6. 7. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Světově první vědecká studie prokázala induktivní paramagnetismus očkovaných osob!

Světově první vědecká studie prokázala induktivní paramagnetismus očkovaných osob! Dobrovolníci v Lucembursku podstoupili testy a měřící přístroj v jejich ramenech v místě vpichu zjistil lokální magnetické pole! U kontrolní skupiny neočkovaných osob žádný magnetismus naměřen nebyl! Magnetismus ve vakcínách způsobují nanočástice na bázi hydrofilních polymerů a oxidů železa o velikosti pouhých 17 nanometrů, které farmaceutické společnosti používají pro posílení reakce imunitního systému na vakcínu, ale lidé se stávají nevědomky chodícími anténami citlivými na elektromagnetické pole!

Záhada očkovaných osob, kterým se přichycují na ramena v místě vpichu po vakcíně různé magnetické předměty, se dočkala konečně vědeckého potvrzení. Světově první vědecká studie z Lucemburska potvrdila [1], že očkované osoby jsou prokazatelně nositeli látek, které způsobují magnetismus v lidském těle, a to nejen uvnitř, ale zejména na povrchu na pokožce. Evropské fórum pro bdělost nad očkováním publikovalo výsledky studie.

Ta totiž ukazuje, že lidé očkovaní vakcínami proti Covid-19 vykazují magnetické anomálie v místě vpichu po vakcíně, kdy lidem drží na místě magnetické předměty, zatímco na druhém rameni nedrží. Stejně tak se ukázalo, že magnety nedrží ani na jednom rameni neočkovaných osob. Studie nebyla prováděna jen prakticky zkoušením magnetů na kůži, ale i metrologicky, za pomocí přístroje na detekci a měření magnetického pole.

Tato zásadní studie byla publikována již před měsícem, ale na její existenci jsme byli upozorněni do redakce až nyní, takže jsme se rozhodli ji publikovat v překladu úplně a kompletně celou. Magnetismus je způsoben hydrofilními polymery s obsahem oxidu železnato-železitého, tzv. magnetitu, který v lidském těle posiluje odezvu imunitního systému na vakcínu. Studie se nezabývala tímto jevem imunitní odezvy, to má souvislostem s jinými informacemi a studiemi, ale jenom zkráceně jde o to, že na přítomnost magnetitu reaguje imunitní systém jako na červený hadr, velice rychle si přítomnosti hybridního polymeru všimne a napadne všechny částice, které jsou v blízkosti a okolí. Imunita tak nepřehlédne Adenovirus, ani nepřehlédne virový nosič s mRNA šablonou.

První studie potvrdila, že očkovaní lidé vykazují paramagnetické vlastnosti v oblasti místa vpichu vakcíny

Nanočástice magnetitu slouží jako hlasitý tlampač pro imunitní systém, který děla velký kravál v organismu a tím je zaručeno, že vakcína zaúčinkuje a neujde pozornosti imunitního systému, který je u některých lidí velmi líný, flegmatický a laxní. Takže farma společnosti sypají do vakcíny 17-nanomentrové částice magnetitu pro posílení účinku vakcíny. Jenže, objem tohoto železa ve vakcíně je nezvykle vysoký.

Velikost nanočástic a jejich tvar potom předurčuje, jak dlouho se částice v rameni udrží, než se uvolní a dostanou se dále do těla a do krevního oběhu. Jakmile se tyto látky dostanou do krve, člověk se stane de facto anténou pro příjem elektromagnetických vln. A teď pozor, tady si to musíme vysvětlit. Rozhodně těch částic železa ve vakcíně není tolik, abyste na své vlastní tělo začali chytat televizní nebo radiový signál, to je nesmysl. Ovšem hrozba je jinde.

Struktura hydrofilního polymeru s obsahem oxidu železnato-železitého

Pokud se po nějakém čase tyto oxidy železa, vzhledem ke své konstrukci a tvaru, uchytí např. v lidském mozku, a konkrétně v jeho některé vybrané a úzce profilované části, kdy se uchytí v nějakém místě neocortexu, je možné potom radiově, resp. pomocí elektromagnetických vln člověka stimulovat, provádět indukční reakci s touto částí neocortexu a člověka ovládat, vypínat, vyvolávat v něm podivné stavy, kolapsy, halucinace, spánkovou deprivaci, otevírat filtry v mozku a vystavovat osobu unitárnímu prostoru, až člověk zešílí a vyskočí z okna hotelu nebo mrakodrapu a potom se řekne, že to byla sebevražda kvůli problémům v rodině nebo v práci. Lidé, kteří se nechali očkovat, tak udělali dost možná nehorší chybu ve svém životě. Pojďme si tedy ocitovat lucemburskou studii.

STUDIE ELEKTROMAGNETISMU OČKOVANÝCH OSOB V LUCEMBURSKU

Shrnutí a závěr průzkumné práce provedené Evropským fórem pro bdělost nad očkováním Amar GOUDJIL.

Mamer, 6. června 2021.

V posledních několika měsících se po sociálních sítích objevují stovky amatérských videí, na nichž jsou zachyceni lidé, kteří se po očkování viditelně elektromagnetizovali. Poté, co řada našich členů vznesla mnoho dotazů na tento “údajný” elektromagnetický efekt u očkovaných osob, se naše sdružení rozhodlo o toto zajímavé téma konkrétně zajímat. Průzkum čistě statistické a sociologické povahy o tomto údajném elektromagnetickém efektu, který je předmětem této zprávy, vyvolává přinejmenším tři důležité otázky:

 • 1. Je pravda, že se u lidí po očkování projevuje elektromagnetický efekt?
 • 2. Pokud ano, je pravda, že tento efekt vykazují pouze očkovaní jedinci?
 • 3. Co je vlastně vpraveno do jedinců pod kvalifikací vakcíny, která tento efekt způsobuje?

Pokusem o zodpovězení těchto otázek byl pověřen pan Amar GOUDJIL, pokladník asociace a člen pověřený demografickými a sociologickými otázkami.

Představení parametrů průzkumu
 • Pro účely urychleného dokončení bylo rozhodnuto, že bude dotazován panel 200 osob žijících nebo pracujících v Lucembursku. Tento panel bude rozdělen do dvou skupin. První bude tvořit 100 osob očkovaných v Lucembursku a druhou 100 neočkovaných osob pro účely srovnání.
 • V každé z těchto skupin by mělo být 50 žen a 50 mužů. A že do studie by byli vybráni pouze aktivní jedinci vzhledem k tomu, že jsou mnohem více omezeni očkováním než neaktivní jedinci.
 • Místem studie bude nákupní středisko Belle-Étoile a ulice d’Arlon ve čtvrti Strassen.
 • Že tedy zachovanými proměnnými budou pohlaví, věk, povolání, počet injekcí, farmaceutický původ injekcí, datum injekcí, magnetická přitažlivost, emise-recepce elektrického pole a město bydliště respondenta.

Je třeba také poznamenat, že z praktických důvodů by byly dotazovány pouze osoby v oblečení s krátkým rukávem nebo bez rukávů.

Představení způsobu oslovení a provedení

Tazatel se jednotlivcům představí, představí sdružení a poté uvede průzkum. “Dobrý den, paní nebo pane, omlouvám se, že vás obtěžuji, ale jmenuji se Amar GOUDJIL, pracuji pro Evropské fórum pro vakcinační bdělost (EFVV) a v současné době provádím statistický a anonymní průzkum mezi očkovanými a neočkovanými osobami žijícími v Lucembursku”. … “Jedná se o průzkum informací, podle kterých se u očkovaných lidí projevují elektromagnetické účinky, a v EFVV se snažíme zjistit, jaká je pozorovaná skutečnost.

Tazatel se poté respondentů zeptá, zda by byli ochotni se průzkumu dobrovolně účastnit. “Mohli byste si prosím vyhradit pár minut a měli byste zájem zúčastnit se našeho průzkumu? “.

Tazatel poté tazatelům vysvětlí zájmy průzkumu a seznámí jednotlivce s předmětem tím, že jim předloží magnet, který magnetickým účinkem přilepí na kovový předmět (sloup, auto apod.). Poté vysvětlí, že magnety k lidem nepřilnou a že přilnou pouze ke kovovým předmětům, ale že se objevila informace, podle níž očkované osoby vytvářejí přitažlivost magnetu, protože byly očkovány.

Měřící přístroj Meterk MK-54

Tazatel se pak respondenta zeptá, zda je ochoten hrát hru a přiložit magnet na místo, kde byl očkován.

Když magnet přilne ke kůži na rameni, tazatel poté požádá respondenta, aby magnet přiložil na druhé rameno. Tazatel se poté respondenta zeptá, zda je ochoten nechat si na rameno přiložit tester elektrického a magnetického pole (značka Meterk, model MK54), a vysvětlí mu, že i v našem sdružení zazněla informace, že očkované osoby také generují elektrické pole. Tazatel pokračuje v diskusi a v rámci možností dále odpovídá tazatelům, kteří se zajímají o prováděný experiment a o výsledky průzkumu.

Souhrnná prezentace výsledků za studijní týden od 1. června do 5. června 2021

Nakonec bylo dotazováno pouze 30 očkovaných a 30 neočkovaných osob, zatímco cílem bylo dotazovat 100 osob pro první skupinu a 100 osob pro druhou skupinu. Podmínka rozdělení podle pohlaví byla splněna. V každé skupině bylo dotazováno 15 žen a 15 mužů.

 • V neočkované skupině byl z 30 dotazovaných osob počet osob vykazujících přitažlivost magnetu 0 (nula). Proto pro tuto skupinu experiment skončil.
 • Naproti tomu v očkované skupině projevilo přitažlivost magnetu 29 z 30 dotazovaných osob. To znamená, že magnet bez obtíží přilnul k jejich kůži. Z těch samých 29 jedinců u 22 magnet přilnul pouze k jednomu rameni a pouze k oblasti vpichu.

Těchto 22 jedinců jsou ti, kteří dostali pouze jednu injekci. U dalších 7 osob z téže skupiny magnet přilnul na obě ramena.

Zdá se, že v této skupině, známé jako skupina očkovaných osob žijících nebo pracujících v Lucembursku:

 • 17 osob dostalo alespoň jednu injekci od společnosti Pfizer
 • 7 osob dostalo alespoň jednu injekci od společnosti Astra Zeneca
 • 3 obdrželi alespoň jednu injekci z laboratoře Moderna
 • 3 obdrželi jedinou injekci od společnosti Johnson & Johnson
 • 6 obdrželo obě injekce od společnosti Pfizer
 • 1 obdržel 2 injekce od společnosti Astra Zeneca
 • 1 obdržel 2 injekce od společnosti Moderna

U dvou osob z této skupiny, zdravotní sestry pracující v CHL, která byla očkována jako jedna z prvních, a finančního analytika, byly zjištěny zcela abnormální emise elektrického pole. V případě zdravotní sestry bylo dokonce pořízeno video, na kterém jsou vidět hodnoty vyzařované testerem v oblasti kolem levého ramene. V případě analytika byly hodnoty vyzařované testerem přibližně stejné, ale jedinec náhle ukončil svou účast.

Z 30 respondentů v očkované skupině jich 29 bydlí nebo pracuje ve Štrasburku. Pouze 1 žije v Metzu, ale pracuje ve Strassenu. Zdá se, že lidé, kteří byli očkováni dříve v rámci vládního očkovacího programu, jsou mnohem více elektromagnetičtí než lidé, kteří byli očkováni později. Magnet na nich ulpívá rychleji a drží lépe než u čerstvě očkovaných lidí. V souvislosti s tímto posledním zjištěním by měla být provedena přesnější měření.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že cvičení bylo pro respondenty zcela destabilizující, nebyli v žádném okamžiku požádáni, aby magnet přiložili na jinou oblast než na ramena. Bylo by velmi zajímavé zjistit, zda magnet přilnul také na krk, hrudník, čelo nebo nohy a zda přilnuly i jiné předměty, jako jsou lžíce, nůžky a chytré telefony.

Závěr

Bylo zjištěno, že očkovaní jedinci skutečně vyzařují elektromagnetické pole a že čím dříve byli jedinci očkováni, tím silnější pole vyzařovali. Tento pocit a hodnocení, které je čistě hmatovým zážitkem při přiložení a odstranění magnetu na rameno, by mělo být ověřeno mnohem přesněji pomocí mnohem přesnějších zařízení. Bylo nesmírně obtížné najít jedince, kteří by byli ochotni se tohoto extrémně dezorientujícího experimentu zúčastnit.

Jedinci se o experiment zajímají ze zvědavosti, a když pak vidí, že magnet ulpívá na jejich kůži, jsou nejprve pochybovační a pak je náhle zamrazí. Někteří z nich jsou dokonce nesmírně nervózní, až zcela šokovaní. Lidé se upřímně diví, jak je možné, že se magnet může přichytit na jejich kůži tak snadno, jako se přichytí na kovovou tyč.

Žádají vysvětlení a vyšetřovatel je ujišťuje, že nějaké vysvětlení musí existovat. Jsou odkázáni zpět na lékaře, který jim poradil, aby si nechali aplikovat injekci. Jedna paní se dokonce rozplakala a řekla mi, že se očkovat nechtěla, ale byla k tomu donucena, protože jí zaměstnavatel řekl, že musí, protože pracuje v kontaktu se zákazníky. Z rozhovorů vyplynulo, že lidé se ani nenechávají očkovat ze zdravotních nebo lékařských důvodů, z přesvědčení nebo ze strachu z nemoci, ale často v naději, že se vrátí do normálního života a budou moci opět volně cestovat.

Netušíte, co se vám s vakcínou dostává do těla

Během výměny lidé zřetelně vyjadřují své zděšení tím, že po ní říkají, že jsou bráni jako rukojmí. Mnozí přiznávají, že tato injekce je nesmlouvavá a že se jim nikdy nedostalo racionálního vysvětlení, byť jen z hlediska poměru přínosů a rizik. Po úvaze a diskusi pak tento akt popisují jako: “omyl, šílenství, kličku, řešení nebo dokonce vydírání“. Přesně tyto výrazy byly používány často.

I zde by mělo být provedeno psychosociální šetření skutečných motivací, které vedly očkované osoby k souhlasu s injekcí. V ideálním případě by se všechny rozhovory s očkovanými osobami nahrávaly a natáčely pro další analýzu. Průzkum je zastaven z důvodů svědomí a morálky, protože vyšetřovatel se již nedokáže vyrovnat s bezmocí lidí, jejichž tváře zkamení, když si uvědomí, že jim byla aplikována látka, o které nic nevědí.

Vyšetřovatel, který v minulosti studoval techniky řízení a psychosociologii, je z těchto lidí, kteří se diví, co se s nimi děje, velmi nesvůj. Lidé jsou bledí, bledí, nervózní, přikládají si ruku na čelo nebo kříží ruce a tisknou spodní ret. Některým se potí ruce, protože je vidět, jak si je otírají o boky nebo stehna. Tyto efekty a projevy se obvykle objevují ve stavech úzkosti, extrémního stresu nebo opravdu měřitelného napětí. Pro respondenty tyto nekontrolované fyzické projevy svědčí o hluboké nevolnosti, když si následně uvědomí, že možná udělali něco nenapravitelného.

Akt očkování je přitom aktem nevratným

Na otázku, zda je pravda, že se u lidí projevuje elektromagnetický efekt poté, co podstoupili alespoň jeden akt očkování, je odpověď kladná a ano, skutečně se jedinci elektromagneticky projevují přinejmenším v oblasti vpichu. Na otázku, co je jednotlivcům vpraveno, že způsobuje tento efekt, odpovídáme, že odpověď na tuto otázku náleží vládám a orgánům odpovědným za zdraví Lucemburčanů, neboť to jsou ony, kdo přijaly těžké rozhodnutí o očkování obyvatelstva.

Šťastný Bill Gates, jak se mu to všechno vede. Totální vakcinace bude znamenat totální kontrolu nad populací.

Nebudeme zde odpovídat na odpovědnost jednotlivých stran, ale je jisté, že pokud se paramagnetické nanočástice (nanonosiče nebo magnetické kuličky) dostaly do složení těchto tzv. vakcín, je jisté, že velmi rychle uslyšíme o bezprecedentní zdravotní katastrofě. Je nyní povinností toxikologů a farmakologů odhalit původ a příčiny těchto atraktivních účinků na očkované subjekty a je povinností garantů zdraví občanů této země velmi rychle požadovat zahájení vyšetřování přesného a skutečného složení těchto tzv. vakcín.

—-Konec studie—-

Lidé s magnetickými hlavami jako dálkově a rádiově ovládané figurky?

Jak tedy vidíte, studie jasně prokázala, že lidem v tělech po očkování zůstává magnetický materiál, který v případě uvolnění z tkáně a při cestování organismem může dorazit až do lidského mozku, kde potom člověk může nezvykle citlivě reagovat na elektromagnetické pole, na radiové vlny, na elektromagnetické vlny vysílačů, mobilních věží atd. Proč lidé nechrání své zdraví a nechávají si do těl vpravovat takovéto látky? Protože lidé ztratili pud sebezáchovy a naprosto podléhají režimu, který si občany vodí jako malomocné ovce bez mozků a bez špetky rozumu. Tito lidé jsou programováni televizemi a médii.

Není jim již pomoci. Jen hrstka populace se stane členy odporu, rezistence. A bude to rok od roku těžší, protože režim globalistů bude usilovat o vyhlazení veškerého odporu. Dnes je zbraní hromadného ničení něco jiného, než jsou nukleární zbraně nebo sarin. Zbraní hromadného ničení plánů globalistů je dnes jediná zbraň, svobodné slovo! A druhou zbraní je svobodné šíření tohoto slova!

Dr. Anthony Fauci a Bill Gates, dva hlavní vykonavatelé globalistického plánu Total Control v USA a na celém světě

Obojí budou globalisté chtít zlikvidovat, a to zavedením Total Control pohybu goyim, a zavedením Total Control nad přístupem goyim k internetu. Povinné kamery pro počítače s operačním systémem Windows 11 od roku 2023 jsou toho otřesným důkazem. Nejprve se člověk oskenuje ksichtem, aby mohl počítač odemknout, stejně jako se už dnes ksichtem odemykají mobily, a teprve poté můžete na internet. Buď dobrý, občane! Brave New World se o tebe postará. O tebe, i tvoji rodinu, o všechno. Stačí se jen připojit do systému, nastavit ksicht webové kameře, případně ověřit se dodatečně plus k tomu bankovní identitou při zapnutí kompu, a potom… potom můžeš na internet.

A budeme se dívat, co na něm děláš a co kupuješ, co komentuješ. A když budeš dobrý, dostaneš zdarma token, vytěžený coin. Každý, kdo bude dobrý, dostane vytěžené coiny. Zdarma. A kdo bude mít dobrý sociální kredit, dostane více coinů. Kdo bude špatný, přijde o coiny. Všechno mají připravené. Pouze rezistence, hnutí odporu jim do toho rýpe, a čím více lidí rýpe, tím větší vztek globalistů uvidíte. Tím větší snahy budou o umlčení odporu. Podobné studie jako tato se nikdy nedostanou do mainstreamu. A pokud ano, tak jen kvůli diskreditaci a dehonestaci. Globalisté vyhlásili všem svobodným lidem válku. A každý musí pochopit, že už nežijeme v demokracii, ale doslova ve vyhlazovací válce o přežití svobody, tradiční rodiny, národa a státu.

-VK- Šéfredaktor AE News

ZDROJ

 

Sdílet: