6. 7. 2022

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Kázání v kapli betlémské

Toto kázání je bohužel aktuální ještě dnes, ale týká se hlavně všech politiků.

Řekl papež prelátům a biskupům- A sluší se, aby náměstci boží na této zemi, biskupové a preláti jeho byli bez peněz? I odpověděli všichni – Zajisté, to se nesluší. Usmál se papež a řekl – Čeho je nejvíc třeba prostému lidu hříšnému?  I povstal jeden biskup, tlustý jako kád a odpověděl – Odpuštění hříchů, svatý Otče. I rozkázal papež- Vyjděte do světa a prodávejte odpustky. Čím víc jich prodáte, tím lépe a veseleji nám bude. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi prodavači odpustků,aby tu vyklovali kdejaké zrnko zlata nebo stříbra. Neznají slitování,  jejich srdce jsou ztvrdlá a jejich ústa zjedovatěla závistí a lží. Kupčí všechno prodávají. Chceš vyzpovídat – zaplat, chceš poslední pomazání -zaplat, chceš loupit, chceš vraždit – zaplat, a bude ti odpuštěno. Ale podle toho, kdyby sám dábel přišel a zaplatil, vstoupil by na nebe. A za peníze takto vydřené z křestanského lidu, jen obchody své provozují. Lichvy, v kostky hrají, zatímco Kristus chodil v plátně a bos, neměl kam by složil svou hlavu. Ale poznejte se loupežníci chudých lidí, vy vrahové, zloději a svatokrádci, nebot lidé i bůh vás proklínají. Neštastným bohatstvím , v němž církev tone, zjedovatěla, otráveno jest veškeré křestanstvo na duši.

Pamatujte si jedno – At je to prostý kněz, biskup anebo sám papež, pokud žijí v hříchu, nejsou milostí boží. Nezoufejte tedy, nejmilejší bratři a sestry z toho, že jste malí a utlačení. Vězte, že nad kněze, arcibiskupa či papeže, žít v jeho hříchu, prostý sedláček, tovaryš či žena chudá z lidu žijí tu čistě a zbožně, jež jest před bohem. Amen.

Miroslav Petr

 

Sdílet: