6. 7. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Mikrovlny 5G přicházejí do vašeho sousedství

Federální vláda USA se postarala o to, že v sousedství může být zavedena síť 5G, ať se to lidem líbí, nebo ne. Nedávná změna nařízení umožňuje telekomunikačnímu průmyslu, aby přeměnil soukromá obydlí, která k tomu dají souhlas, na celulární věže, ohrožující zdraví všech lidí v okolí. Jediný způsob, jak tomu zabránit, je promluvit si se sousedy, kteří zvažují připevnění antény na svůj dům, a informovat je o skutečnostech, které tento průmysl příhodně zamlčuje.

Naše předchozí články poskytují více informací o nařízení OTARD, což je zkratka pro „Over The Air Reception Device“ (tj. „zařízení pro vzdušný příjem“). Původně toto nařízení zakazovalo úřadům místní samosprávy omezovat instalaci satelitních antén a jiných antén na soukromé domy pro příjem televizního signálu; nevztahovalo se to na zařízení, která rovněž vysílají signály. Americká Federální komise pro telekomunikaci (FCC) nedávno zavedla změny nařízení, které umožňují průmyslu instalovat bezdrátové vysílací antény na soukromé domy, a jelikož by se jednalo o soukromé pozemky, firmy by nemusely splňovat místní požadavky na územní plánování a ekologii. Neexistuje ani požadavek na informování vlastníků sousedních nemovitostí. Nařízení OTARD se tak změnilo z nařízení, které bylo nakloněné spotřebitelům, na pravidlo, nakloněné průmyslu.

Telekomunikační společnosti nyní údajně lákají na klamné nabídky typu „vydělejte si 600 dolarů – dostanete zaplaceno za nic, a ještě přitom pomůžete své komunitě. Staňte se první osobou, která zajistí pokrytí Internetem věcí (IoT) ve vašem okolí.“

Pro někoho to může být lákavá nabídka. Průmyslové odvětví vám dokonce může nabízet takové výhody, jako je internet zdarma… ale také vám mohou účtovat za elektřinu, kterou spotřebuje anténa. Tohle přesně nevíme. Je však jisté, že společnosti s bezdrátovými technologiemi neinformují majitele nemovitostí o tom, že by mohli být pohnáni k odpovědnosti, pokud by jejich sousedé měli poškozené zdraví v důsledku záření z těchto antén.

Přestože telekomunikační průmysl již desítky let trvá na tom, že mobilní telefony – a nyní i sítě 5G – jsou zcela bezpečné, existuje celá řada důkazů, svědčících o opaku. V předchozích článcích jsme informovali o těchto důkazech – že existuje spojitost mezi elektromagnetickým zářením a změnou metabolismu, rakovinou, kardiovaskulárními chorobami, poškozením DNA, zhoršenou funkcí spermií, kognitivními poruchami, neurologickým poškozením a mnoha dalšími zdravotními potížemi.

Z těchto důvodů pojišťovny řadí elektromagnetické záření 5G mezi „vysoce rizikové“, a kvůli těmto rizikům většina pojistných programů zahrnuje „vyloučení elektromagnetického pole“ – to znamená, že pojistné programy nekryjí zdravotní poškození, související s bezdrátovým zářením. Telekomunikační společnosti nemohou nabízet pojištění proti odpovědnosti za fyzické poškození jiných osob, způsobené anténou, protože takové pojištění neexistuje.

Pokud nebudou přijata okamžitá opatření, budeme vystaveni záření, které bude vytvářeno bezdrátovými zařízeními v bezprecedentním rozsahu. Obzvláště znepokojující je, že sítě 5G, které se nyní zavádějí, využívají krátké milimetrové vlny, které se nemohou šířit tak daleko jako delší vlny. To znamená, že k vytvoření sítě je zapotřebí více „malých celulárních“ věží, a proto telekomunikační průmysl potřebuje přeměnit soukromé domy na celulární věže. V některých čtvrtích budou instalovány desítky malých buněk, a všechny budou vysílat mikrovlnné záření. Tyto věže budou vysílat i nižší frekvence 4G, protože zavádění 5G ještě stále probíhá.

Sítě 5G představují mimořádné nebezpečí. Již jsme upozorňovali na to, že izraelští výzkumníci zjistili, že naše potní kanálky fungují jako antény pro milimetrové vlny, což znamená, že bychom do svého těla absorbovali více této energie. Milimetrové vlnové délky také využívají systémy pro kontrolu davu, kdy lidé, kteří se ocitnou v dosahu vysoce výkonných milimetrových vln, mají pocit, jako by jim hořela kůže. Žádný nezávislý výzkum dosud nepotvrdil bezpečnost sítí 5G.

Americký vládní Národní toxikologický program zveřejnil výsledky desetiletého projektu za 30 milionů dolarů, který se zabýval souvislostí mezi mobilními telefony a rakovinou. Došel k závěru, že „existují jasné důkazy o tom, že u samců krys, vystavených vysokým úrovním radiofrekvenčního záření (RFR), jaké se používá v mobilních telefonech 2G a 3G, se vyvinuly rakovinné nádory srdce“. Znovu zopakujme, že sítě 5G opět dramaticky zvýší toto vystavení záření vlivem zvýšeného počtu „malých buněk“, které pokryjí celé okolí elektromagnetickým zářením.

Dalším problémem je, že je téměř nemožné účinným způsobem zažalovat samotné společnosti s bezdrátovými technologiemi. Podrobným prozkoumáním smluv s městy a obcemi bychom například zjistili, že samotná společnost Verizon se neúčastní tohoto projektu, ale podnikáním v dané lokalitě se zabývá menší společnost LLC, kterou Verizon vytvořila. Tím je společnost Verizon chráněna před odpovědností za škody ve vysokých částkách. Pokud by byla žaloba úspěšná, zaútočíte tak na pokladnu společnosti „Verizon New York, Inc.“ nebo menší společnost, která „podniká jako“ Verizon. ANH se nicméně připojuje k Safe Technology Minnesota a předložila stručnou zprávu v přátelském duchu na podporu žaloby organizace Children’s Health Defense, která napadá Federální komisi pro telekomunikaci (FCC) za to, že přijala změnu nařízení OTARD.

Lepší strategií je zapojit sousedy, kteří zvažují nabídku telekomunikací na instalaci satelitu, a začít jim klást otázky, zda si jsou vědomi toho, že neexistuje pojištění proti poškození zdraví vlivem elektromagnetického záření. Pokud sousedé nebo jejich děti onemocní následkem radiace, vyzařující z antény na jejich domě, budou si moci dovolit právní ochranu? Jsou si vědomi nesčetných zdravotních rizik, spojených s elektromagnetickým zářením? Budou platit za elektřinu, kterou bude anténa odebírat? Možná, že proaktivní přístup a diskuse se sousedy ohledně této otázky ještě předtím, než jim společnost učiní nabídku, je může odradit od propagandy telekomunikačního průmyslu. Přátelský, ale přímý rozhovory o této problematice může být jediný způsob, jak zabránit, aby bylo vaše okolí zamořeno elektromagnetickým zářením.

5G Microwave Neighborhoods Coming vyšel 7.7.2021 na Global Research. Překlad  Zvědavec.

Zvedavec.org

 

Sdílet: