1. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Bomba: V uveřejněných Fauciho emailech se nachází laboratorní popis a návod na výrobu první generace SARS-Cov-1 v podobě produkční metody výroby biologické zbraně…

Bomba: V uveřejněných Fauciho emailech se nachází laboratorní popis a návod na výrobu první generace SARS-Cov-1 v podobě produkční metody výroby biologické zbraně s použitím sekvencí HIV a ptačího sarkom-viru způsobujícího rakovinu v kuřatech! Výzkum proběhl už v roce 2005 na univerzitě v Pensylvánii! V dalším emailu špičkový vědec a jeho kolegové upozorňují, že změny ve viru neodpovídají teorii o evolučním vzniku! Američané tak disponují již od roku 2005 programem pro syntetickou výrobu virů rodiny SARS-Coronavirus!

V pátek jsme přinesli na Aeronetu první informaci o uveřejněných emailech šéfa amerického Národního zdravotního institutu Dr. Anthony Fauciho, ve kterých bylo zjištěno [1], že Fauci lhal na jaře 2020 při slyšení v americkém Kongresu když tvrdil, že mu není znám původ a vznik virus SARS Coronavirus Variant 2. Uveřejněné emaily prokazují, že na podezření o možném laboratorním původu byl upozorněn již koncem ledna loňského roku. Jenže ve více jak 3 000 emailech bylo o víkendu objeveno i něco naprosto neuvěřitelného, z čeho se doslova tají dech.

Anthony Fauci totiž již 11. března 2020 dostal do své poštovní schránky přeposlaný email s názvem Coronavirus bioweapon production method, tedy v překladu Metoda výroby biologické zbraně koronaviru. V emailu je citován postup na laboratorní weaponizaci v přírodě běžně dostupného koronaviru získaného z netopýrů, a to právě za účelem zvýšení replikačního faktoru. Text uvedený v emailu pochází z více než 800-stránkové vědecké studie [2] výzkumného týmu na University of Pennsylvania v roce 2005, kde tým vědců úspěšně syntetizoval SARS Coronavirus Variant 1.

Zvolený postup zahrnoval v prvním kroku weaponizaci netopýřího koronaviru, která spočívala v genetické úpravě programového RNA kódu zajišťující replikační faktor viru, tedy rychlost množení, a poté byl ponechán čas na inkubaci, rozmnožení. Následně se výzkumníci pokusili provést blokaci Spike proteinů namnoženého koronaviru, aby se zabránilo jeho množení. Studie skončila ne příliš přesvědčivě, ve studii se zjistilo, že rychlost replikací probíhá s vysokým procentem chyb, které způsobují zahynutí viru, resp. neúčinnost a neschopnost dalšího množení.

Zpomalení replikace, snížení replikačního faktoru ve studii významně zvýšilo kvalitu replikace a zachování funkčnosti nových replikantů.  Co je však důležité, to je zjištění z tohoto emailu, že Dr. Fauci již od 11. března 2020 věděl, že americké laboratoře disponují syntetizací SARS Coronavirus Variant 1 a vzhledem k malým odlišnostem SARS-Cov-1 od SARS-Cov-2 lze s vysokým procentem pravděpodobnosti hraničícím s jistotou předpokládat, že když už v roce 2005 se podařilo syntetizovat v Pensylvánii Variant 1, tak že i Variant 2 je podle všeho syntetizovaný.

Mezi Fauciho emaily je skandální návod na výrobu SARS-Cov první generace citovaný z vědeckého výzkumu z roku 2005

Informaci s návodem na výrobu koronaviru přeposlali Faucimu do emailu od Adama Gaertnera, soukromého výzkumníka, který sleduje projekty amerických výzkumných biologických laboratoří. Email má číslo 2286 v databázi [3] Fauciho emailů. Americká mainstream média začala [4] již v pátek mohutně vyvracet tento email, že prý neobsahuje popis výroby současného Variant 2 koronaviru, ale pouze popis experimentu univerzity v Pensylvánii na první generaci SARS koronaviru. Média začala panikařit a obracet se na odborníky, aby vyvrátili Gaertnerův email, jenže to vyvracení je obtížné a moc se nedaří.

Biohazard laboratoře BSL-3 a BSL-4 ve vojenském zařízení Fort Detrick v Marylandu

Adam Gaertner neposlal Faucimu žádný dezinformační email o SARS-Cov-2, ale pouze citaci ze studie výzkumníků v roce 2005, kteří plně a úspěšně syntetizovali a vyrobili Variant 1 z netopýřího koronaviru, tedy plně syntetizovaný SARS Coronavirus Variant 1. A jestliže už v roce 2005 uměli Američané v laboratoři syntetizovat SARS-Cov-1, potom je logické, že dodnes se nepodařilo ve volné přírodě ve Wuhanu a ani nikde jinde zajistit přírodní izolát tohoto viru, tedy prokazatelný důkaz viru odebraného ze živého zvířete. Dodnes totiž nebyl SARS-Cov-2 izolován z přírody.

To samo o sobě nasvědčuje tomu, že tento virus pochází od samého počátku z laboratoří, a proto nikde není možné v přírodě najít zvíře, které by bylo nosičem č. 0, tedy zdrojem tohoto Variantu 2. Podezření, že virus pochází z laboratoře, zaznívá ve Fauciho emailech od mnoha vědců. Všichni upozorňují na jistý problém, aby uvěřili teorii o přírodním vzniku tohoto viru, protože SARS-Cov-2 se od běžného a neškodného netopýřího koronaviru liší méně než v 0,1% a to navíc jen v těch vybraných místech, kde to má účinek na změnu replikačních charakteristik viru, ale jinak nikde jinde.

A toto ukazuje s vysokou jistotou na laboratorní původ, protože v přírodě by mutace zasáhla v každé generaci replikovaných virů náhodně tisíce sekvencí RNA, zcela náhodně v celé délce RNA. V případě tohoto viru jsou ale změny přítomné jen v malé části genů, a to provedené s chirurgickou přesností. Poďme si ocitovat Gaertnerův email s návodem na výrobu weaponizovaného viru SARS první generace.

Předmět: Zpracování informací o projektu, který se uskutečnil v roce 2012, a o jeho výsledcích: Metoda výroby biologické zbraně koronaviru

Ahoj Anthony,

Takto byl virus vytvořen.

Intervirionová fúze (pozn. sloučení několika virů v jeden, rekombinace). HIV-luc(ACE2) (500 ng p24) byl smíchán s 1 000 ng p24. HIV-gfp částicemi obsahujícími obal ASLV-A, SARS-CoV S protein, nebo v PBS při 4 °C po dobu 30 min, aby se umožnila vazba. Vzorky byly zvýšeny na 37 °C po dobu 15 min, aby došlo ke konformačnímu přeskupení. Viriony byly upraveny na požadované pH pomocí 0,1 M kyseliny citronové. PBS, TPCK-trypsin (konečná koncentrace 10 ~tg/ml), CTSL , katepsin B (CTSB) (konečná koncentrace 2 ~tg/ml) nebo pufr CTSL. Pak byl přidán samotný CTSL . Rekombinantní CTSL (R&D Systems) byl předem aktivován pomocí inkubací po dobu 15 min v koncentraci 10 µg/ml v 50 mM Mes, pH 6,0, na ledu. Rekombinantní CTSB (R&D Systems) byl předaktivován v 25 mM Mes, 5 mM OTT, pH 5,0, po dobu 30 minut min. při 25 °C. Po 10-minutové inkubaci při 25 °C byla proteolýza zastavena pomocí přidáním 300 µl DMEMIO obsahujícího leupeptin (25 µg/ml) a STI (75 µg/ml). Viriony byly poté inkubovány při 37 °C po dobu 30 minut, aby došlo k fúzi membrán. 100 µl virionové směsi bylo přidáno ve čtveřici k HeLa-Tva buňkám předléčeným po dobu 1 hod. leupeptinem (20 ~tg/ml). Buňky byly infikovány spinem a inkubovány při 37 °C po dobu 5 minut.

NIH-000697

První generace SARS koronaviru byla v Pensylvánii syntetizována z buněk napadených HIV a z pouzdrových proteinů ptačí rakoviny ASLV

Ano, a je to venku. Další údajná konspirace se stala realitou. Výzkumníci z Pensylvánské univerzity již v roce 2005 v tomto výzkumu syntetizovali SARS Cov 1 pomocí částic z HIV proteinových pouzder, za asistence ASLV-A pouzdra a proteinů SARS Coronavirus Variant 1. Nejde ani tak o to, že se tento email objevil ve Fauciho poště, ale jde především o důkaz a potvrzení, že americké laboratoře umí již od roku 2005 syntetizovat koronaviry.

A to za použití a za pomoci stavebních prvků proteinů a částic HIV, konkrétně částic DNA s tímto HIV virem. A to není všechno. Uvedený návod laikům mnoho neřekne, ale bližší pohled vyvolá zděšení, z čeho byl v roce 2005 Variant 1 syntetizován. Kromě HIV totiž jako pouzdro použili obal ASLV-A [5], což není nic jiného než zkratka pro ptačí retrovirus Avian Sarcoma/Leukosis Virus Subtype A, což je karcinogenní retrovirus způsobující ptačí rakovinu, a to především kůže a plic průmyslově chovaných kuřat [6].

Virus způsobuje sarkomy v měkkých tkáních kuřat a leukémii kostní dřeně u této drůbeže. Taková činnost odpovídá weaponizaci virů a jediná legální rovina spočívá v tom, že laboratoře tvrdí, že tyto viry vyrábí za účelem výroby a zkoumání účinných protilátek proti těmto vyrobeným virům. Je to jediná přípustná výjimka, kterou umožňuje Organizace pro zákaz chemických zbraní v sekci pro kontrolu zbraní biologických. Univerzity a jednotlivé laboratoře smí vyrábět, vyvíjet a syntetizovat experimentální viry, jestliže účelem jejich výroby je otestování účinnosti protilátek. A jestliže už v roce 2005 na univerzitě v Pensylvánii vyráběli weaponizovanou variantu SARS, i kdyby nakrásně za účelem hledání protilátky, potom je naprosto logické, odkud pochází SARS-Cov-2.

Výzkumník a jeho tým upozornili Facuiho již koncem ledna 2020, že virus neodpovídá teorii o přirozeném vzniku skrze evoluci v přírodě a virus vypadá jako “zinženýrovaný”

Jenže, to stále není všechno. Již 31. ledna 2020 napsal výzkumník Kristian G. Andersen z elitního Scrippova výzkumného insitutu (Scripps Research Institute) Faucimu email, že on a jeho kolegové mají silné pochybnosti o oficiální teorii NIH o tom, že virus má přírodní původ, protože virus vykazuje abnormálně bezvýznamné odchylky od netopýřích koronavirů. Email se v databázi [7] nachází na straně 3187. Těch odchylek tam je podle Andersena méně než 0,1% v celém genovém kódu, jenže ty změny jsou pouze a přesně na těch místech, které mění replikační faktor viru, a to tak, aby se virus replikoval rychleji.

Žádná jiná změna v porovnání s netopýřími koronaviry tam není, což v podstatě vylučuje na jedné straně přírodní mutaci, a na straně druhé to skoro garantuje laboratorní původ virů a chirurgicky přesné genové změny ve viru za účelem zvýšení replikačního faktoru. Andersen Faucimu napsal toto:

Předmět : Re: FW: Věda: Zjišťování genomů koronavirů pro odhalení původu epidemie

Ahoj Tony,

Díky za sdílení. Ano, už jsem to dnes viděl a Eddie i já jsme v tom skutečně citováni. Je to skvělý článek, ale problém je, že naše fylogenetické analýzy nejsou schopny odpovědět na otázku, zda se jedná o genom, jehož sekvence jsou v jednotlivých zbytcích neobvyklé, kromě případů, kdy jsou úplně mimo.

Na fylogenetickém stromu vypadá virus zcela normálně a těsné seskupení s netopýry naznačuje, že netopýři slouží jako rezervoár. Neobvyklé rysy viru tvoří opravdu malou část genomu (<0,1 %), takže je třeba se podívat opravdu pozorně na všechny sekvence, aby bylo vidět, že některé rysy (potenciálně) vypadají jako zinženýrované.

Máme sestavený dobrý tým, který se na to podívá velmi kriticky, takže na konci víkendu bychom měli vědět mnohem více . Měl bych zmínit, že po dnešních diskusích Eddie, Bob, Mike a já shledáváme, že genom neodpovídá očekáváné evoluční teorii. Ale musíme se na to podívat mnohem podrobněji a je třeba provést ještě další analýzy, takže se tyto názory mohou ještě změnit.

S pozdravem,

Kristian

Americké laboratoře syntetizovaly SARS-Cov-1 a 2 na základě výzkumů technologie CRISPR a Gain-of-Function. Laboratoře ve Wuhanu na tom spolupracovaly

Znovu tedy vidíte důkaz, že Fauci už 31. ledna 2020, skoro čtvrt roku před tím, než o tom v ČR na mainstreamu rozbouřila mediální vody Dr. Soňa Peková, věděl šéf NIH Dr. Anthony Fauci o tom, že virus se prakticky neliší od netopýřích koronavirů, lehce se dá s nimi zaměnit, protože ty změny jsou tak extrémně malé a nepatrné, že se to dá lehce přehlédnout.

Změny jsou pouze v méně než 0,1% genových informací a podle Andersena a jeho kolegů neodpovídají tyto změny evoluční teorii o přirozeném přírodním vývoji. Změny jsou příliš chirurgicky přesné a exaktní, nejde o nahodilé změny bez účinku. Tyto poznatky tak vnáší do celého příběhu světlo, že Fauci věděl od samotného počátku, s čím má svět co do činění. A styky Fauciho s Billem Gatesem a jeho nadací napojenou na čínské zájmy, to je kapitola sama pro sebe.

Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation), Francis Collins (ředitel NIH v Bethesdě) a Anthony Fauci (generální ředitel NIH)

V roce 2005 v USA vyrobili syntetizovaný SARS Coronavirus Variant 1 z HIV částic a z obalu ptačího sarkomu a mainstreamová média se snaží tento objev umlčet, aby nepadlo podezření na americké laboratoře a jejich spolupráci s čínskou laboratoří ve Wuhanu na výzkumu genových editací Gain-of-Function, které spočívají v kombinování, stříhání a spojování různých vírů a jejich částic dohromady s cílem vytvoření rekombinantních virů s unikátními parametry. Podle informací se jednalo pouze o první várku Fauciho emailů a další tisíce budou brzy následovat, jakmile projdou redakčními úpravami a cenzurou, takže toto zdaleka není poslední odhalení.

Konspirační teorie se naplňují a potvrzují s děsivou přesností, přítomnost HIV viru jako součást rekombinantního SARS-Cov-1 v roce 2005 je naprostý šok!

Všechno se postupně potvrzuje, proteiny HIV, retroviry ptačí rakoviny, nepatrné avšak chirurgicky přesné změny v koronaviru v porovnání s netopýřími, potvrzení o úspěšné rekombinaci a syntetizaci SARS Coronavirus Variant 1 v roce 2005 v Pensylvánii, podezření špičkových genetiků, že virus neodpovídá příběhu o evolučním procesu změn ve viru, to všechno dohromady potvrzuje články Aeronetu a další alternativy z počátku minulého roku. Tehdy prý konspirace a hoaxy, dnes tvrdá a pro mainstream nepohodlná realita.

A teď se zamyslete. Když umí od roku 2005 syntetizovat SARS Cov 1 z virů HIV a z retrovirů ptačího sarkomu, co asi umí dnes o 16 let později? Z čeho je rekombinován dnešní koronavirus? Z jakých svinstev? Že obsahuje stopy viru HIV, to je už potvrzené nositelem Nobelovy ceny [8], ale co je tam dalšího? Ptačí retroviry vyvolávající v drůbeži sarkomy a leukémie? Nebo nějaké hybridní částice na rozhraní koronavirů a lentavirů?

“Genom SARS-Cov-2 obsahuje sekvence HIV.” – Luc Montagnier, držitel Nobelovy ceny za medicínu

A na tato svinstva z výzkumu bojových virů v těch labech už dopředu připravili vakcíny? A tyto vakcíny už chtějí podávat i dětem od 12 let a těhotným ženám? To si opravdu tupý ovčan nechá na sobě vyzkoušet anti-koktejl proti bojovému viru rozprášeného po celém světě bůhví jak a bůhví z čeho? Není pravda, že lidem chybí informace o rizicích. Lidé totiž nechtějí slyšet pravdu, chtějí slyšet jen to, čemu uvěřili, k čemu je naprogramovala bedna a nepřetržitá, rok a půl trvající, mediální masírka.

A aby nebylo pochyb, že chtějí do vás dostat vakcínu, tak nepřehlédněte ani včerejší chucpe z českých zdravotních pojišťoven. Ty chystají změnu, přestanou lidem hradit testy, pokud se odmítnou očkovat [9]. A je to znovu tady. Očkování je dobrovolné, ale na sílu! A na šrajtofli! Nenaočkuješ se, budeš trvale a napořád platit za testy, které samozřejmě po neočkovaných bude brzy vyžadovat zákon úplně všude a na všech veřejných i soukromých místech. Total Control je tady a ani si toho, až na výjimky, skoro nikdo z široké populace nevšímá.

-VK- Šéfredaktor AE News

ZDROJ

 

Sdílet: