4. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Globalisté v Madridu představili Agendu 2050: Konec osobního vlastnictví…

Globalisté v Madridu představili Agendu 2050: Konec osobního vlastnictví movitých a nemovitých věcí, sdílení bytů a aut, zdanění jízdy autem podle kilometráže, zdanění vlastníků nemovitostí, vyvlastňování neobydlených investičních bytů, dočasné vlastnictví nemovitostí, kluz, co-housing, zdanění živočišného masa, zrušení pracovních smluv na dobu neurčitou, do důchodu až v 70 letech a nové daně! Konspirace z Aeronetu se staly realitou! Tak co, už se těšíte? Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič v muzeu královny Sofie upozornil, že program Espaňa 2050 najde své zrcadlení v celé Evropské unii!

Do redakce jsme byli upozorněni, že na serveru Echo24 vyšel šokující článek, který potvrzuje informace z mých knih a rovněž z mých článků tady na Aeronetu. Článek [1] na Echo24 pojednává o velké akci globalistů, která proběhla už 20. května 2021 v Madridu, kde byl slavnostně představen ambiciózní plán Espaňa 2050, což je lokální derivát a odnož globalistického celosvětového programu Agenda 2050. Slavnostní představení programu proběhlo v Muzeu královny Sofie v Madridu, což je je sám o sobě krypto-symbol globalistů (odkaz na Hagia Sophia), který odkazuje na budoucí plánovanou islamizaci celé Evropy.

Program rozvoje Španělska do roku 2050

Ta bude spojena s nastolováním otroctví, nevolnictví a mohutné indukce chudoby schované pod záminku nutnosti ochrany klimatu, protože jinak by se lidé bouřili a nechtěli by chudnout, nechtěli by se nechat zotročovat, nechtěli by si nechat vzít svobodu pohybu. Jedině záminka v podobě hrozby umírající planety, na které se všichni udusí a upečou, donutí obyvatelstvo k tomu, aby se podvolilo tomuto děsivému plánu a podvodu na goyim. Když chcete lidi ovládnout, probuďte v nich pocit viny, a budou poslušní a nebudou se bránit, až je budete týrat. Nejprve ukázat prstem a vyvolat vinu, how dare you! A potom už to jde samo.

Agenda 2050 na španělský způsob je alegorickým návratem k sovětskému komunismu pod dozorem Evropské komise

Socialistický premiér Španělska Pedro Sánchez v projevu [2] v Muzeu královny Sofie obhajoval tento plán jako naprosto klíčový. Samotný program je mohutný spis o téměř 700 stranách [3] a není možné jej celý obsáhnout, protože to ani není nutné. Pouze si vypíchneme základní body, abyste pochopili, že iterace, kterou jsem už před lety spatřil v projektoru, se bohužel opravdu naplňuje a živí budou závidět mrtvým. Mnozí z nás se vrcholu procesu už nedožijí, protože nejbrutálnější fáze se odehraje až okolo roku 2070, ovšem musíme pracovat na záchraně národa skrze rozvoj konceptuální gramotnosti.

Španělský premiér měl za nejvyššího hosta místopředsedu Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroše Šefčoviče ze Slovenska, podle něhož je tato vize „působivá.“ A není to prý něco, co se bude provádět pouze ve Španělsku, ale najde to prý ozvěnu i v EU. Co tedy v kostce program Espaňa 2050 obsahuje?

Španělský premiér Pedro Sánchez během projevu v muzeu

Cílem je podle premiéra země, která bude efektivnější, digitální, zelená a spravedlivější, a to s důrazem na zlepšení produktivity a na boj proti změně klimatu. Dosáhnout se toho ale má drakonickými změnami, doslova Velkým resetem v celé španělské společnosti. Největším problémem je bytová krize, takže Španělsko zahájí na státní náklady bytovou výstavbu jako probíhala v ČSSR před rokem 1989, ale to nebude stačit, takže se dále přijmou zákony, které nařídí povinné obsazení investičních bytů sociálně potřebnými nájemníky s regulovaným nájemným. Dále se má zavést i nová forma vlastnictví nemovitostí, mezi něž patří klouzavé vlastnictví a sdílený majetkový list.

Vlastnictví nemovitostí v kluzu a v deputátním výměru

Klouzavé vlastnictví je de facto komunální vlastnictví kdysi známé ze 20. let minulého století v Sovětském svazu. Je to vlastnický podílový list na nemovitosti přidělovaný lidovým komisariátem, případně továrními odbory. Vlastnictví zaniká při změně zaměstnání a přechodu jinam. Klouzavé vlastnictví v novém pojetí bude udělováno obecními úřady a sociálními odbory, předmětem kluzu, tedy nemovitosti v kluzu, budou zřejmě jak nově postavené byty na náklady státu, tak i investiční byty zabavené investorům. Výhodou kluzu pro stát bude absolutní poslušnost a kontrola nad obyvateli, kdo začne dělat problémy, přijde o bydlení a ztratí kluz.

Muzeum královny Sofie v Madridu

Další formou bude sdílený majetkový list, což by se dalo přirovnat k českému družstevnímu bydlení, ovšem s tím rozdílem, že majoritním podílníkem by byl španělský stát. I tato forma fungovala v Sovětském svazu až do konce 80. let minulého století, nazývalo se to jako deputátní byty. Část mzdy zaměstnance, kterou nedostával na ruku a nikdy ji neviděl, šla na úhrady nákladů a údržby bytu, který byl v deputátním držení dělníka. Ani v tomto případě nebyl dělník plnohodnotným majitelem bytu, i když obvykle po uplynutí 25 let zaměstnání přešel byt do osobního vlastnictví, anebo přešel do kluzu, takže ze mzdy již nic strháváno nebylo, ale byt dělníkovi stále nepatřil, a jen v případě, že zůstal v podniku, anebo odešel po nejméně 35 letech do důchodu z podniku, potom teprve se dočkal vlastnictví.

Komunální bydlení v mini-buňkách a se společnou kuchyní, koupelnou, záchodem a prádelnou

A to není všechno. Program Espaňa 2050 počítá i se sdílením bytů k bydlení v rámci tzv. komun, tedy bývalé pavlačové bydlení, kterému se dnes noblesně a moderně říká co-housing, posměšně nazývané jako “společné ustájení”. Co-housing je obvykle bydlení řešené jako X+4, to znamená na X soukromých ložnic s malou plochou připadají 4 společné prostory, a to 1 společná kuchyně, 1 společný záchod, 1 společná koupelna a 1 společná prádelna, což je myšleno jako 1 místnost s pračkou a případně sušičkou.

Ložnice mají na dveřích zámky, ty jsou čistě soukromé, ale zmíněné 4 místnosti jsou společné. Toto bydlení je moderní hlavně v Šanghaji, kde kvůli enormně vysokým cenám bytů se zmenšují ložnice pouze na malé buňky, aby se do co-housů vešlo co nejvíce lidí. Vlastníky co-housů jsou obvykle korporace, které se specializují na nabídky sdíleného bydlení.

Auditorium v muzeu královny Sofie, s rouškou EU Maroš Šefčovič

Velkým tématem programu je i změna v dopravě. Dojde k úplnému zákazu krátkých leteckých spojení. A delší povolené trasy budou daněny podle vzdálenosti. Čím kratší let, tím bude mít vyšší zdanění. Lidé budou motivováni, aby jezdili hromadnou elektrifikovanou dopravou. Osobní vlastnictví automobilů bude postupně daňově zlikvidováno, bude se naopak podporovat sdílené používání aut. Ovšem v případě osobních aut se bude auto danit podle najetých kilometrů na trase.

Čím dále pojedete, tím více na daních zaplatíte. Stát se tímto bude snažit lidi natlačit do veřejné hromadné dopravy, aby se vzdali osobní automobilové přepravy. Proto ani ve Španělsku si nikdo z politiků neláme hlavu, z čeho se budou nabíjet ty desítky milionů elektrických aut, které vymění auta spalovací, protože politici vědí, že nic se vyměňovat nebude. Po zákazu spalovacích aut už většina lidí žádné další auto mít nebude, protože se bude jezdit jen MHD a případně sdílenými elektromobily. A pro těch pár sdílených elektromobilů těch pár nabíječek po městě a současný počet elektráren bohatě stačí. Goyim už nikam cestovat nebudou.

Konec spalovacích aut, žádná náhrada za elektrická auta, pouze sdílení půjčovaných aut a cestování elektrickou MHD

Není bez zajímavosti, že ve Španělsku letos zavedli omezení rychlosti ve městech na 30 km/h, což je natolik pomalá rychlost, že daleko rychleji se dostanete přes město vlakem, nebo dokonce i na kole. To je tak úmyslně udělané, aby lidé přestali používat osobní auta, protože osobní auto je spojeno s osobní svobodou pohybu člověka. Jenže, to není všechno. V programu Espaňa 2050 se plánuje zavedení vyšších daní na tabák, alkohol, cukr a všechny neekologické výrobky vyrobené z fosilních surovin, tedy hlavně z plastů.

Daně budou uvaleny na živočišné potraviny, především na všechny druhy živočišného masa, přičemž náhrada bude spočívat v ekologických zdrojích, které prý nezatěžují planetu, jako je např. hmyz a jeho průmyslové zpracování a úprava do konzumovatelných produktů tak, aby to zákazník chuťově nepoznal. Lidé si tak už nepochutnají na dobrém mase, ale budou jíst brouky na milion způsobů a rozemleté na substrát do podoby něčeho, co se po obarvení a flavorizaci bude podobat masu.

Pedro Sánchez a Maroš Šefčovič

V programu čekají Španěle ale i jiné věci, jako je třeba zrušení pracovních smluv na dobu neurčitou, aby lidé neměli pocit sociální jistoty a neustále se snažili o své zlepšování, aby jim zaměstnavatel smlouvu obnovil. Nově by se mělo ve Španělsku chodit do důchodu až ve věku 70 let, přičemž stát by důchod vyplácel v penězích jen zčásti, zbytek by byl vyplácen formou deputátního bydlení anebo státního kluzu.

Už dnes španělská města zavádí v sociálních programech zkoušky s minimální spotřebou obyvatel v důchodovém věku, který se snaží vměstnat pod částku 100 EUR měsíčně, což podle informací okolo roku 2050 bude zřejmě výše španělského univerzálního důchodu. Již dnes se tedy zkouší, jestli důchodci mohou vyžít na polévkách z pytlíku, na paštikách, odtučněném mléku a jestli by tento model byl uplatnitelný i na jiné skupiny než jenom na důchodce. Agenda 2050 tedy není nic jiného, než o čem píšu už mnoho let na AEN a v mých knihách, je to proces indukce chudoby, který bude spojen s islamizací evropského prostoru, která postupně vytlačí původní evropské obyvatelstvo.

Většinu populace již nelze zachránit, skončí v roli otroků Nového světového řádu spolu se svými dětmi, není jim už pomoci

Velký reset má za úkol nasunout a ukotvit nový společenský řád, který bude u moci držen pomocí systému Total Control, tedy absolutní kontrolou nad lidskou populací, nad jejím pohybem, nad jejím jednáním, chováním a vystupováním, každé slovo bude zaznamenáno, nahráno, uloženo, každý pohyb a krok člověka bude zaměřen a uložen, každá navštívená stránka bude zaznamenána a uložena, každý nákup bude uložen, každá platba bude zaznamenána.

Kdykoliv se člověk vymkne kontrole, přijde sankce, režim mu zablokuje kartu s univerzálním příjmem, přijde o vlastnictví kluzu a skončí na ulici, dostane zákaz na nákup cigaret, alkoholu, nebo přístupu k internetu, dostane zákaz na cestování MHD, zákaz na jízdu sdíleným autem. O tomto všem jsem už před lety psal, hovořil jsem o tom mnohokrát na SVCS a vidíte, už je to tady oficiálně, už i mainstream o tom píše, s odstupem několika let po Aeronetu.

Premiér Pedro Sánchez při odchodu z pódia

Dnes je to konspirace na Aeronetu, zítra děsivá realita venku na ulici. Jedinou nadějí na záchranu národa je hnutí konceptuálního odporu, kdy část populace uchová ve společnosti stezku, alternativní cestu pro lidi vyznávající svobodu. Nečekejte dálnici, ani silnici, ani ušlapanou cestu s houfy a zástupy následovníků. Je to stezka, která vede neprostupným terénem a lesy, ve kterých není vidět a snadno ztratíte směr. Pro většinu lidí, které okolo sebe znáte, již není záchrany a pomoci. S tím se musíte smířit a vyrovnat.

Neprobuzené lidi nelze zachránit, ani se o to nepokoušejte. Fašizace v blízké době dosáhne takového vrcholu, že budete postaveni před rozhodnutí, která změní životy mnoha rodin. Proces genocidy byl spuštěn a národy v současné podobě nepřežijí. Jenže národy jsou tvořeny výhradně lidmi, nikým jiným a ničím jiným. A dokud jediný vlastenec ponese konceptuální odpor v srdci, národ nezanikne. Kdo pozná svobodu, vycítí jako první její ztrátu. To, co globalistický nepřítel chce, to jsou naše děti, které se budou rodit už jen jako otroci do elektronického koncentráku Total Control, a nikdy tak nepoznají svobodu, takže nikdy ani nebudou mít důvod ji po věznitelích požadovat. Toto je hlavním cílem globalistů, aby se goyim už rovnou rodili s myslí otroků.

-VK- Šéfredaktor AE News

ZDROJ

 

Sdílet: