války nebyly kvůli vojákům, ale kvůli velitelům. Velení Rudé armády, ne vojáci.

A těchto jeden a půl milionu lidí neobrátilo své zbraně proti Stalinovi. Vojáci nezištně bojovali proti Němcům, včetně toho, aby nezemřeli v nacistických táborech. Jediným způsobem, jak přežít, bylo porazit nepřítele. Protože vězni v takovém počtu nezemřeli nikde jinde jako v nacistických koncentračních táborech. Byli prostě odsouzeni k smrti hladem.

Bojovali všichni a vždy. V Sovětském svazu se elita armády formovala bez ohledu na sociální původ. Nezáleželo na tom, zda jste rolník nebo obyvatel města. Hledali gramotné a nejschopnější lidi ze všech sociálních vrstev společnosti. Vojáci nešli proti Stalinovi. Povstali by proti komukoli, ale ne proti němu.

Takže tyto „historické mýty“ o Stalinovi slouží pouze k přizpůsobení historie moderním ideologickým a politickým postojům, na objednávku kapitalistů, kterým sovětská minulost s jejími principy sociální spravedlnosti je kostí v krku.

Příklad Francie, která si váží svých bývalých vládců, aniž by popírala chyby a zločiny, kterých se dopustili, je pro Rusko cestou.

V Rusku již nastal čas začít si vážit a respektovat svou minulost“.

Autor: Jakov Kedmi, izraelský státník, diplomat, vedoucí izraelské služby „Nativ“.

ZDROJ

 

Sdílet: