29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Milníky osvobození „Impfen macht frei“ aneb Morrestovo okénko nevraživosti

Varování: autor tohoto textu žije myšlenkově skromněji než poustevník, jeho IQ má hodnotu 75, duch lesa mu dopřál 5 dětí, městský úřad přidělil rozežranou manželku, má tak o zábavu na dlouhá léta postaráno i bez pokusů naší vlády o vtipnou deflorační mRNA kampaň.

Reagovat bude na převážně rozumné komentáře. Pokud Váš výkřik do tmy bude ignorovat, může to mít jen dva důvody. Prvním je akutní nedostatek času, tím druhým je to, že jste stejně jako autor idiot.

Úvod:

Po uveřejnění mého prvního článku na Zvědavci, jsem obdržel několik e-mailů, pročetl si diskuzi, sem tam někoho pozurážel a získal dojem, že existuje poptávka po divných informacích. Protože ekonomika nám zatím ještě nějak funguje, tak tam kde je poptávka, se časem objeví někdo, kdo tuto poptávku uspokojí. Jestli Vás zklamu, věřte, že je mi to úplně jedno.

Hrajeme kartu depopulace?

To je otázka takřka životní, proč se s ní nikdo veřejně nezabývá? Ošklivé věci jsou EE, to se přece do mainstreamu nehodí, nechte ten problém koňovi, ten má větší genitálie.

Smyslem kapitalismu je zisk, problém nastává, když stroj kapitalismu začne drhnout pro nedostatek dalších možností přiměřeného zisku. Začne mafiánsky parazitovat na státní správě a ostatních kapitalistech, začne se chovat socialisticky. Běžně se to po celkovém ovládnutí prostoru národního státu řešilo válkou se státem, který si tuto mocensko-průmyslovou kliku na svůj píseček pustit nechtěl. Ale když ono je to v atomovém věku takové nejisté, je lépe se dohodnout a vyřešit to jako kluci, co spolu mluví. Obecně by se to dalo nazvat jako zločinné spolčení, my to nazýváme EU, v USA Deep state, u šikmoočků mají svou komunistickou partaj. Co si s tím počít? Je potřeba začít myslet jinak.

Udržitelný rozvoj, to je to pravé. Zavést do světového obchodu pravidla, které nemohou malé společnosti plnit. Koupit si je a totéž zopakovat i na regionálních úrovních.

Dopady tohoto boje jsou vidětelné všude kolem, inovace jsou pro přehršel pravidel drahé, mohou si je dovolit jen velké společnosti. Při překročení určité hranice se na světě budou nacházet už jen velké korporace. A velké společnosti mají před sebou velké úkoly, například vládnout světu.

Mafiánsko-kapitalistické vládnutí má svou logiku. Maximalizace zisků, socializace ztrát, snaha o odstranění nákladů. Největším současným nákladem firem je lidská práce, čímž se dostáváme k jádru pudla, průmyslu 4.0

Zredukováním počtu lidí ve výrobní sféře přesouváme zátěž do sféry veřejné a sektoru služeb. Přebujelost veřejného sektoru povede nevyhnutelně k nárůstu byrokracie a veřejných nákladů, růstu daňového zatížení, dále pak ke krachům ekonomik a národních států. Jejich místo zaberou velké korporace.

Problém tohoto řešení je čas, toho není v kapitalismu nikdy nazbyt. Je potřeba něco vymyslet, něco co zredukuje konkurenci, zničí státy, předá moc korporacím. Holoto, voalá, heuréka…

Dokončíme, co jsme nezačali…

Člověk u kormidla dějin to vidí asi takhle:

Baldrick: Mám plán, pane.

Černá zmije: Opravdu, Baldricku, fikaný a mazaný?

Baldrick: Ano, pane.

Černá zmije: Tak fikaný jako lišák, kterého právě jmenovali profesorem fikanosti na univerzitě v Oxfordu?

Baldrick: Ano, pane. Uděláme si malou pandemii a zkasírujeme zbytky hodnot společnosti. Vyděláme tolik, že se budeme topit v imaginárních číslech.

Černá zmije: Když jim všechno vezmeme, kdo pak bude kupovat zboží, které vyrobíme?

Baldrick: Nikdo, v tom je ta mazanost. Stačí nám tak málo, aby to vycházelo i matematicky. Jen změnit i2=-1 na i for 2nd = -7mld. To není zas tak velká změna.

Černá zmije: To by šlo, toho si nikdo nevšimne.

Osvobození

Člověk má velmi omezené pojmové kapacity pro vnímání smrti. Zbavit se jednoho člověka? Vražda. Zbavit se tisíců lidí? Masová vražda. Vyvraždit celý národ? Genocida.

Dále už nám nic nezbývá, je potřeba vyvinout nové pojmy pro správné chápání planetární depopulace. Vzhledem k tomu, že politická korektnost koluje i v mých sarkastických žilách, přikláním se k pojmu osvobození. Takové osvobození je vlastně velmi žádané, kdo by tu nechtěl mít novou, osvobozenou společnost? Ukažte mi toho smělce, který se tomu pokrokářskému cíli chce bránit! Však my Vás osvobodíme, i kdybychom Vás kvůli tomu museli zotročit!

Osvobozovací milníky

Jak poznáme, že se s námi hraje karta depopulace? Obecně dost těžko, je plíživá a lidsky hysterická, ale stále je určitá možnost, jak se ujistit, že jde o tuto těžko uvěřitelnou variantu vývoje.

Milník 1. – Možnost očkovat všechny děti

Depopulace bez dětí není depopulace, jednalo by se pouze o oddálení problému. Je bezpodmínečně nutné eliminovat celou fertilní a předfertilní bázi. Nikdo nebude chtít tento proces za 40 let opakovat. Navíc jsou děti náročné na zdroje.

Jak si stojíme v této fázi?

Společnosti Pfizer a Moderna začaly ve Spojených státech s testováním vakcín na dětech ve věku od šesti měsíců. Jakmile bude splněn tento cíl a tyto „vakcíny“ budou schváleny pro nouzové používání, otevře se okno pro cestu k povinné vakcinaci dětí. Předpoklad schválení vakcín pro děti od půl roku bych viděl někdy na říjen až listopad 2021.

Milník 2. – „Dobrovolná“ plošná vakcinace

Kdo si nevážil až do tohoto okamžiku dobroty státu a netěžil z výhod vakcinace, bude si nést následky. Některá parciální opatření budou realizována již před dokončením 1. milníku.

Ostatně v několika státech je tento krok již částečně realizován. Povinné očkování pracovníků ve zdravotnictví, sociálních službách, některých regionech a městech.

Snaha o vakcinaci bude sílit, dav opíchanců bude rozdrážděn do orgasmických výšin nenávisti. Umírají lidé, to vše kvůli neočkovaným. Hrrr na ně. Zkrátka jestli jde něco lidem dobře, tak je to nevraživost a nenávist, mohu-li zdechnout já, musíte chcípnout všichni.

Pořadí nástupu opatření pro neopíchané (odhad):

  1. Povinnost testů ve veřejné dopravě.
  2. Zákaz účasti na hromadné dopravě
  3. Zákaz účasti na demonstracích
  4. Zákaz práce v kolektivu, zákaz školního vzdělávání
  5. Zákaz práce
  6. Stále bude udržován status o dobrovolnosti očkování

Ty, kdo máš nohy, utíkej, ty, kdo je nemáš, vyměň galusky na kriplkáře a ujížděj, stát je ti v patách!

Milník 3. Všechny vakcíny si nejsou rovny

Pro správnou časovou regulaci procesu depopulace bude potřeba vyvolat dojem, že jen vakcíny s tou správnou technologií jsou ty pravé, všechny ostatní půjdou z kola ven a jejich nositelé budou přebodáni. Jen mRNA mňamka bude hit, který ponese možnost buněčného programování, které nás trvale osvobodí.

Milník 4. Nové verze vakcín

Čistě technicky není možné dopustit, aby bylo osvobozování postupné. Nese to s sebou rizika, že pohádka o léčbě bude prozrazena a umírající společnost se bude mstít. Proto je vhodné každý rok upravit termínové cílování vakcín. Každá další várka musí vést k rychlejšímu účinku tak, aby se termínově shodoval s dávkou původní. Navíc se lidem dá pohádka, že tahle vakcína je konečně ze všech vakcín ta nejvakcínovatější.

Milník 5. Začátek odebírání dětí

Jestli jste si dosud mysleli, že nemůže být hůř a vaše snaha o vyhnutí se vakcinaci byla úspěšná, je potřeba vám tu iluzi trošku narušit. I bez schválení povinné vakcinace, bude změněna podmínka pro vzdělávací systém. Děti, které se budou vzdělávat doma, začnou být rodičům odebírány. Stát nikdy nedopustí, že by rodiče mohli nakazit své děti myšlením.

Milník 6. Cejchování neočkovaných

Kdo čekal žluté hvězdy, bude zklamán, elektronický náramek a stálý dohled bude dostatečnou známkou ponížení.

Milník 7. Očkovací mobilní komanda

Budeme Vás vakcinovat i proti vaší vůli. Vakcinace se stane povinnou. Srdceryvné scény těchto událostí v TV neuvidíte, media nám budou servírovat jen pozitiva a světlé zítřky.

Milník 8. Důvěřuj, ale prověřuj

Bude vyvinuta metoda detekce očkovací látky v těle. (očekával bych úpravu složení vakcíny a postupné přeočkování) S podvodníky je potřeba zatočit pěkně po eurobolševicku. Vlády musí bojovat, boj proti vnitřnímu nepříteli je nekonečný a drahý.

Cílová páska překročena: Čipík a konec hry na schovávanou

Poslední fází bude značkování dobytka, očekávám RFID čip pod kůži, kontrolní stanoviště v dopravních uzlech, hledání schovaných krys. Podobnost s pátráním po židech za WWII bude čistě náhodná.

Co dál, doktore?

Pamatujete si na historickou poučku každé revoluce? Revoluce požírá své děti! To platí a platit bude i nadále.

Se zdravotníky se tím pádem asi moc nepočítá, naočkováni jsou mezi prvními, nejvíce se snaží o prosazování povinného očkování, první půjdou i ty odbojné zbytky, a to povinně. Komu to připadá jako bolševická čistka při kulturní revoluci v Číně, nebude daleko od pravdy.

??? Něco na závěr ???

Zásadní je zjistit, zda se s námi karta depopulace hraje. (Pevně doufám, že jim jde zatím jen o zisk, je to sice nechutné, ale pořád ještě hratelné.) Pokud se však po milnících dostaneme na cestu osvobození, zamyslete se nad následujícím grafem.

Normálové rozdělení pro střední dobu depopulačního účinku vakcín 5 let. Vyznačeno, kdy by již nebylo statisticky možné ututlat depopulaci.

[...]

Zásadní myšlenka pro zakrytí tohoto stavu je celkem jednoduchá. Budeme potřebovat větší pandemii, očekávám ji mezi milníky 6 a 7.

Optimismus (Kam s tím?) a troška cynismu na závěr

Ve známé písni se zpívá: „V moři je místa dost“, ale přiznejme si, že odpad ani mrtvoly do moře nepatří, byť vám v Indii budou tvrdit něco jiného, neberte je vážně.

Několik technokratických drobností (pouze odhady):

Člověk Lidstvo Depopulace
Počet 1 7 800 000 000 7 000 000 000
Váha 62 Kg 483 600 000 t 434 000 000 t
Objem 0,062 m3 483 600 000 m3 434 000 000 m3
PH 7,4
Chuť dle koření

Při letmém pohledu na tabulku jsem si oddechl, Lipenská přehrada má objem 309 502 000 m3 Orlické přehrada dokonce 720 000 000 m3, což znamená, že Šumavu si tím zasvinit nemusíme.

To, že optimismus je v tomto případě na místě, jsem si ale uvědomil až při pohledu na objem světové těžby ropy, bylo by to ještě o dalším výzkumu, ale možná by tím šlo částečně oživit ropné vrty!

Jen mi pořád nejde do hlavy myšlenka, jak je vůbec možné, že objemově tak nicotná a hloupá hydratovaná hmota dělá na Zemi takový bordel?

Post scriptum

Žádné zlo není natolik intenzivní, aby při jeho páchání nevznikalo i dobro jako vedlejší produkt.

Přivítám Vaše nápady, nadávky si nechte pro sebe. Pamatujte na tu nejdůležitější věc ve vesmíru: Don’t panic!

Morrest

Zvedavec.org

 

Sdílet: