6. 7. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Za čí peníze se v Česku ostrakizuje?

Existuje hezké a pravdivé rčení „Follow The Money“, nebo jinak řečeno „Za vším hledej stopu peněz“. Když se podíváme na mapu rozmanitých „neziskových organizací“ v Česku, které mají mimo jiné ve svém programu detekci dezinformátorů, konspirátorů a naší slavné liberální demokracii nepřátelských osob a webů, vesměs se pyšní bohulibostí a nezištností svých aktivit.

Nasazují zkrátka psí hlavu předem vytipovaným subjektům z lásky k pravdě a z nenávisti ke lži, abychom parafrázovali toho, jehož si většina z takových organizací věší na vlajku. A důvodně. Byl to právě Václav Havel, kdo soustavně mluvil o tom, že by se mnohé dosud státem organizované a zajišťované činnosti ve veřejném prostoru měly svěřit tzv. občanské společnosti. Tím otevřel doširoka dveře dnešnímu stavu, jehož charakteristickými rysy jsou udavačství, štvanice na lidi či alternativní média, všudypřítomná propaganda zájmů, které při nejlepší vůli nelze chápat jako zájmy naší vlasti. Proč? Stačí se podívat, kdo celý ten tyjátr platí, a pak si položit otázku, proč asi.
Příkladně spolek Evropské hodnoty (EH). V zatím nejnovější výroční zprávě uvádí mezi donátory svých akcí mj. tyto instituce: Evropská komise1 239 730 Kč, Nadace Konrada Adenauera 855 885 Kč,Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář 415 401Kč, Nadace Hannse Seidela 229 028 Kč, Civil Contingency Agency – MSB 193 425 Kč, Ukraine Crisis Media Center 184 572 Kč, Endowment for Democracy 115 007 Kč , Velvyslanectví Kanady v České republice 52 800 Kč, Prague Security Studies Institute 45 000Kč, Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR 40 000 Kč, Evropský parlament 29 325 Kč atd.
Cudně se EH nezmiňují o tom, že jsou též financovány Ambasádou USA. Velvyslanectví sice neuvádí konkrétní částku a nedozvíme se ani o jakou jde činnost.
Mimochodem o rok dříve, v roce 2018 najdeme v rubrice příjmů výroční zprávy EH znovu Konrad Adenauer Stiftung – 652 035 Kč, opět Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska – 360 000 Kč, Česko-německý fond budoucnosti – 135 043 Kč, Zastoupení Evropské komise v ČR – 126 825 Kč, American Friends of the Czech Republic – 108 314 Kč, a tentokrát už přiznaně i Velvyslanectví Spojených států amerických – 218 568 Kč.  Otázkou nepochybně je, čím EH mohou přispět Armádě ČR – její Krajské vojenské velitelství České Budějovice najdeme rovněž mezi donátory, a též jak se činnost EH dotýká oblasti kultury, kam jsou směřovány tzv. Norské fondy, z nichž část rovněž přistála na účtu EH.
Průkopník, či spíše průkopnice v sestavování seznamů nepřátel, je Sabina Slonková a její server Neovlivní.cz. Už od začátku (2015) jsme na tomto webu našli rubriku Ruská stopa, kde je vypsáno mnoho desítek osob a institucí (zejména mediálních), které údajně konají v Česku ve prospěch Ruské federace.  Dnes tato rubrika nese název Kremelská databáze. Neovlivní.cz funguje pod standardní obchodní společností Dead Line Media s.r.o. (IČ 03664317), jejíž jedinou vlastnicí a jednatelkou je Slonková. V povinné účetní závěrce za rok 2019 (dostupné na Obchodním rejstříku) se ale dovídáme zajímavé věci.
Firma vykazuje roční aktiva i pasiva v rovné výši 654 tis. Kč, přičemž přiznává jediného zaměstnance (Slonkovou?), jenž má roční plat zhruba ve výši dvojnásobku oněch aktiv resp. pasiv. Tzn. víc než 100 tisíc Kč měsíčně. K tomu připočtěme, že Dead Line Media s.r.o. vydává i tištěný měsíčník Neovlivní, což se jistě nevejde do těch 654 tis. Kč. Když se pídíme po zdrojích, za něž se tyto věci podnikají, najdeme – např. hned u té „Kremelské databáze“ – jako partnera Open Society Fund. A jsme doma, že?
Když jsme se ostatně výše zmiňovali o angažmá US Embassy v podpoře našich skvělých NGO organizací, stojí za to připomenout další partičky a projekty, podporované z ulice na Tržiště na Malé Straně. Udělá to hezký obrázek, koho u nás Američané podporují (a koho ne): Tak příkladně na pravidelných výplatnicích grantů ambasády se vyskytují.
Prague Security Studies Institute, Nadace Open Society Fund (sic!), Post Bellum, Člověk v tísni, o.p.s., EUROPEUM, Prague Pride, Nadace Michaela Kocába, Nadace Forum 2000, Meet Factory Davida Černého, Sdružení pro integraci a migraci (v jeho správní radě figuruje Jan Ruml) či Knihovna Václava Havla. Je k tomuto excelentnímu výběru třeba něco dodávat?
Sdílet: